fredag 30 december 2022

EU bryter mot ingångna avtal för C-området på västbanken

EU väljer att bryta mot överenskommelser som de själva varit med om att underteckna.

Alan Baker lyfter fram fakta som bland andra EU väljer att blunda för.

Why does the EU disproportionately fixate on Israel? - opinion

The EU’s extreme and illogical fixation seems to represent and echo the long-held personal aversion and hostility to Israel of EU High Representative Josep Borrell.

"...In attempting to undermine and to intervene in Israel’s legitimate and agreed-upon jurisdiction and governance in Area C, and in supporting Palestinian attempts to violate the Oslo Accords, the EU is in fact violating the terms of the very agreement to which it attached its signature as witness...

...In so doing, the EU relies on several utterly false and misguided assumptions. Claiming that Area C is “to be preserved as part of a future Palestinian state in line with the Oslo Accords” based on the two-state solution is simply a mistaken and misleading interpretation of the Oslo Accords. They made no reference whatsoever to any “future Palestinian state” or “two-state solution.”

On the contrary, the Palestinian leadership and Israel agreed that the ultimate fate of the territories will be agreed upon in permanent status negotiations. No determination was made as to the outcome of such negotiations, whether they will result in one, two or three states, a federation or a confederation...

...The EU document notes the EU’s commitment to “contribute to building a Palestinian state within the 1967 borders.” However, the Oslo Accords made no mention whatsoever of the 1967 borders. On the contrary, there has never been any 1967 border but an Armistice Demarcation Line established in the 1949 Armistice Agreements between Israel and its neighbors under UN auspices.

These agreements stated specifically that the Armistice Demarcation line was not intended to constitute a border but rather a temporary line separating the forces pending negotiation of peace agreements.

Furthermore, both 1967 UN Security Council resolution 242 establishing the conditions for Middle East peace following the 1967 Six Day War, as well as Palestinian leadership and Israel in the Oslo Accords, agreed that negotiation on borders would be on the negotiation table in the permanent status negotiations. The EU and its member states fully supported these international determinations..."

Israels nya ministrar

 Who’s who in the new Netanyahu-led government

A look at the 31 ministers, just 5 of them women, in Israel’s 37th government from Likud and its far-right and ultra-Orthodox partners, and some of their newly created ministries

torsdag 15 december 2022

Lagar och beslut som Israels grundande bygger på


Israel's legal foundations | Lecture by Dr. Jacques Gauthier at the European Parliament 2022

ECI:

Bryssel – ECI uppmärksammade Palestinamandatets 100-årsjubileum med en särskild föreläsning och en högtidlig mottagning i Europaparlamentet i Bryssel den 17 november.

Den världsberömde internationella advokaten Dr Jacques Gauthier höll en föreläsning där han drog en linje från sionistkongressen i Basel 1897 över Balfourdeklarationen 1917, San Remoöverenskommelsen 1920, undertecknandet av mandatet för Palestina 1922 fram till FN:s delningsplan från 1947 och Israels självständighetsförklaringen 1948. "Dessa konferenser och fördrag utgör sammantaget den rättsliga grunden för staten Israel", sade han.

Dr. Gauthier slog återigen fast att det judiska folkets närvaro i Israel inte är som inkräktare eller kolonisatörer utan de är där med rätten på sin sida. De utgör en del av ursprungsbefolkningen och har en tydlig historisk, religiös och kulturell koppling till landet, som går tillbaka mer än tre tusen år. Det är detta som bekräftades vid fredskonferensen i San Remo 1920.

FN:s delningsplan från 1947, där det landområde som avsatts för en judisk stat blev reducerat till endast en bråkdel av det som de blivit lovade i San Remo, blev trots det accepterad av judarna, men förkastades blankt av araberna. I stället för att söka fred angrep sex arabiska arméer omedelbart det judiska folket i landet fast beslutna att utrota deras återupprättade nationella hem, bara tre år efter Förintelsen. Men nu, 75 år senare, står den judiska staten starkare än någonsin.

Dr Gauthier citerade från Sakarjas bok (kap 8 v 16-19) och uppmanade åhörarna att: "tala sanning till varandra, döm rätta domar i era portar, domar som ger frid". Hans budskap blev väl mottaget av både ledamöter och tjänstemän i Europaparlamentet. Många erkände att de aldrig tidigare hade hört en så klar presentation av staten Israels rättsliga grund. Se föreläsningen här (46 min).


European Report | Is the UN contradicting itself? | November 2022

The relevance of the Mandate for Palestine today. What does international law say about the legal status of the state of Israel and the old city of Jerusalem? The program host, ECI Founding Director Tomas Sandell is joined in the studio of the European Parliament by legal scholar Dr. Jacques Gauthier and MEP Charlie Weimers.

