onsdag 31 mars 2010

Understöd missbrukas

Palestinian Media Watch har de senaste dagarna rapporterat om två fall där pengar och understöd till palestinierna från internationella hjälporganisationer gått till tvivelaktiga ändamål.

Australian Christian charity funds youth center named after terrorist

World Vision Australia har varit med och finansierat ett ungdomscenter uppkallat efter "Shahid (Martyr) Abu Jihad. Abu jihad var en av Fatahs grundare och var med och planerade en mängd terrorattacker bl.a. den som leddes av Dalal Mughrabi 1978 och i vilken 37 civila israeler dödades.
The following is the transcript from the PA daily:
"David Vivian, program coordinator for World Vision Australia, together with Nujud Sa'da, the [World Vision] organization's program director, along with Ashraf Iseed, Fanda Yunan, Sonya Ghanem, from World Vision institute, held a meeting with Marwan Al-Washahi, executive director of the Shahid (Martyr) Salah Khalaf Center and Sa'id Hamdan, head of the Jenin Youth and Sport Administration, to discuss cooperation and future programs of the Youth and Sport Administration and the World Vision organization, and to discuss procedures for operating the World Vision-Palestine stadium in Qabatiya, which has been built at the Shahid (Martyr) Abu Jihad Youth Center...Marwan Al-Washahi spoke on behalf of Musa Abu Zaid, executive director of the Youth and Sport Administration, thanking the heads of World Vision... and mentioning that the organization had provided the seed financing of the Shahid (Martyr) Abu Jihad Youth Center...It should be emphasized that the cooperation between the Youth and Sport Administration and World Vision will not end with this project; it will progress to full cooperation in most spheres, both in matters of infrastructure and projects for training, sports, youth, and summer camps.Afterwards, those present visited the new stadium [named]- "World Vision Stadium - Palestine / Qabatiya". [David] Vivian thanked the Ministry of Youth and Sports, for it's cooperation in the project. He promised that they will work together for ongoing cooperation with the Ministry, in pursuing further projects throughout the homeland."
[Al-Hayat Al-Jadida, March 14, 2010]Note: The above article mentions that also present at the meeting was a representative of the Shahid (Martyr) Salah Khalaf Center. Terrorist Salah Khalaf (Abu Iyad) was one of the founders of the Fatah organization. He was head of the Black September branch, whose terrorist attacks included the murder of 11 Israeli athletes in the Munich Olympics in 1972. The Shahid Salah Khalaf Center was financed by USAID in 2004.

UNICEF:s namn finns med på ett reklamblad av den palestinska ungdomsorganisationen PYALARA som uppmanar till bojkott av israeliska varor.

En yxa med ordet bojkott klyver en Davidstjärna.

UNICEF supports Palestinian hate ad

UNICEF responds to PMW bulletinon hate ad with UNICEF logo

Strävar USA efter en "pappersfred"?

The Future of an Illusion av Elliott Abrams är en lång men läsvärd artikel om fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna och förhållandet mellan USA och Israel.
Those who cannot remember the past are condemned, it seems, to direct the Middle East policy of the Obama administration.
Since the Oslo Accords of 1993, 17 years of efforts under three American presidents and six Israeli prime ministers have taught five clear lessons. Each of them is being ignored by President Obama, which is why his own particular “peace process” has so greatly harmed real efforts at peace. Today the only factor uniting Palestinian, Israeli, and Arab leaders is distrust of the quality, sagacity, and reliability of American leadership in the region.
(Elliott Abrams)

Artikeln innehåller fem underrubriker:
1. Israel’s flexibility is dependent on its sense of security.
2. The failure to set standards for Palestinian conduct hurts the cause of peace.
3. Israeli withdrawals do not lead to peace unless law and order can be maintained by responsible security forces.
4. The Israeli-Palestinian dispute is not the center of world, Arab, or Muslim politics.
5. The ‘peace process’retards peace.

"A piece of paper will not bring peace to the Middle East"

söndag 28 mars 2010

Faraos varning

På måndag kväll inleds det judiska pesachfirandet (påsk). Det är Israels folks räddning från slaveriet i Egypten som man firar.Man kommer ihåg det första påskalammet vars blod räddade från dödsängeln och vars kött gav kraft för att påbörja vandringen mot det utlovade landet.
Det var Gud själv som genom tecken och under räddade sitt folk och tog dem till sina i enlighet med löftena till förfäderna Abraham , Isak och Jakob. Det var Gud själv som ledde sitt folk till det land han hade lovat att ge dem.
Farao som satte sig upp mot Gud drog ett hårt straff över sig och sitt folk.

