fredag 27 februari 2015

Tidningen Läraren publicerar propaganda från EAPPI-deltagare

Tidningen Läraren har i sitt senaste nummer (nr 5  26.2.2015) två artiklar på mittuppslaget skrivna av "människorättsobservatören" Nanette-Marie Forsström.Hon deltog i EAPPI programmet som i Finland sköts av Kyrkans utlandshjälp och till deltagarnas uppgifter hör att de efter en tremånadersperiod bland palestinierna skall  fortsätta att påverka i hemlandet. Artiklarna i Läraren är en del av denna uppgift.
Deltagarna i EAPPI programmet är inga neutrala observatörer utan de får tydligen en skolning som går ut på att de så effektivt som möjlig skall svartmåla Israel och blunda för de palestinska kränkningarna av mänskliga rättigheter.
Den ena rubriken i Läraren lyder: "Gasad på skolgården " Det handlar om tårgas men rubriken blir osmaklig eftersom tanken naturligtvis går till gasandet av judar under Förintelsen.
Artiklarna handlar inte om det palestinska skolväsendet som  naturligtvis kunde intressera läsarkåren utan om Israels dåliga behandling av palestinierna.
Citat:
"...I mitten av folksamlingen står två under tioåriga pojkar och håller om varandra. De ser rädda ut,och det har de all orsak att vara.Snart kommer de nämligen att föras bort till polisstationen. 
Välkommen till Hebron på ockuperade palestinska Västbanken - en plats där skolvägen är långt ifrån trygg och där barnens rättigheter dagligen trampas på...
...Och så skjuter han, och skjuter, och skjuter, tårgaspatron efter tårgaspatron...
...Vi tårgasas på morgonen och på eftermiddagen. Soldaterna provocerar medvetet eleverna, och rör sig i närheten av skolan eller till och med på skolgården...
...Ockupationen behöver inte utbildade människor, utan tvärtom tjänar den på att förstöra utbildningen..."

Jag har tidigare granskat EAPPI- programmet och Kyrkans utlandshjälp och bifogar några artiklar i ämnet, samt några utdrag från texterna.

Detta är vad EAPPI och Kyrkans utlandshjälp åstadkommer

Kyrkans utlandshjälp övervakar pro-israeliska grupper

Kyrkans utlandshjälp och Israel

Kyrkans Utlandshjälp på fel väg

 En fotoutställning med namnet LIFE, OCCUPIED ordnas i Helsingfors av tre deltagare i EAPPI- programmet som i Finland koordineras av Kyrkans Utlandshjälp.
EAPPI säger sig sända observatörer till västbanken för att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna och stöda palestinier och israeler som arbetar för fred.
I verkligheten verkar det som om de håller på med hjärntvättning av deltagarna.

 Fotograferna har tillsammans tillbringat 9 månader  på västbanken tillsammans med palestinier, alltså på ett område där över 90 % av befolkningen lever under de palestinska myndigheternas kontroll.
Jag har inte sett fotografierna men utgående från deras text kan man anta att de inte beskriver hur palestiniernas yttrandefrihet beskärs av de palestinska myndigheterna eller hur "hedersmördare" slipper straff eller hur människor fängslas godtyckligt.Knappast har man heller lyckats fånga på bild hur mördandet av judar glorifieras i samhället eller hur palestinier angriper israeler,både civila och militär med stenar och brandbomber.
Nej, enligt deras beskrivning ovan finns det bara en som gör sig skyldig till brott som är värt att nämnas och det är naturligtvis Israel.
Om man som observatör med uppgift att bevaka de mänskliga rättigheterna endast ser fel hos Israel måste det vara något allvarligt fel i utbildningen av dessa observatörer och tyvärr är det nog inte fråga om ett misstag av utbildarna. 

... Senaste vecka gick direktorn för Kyrkans utlandshjälp Antti Pentikäinen ut i de finländska tidningarna och sade att de grupper som uttrycker ett starkt stöd till Israel är en delorsak till att det är så svårt att få en lösning på konflikten i Mellanöstern.
Han sade vidare att det finns pro-israeliska grupper som använder kyrkans lokaler till att uppvigla till hat och våld mot palestinierna.Pentikäinen nämnde också att man inom Kyrkans utlandshjälp fått ta emot direkta hot på grund av sitt biståndsarbete bland palestinierna.
Jag måste medge att jag inte tror på vad Pentikäinen säger. Visserligen finns det antagligen personer som någon gång uttryckt sig mindre klokt vid något möte i någon kyrka men Pentikäinen säger att det finns grupper som samlas i våra kyrkor som uppviglar till hat och våld och det är något helt annat.
Om Pentikäinen har rätt i sina påståenden måste någon ta tag i saken och förhindra att kyrkorna används till att uppvigla till hat och våld.
Om Pentikäinen hittat på hela historien måste saken enligt min mening utredas.
För att om möjligt få reda på lite mera sände jag ett e-mail till Pentikäinen med några frågor. Brevet finns härunder.Tyvärr svarade direktor Pentikäinen undvikande på så gott som alla frågor och jag blev inte ett dugg klokare efter att ha läst hans svar. Om hans påståenden har verklighetsgrund borde han öppet kunna redogöra för vem, var och hur uppviglingen till hat och våld förekommer.
Eftersom Pentikäinen med sina diffusa påståenden misstänkliggör alla Israelgrupperingar i allmänhetens ögon hade jag hoppats på ett klart svar av honom. Men endera vill han inte eller så kan han inte svara på mina frågor. Jag kan inte göra mer åt saken men hoppas att någon med tid och kunnande skulle gräva lite under ytan.

Kyrkans utlandshjälp sänder ut volontärer till de palestinska områdena inom det så kallade EAPPI programmet.Alla som satsar av sin egen tid för att frivilligt arbeta med något de tror på är värda respekt men det kan gå fel. Jag råkade för några dagar sedan läsa en insändare i den svenska tidningen Dagen som berättade om en svensk frivilligarbetare som återkommit från sin period bland palestinierna och nu höll föredrag om livet i Palestina. Föredraget gjorde ett sådant intryck på åhörarna att en man efter föredraget utropade:”Varför har inte någon berättat detta för oss tidigare? Man borde skära halsen av alla judar!” Föredragshållaren kommenterade bara: ”Man måste skilja på judar och israeler.”
Varför hänvisar jag till insändaren i Dagen? Därför att det är ett klart exempel på det som Pentikäinen kallar uppvigling till hat och våld. I dethär fallet kom det från en grupp/person som stöder palestinierna.Jag hoppas att det var ett olycksfall i arbetet och att andra volontärer som återvänder kan ge en mer nyanserad bild av verkligheten så att inte åhörarna går hem med en vilja att skära halsen av judarna.
Jag hänvisar också till insändaren i Dagen därför att det är lika klara och tydliga exempel på uppvigling till hat och våld som jag önskar att Pentikäinen skulle ge istället för ett närmast obegripligt svammel.