ECI månadsrapport

 November är månaden för det judiska folkets arv

På många sätt är november en månad då det judiska folket kommer ihåg sin historiska strävan att bli återupprättade som stat. Det var den 2 november 1917 som krigskabinettet i Storbritannien utfärdade Balfourdeklarationen där brittiskt stöd för ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina kom till uttryck. Historikern David W. Schmidt påpekar i sin nyligen utgivna bok, "Partners together in this great enterprise", att en majoritet av medlemmarna i det brittiska krigskabinettet vid den här tiden var troende kristna med frikyrklig bakgrund och trodde på Bibelns profetior och på återupprättandet av den judiska staten.

Trettio år senare, den 29 november, blev resolution 181 antagen av generalförsamlingen i FN. Där föreslogs en plan för att dela Palestina och uttryckligen definiera landområdet där det judiska folket skulle grunda sin egen stat. Planen blev antagen med 33 röster för, 13 mot och 10 nedlagda röster. I denna månadsrapport från ECI för december ser vi tillbaka på månaden november och sätter fokus på staten Israel och dess rika arv och dess rättsliga grund. Vi påminner också om några av de personer som var med och formade viktiga händelser i det judiska folkets historia.

I tillägg till de många medlemmarna i det brittiska krigskabinettet 1917 fanns även USA:s president Harry Truman, som 1948 blev den förste ledaren i ett land som erkände den moderna staten Israel – han var en brinnande bibelläsare som hade läst igenom Bibeln två gånger när han var åtta år gammal.

Historien gör skillnad. Det är endast genom att återerövra den historiska sanningen om den lagliga och rättsliga grunden för staten Israel som vi kan avslöja alla uppdiktade lögner och vederlägga myterna från Israels svurna fiender. Dessa historiska sanningar innefattar den tragiska och brutala utvisningen av judarna från arabvärlden 1948 efter att Israel utropat sin självständighet. Läs fortsättning här


onsdag 14 december 2022

Antisemitiska uttalanden av Francesca Albanese från FN:s råd för mänskliga rättigheter

Francesca Albanese som på uppdrag av FN:s mänskorättsråd undersöker Israels "brott" mot mänskliga rättigheter har upprepade gånger gjort antisemitiska uttalanden visat sympatier för palestinska terrorister och jämfört Israel med Nazityskland.

UN Palestinian rights official’s social media history reveals antisemitic comments

...Francesca Albanese, an Italian lawyer, was appointed earlier this year as the UN special rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories. The rapporteur is an independent expert appointed by the UN Human Rights Council tasked with investigating human rights in Palestinian areas, publishing public reports and working with governments and other groups on the issue....

...A review of her past social media posts, media appearances and talks with activist groups found that aside from inveighing against a “Jewish lobby,” she has also sympathized with terror organizations, dismissed Israeli security concerns, compared Israelis to Nazis and accused the Jewish state of potential war crimes.

Then, as now, she refers to Israel as a settler-colonial enterprise and to Jews in Israel and the pre-state British mandate as foreign interlopers subjugating an indigenous Palestinian population. In her first official report to the UN this year, she urged a rejection of the conflict paradigm, describing Israel solely as an oppressor and legitimizing Palestinian “resistance.” She rarely acknowledges Palestinian terrorism...

måndag 12 december 2022

Palestinska myndigheten / Fatah skolar barn att bli terrorister

 PMW har publicerat en rapport som beskriver hur Palestinska myndigheten och Fatah uppfostrar de palestinska barnen att bli terrorister som hatar Israel. 

Man får hoppas att också beslutsfattare skulle läsa rapporten så att de bättre skulle förstå vad den palestinska myndigheten och Fatah med deras ledare Mahmoud Abbas står för.

Kort sagt:

- Hela området mellan Medelhavet och Jordan är palestinskt territorium som  kommer och skall befrias från de ondskefulla judarna.

- Israel måste förintas eftersom judarna/israelerna är sionisttjuvar, inkräktare och främlingar vars förfäder inte bott i landet

- Eftersom judarna inte har några rättigheter har palestinierna rätt att med våld ta tillbaka sitt stulna hemland. Befrielsen av Palestina kan ske enbart genom väpnad kamp.

Detta budskap sprids alltså till barn, 6-15 åringar. För att ytterligare motivera dem hittar man på en palestinsk historia i landet och framställer terrorister som hjältar och förebilder.