Idag finns det en sak som alla världens ledare och nationer är överens om. Nämligen att judarna inte har rätt att bosätta sig i det land som Gud har utvalt och gett åt dem. Världen har fått se tecken och under. Judarnas återvändande till landet och en egen stat var en omöjlig tanke för lite över hundra år sedan, ändå finns det ett blomstrande Israel idag. Att den lilla staten överlevt trots hat och fiendskap från de kringliggande staterna är ett under.
Trots att detta hänt väljer världens nationer att trotsa Gud. De har likt Farao förhärdat sina hjärtan.Detta trots mot Gud av en gemensam front av världens nationer kommer att få ödesdigra konsekvenser.Inte i första hand för Israel utan för de andra nationerna.
Farao och Egypten får här vara en förebild till vad som väntar dem som förhärdar sina hjärtan och strider mot Gud.
Hag Sameah
Daniel

fredag 26 mars 2010

FN:s mänskorätts råd går i gamla spår

I torsdags antog FN:s mänskorättsråd tre resolutioner mot Israel. Det var som vanligt de islamska länderna som drev igenom resolutionerna.
Bland annat vill rådet att Israel betalar för de skador som Gazakriget förorsakade. Naturligtvis ställdes inga sådana krav på palestinierna.
Rådets resolutioner är på grund av deras ensidighet knappt värd att längre noteras.(ändå gör jag det)
UN rights council: Experts to monitor Gaza war crimes probes

torsdag 25 mars 2010

Kyrkans utlandshjälp och Israel

Eftersom Kyrkans utlandshjälps relation till Israel och pro-israeliska grupper har varit ett aktuellt tema tog jag mig tid att se efter vad som finns om Israel på KUH:s websidor.
KUH deltar i EAPPI programmet, såhär beskrivs programmet:
"EAPPI (Ecumenical Accompaniment in Palestine and Israel) är ett internationellt ekumeniskt partnerskapsprogram som inleddes år 2002 på begäran av kyrkorna i Jerusalem. Det stöder lokala samfund och civilbefolkningen i kritiska situationer i anslutning till konflikten och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Israel och Palestina."
I praktiken sänds frivilliga till Jerusalem, Betlehem, Hebron, Tulkarem, Jayyous och Yanoun. De frivilliga arbetar alltså endast bland palestinier så arbetet är inte så neutralt som man vill påskina.Israel beskylls upprepade gånger för hur illa de behandlar palestinierna men jag såg inte någon kritik mot palestinierna.
De frivilliga som sänds ut får skolning och om skolningen följer samma mönster som den version av Israels och Palestinas historia som ges på EAPPI:s hemsida är det en mycket palestinsk version.
Jag har inte gjort någon grundlig undersökning men jag skall ge några exempel från EAPPI:s hemsida " Israel och Palestina, områdets historia. Om det är denhär veresionen som Kyrkans utlandshjälp vill att allmänheten skall serveras är det inte märkligt om det kommer kritik mot pro-israeliska grupper.

De börjar historieskrivningen vid 1881 "Judarna börjar komma till det Heliga landet".
Ingenting nämns om judarnas 4000 år långa historia i landet eller om att det fanns judar i landet också före 1881.

1916 framåt
1922 nämner man att Palestina delades (Transjordanien bildades)
Men inte ett ord om att Nationernas Förbund i stadgarna för Palestinsa mandatet ger judarna rätt och uppmuntrar dem till att bosätta sig i hela landet. (Nuvarande Gaza, Västbanken och Israel)
I och för sig är det förståeligt att detta inte nämns eftersom det skulle ifrågasätta riktigheten i senare påståenden som gång på gång säger att Israels ockupation och bosättningar är olagliga.

1929 säger man att bekymrade araberna satte igång sammandrabbingar på flera olika platser.
Man nämner inte att de "bekymrade araberna" utförde en massaker på 67 judar i Hebron.

Israels självständighet 1948 -
1949 Man nämner att 700.000 palestinier blev flyktingar.
Inte ett ord om lika många judiska flyktingar från arabländrena.
Inte ett ord om vapenstilleståndsavtalen som klart och tydligt säger att vapenstilleståndslinjen inte skall ha någon inverka på var den framtida gränsen skall gå.
Också detta förståeligt för det skulle ifrågasätta kraven på att Israel måste dra sig tillbaka till Göna linjen.
Inte ett ord om de terrorattacker som utfördes mellan 1949 och 1967.
1964 Man nämner att PLO bildades men inget om dess program.

PLO grundas 1968 framåt
Man nämner att PLO antog sina stadgar vilka garanterar att alla palestinier har rätt till ett eget hemland.
Man nämner inte att PLO i sina stadgar säger att väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina och att Palestina är ett odelbart område med de gränser Palestina mandatet hade.