... Eftersom Kyrkans utlandshjälps relation till Israel och pro-israeliska grupper har varit ett aktuellt tema tog jag mig tid att se efter vad som finns om Israel på KUH:s websidor.
KUH deltar i EAPPI programmet, såhär beskrivs programmet:
"EAPPI (Ecumenical Accompaniment in Palestine and Israel) är ett internationellt ekumeniskt partnerskapsprogram som inleddes år 2002 på begäran av kyrkorna i Jerusalem. Det stöder lokala samfund och civilbefolkningen i kritiska situationer i anslutning till konflikten och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Israel och Palestina."
I praktiken sänds frivilliga till Jerusalem, Betlehem, Hebron, Tulkarem, Jayyous och Yanoun. De frivilliga arbetar alltså endast bland palestinier så arbetet är inte så neutralt som man vill påskina.Israel beskylls upprepade gånger för hur illa de behandlar palestinierna men jag såg inte någon kritik mot palestinierna.
De frivilliga som sänds ut får skolning och om skolningen följer samma mönster som den version av Israels och Palestinas historia som ges på EAPPI:s hemsida är det en mycket palestinsk version.
Jag har inte gjort någon grundlig undersökning men jag skall ge några exempel från EAPPI:s hemsida " Israel och Palestina, områdets historia. Om det är denhär veresionen som Kyrkans utlandshjälp vill att allmänheten skall serveras är det inte märkligt om det kommer kritik mot pro-israeliska grupper.... Kyrkans Utlandshjälp bedriver vid sidan av sin hjälpverksamhet en omfattande politisk verksamhet som går ut på att svartmåla Israel.
Om verksamheten bara skulle gå ut på att hjälpa palestinierna skulle det inta vara något problem men nu satsar organisationen resurser på att måla upp en falsk bild av Israel och situationen bland palestiniern. Ibland blir den ensidiga "information" man ger av situationen så fel att man kan tala om medvetna lögner och försök till att lura allmänheten i Finland.
Just nu pågår en kampanj där organisationen försöker påverka beslutsfattarna att kräva att de israeliska produkter som produceras i "olagliga bosättnigar" inte skall få säljas som israeliska utan produkterna borde märkas med beteckningen "bosättning/palestinska området".

Om personerna bakom kampanjen skulle vara personer som inte haft möjlighet att skaffa fram information och bakgrundsfakta kunde man kanske har överseende med dem men nu är så inte fallet och jag anser därför att det är fråga om ett försök att lura beslutsfattare och allmänheten.

Man har också satsat resurser på att producera en video" Laittomat naapurit" (olagliga grannar).Där man gång på gång påstår att judisk bosättning på det man kallar västbanken är olagliga.

Man väljer att dölja det faktum att långt innan Israel blev självständigt och innan Jordanien ockuperade  området väster om  Jordanfloden (och gav namnet västbanken till det som är Judéen och Samarien) så bodde judar i området.
Judarna fördrevs när Jordanien olagligt ockuperade området ( även från östra Jerusalem) men efter att Israel erövrade området i kriget 1967 kunde judar återvända till området.
Hela området väster om Jordanfloden (nuvarande Israel och det som kallas västbanken) har genom bindande internationella avtal getts till det judiska folket för att de där skall få återupprätta sin nationalstat. (San Remo konferensen och stadgarna för Palestina Mandatet)
Därför blir inte judisk bosättning i området olaglig hur många gånger än pro-palestinska organisationer eller politiker säger det.
(Det finns bosättningar som är olagliga enligt israelisk lag och det finns fall där bosättningar byggts på privatägd arabisk mark. Sådana fall bör naturligtvis åtgärdas på lämpligt sätt, men judisk bosättning i sig är inte olaglig)
Ett exempel på judar som tidigare bodde på det som kallas västbanken är judarna i Hebron. För exakt 84 år sedan, den 24 augusti 1929, attackerade araberna i Hebron judarna  och dödade 67 personer, män, kvinnor och barn.
Det var först efter att Israel erövrade området 1967 som judarna kunde återvända till Hebron.
I samband med massakern 1929 förstördes Avraham Avinu synagogan, idag är den återuppbyggd.
Kyrkans  Utlandshjälp skulle antagligen beskriva återuppbyggarna som olagliga bosättare, men sanningen är mer komplicerad än så.

 

En betydande minoritet bland muslimer i Europa stöder terrorattacker

En gallupundersökning bland muslimer i Storbritannien visar att 27 % av dem har sympatier för motiven bakom attacken mot Charlie Hebdo i Paris för en tid sedan.
Den stora majoriteten av muslimerna stöder inte terrorattacker mot organisationer och personer som enligt deras tycke förlöjligar Muhammed. Men beroende på hur frågan ställs är det mellan 10 och 30% av muslimerna som mer eller mindre stöder attacker.
Inom EU finns det ca 20 miljoner muslimer, 10 - 30 % betyder 2 - 6 miljoner människor.
Om man överför gallupresultatet till hela EU området betyder det att det finns över 2 miljoner muslimer i Europa som anser att organisationer som publicerar bilder av Muhammed förtjänar att bli attackerade.

Poll: 1 in 4 British Muslims sympathize with 'Charlie Hebdo' gunmen 

BBC poll

onsdag 25 februari 2015

Israels FN-ambassadör Prosor säger sanningen igen

 Charter of the United Nations: Maintaining International Peace and Security


Seventy years ago, representatives of 50 nations met in San Francisco met to draw up the Charter of the newly formed United Nations. President Truman addressed the conference saying, “With this Charter the world can begin to look forward to the time when all worthy human beings may be permitted to live decently as free people.”

The signatories believed that every man and woman on this earth has dignity and rights. After witnessing the ravages of two world wars in the span of a generation, they understood that freedom is never free. It is not enough to write a charter or give a speech, freedom must be fought for.

Mr. President,

Article 1 of the UN’s Charter outlines the institution’s four purposes.

The first is to maintain international peace and security and take effective measures for the prevention and removal of threats to peace.

The greatest threat to global security is posed by radical Islamist groups like Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, and Boko Haram. The battle being waged against these groups is a battle between civility and barbarism, between pluralistic and totalitarian societies, between tyranny and freedom.

Day by day extremism is spreading its ugly tentacles and in the process, destabilizing communities and nations. The threat is obvious and it is growing, and yet this Council has been reluctant to take decisive action. Worse, it has on occasion, surrendered to those nations that harbor, fund and support terrorist groups. 

On January 28th Hezbollah terrorists fired anti-tank missiles at an IDF vehicle in northern Israel, killing two Israeli soldiers and injuring seven others. Hezbollah immediately claimed responsibility for the attack. One would think that in light of this clear admission of guilt, the Security Council would immediately and unequivocally condemn Hezbollah. Yet it took an entire week to release a statement that didn’t even mention the terrorist group.

If we intend to fight terror, we must not differentiate between terror and terror - there is no good terror or bad terror group, and we must treat them all alike.

Hezbollah has held Lebanon hostage for the better part of three decades and now seems intent on holding the Security Council hostage as well. Thanks to the backroom dealings of its Iranian patron, Hezbollah has been allowed to continue its reign of terror.

Here in the theater of the absurd, it wouldn't surprise me if ISIS was given a starring role on the Human Rights Council.  Let me be clear - this institution cannot claim to uphold international security while indulging those nations that are actively undermining peace and security.

Mr. President,

The second purpose of the UN Charter is to advance relations among nations based on respect for the principle of equal rights.

If we are honest with ourselves then we will admit that we have not done enough to defend basic freedoms. One example is the Middle East - Across the Middle East repressive regimes seek to control what people think, how they are educated, whom they can love, and what they believe.

For 2,000 years, Christian communities dotted the landscape of the Middle East. Today that figure has dwindled to less than 10 percent. We saw an example of this brutal persecution just last week when ISIS beheaded 21 Egyptian Coptic Christians in Libya.

But it’s not just Christians being persecuted; all minority groups are at risk. As we speak, Yazidis, Bahai, Kurds, Christians and Muslims are being executed and expelled by radical extremists at a rate of 1,000 people per month.

Extremists have unleashed a plague of persecution believing that by silencing individuals, they can silence civilization. Nobel prize winner and humanitarian activist, Elie Wiesel said (and I quote), “Wherever men and women are persecuted because of their race, religion, or political views, that place must - at that moment - become the center of the universe.” 