Om inte omvärlden kan sätt stopp för denna galenskap kommer det inte att bli något slut på de palestinska terrorattackerna på en mycket lång tid. Förutom offren för kommande terrorattacker är det också de palestinska barnen som lider och offras.

Hela rapporten kan läsas här: TEACHING TERRORTO TOTS  A Study of Waed - Fatah’s Magazine forChildren Ages 6-15

En presentation av rapporten här: Teaching Terror to Tots - reevaluating the Oslo Accords

The hundreds of examples in the 70 page report show that through Waed, Fatah – that has dominated and controlled the PA since its creation – has been teaching Palestinian children that:

 

“From the River to the Sea, Palestine will be free” after “the Zionist invaders will go to the garbage can of history” because “the period of Zionism will eventually pass.” As a last step all “the Jewish settlers in Palestine will disappear.”

 

Israel must be destroyed because Jews/Israelis are:

Zionist thieves who stole our land”… “Jewish invaders” ”… “foreigners from all ends of the earth who did not know Palestine and did not live in it – neither them nor their forefathers.”

 

Since Jews have no rights, Palestinians have the “right to wage an armed struggle to take back its stolen homeland.” This is the only PA/Fatah path, because “the liberation of Palestine will only be achieved through armed struggle.”


The following is an Executive Summary of "Teaching Terror to Tots":

 

Fatah, the ruling political movement of the Palestinian Authority (PA), runs a youth movement for Palestinian children ages 6-15 called the Lion Cubs (boys) and Flowers (girls) which publishes a children’s magazine called Waed (Arabic for “Promise”). The magazine is published on the youth movement’s website and distributed at Fatah and PA activities and in PA schools.

 

Fatah's education of children through Waed is the antithesis of peace education. Whereas not all the material in the magazine promotes hatred of Israelis and Israel, all references to Israelis and Israel are hateful.

 

Waed’s fundamental essages are that Israelis are foreign colonialist invaders, and therefore, Israel has no right to exist. Palestinians led by Fatah will continue the heroic armed struggle until the invaders are defeated and will leave. There is no hint of Israel's legitimacy, nor is there a possibility that Israel will coexist alongside a liberated Palestine, whose borders will include all of Israel.

 

Fictitious history creates violent destiny

Fatah’s rewriting of the past generates its vision for the future. A fictitious 5,000-year-old “Canaanite Palestinian Arab” people is invented as the pretext for all Palestinian rights: “Since the third millennium BCE, in other words, 5,000 years ago. Its Palestinian residents settled it” (Waed, Issue 37, p. 22). The erasure of the authentic Jewish history in the land is the pretext for denying Jews any rights. Israelis are branded as foreigners who came from all ends of the earth, foreigners who did not know Palestine and did not live in it – neither them nor their fathers and forefathers” (Waed, Issue 36, p. 2). Every city in Israel and every centimeter of Israel are said to be parts of the occupied Palestinian “stolen homeland.”

 

Accordingly, Israel is delegitimized as the “thieving entity” and Israelis are demonized as the “Jewish invaders” and “Zionist invaders.” Fatah proclaims it will destroy Israel by “liberating Palestine from the thieving Zionist entity” (Waed, Issue 32, p. 3). Israel's destruction is packaged in various euphemisms such as: the period of Zionism will eventually pass,” andthere is no invaderwho… did notleave it [Palestine] defeated.” (Waed, Issue 27, p. 23).

 

This inevitable “liberation of Palestine,” will be nothing less than Palestinian “victims” achieving justice, since Palestinians have the “absolute right to take back its rights in full” (Waed, Issue 26,p. 12).

Waed is emphatic that Fatah’s goal is to end Israel's existence and not merely Israel’s control over the West Bank. The references to “Palestine,” “stolen homeland” and “occupation” always include all the State of Israel. So do all the maps of “Palestine.”

Over thousands of years it has proven that… there is no invader who invaded this land and did not leave it defeated in the end, and that is what will happen to the Zionist invaders (Waed, Issue 27, p. 23).

 

Demonization

In addition to delegitimizing Israel the state, the PA/Fatah demonizes Israelis as individuals, calling them evil, racist, bloodthirsty killers, through expressions like the "giant Israeli murder machine,” Zionist gangs”and “the blood of Gaza's children did not quench the thirst of the Israeli monster.” Among the many libels it disseminates,the magazineaccuses Israel of Nazi-like horrors.

 

For the PA/Fatah, this fabricated history is what creates the vision for the Palestinian destiny. The Waed message: Israel was created by theft, its continued existence is a crime, and its termination via the armed struggle is justified and inevitable. The education transmitted to children via Waed will be the driving force for Palestinian hate and terror for another generation.