Den första intifadan 1987-
1994 Massakern i Hebron på 29 palestinier som utfördes av juden Baruch Goldstein nämns.
Alla de förödande terrorattackerna som utfördes av palestinierna under 1990-talet förbigås med total tystnad.

Palestiniernas andra intifada 2000-
I förbifarten nämns att de palestinska demonstrationerna blev våldsamma och bombdåden mot Israel tilltog. Men av texten får man inte en aning om de våldsamma självmordsattacker som Israel utsattes för under denhär tiden.
Arafat beskrivs som den som befallde självmordsbombarna att upphöra med sina attacker.

Vägkartan 2003-
Man nämner att Sharon börjar bygga muren. Naturligtvis finns det inga uppgifter om att självmordsattackerna minskade radikalt och många mänskoliv räddades tack vare säkerhetsbarriären, som till ca 95% är ett stängsel.

2006-
Inte ett ord om Kassamraketerna från Gaza.

När det gäller Jerusalem nämner man att "mellan 1948 och 1967 var östra Jerusalem och Gamlastan i sin helhet under Jordanskt styre".
Ingenting om att Jordanien olagligt ockuperade området, fördrev alla judar och förstörde bl.a. den nu återuppbyggda Hurva synagogan.
Men när det gäller Israel säger man "1967 ockuperade Israel östra Jerusalem." Naturligtvis säger man inget om att ockupation i självförsvar inte är olagligt.
Mer om olaglig o laglig ockupation i min kommentar på KP bloggen.


När man läser nätdagböckerna som frivillarbetare skrivit (jag har inte läst alla) är det i allmänhet snälla och trevliga palestinier man möter medan judarna är de som misshandlar och förtrycker de svaga palestinierna.

Pauliina Mäkinen skriver om apartheids återkomst och avslutar sin text med ett samtal med en israelisk soldat vid en vägspärr: Soldaten förklarade varför han måste utföra sina uppgifter vid vägspärren. "Om vi inte skulle göra dethär skulle palestinierna jaga oss i havet"Mäkinens kommentar:"På galningarnas marknad säljer vilka förklaringar som helst."

Om Kyrkans utlandshjälp skulle se till att frivilligarbetarna skulle få en mera mångsidig utbildning skulle kanske Mäkinen ha vetat att det var precis vad Egyptens president Nasser hotade med inför Sexdagars kriget. Samt att både Hamas och PLO:s stadgar har samma mål, att utplåna Israel, men de utrycker det på ett litet annat sätt.

Resultatet från opinionsundersökningar bland palestinier visar också att soldatens oro inte var obefogad. Enligt en färsk undersökning stöder 47.2% av palestinierna väpnade attacker mot civila israeler.
På frågan: Vad anser du att den palestinska sidans mål är på lång sikt svarade 22.6% att målet var att erövra Israel och krossa den judiska befolkningen.
Ytterligare 16,3% ansåg at målet var att med våld återerövra hela området mellan floden och havet till araberna.

onsdag 24 mars 2010

Märkligt misstag av Hillary Clinton

Clinton fördömde i går Hamas för att de uppkallat ett torg till minnet av en terrorist som tagit livet av oskyldiga civila israeler.
Samtidigt berömde hon president Abbas.
Problemet är att det är Abbas och hans Fatah parti som varit de som drivit på och försvarat att terrroister upphöjs till hjältar.
Hillary Clinton’s unfortunate mistake (Jerusalem Post)