Millions of men and women look to us to defend their dignity and their rights and we are simply not doing enough to help them.

Mr. President,

The third purpose of the Charter is to promote and encourage respect for human rights.

The primary body responsible for upholding this principle is the Human Rights Council. Members of the Council currently include Saudi Arabia, Qatar, Algeria, and Venezuela. I imagine there isn’t a person in this room who would want to be placed on trial in one of the countries. And I would think that no one here would be willing to write an article criticizing one of these governments while living under its dominion - certainly not if you valued your liberty or your life.

Yet these and other human rights offenders are given leadership roles in this institution. In 2008, for example, Saudi Arabia - a regime notorious for public executions, lashings, and beheadings - was elected the special rapporteur of the UN’s Third Committee dealing with human rights.

The fact of the matter is that this institution has been hijacked. The ruthless autocracies that jail journalists rush to lecture us on the virtues of a free press. The repressive dictatorships that persecute political opponents filibuster on the sanctity of free and fair elections. And the mass-murdering tyrannical regimes preach to us about human rights.

Yet, instead of criticizing these regimes, the very nations that undermine international peace get elected to the UN bodies responsible for maintaining global security. In 2013, the General Assembly elected Iran to the UN committee that deals with disarmament and international security. This is like inviting North Korea to write a resolution on cyber security.

But the absurdity doesn’t end there. Last year Iran was elected to serve as Vice Chair of the UN’s legal committee - an unusual choice given that Iranian citizens are denied due process and fair trials. It’s remarkable that Iran is so active in international affairs given that its citizens are not afforded opportunities to participate in Iranian national affairs.

Mr. President,

The fourth and final purpose of the Charter is to be a center for harmonizing the actions of nations.

Mr. President - you convened this debate to reaffirm international commitment to the principles outlined in the UN Charter. The Charter speaks about the United Nations as a center for harmonizing the actions of nations, but the only harmony I hear, is the chorus of condemnations aimed against Israel.

This institution will never live up to the principles in its charter so long as it persistently, consistently, and insistently focuses on Israel. Last year, the General Assembly adopted 20 resolutions singling out Israel for condemnation and only three resolutions to protest the actions of all other nations combined.

The worst humanitarian crisis of our generation is taking place in Syria where over 200,000 men, women, and children have been murdered by a regime that employs torture, starvation, chemical weapons, and barrel bombs. And yet the General Assembly passed just one resolution condemning the brutal Syrian regime.

Since 2006, more than half of all resolutions adopted by the U.N. Human Rights Council in criticism of a particular country have been directed at Israel. This isn’t logical, it isn’t moral - it is simply prejudice.

When the actions of the UN are placed against the yardstick of its Charter, the institution simply doesn’t measure up. We are failing those who need us most.

Mr. President,

Last night Hollywood celebrated the Oscars, and as millions tuned in, I thought of the following.

If the Oscars for Maintenance of International Peace and Security were given at the UN, I would not be surprised if these candidates were awarded prizes.

In the Best Actor Category - for acting like a peace loving country while developing nuclear capabilities, denying the Holocaust, and threatening the destruction of another member state... the Oscar goes to Iran.

In the category for Best Supporting Actor - for its unrelenting support to the Assad Regime in killing hundreds of thousands of civilians... the Oscar goes to Hezbollah.

In the category for Best Visual Effects - for making women disappear from the public sphere, the Oscar goes to... surprise surprise... Saudi Arabia. No competition there.

And finally, for rewriting history, the Oscar for Best Editing goes to... the Palestinian Authority. But the truth is - the Palestinian Authority already received enough prizes from this institution.

Mr. President, Oscars aside, if we want to pursue peace and security in the real world, it is time to bring down the curtain on this theater of the absurd and return the original values of the UN Charter back to center stage.

Thank you, Mr. President.

De palestinska myndigheterna dömdes att betala skadestånd

En amerikansk domstol har dömt de palestinska myndigheterna att betala ett skadestånd på över 500 miljoner dollar för terroristattacker som begicks under intifadan i början av 2000-talet.
Det var 10 amerikanska familjer som drabbades av terrorattacker under åren 2000-2004 som stämt de palestinska myndigheterna.
Domslutet ses som viktig eftersom det är första gången som det i domstol slagits fast att de palestinska myndigheterna var ansvarig för terroristattacker. Att så varit fallet är väl känt för dem som följt med händelserna och det måste ha varit ett svårt jobb för försvaret att sköta försvaret i domstolen.
De palestinska myndigheterna uppgav att de kommer att överklaga domen.

Historic US terror verdict charges Palestinian Authority with over $655m. in damages  (Jerusalem Post)
"... The suit, brought forward by 10 American families who lost relatives in the terrorist attacks, featured a host of all-star witnesses, including top PLO official Hanan Ashrawi, former top IDF intelligence and military prosecution officials, and the current head of the PA’s “CIA.”

Historic verdict against PA in lawsuit by terror victims (PMW)
"...The families sued the Palestinian Authority for damages, saying that the PA was responsible for the terror attacks in which they were personally injured or their relatives were killed. Yesterday, the US court ruled that the PA is financially liable for $655 million in damages for involvement in those terror attacks.

PMW submitted two expert opinions to the court as well as hundreds of certified translations and PA TV videos showing PA promotion of terror from 2000 - 2004 (the period relevant for this trial).

In addition, PMW provided documentation of the PA's support for terror and acceptance of responsibility after the terror attacks. PMW showed that the PA celebrates terror attacks and rewards terrorists with ‎high salaries and other benefits, including some of the terrorists involved in the specific terror attacks of ‎this lawsuit.‎.."


Mahmoud Abbas erkänner att han sänt terrorister på uppdrag
Amnesty gör bort sig igen

Amnesty International har publicerat sin årliga rapport om mänskliga rättigheter. Tanken är kanske god men när man läser vad de skriver om Israel inser man att organisationen inte bara granskar hur mänskliga rättigheter följs utan också driver en politisk linje där Israel svartmålas.
Israel anklagas för krigsförbrytelser som det inte finns några bevis för.Israel ställs därmed i samma grupp som Irak och Syrien.
Amnesty föreslår att vapenleveranser till Israel skall avbrytas.
I praktiken betyder det att Amnesty anser att Israel inte skall ha rätt att försvara sig. För AI får Israel tydligen tas över av Hamas och Hizbollah och varför inte IS. Det skulle vara resultatet om inte Israel med vapen i hand skulle försvara sitt territorium och sin befolkning.
Hur mänskliga rättigheter i området därmed skulle förbättras kan man fråga sig.
Dåligt omdöme och politiskt vinklade rapporter gagnar varken AI eller någon annan.Trovärdigheten försvinner.

Amnesty urges halting arms to Israel, others guilty of 'mass atrocities' 
" Amnesty International called on the global community to stop war crimes by halting arms shipments to countries such as Iraq, Syria and Israel that could use them to commit “mass atrocities.”

tisdag 24 februari 2015

Lögner om Israel i media

Daily Mail och flera andra nyhetsrapportörer meddelade i går att Israel öppnat dammar i södra Israel och medvetet översvämmat Gaza med vatten under veckoslutets regnväder.
Nyheten innehöll inte en droppe sanning, det finns inga dammar i södra Israel. Översvämmningarna förorsakades av regnvädret.
Daily Mail citerade bland annat den palestinske generalen Said Al-Saudi som påstod att "Israel öppnat dammarna utan förvarning".
Efter att Daily Mail informerats om att det inte finns några dammar i södra Israel ändrade man rubriken men fortsättningsvis fanns påståendet om dammarna kvar i texten.
Daily Mail beskrev också städerna Nablus och Jenin på västbanken som "Två av Gazas storstäder på västbanken". Västbanken och Gaza är två åtskilda geografiska enheter men det var man tydligen inte medveten om.
 
