måndag 29 juni 2020

PMW JPost op-ed: Israel must learn to speak 'Palestinese' to punish PA terror perpetrators

En artikel värd att läsas!

For 27 years the names of the terrorists filling up our jails keep changing, but the few puppeteers pulling their strings remain untouched by justice, traveling through Israel with VIP cards. If Israelis and world leaders want to know what the PA is planning, who is behind the terror, and who must be punished, it’s about time they mastered Palestinese.
                                                                                   by Itamar Marcus

We are hearing reports from Israeli officials and media that the PA is telling them it is against armed terror in response to Israel’s expected application of Israeli law in parts of Judea, Samaria and the Jordan Valley. However, Palestinian Media Watch has been reporting that the PA messages to its people are openly promoting a terror campaign. Which of these two contradictory PA messages represents the current PA strategy?

The answer is that there is only one PA message and the problem is that Israeli leaders, the media and the international community have not mastered the Palestinian language  – “Palestinese.”

First, the signs and messages that the PA wants Palestinian terror to accompany the Israeli announcement are sent daily and in key places. The controlled official PA TV stations are broadcasting extreme terror promotion since the Israeli coalition agreement on April 20, promising annexation. The videos and language resemble the PA TV terror promotion during the PA terror campaign 2000 to 2005, in which over 1000 Israelis were murdered.

There have been calls for suicide bombings: “Strap on the explosive belt, Detonate the first in Haifa and the second in Atlit (both Israeli cities) ... Strap on the belt, O daughter of my land, and detonate it in front of the enemies. How sweet is the taste of Martyrdom, I have found none like it.” This was broadcast on a PA TV station 4 times in the 2 weeks following the coalition agreement..."
Läs hela artikeln här

söndag 21 juni 2020

Dermer in op-ed: Annexation opens door to 'realistic' two-state solution

Israels ambassadör i USA skriver:

"Israel plans to extend sovereignty to territories that will remain part of Israel in any realistic peace agreement."

WASHINGTON – "The extension of Israeli sovereignty to certain territories in Judea and Samaria will not, as many critics suggest, destroy the two-state solution. But it will shatter the two-state illusion," wrote Israeli Ambassador to the US Ron Dermer in a  Washington Post op-ed piece on Friday night.
Prime Minister Benjamin Netanyahu held a series of discussions in recent weeks with Defense and Alternate Prime Minister Benny Gantz about the possibility that Israel would annex parts of the West Bank as early as July 1. US Ambassador David Friedman will travel to Washington in the upcoming days to meet with his peers in US President Donald Trump's peace team to decide whether to give Israel the green light for the move.

According to Dermer's op-ed, applying Israeli sovereignty will open the door to a realistic two-state solution. "The hard truth is that for the past 25 years, international leaders and policymakers have been unwilling to admit that they never had the Palestinians onboard for a genuine two-state solution," the Israeli ambassador continued. "And in constantly moving the goalpost to get them onboard, they have now lost Israelis as well." ...

Dermer in op-ed: Annexation opens door to 'realistic' two-state solution

fredag 19 juni 2020

Stor okunskap bland ledande politiker i Israelfrågan

Jean Asselborn, toppdiplomat och Luxemburgs långvariga utrikesminister, är ett exempel på hur otroligt okunniga vissa politiker är när det kommer till frågan om Israel och dess rättigheter.
I en intervju anknyter Asselborn till Bibeln och säger att en annektering skulle vara ett brott mot sjunde budet: "Du skall inte stjäla".

Men om vi tar Bibeln som utgångspunkt är saken klar, Gud har gett området mellan Jordanfloden och Medelhavet till judarna.
Utgående från Bibeln är det inte stöld utan den judiska staten tar i besittning det som getts till judarna. (judarna bor redan i området som eventuellt  annekteras)

Av människor instiftad internationell lag säger dessutom samma sak som Bibeln:
Stadgarna för Palestinamandatet: "…Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people….

...Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the
Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national
home in that country..."


EU’s elder statesman: Annexation flouts biblical tenet ‘Thou shalt not steal’

fredag 5 juni 2020

Öppet brev till Finlands utrikespolitiska ledning - Finlands utrikespolitiska ledning måste agera moderat i Palestinafrågan

Denna insändare publicerades i Hufvudstadsbladet i dag.