Daily Mail geography fail: UK paper claimed Israel flooded 'Gaza's major West Bank cities'

Foton från Honest Reporting:


Efter att Daily Mail upplysts om att det inte finns dammar i södra Israel:


måndag 23 februari 2015

Netanyahus tal inför kongressen närmar sig

Senaste månad inbjöds Israels premiärminister Netanyahu att tala inför kongressen i USA av ordförande för representanthuset John Boehner. Talet skall behandla hotet från Iran och radikal islam.
Netanyahu och president Obama har väldigt olika åsikt i dessa frågor och efter att det blev känt att Netanyahu inbjudits har det pågått ett fult spel bakom och framför kulisserna för få Netanyahu att tacka nej till inbjudan.
Det verkar ännu som om Netanyahu skulle vara på väg till USA den tredje mars för att hålla sitt tal trots att Obama motsätter sig talet. Obama och hans administrations agerande visar att Obama inte bara motsätter sig Netanyahus tal utan också försöker påverka valet i Israel så att Netanyahu inte skall bli återvald.
Bland USA:s politiker och allierade i Mellanöstern finns det många som delar Netanyahus oro för att Obama skulle vara beredd att sluta ett dåligt avtal med Iran som tillåter dem att fortsätta anrika uran och därmed bara i teorin är förhindrad från att framställa kärnvapen.
Några artiklar som behandlar ämnet:

Column one: Netanyahu’s true electoral rival 
AIPAC boycott

Top Iranian nuclear negotiator warns Islamic Republic may quit talks

Jerusalems borgmästare grep terrorist

Jerusalems borgmästare Nir Barkat ingrep tillsammans med sina livvakter i söndags och avväpnade en palestinsk man som just knivhuggit en ortodox jude i Jerusalem.
Borgmästaren råkade köra förbi platsen där knivhuggningen utfördes. Han befallde att bilen skulle stanna, steg ur och tog fast terroristen.Enkelt och effektivt!
Barkat var fallskärmsjägare i IDF i sin ungdom vilket gör att han varit van med tuffa tag.
Han betraktas nu lite skämtsamt som Super - borgmästare och en kommentar var att nu behöver han inte föra någon valkampanj för att bli återvald.
Offret för attacken skadades inte så svårt men fördes till sjukhus.

WATCH: Jerusalem mayor tackles Arab terrorist seconds after suspect stabs Jewish man 


torsdag 19 februari 2015

Obama håller fast vid att islam är fredens religion

Obama höll  i går ett tal vid ett möte som behandlade våldsam extremism. Han vägrade se kopplingen mellan islam och terrorismen i dagens värld.
"Clash of civilizations" mindset is real in Muslim world, Obama says (Jerusalem Post)

Några plock ur talet:

Around the world, and here in the United States, inexcusable acts of violence have been committed against people of different faiths, by people of different faiths -- which is, of course, a betrayal of all our faiths.  It's not unique to one group, or to one geography, or one period of time. 

-Av de terrorattacker som idag utförs över hela världen hämtar de allra flesta sin inspiration och motivation från islam och koranen.

Al Qaeda and ISIL and groups like it are desperate for legitimacy.  They try to portray themselves as religious leaders -- holy warriors in defense of Islam.  That’s why ISIL presumes to declare itself the “Islamic State.”  And they propagate the notion that America -- and the West, generally -- is at war with Islam.  That’s how they recruit.  That’s how they try to radicalize young people.  We must never accept the premise that they put forward, because it is a lie.  Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek.  They are not religious leaders -- they’re terrorists.  (Applause.)  And we are not at war with Islam.  We are at war with people who have perverted Islam.  (Applause.)  


Now, just as those of us outside Muslim communities need to reject the terrorist narrative that the West and Islam are in conflict, or modern life and Islam are in conflict, I also believe that Muslim communities have a responsibility as well.  Al Qaeda and ISIL do draw, selectively, from the Islamic texts.  They do depend upon the misperception around the world that they speak in some fashion for people of the Muslim faith, that Islam is somehow inherently violent, that there is some sort of clash of civilizations. 

Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who reject their hateful ideology.  They no more represent Islam than any madman who kills innocents in the name of God represents Christianity or Judaism or Buddhism or Hinduism.  No religion is responsible for terrorism.  People are responsible for violence and terrorism.  (Applause.)   

-De islamska terroristerna är inga galna ensamvargar. De backas upp av lärda muslimer som motiverar dem utgående från koranen och Muhammed som förebild.'

And to their credit, there are respected Muslim clerics and scholars not just here in the United States but around the world who push back on this twisted interpretation of their faith.  They want to make very clear what Islam stands for.  And we’re joined by some of these leaders today.  These religious leaders and scholars preach that Islam calls for peace and for justice, and tolerance toward others; that terrorism is prohibited; that the Koran says whoever kills an innocent, it is as if he has killed all mankind.  Those are the voices that represent over a billion people around the world.

-Det är bra att det finns muslimska ledare som tar avstånd från våld. Men... Det finns flera tiotals muslimska stater där mänskliga rättigheter inte respekteras, där människor av annan tro inte respekteras utan förföljs och i värsta fall dödas.
Ifall islam är den fredens och rättvisans religion som Obama försöker inbilla oss att den är så borde det väl på något sätt synas i länder som styrs i enlighet med islams principer, t. ex. i Pakistan, Iran, Sudan,  eller Saudi Arabien. Men faktum är att det finns många likheter mellan situationen i dessa länder och situationen på områden där IS verkar.Vissa gör bara mindre väsen av sina grymheter.

Läs här om hur USA tog emot representanter för Muslimska brödraskapet och den kritik det väckte i Mellanöstern:
Egypt: U.S. State Department Hosting Of MB Delegation – A Slap In The Face Of The War On Terrorism
Här ett exempel på vad islam i Köpenhamn står för:

MEMRI:
Hajj Saeed, Imam of the Al-Faruq Mosque in Copenhagen, Denmark, rejected interfaith dialogue in a Friday sermon delivered on February 13, one day before the Copenhagen terror attacks. Imam Saeed explained that the Prophet Muhammad waged war against his Jewish neighbors in Al-Madina rather than engage in dialogue with them. The sermon was posted on the Internet by the Scandinavian chapter of Hizb ut-Tahrir.

Following are excerpts:

Hajj Saeed: Today, I will discuss the old-new topic of interfaith dialogue. The people responsible for interfaith dialogue want to make all religion equal. They want to equate Truth and Falsehood, between heresy and deception [sic], between the religion of the Prophet Muhammad and man-made laws, legislated by these criminals in order to rule the world.
[…]
Do we Muslims want the United Nations to create charity projects for us? The United Nations and its predecessor, the League of Nations, were established in order to fight Islam, to destroy the State of Islam, and to draw the Muslims away from their religion.

The notion of interfaith dialogue is nothing new. This is a malignant idea of which we must be aware, in order to avoid falling into the traps of Satan and his followers, who advocate such dialogue.
[…]
Our Prophet Muhammad had Jewish neighbors in Al-Madina. Did he call for closer relations, harmony, and dialogue with them, in the manner of the UN and of those who call to reconciliation Truth and Falsehood? Or did he call upon them to worship Allah? When they violated their pledge and did not accept this call – well, you know what he did to them. It appears in his Sira. He waged war against the Jews.
[…]
Do you know what interfaith dialogue means? Simply put, it is the creation of a new religion and of new concepts that will be shared by religions considered to be monotheistic. The purpose is to draw the Muslims away from their true religion.
[…]
All people are called to convert to Islam, and anyone who refrains from doing so, after having been presented with evidence, is an infidel, without a doubt.
[…]
Allah has made laws that regulate our relations with them, if we live in their countries. The so-called interfaith dialogue is not part of these laws. Things are entirely different. There should be an ideological conflict to refute their argument of Falsehood, and to present Islam as alternative to their bogus culture, which has hurled them into the abyss of depravity and corruption, and which has reduced them from humanity to the level of beasts.

tisdag 17 februari 2015

Den smutsiga valkampanjen

Jerusalem Post tar upp den smutsiga valkampanjen i en ledare:
Fear matters 

Stor guldskatt hittades av dykare i Caesarea

Dykare i Caesarea har hittat den största skatten av guldmynt som någonsin hittats i Israel. Omkring 2000 mynt av olika valörer i gott skick från omkring 1000-talet.
Divers in Caesarea find largest treasure of gold coins ever discovered in Israel

Fatah uppviglar till våld och utsätts för våld

Under det senaste dygnet har två Fatahtjänstemän utsatts för attacker i Gaza.
Tre oidentifierade män besköt Ma’moun Sweidans bil, två av hans medhjälpare skadades i attacken. Tidigare på söndag natt sattes en bil som tillhörde Abdel Muni’m Al-Tahrawi i brand.
Fatah anklagar Hamas för attackerna. Hamas säger att det är fråga om en intern maktkamp inom Fatah.
Fatah official survives assassination attempt in Gaza 

Israels försvarsminister Moshe Ya’alon säger att de palestinska myndigheterna kunde ha tagit över kontrollen av Gaza efter senaste sommars krig men viljan saknades.Efter att vapenvilan trädde i kraft var det meningen att de palestinska myndigheterna skulle ta över kontrollen av området för att säkerställa att den internationella hjälpen skulle nå fram. Så har inte skett och det var nog en ganska orealistisk tanke att Hamas skulle lämna ifrån sig kontrollen även om Ya'alon påstår att så skulle ha varit möjligt.
Ya’alon: PA could have returned to Gaza, but ran away 

Fatah fortsätter att uppvigla till våld mot Israel
 De tre viktigaste religiösa ledarna inom de palestinska myndigheterna har under den senaste månaden låtit förstå att Israel försöker förstöra  Al-Aqsa moskén. Det vara samma retorik som användes i höstas för att uppvigla till terrorattackerna som förorsakade 11 israelers död.
PA renews religious incitement that led to recent terror  (PMW)
 1. The PA Mufti Sheikh Muhammad Hussein said that Israel aspires "to build the alleged Temple on the ruins of the blessed Al-Aqsa Mosque." [Feb. 12, 2015]
 2. Abbas' Advisor on Religious and Islamic Affairs Mahmoud Al-Habbash said that UNESCO must prevent Israel from "destroying the human heritage in Jerusalem." [Feb. 11, 2015]
 3. The PA Minister of Religious Affairs Sheikh Yusuf Ida'is warned that since January, Israel has made "over a hundred attacks and incidents of desecration of the Al-Aqsa Mosque and the Ibrahimi Mosque (i.e., Cave of the Patriarchs)" and that "the Al-Aqsa Mosque is in grave and direct danger and that with every sunrise, this danger grows." [Feb. 5, 2015] 

  Fatah hotar också med raketattacker mot Israel 

   Abbas' Fatah threatens rocket attacks and "the end of Israel"(PMW)
   Bilder från Fatahs facebooksida:

  "Al-Aqsa Martyrs' Brigades, Army of the Storm,

  Fatah's military wing. The Rage of the Storm."

  [Facebook, "Fatah - The Main Page", Feb. 9, 2015]


    "The Path of the Storm. We have more [rockets], Zionists! Al-Aqsa Martyrs' Brigades in Palestine"
  [Facebook, "Fatah - The Main Page," Feb. 9, 2015]
  Palestinian National Liberation Movement - Fatah, Al-Aqsa Martyrs' Brigades in Palestine,
  The Path of the Storm. The end of Israel,
  the liberation of Palestine."
  [Facebook, "Fatah - The Main Page", Feb. 9, 2015]

  "Names such as "the Path of the Storm" or "the Rage of the Storm" also appeared on the posters and refer to Palestinian rocket attacks against Israel during the 2014 Gaza war.  This reference to the recent war, coupled with the words "the end of Israel," implies that Fatah is threatening to renew such attacks."

måndag 16 februari 2015

Judar dödas igen i Europa

Det är sorgligt men sant, vi lever i en tid när judar blir dödade i Europa bara för att de är judar.
Attacken i Paris följdes av attacken i Köpenhamn. Hur många attacker polisen lyckats förhindra däremellan vet vi inte med säkerhet, men åtminstone en stor attack avslöjades och förhindrades i Belgien.
Nu rapporteras det att hundratals judiska gravstenar vandaliserats i Frankrike.
Det omotiverade hatet mot judarna finns i samhället och tar sig olika uttryck.Samhället, ledare och media måste tydligt ta avstånd och fördöma våldet men hur långt räcker det?
Finns det något mer man kan göra? Finns det överhuvudtaget något man kan göra för att förhindra nya attacker och få slut på judehatet och antisemitismen i dess olika former?

Details of Attack Emerge as Copenhagen Synagogue Security Guard Dan Uzan Hailed as Hero


Something rotten (Jerusalem Post ledare)

Denmark Terror: Making sense of the continuation of European lethal anti-Semitism(Jerusalem Post)
"... What has filled the vacuum since Europe has relegated Nazism to a largely meaningless status, is the rise of Islamic-animated anti-Semitism enabled by an indifferent mainstream public coupled with an aggressive European Left. Anti-Jewish forces have turned Israel into a human punching bag.

Prof. Gerald Steinberg, a political scientist at Bar-Ilan University, told The Jerusalem Post on Sunday, “The repeated and false allegations of Israeli ‘war crimes,’ ‘child killer’ and even ‘genocide’ from political groups under the facade of human rights and humanitarian assistance has certainly contributed to the lethal European anti-Semitism. And many European media platforms and government officials repeat these modern blood libels without bothering to verify the facts or the double standards that are employed.”

A telling example came from Austria on Tuesday. A spokesman for the prosecutor’s office in Linz declared a Turkish man’s call to annihilate the Jewish state and kill Jews merely an expression of “displeasure with Israel.”
In early February, a German court in Wuppertal agreed with the explanation offered by three Palestinians that their torching of the local synagogue was a form of protest against Israel’s Operation Protective Edge to stop Hamas rocket fire. The men received a penalty of 200 hours community service...

... Denmark falls into the top four EU countries in terms of jihadist output for the Syrian war theater. In July, Sheikh Abu Bilal Ismail, a Danish imam, called for the extermination of the Jews at Berlin’s al-Nur mosque in July.

Ismail said it was necessary to “destroy the Zionist Jews...” and to “count them and kill them to the very last one. Don’t spare a single one of them.... Make them suffer terribly.” He returned to Denmark to continue to preach..."


fredag 13 februari 2015

Plock från Jerusalem Post

Hälften av dem som uppgavs vara palestinska journalister som dog under kriget i Gaza senaste sommar var egentligen medlemmar i Hamas och Islamsk Jihad.Detta har Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center kommit fram till efter omfattande undersökningar.

'Half of names of Gaza journalist casualties are terror operatives, or members of Hamas media' (Jerusalem Post)
“The study, not yet complete, found that eight out of the 17 names were operatives who belonged to Hamas and Islamic Jihad, or who worked in Hamas media outlets,” the report, published Thursday, stated.