Redaktionens rubrik: Finlands utrikespolitiska ledning måste agera moderat i Palestinafrågan

Öppet brev till Finlands utrikespolitiska ledning


Inför ett möte mellan EU:s utrikesministrar för ett par veckor sedan,  sade EU:s representant för utrikesfrågor Josep Borrell, att den viktigaste frågan på agendan var Israels planer att annektera delar av västbanken och EU:s respons till detta. Tydligen är Israels eventuella annektering av delar av Judéen och Samarien  en viktig fråga för EU. Därför är det viktigt att Finland baserar sina ställningstaganden i frågan på fakta och inte låter sig manipuleras.

Historiska fakta
På området har det aldrig existerat en palestinsk stat.Palestinier som beteckning på araber som bor i området är bara ca 50 år gammal. När FN föreslog en delning av området 1947 pratade man om araber och judar.
Judarna har däremot en över 3000 år lång historia i området. De har haft en egen stat med Jerusalem som huvudstad och Judéen och Samarien  har varit medelpunkten för deras kulturella och religiösa liv.

Juridiska fakta
Vid San Remo konferensen 1920 och i stadgarna för det brittiska Palestinamandatet slogs det fast att judarna har rätt att återupprätta sin nationalstat på mandatområdet mellan Jordan och Medelhavet. Israels planer gäller alltså inte ett område som tillhör någon annan stat utan ett område som genom internationella avtal getts till det judiska folket.Det kan inte, som EU påstår, vara ett brott mot internationell lag att ta i besittning ett område som man fått rätt till. Samtidigt som judarna fick sitt område fick araberna upprätta nya stater, Libanon, Syrien, Jordanien och Irak på de brittiska och franska mandatområdena.

EU håller fast vid att 1967 års linje skall vara gräns mellan Israel och en eventuell palestinsk stat. Här går EU mot internationella avtal eftersom linjen från 1967 egentligen är vapenstilleståndslinjen från 1949 och i avtalet mellan Jordanien och Israel sägs det klart att linjen inte skall påverka en framtida gränsdragning. Eftersom det aldrig existerat någon palestinsk stat med eget territorium är det också orimligt att kräva att Israel kompenserar palestinierna om Israels gräns går öster om linjen.


Andliga fakta
Bibeln lovar att det judiska folket skall återvända till Israels land.Det har skett under de senaste hundra åren. Judéen och Samarien är viktiga delar av detta land. Enligt Bibeln återvänder judarna till det land som Gud själv gett till sitt folk. För många är detta sanning och kanske den starkaste motivationen att bygga och bo i Israels land.

Praktiska fakta
EU påstår att en annektering skulle föra med sig en ökning av våldet och motverka fredssträvandena i området. Framtiden vet vi ingenting om, men vi vet att den värsta våldsvågen i området utbröt år 2000 när palestinierna fick ett generöst fredserbjudande. Vi vet också att efter att Israel lämnade södra Libanon togs området över av terroristorganisationen Hizbollah och den utgör nu understödd av Iran det största hotet mot Israel. Samma sak gäller Gaza. Israel lämnade området till palestinierna, terrorgruppen Hamas tog över området, håller befolkningen mer eller mindre som gisslan och beskjuter Israel med raketer.
Man kan alltså inte förutse vad som kommer att öka på våldet. Våldet från den palestinska sidan har ganska lite att göra med vad Israel gör.Palestinierna vägrar erkänna den judiska staten och både PLO och Hamas säger tydligt att våldet är deras sätt att bekämpa Israel. Därför fanns våldet mot judarna där innan Israel blev självständig, terrorattacker utfördes mot Israel när Jordanien ockuperade västbanken och det meningslösa våldet finns där i dag.
När palestinska ledare, media och skolböcker låter förstå att att hela Israel tillhör palestinierna och våld är det mest ärofulla sättet att ta landet i besittning behöver inte orsakerna till våldet sökas hos Israel.

Debatten om en annektering  förs i Israel.Det finns många olika åsikter i frågan.EU har också rätt till en åsikt. EU och flera medlemsstater har redan hotat med straffåtgärder mot Israel ifall annekteringen verkställs.Jag hoppas att Finlands utrikespolitiska ledning kan fungera som en moderat röst som beaktar Israels legitima rättigheter i området och ser till att EU inte kommer med omotiverade fördömanden och hot.

Daniel Brunell