“The Palestinian Journalists Union and the Gazan branch of the Information Office tried to hide the military-terrorist identity of the terror operatives, and present them as journalists in every way,” it added.
"


IDF bedömer att den palestinska myndigheten på västbanken kan kollapsa när som helst.Säkerhetssituationen har försämrats,hets mot Israel förekommer allmänt på sociala media, Hamas försöker stärka sin ställning och terrorattacker som sällan når över nyhetströskeln utförs dagligen, såsom stenkastning och brandbomber.
Vissa områden har tagits över att kriminella gäng.

IDF security assessment: The Palestinian Authority can collapse at any moment (Jerusalem Post)

"The IDF has begun to prepare for this possible deterioration, and with the Shin Bet (Israel Security Agency) haa been carrying out many operations for the seizure of ammunition in the West Bank. In the process, the army has also seized funds meant to bolster Hamas's standing in the territory. The frequent operations are slated to continue through March. 
 
The army says its fears of a security deterioration are based on an upswing in terror activity including the throwing of Molotov cocktails and stones and the use of other improvised weapons. Such acts have been carried out recently on a daily basis. The security assessments are also based on a rise in incitement against Israel in the Palestinian social media. Many of the prominent figures inciting against Israel are prisoners who were freed in 2011 in the deal to release IDF soldier Gilad Schalit. "

Två tredjedelar av israelerna anser att USA:s president Obama blandar sig i valet i Israel.
Samma undersökning säger att Netanyahus Likud nu leder över Zionist Union med 24-23. Likud har gått ner från 26 platser och ZU upp från 22.

Israelis think Obama interfering in election, poll finds (Jerusalem Post)
"The proportion of respondents saying they want Netanyahu to remain prime minister fell from 46% last week to 42%, while those saying they do not want him to keep his job rose from 45% to 49%. Nine percent said they did not know."

tisdag 10 februari 2015

Några sanningens ord om Mahmoud Abbas och hans påhejare

"Vilken "moderat" arabisk president kramade senaste vecka offentligt om Sudans ledare som är efterlyst för folkmord?
Vilken "reformator" i Mellanöstern påbörjade nyligen sitt tionde år av en fyraårig mandatperiod?
Vilken ledare som är allierad med väst beordrade för några dagar sedan en undersökning för att utreda om en karikatyrtecknare möjligen hade ritat Muhammed?

Svaret på frågorna är palestiniernas president Mahmoud Abbas."


These three stories barely made it into Western press. Why? Put simply, the bar has been set so low that they were not deemed newsworthy. An Arab leader who doesn’t allow elections? Yawn. A Middle Eastern president who embraces one of the worst mass murderers in recent history? Nothing to see here.
There is a tragic disconnect between Western rhetoric and Arab reality. Abbas, if one listens to leaders of the free world, is a moderate, reformer and ally. He is better than Hamas, after all, isn’t he?
Never mind that Abbas said in 2013, “There is no difference between our policies and those of Hamas.” The point is this: Being better than a genocidal terrorist organization does not a “moderate” make. Pretending it does demeans the word. It is condescending to Palestinians and insulting to true moderates. "Abbas bok översätts till hebreiska

Boken som Mahmoud Abbas skrev i samband med sin doktorsavhandling i Moskva 1984 kommer att översättas till hebreiska. Tidigare har den funnits enbart på arabiska.
I boken påstår Abbas att sioniströrelsen samarbetade med nazisterna och deltog i Förintelsen. Sionisterna förhindrade också judar att fly från Tyskland och David Ben-Gurion och Hitler var goda vänner enligt Abbas.
Nazisten Adolf Eichmann hade enligt Abbas inget med Förintelsen att göra utan han kidnappades av Mossad för att förhindra honom att avslöja samarbetet mellan nazisterna och sionisterna.
I boken säger Abbas också att påståendet att sex miljoner judar dödades under förintelsen är en sionistisk fantasi.Enligt Abbas dog 890.000 judar som en följd av den nazistisk- sionistiska konspirationen.
Det är alltså fråga om gamla relativt välkända lögner.
Abbas book tying Nazism to Zionism to be translated to Hebrew

söndag 8 februari 2015

Svenska kyrkan fortsätter neråt

Mitri Raheb från Betlehem inbjöds att tala i Uppsala domkyrka.Det säger en hel del om svenska kyrkan. Men det finns de som protesterar.
Läs mera här:
”Svenska kyrkan talar med kluven tunga om judar” (DN debatt)
"Teologifestivalen. I morgon, söndag, predikar Mitri Raheb i Uppsala domkyrka. Han missionerar för att judendomen inte längre har ett existensberättigande. Svenska kyrkans ledning fortsätter att prångla ut hans hatpropaganda, trots att man säger sig ha gjort upp med de idéer han har, skriver prästerna Annika Borg och Johanna Andersson.

 Svenska kyrkan har storsatsat på prästen Mitri Raheb från Betlehem. Förutom att Raheb är en av de medverkande i lördagens panel, har han fått förtroendet att predika i Uppsala domkyrka, där festivalens högtidsgudstjänst hålls under ledning av ärkebiskop Antje Jackelén. Svenska kyrkans bokförlag Verbum, med biskop Ragnar Persenius i styrelsen, lanserar även Rahebs bok ”Tro under ockupation. Palestinsk bibeltolkning” och säljer den till kraftigt rabatterat pris under festivalen.

Mitri Raheb driver i sin bok tesen att Israel, ”imperiet”, är en rasistisk apartheid- och terrorstat, arvtagare till såväl den romerska ockupationen av området som korsfararna. Med samma metoder och motiv som dessa imperier terroriserar israelerna den palestinska befolkningen. Det är Israel som skapar palestinsk terrorism, eller ”frihetskämpar”, som Raheb kallar det. Han drar därifrån paralleller till Jesus, som han menar var en palestinsk jude och frihetskämpe mot imperiet.
Raheb skriver att ”dagens Israel kan ses som det sista kapitlet av den västerländska kolonisationen” och han ifrågasätter starkt den judiska kopplingen till landet och för fram tankar om att föreställningen om en judisk-kristen tradition egentligen är en uppfinning av kolonisatörerna. ”Israel” har inga historiska eller teologiska rötter utan planterades i regionen av det brittiska imperiet. Detta är en grov teologisk/politisk variant av den ersättningsteologi vi skisserade ovan..."

Abbas borde resa till Jerusalem istället

Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman, skriver i SvD opinion:
Abbas borde resa till Jerusalem istället

"De senaste månaderna har vi sett hur presidenten för den Palestinska myndigheten, Mahmoud Abbas, har rest mellan olika huvudstäder – nu också till Stockholm – för att vinna internationellt stöd för ökade påtryckningar mot Israel. Denna nya palestinska strategi måste ses som en avledningsmanöver riktad mot det internationella samfundet, för att undvika direkta förhandlingar med Israel.
Varför förhandlar då inte Abbas direkt med Israel? Palestinierna är djupt splittrade politiskt och han har ingen kontroll över halva sin befolkning, i Gaza – som han heller inte kunnat besöka på hela sju år. Det är också därför han undviker förhandlingar, då han vet att han inte förmår leverera det viktigaste som Israel behöver få ut av ett fredsavtal, nämligen säkerhet...."

Obama vägrar se verkligheten på bönefrukosten

I det tal president Obama höll under bönefrukosten senaste vecka försökte han bortförklara de muslimska terroristernas koppling till islam genom att säga att även kristna begått allvarliga brott bland annat under korstågen och inkvisitionen. Det handlar enligt Obama om människor som missbrukar religionen för sina egna syften.
Att det i kristendomens namn begåtts många brott och felsteg är det ingen som förnekar.
Jesus, Guds son, blev människornas tjänare och offrade sitt eget liv för oss.Vi kristna är kallade att leva med honom som förebild. Det är lätt att se att mycket av det som kristna gör inte når upp till det målet. Men målet är klart.

President Obama tycks anse att samma anda av kärlek finns i alla religioner.Åtminstone när det gäller islam är detta enbart önsketänkande.
Precis som Jesus är förebild för kristna så är Muhammed det för muslimer och där går Obamas och säkert också en hel del muslimers dröm i kras. Muhammed kommer inte med kärlek och fred det vet alla som läst lite historia. Muhammed var en krigare som stred, slaktade och dödade människor.
En terrorist som slaktar och dödar ogudaktiga människor kan mycket väl ha Muhammed som sin förebild,det finns ingen motsägelse i detta. Det hjälper inte att blunda för detta faktum.
Uppdaterad: ( Evangelisten Franklin Graham reagerade tydligen på Obamas uttalande på samma sätt som jag)

Till och med i fallet när IS brände den jordanska piloten till döds kan de hänvisa till Muhammed och koranen. (Flera muslimska ledare har ändå fördömt dådet.)

Se artikeln nedan:
Islam and Burning People Alive (Stephen M Kirby)
"...But doesn’t Islam prohibit burning people alive?  To answer this question, we need to first look at Muhammad, who spoke for Allah (4:80) and is considered the standard of perfect conduct for Muslims (33:21). Muhammad had no qualms about burning people.
In December 627 Muhammad led an attack against the Al-Mustalaq tribe. Because that tribe fought back, Muhammad ordered their fortifications to be set on fire, even though the Muslims knew there were women and children inside.
Around June 628, when Kinanah bin al-Rabi of the Jewish Bani al-Nadir tribe would not reveal where his conquered tribe’s treasures were hidden, Muhammad ordered one of his soldiers, “Torture him until you extract what he has,” so a fire was built on Kinanah’s chest until Kinanah nearly died.
In October 630 there was some resistance among the Muslims (Hypocrites) toward a military expedition Muhammad was planning against the Byzantines at Tabuk.  Muhammad heard that these Hypocrites were gathered in a particular house, so he ordered that the house be burned down on top of them.  The Hypocrites managed to escape from the flames...

...
So Muhammad’s statements and actions show that during his lifetime it was permissible for Muslims to burn people alive.  This was continued after Muhammad’s death.

After Muhammad died there were many Arab tribes that left Islam.  This resulted in the Wars of Apostasy (Riddah Wars) under Abu Bakr, the first of the four “Rightly Guided” Caliphs (so named because they are believed to have held the most firmly to the teachings of Muhammad).  The commander of each army that Abu Bakr sent out had a letter to be read to the tribe before it was attacked.  The letter explained that if the tribe did not return to Islam, the army commander
will not spare any one of them he can gain mastery over, [but may] burn them with fire, slaughter them by any means…
The History of al-Tabari: The Conquest of Arabia, p. 57"

Obama: Islam lär fred

fredag 6 februari 2015

Ett nytt exempel på EU:s hyckleri

EU fördömer Israel varje gång Israel tillkännager nya byggplaner i bosättningarna i Judéen, Samarien och östra Jerusalem.
Samtidigt är EU med och bygger olagliga bostäder för palestinierna på område C av västbanken där Israel enligt Osloavtalet skall ha full kontroll.
"Humanitär hjälp" kallar man det från EU.
Hyckleri är väl ordet man kan använda om EU:s Israelpolitik.

Report: EU building hundreds of illegal structures for Palestinians in Area C of West Bank 
"... In the letter, Carver wrote that the EU actions do not comply with the founding treaties of the EU. He said the structures are disrespectful of the rule of law, because the construction of the structures without the necessary permits is a “manifest violation of law.”

Clearly, he wrote, “EU member states would not allow such behavior within their own borders, nor would the EU endorse or find it anywhere within the European Union. So why would the EU do so outside its borders?” Secondly, he wrote, the buildings contravene the Oslo Accords, which give Israel full administrative responsibility and authority over Area C. “Any building constructed without such permit is illegal, and by endorsing such acts by the Palestinians, the EU is participating in a violation of the Oslo II Agreement,” he wrote.

Finally, Carver added, some of the structures are being built on nature reserves, where construction is forbidden.""Shadi Othman, a communications officer at the Office of the European Union Representative in the West Bank and Gaza Strip, spoke to the Daily Mail Thursday about the union’s funding the construction of the 400 homes for Palestinians in the West Bank’s Area C, which according to the Oslo Accords remains under Israeli control until a negotiated final agreement.
This is part of the work done to build the future Palestinian state which will live side by side with Israel,” Othman said. “Palestinians have a right to live there, build schools there, have economic development.”

Maja Kocijancic, a Brussels-based EU spokesperson, earlier denied any wrongdoing, insisting that construction had not taken place."

De ideologiska rötterna av medias partiskhet mot Israel

Paul Widén har översatt ett tal som Matti Friedmen, tidigare journalist för nyhetsbyrån AP, höll den 26 januari 2015 vid Britain Israel Communications & Research Centre (BICOM) i London.
Talet bör läsas!

De ideologiska rötterna av medias partiskhet mot Israel

"...  I talet utvecklande han de vida uppmärksammade argument som han tidigare hade presenterat i Tablet och The Atlantic. Han talade om hur media dissekerar och förstorar Israels brister medan man avsiktligt raderar bristerna hos Israels fiender. Han talade om den extravaganta avsky för Israel som är på modet bland många i väst, samt om framväxten av en ”ockupationskult” som placerar judisk arrogans och förräderi i centrum för alla problem i Mellanöstern. Nedan följer en översättning av detta tal. Det engelska orginalet kan läsas på (www.fathomjournal.org)
...
Frågan som vi världsobservatörer måste ställa oss är varför denna konflikt undan för undan har kommit att få mer uppmärksamhet än någon annan konflikt och varför den presenteras som den gör. Hur har det som pågår i ett land som utgör 0,01 procent av världens yta kommit att stå i fokus för mer vånda, avsky och fördömanden än något annat land? Vi måste fråga oss hur israeler och palestinier har kommit att bli den stiliserade symbolen för konflikt, för stark och svag, i barren på vilken västvärldens intellektuella olympiska spelare utför sina trick – inte turkar och kurder, inte hankineser och tibetaner, inte brittiska soldater och muslimska irakier, inte muslimska irakier och kristna irakier, inte saudiska shejker och saudiska kvinnor, inte indier och kashmirier, inte drogkartellsligister och mexikanska bybor. Att fråga sig varför så är fallet är inte på något sätt ett försök att undvika eller fördunkla verkligheten, vilket är anledningen till att jag inledde med scenen från checkpointen i Betlehem. Tvärtom – alla som söker en full förståelse av verkligheten kan inte undvika denna fråga. Mina erfarenheter som journalist ger en del av svaret, och framställer även angelägna frågor som går utöver utövandet av journalistik...."

torsdag 5 februari 2015

Netanyahu jämför ISIS med Iran

I den islamska staten styrd av ISIS bränner de människor levande; i den islamska staten styrd från Teheran hänger man dem från kranar på allmänna platser. Båda är motiverade av en extrem militant islamistisk terrorism som är gränslöst grym.

"In the Islamic State of ISIS, they burn people alive; in the Islamic State of Tehran, they hang them from cranes in the public squares,” he said. “Both are motivated by an extreme ideology of militant Islamic terrorism that has a cruelty that is unbounded.”

Netanyahu to Jordan's King Abdullah: World should unite against 'barbaric cruelty' of ISIS

Hamas vill ha mera våld och PA demoniserar judar

Hamas ledare Mahmoud Zahar uppmanar Hamasmedlemmar i de palestinska flyktinglägren i Libanon och Syrien att attackera Israel.

Och i fredagsbönen på de palestinska myndigheternas TV  kallas judar för apor och svin.

Zahar calls for Hamas branches in Lebanon, Syria refugee camps to attack Israel 

 PA TV sermon: Jews are "apes and pigs" (PMW)
 In Friday's sermon on official Palestinian Authority TV, the cleric demonized Jews as "apes and pigs."
"Many Muslims are being harmed these days by a group whose hearts were sealed by Allah. 'He made of them [Jews] apes and pigs and slaves of deities' (Quran, 5:60). They are harming the livelihood of the believers [Muslims]... They withhold their [the Palestinians'] money and collect interest on it."
[Official PA TV, Jan. 30, 2015]FN fördömer och fördömer inte

FN:s säkerhetsråd fördömde i dag dödandet av den spanske FN-soldaten i Libanon för en vecka sedan.
FN-soldaten dog i striderna som följde på en attack som Hizbollah utförde från Libanon och Syrien mot Israel.
Två israeliska soldater dog i attacken men FN fördömde inte Hizbollahattacken med ett ord. Detta trots att attacken utfördes från det område som enligt FN resolution 1701 skall vara demilitariserad och bevakas av FN.
Enligt Times of Israel fanns det ett textutkast från Frankrike som skulle har fördömt Hizbollahattacken men Ryssland vägrade acceptera texten.
Israels FN-ambassadör Ron Prosors kommentar var att:"Säkerhetsrådet tycks anse att vissa liv är mer värdefulla än andra."
UN Security Council condemnation of Spanish peacekeeper death, fails to condemn Hezbollah 
 

onsdag 4 februari 2015

Fatah ledare jämför Netanyahu med Hitler

Om någon undrar varför det inte blir fred mellan Israel och palestinierna så lyssna på en av ledarna inom "moderata" Fatah, Jibril Rajoub. Med män som Rajoub på ledarposter får palestinierna aldrig fred.
Abbas' Fatah promotes rocket attacks
"Abbas' Fatah movement has once again demonstrated its support for terror and violence, as Palestinian Media Watch keeps exposing. The above picture showing masked Fatah fighters launching rockets at Israel was posted on Fatah's official Facebook page with a quote from the Quran, indicating that according to Fatah, even Allah sanctions the use of terror attacks:

"If Allah should aid you, no one can overcome you."
(Quran, Sura 3:160, translation Sahih International)
[Facebook, "Fatah - The Main Page", Jan. 27, 2015]

The text on the flag is Islam's declaration of faith: “There is no god but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah." 

FN:s mänskorättsråd gick för långt

Det är välkänt att FN:s råd för mänskliga rättigheter är partisk i sin relation till Israel och gör allt för att svartmåla Israel.Men i bland går de så långt att det inte längre fungerar.
Ett exempel på det fick vi när William Schabas, ordföranden för kommissionen som undersöker "Israels brott" i Gazakriget senaste sommar, sett sig tvungen att avgå efter att det kommit fram uppgifter att han tidigare arbetat för PLO.
Schabas anklagades redan från början för att vara partisk, han har bland annat tidigare sagt att han vill ställa Israels premiärminister Netasnyahu inför Internationella brottmålsdomstolen.
Men som sagt, det är så här mänskorättsrådet fungerar. Denhär gången blev partiskheten bara allt för uppenbar.
The indelible stain on the UN committee once chaired by William Schabas (Jerusalem Post)
"...Rather, Schabas quit because Schabas was caught.

He was caught having penned a legal opinion for the Palestine Liberation Organization in 2012, and getting paid $1,300 for his trouble. It’s one thing to have Israeli leaders yell, based on Schabas’s nasty comments against its leaders in the past, that he is badly biased against the Jewish state, just like the committee that appointed him.

But it is another thing to have compelling evidence of that bias in the form of a contractual agreement between Schabas and the PLO..."

Swan song for Schabas

Schabas shalom
"... The UNHRC’s 47-nation body, which appointed the panel, has proven on numerous occasions that its perception of justice is distorted. Indeed, this distortion is built in.

Ostensibly, UN votes are democratic. But this means that countries with horrific human rights records, led by regimes that reject basic democratic principles, get the same vote as liberal democracies. Supporters of the resolution to create a panel of inquiry into Israel’s actions in the Gaza Strip, for instance, included such human rights luminaries as China, Cuba, Pakistan, Russia, and Saudi Arabia.

Not only do these countries flagrantly trample the rights of their own citizens, but in a cynical act of reciprocity these autocratic regimes also cover for one another’s crimes by blocking attempts to launch inquiries against fellow dictators.

As a result, while Israel is obsessively castigated – according to the UNHRC’s agenda item 7, Israel’s alleged human rights violations must be discussed every time the UNHRC convenes – regimes which perpetrate real human rights abuses are all but ignored..."

tisdag 3 februari 2015

Hamas utbildar fler terrorister

Hamas har utbildat 15.000 ungdomar och barn mellan 15-21 år för att delta i kriget mot Israel med målet att förinta den judiska staten.
I Egypten har en domstol slagit fast att Hamas militära gren är en terroristorganisation vilket naturligtvis ytterligare försämrat relationeran mellan Egypten och Hamas.
I Egypten anser man att Hamas tar del i terrorattackerna i Sinai.

Här en video från MEMRI som visar hur det går till:
Thousands of Gaza Youth Train at Hamas Military Wing Camp
The Internet, Al-Aqsa TV (Hamas/Gaza) - January 2015 Hamas fast rebuilding guerrilla-terrorist forces in Gaza 
 “Their aim is to recover the military infrastructure that was damaged and return it to full capabilities and broaden it,...”
To that end, Hamas has allocated the necessary funds, personnel, and equipment, despite the shortages suffered by the civilian sector in the Strip, the study found. Its domestic security bodies are part of the effort.

“This stands out especially against the background of the ongoing delay in the civilian recovery of the Gaza Strip,” the report said, adding that it “illustrates well that, as in the past, Hamas’s priorities clearly lie in rebuilding military capabilities at the expense of civilian needs.”

Fatah firar minnet av terroristen Dalal Mughrabi

Den unga flickan Dalal Mughrabi deltog 1978 i en terroristattack där 37 civila israeler dödades, 12 av dem barn. Fatah firar minnet av henne varje år och hon framställs om en rollmodell för den nya generationen.

Fatah TV broadcasts video celebrating terrorist Dalal Mughrabi on her birthday 

Staren har återvänt till Israel

Fram till början av 1990-talet kom det miljontals starar från Ryssland och  östeuropa till Israel. Sedan försvann de men nu har de börjat återvända.
Se en vacker video om hur märkliga formationer de flyger i:

AMAZING VIDEO: A flock of starlings form spectacular flyover in Israel's sky

måndag 2 februari 2015

Antisemitism i Europa

En läsvärd artikel av Alan Dershowitz:
-En vanlig form av ny antisemitism säger: vi älskar judarna, det är bara deras stat som vi hatar...
-Ett problem i den europeiska inställningen till antisemitism är att man resonerar så att om Israel bara skulle behandla palestinaproblemet på rätt sätt skulle problemet med antisemitism lösa sig.
-Tragiskt nog så skulle problemet inte lösas eftersom faktum är att hatet mot Israel inte är orsaken till antisemitism, utan tvärtom.
Antisemitismen är grundorsaken till hatet mot den judiska staten.

Confronting European anti-Semitism