Palestinian Media Watch has documented the continuous Mughrabi veneration by Abbas and the Palestinian Authority in recent years, both in connection to the square near Ramallah on the West Bank and in many other contexts. The following are 15 examples of the glorification of this one particular terrorist, Dalal Mughrabi. Five by Abbas himself, five by the Palestinian Authority or its leaders, and five by Fatah or its leaders:
It was Abbas himself who defended the naming of the square after Mughrabi: "I do not deny it. Of course we want to name a square after her." [Al-Hayat Al-Jadida, Jan. 17, 2010]
It was Abbas himself who on December 31, 2009 honored that same terrorist Mughrabi by sponsoring a celebration of her birthday. [PA TV (Fatah) News, Dec. 29, 2009]
It was Abbas's Fatah youth movement who prepared the Mughrabi square for the ceremony. [Al-Hayat Al-Jadida, March 8, 2010]
It was Abbas himself who funded a computer center after that same terrorist. "Present at the event were President Mahmoud Abbas's advisor... inaugurating the [Dalal Mughrabi] center, funded by a contribution from the President's [Abbas's] Office." [Al-Ayyam, May 5, 2009]
It was Abbas who sent his Secretary General of the Presidency, Tayeb Abd Al-Rahim, to speak in his name, and called the terrorist the "bridge over which we pass on the way to our freedom." [Al-Hayat Al-Jadida, March 9, 2010]
It was Abbas himself who sponsored high school graduation ceremonies in honor of the same terrorist Mughrabi at which "the representative of the President [Abbas] ... reviewed the heroic life of [Mughrabi] the Shahida (Martyr)." [Al-Hayat Al-Jadida (Fatah), July 24, 2008]
It was Abbas's Minister of Culture, Siham Barghouti (Fatah) who defended naming the square after the terrorist: "Honoring them [the Martyrs] this way is the least we can give them, and this is our right." [Al-Ayyam, Jan. 11, 2010]
It was Abbas's PA TV that opened its broadcasting this month on March 11, the anniversary of the attack, by praising the terror attack as: "A glorious chapter in the history of the Palestinian people." [PA TV Fatah March 11, 2010]
It was not Hamas but Fatah, the party headed by Abbas, that decided to go ahead and dedicate that square after "a terrorist who murdered innocent Israelis." It was Fatah leaders who held up a banner that read: "On the anniversary of the Coastal Road Operation we renew our commitment and our oath that we will not stray from the path of the Shahids (Martyrs), Shahida (Martyr) Dalal Mughrabi Square, Shabiba (Fatah) students' movement" [Al-Quds, March 12, 2010]
It was Abbas's Fatah Central Committee member Tawfiq Tirawi who said at the square's dedication: "We shall not submit to any threats, and we are here today to celebrate our history and our battle in naming the square after Mughrabi." [Al-Hayat Al-Jadida, March 12, 2010]
It was Abbas's Fatah spokesman Dr. Faiz Abu Aytah who emphasized "the right of Fatah, of the Palestinian Authority, and of the Palestinian people to celebrate the anniversary of her [Mughrabi's] Martyrdom... Fatah is proud of Dalal's affiliation with it as a movement." [Al-Hayat Al-Jadida, March 11, 2010]
It was Abbas's PA TV that interviewed the sister of the "terrorist who murdered innocent Israelis," on the anniversary of the terror attack and introduced her as follows: "Now, dear viewers, we move on to a glorious chapter in the history of the Palestinian people... Dalal Mughrabi, the Palestinian Shahida (Martyr), has become a symbol and model." Rashida Mughrabi, sister of terrorist Dalal Mughrabi responded: "This is a day of glory and pride for our Palestinian people." [PA TV March 11, 2010]
It was Abbas's PA that held a soccer tournament named after the same "terrorist who murdered innocent Israelis." [Al-Hayat Al-Jadida (Fatah), Aug. 8, 2008]
It was Abbas's Fatah that held a summer camp named after the same Mughrabi "out of honor and admiration for the Shahida (Martyr)." [Al-Hayat Al-Jadida (Fatah), July 23, 2008]
It was at the ceremony of the Sixth General Conference of Abbas's Fatah movement that Fatah leaders responded with applause when former PA Prime Minister Abu Alaa (Ahmad Qurei) honored Mughrabi and her co-terrorists: "We have in our midst the hero Khaled Abu-Usbah, hero of the operation [terror attack] led by the Shahida (Martyr) Dalal Mughrabi [applause]. We salute him and welcome him. And [we salute] the hero, the Shahida (Martyr) Dalal. [He shouts:] All the glory! All the glory! All the glory

tisdag 23 mars 2010

Kyrkans utlandshjälp övervakar pro-israeliska grupper

Senaste vecka gick direktorn för Kyrkans utlandshjälp Antti Pentikäinen ut i de finländska tidningarna och sade att de grupper som uttrycker ett starkt stöd till Israel är en delorsak till att det är så svårt att få en lösning på konflikten i Mellanöstern.
Han sade vidare att det finns pro-israeliska grupper som använder kyrkans lokaler till att uppvigla till hat och våld mot palestinierna.Pentikäinen nämnde också att man inom Kyrkans utlandshjälp fått ta emot direkta hot på grund av sitt biståndsarbete bland palestinierna.
Jag måste medge att jag inte tror på vad Pentikäinen säger. Visserligen finns det antagligen personer som någon gång uttryckt sig mindre klokt vid något möte i någon kyrka men Pentikäinen säger att det finns grupper som samlas i våra kyrkor som uppviglar till hat och våld och det är något helt annat.
Om Pentikäinen har rätt i sina påståenden måste någon ta tag i saken och förhindra att kyrkorna används till att uppvigla till hat och våld.
Om Pentikäinen hittat på hela historien måste saken enligt min mening utredas.
För att om möjligt få reda på lite mera sände jag ett e-mail till Pentikäinen med några frågor. Brevet finns härunder.Tyvärr svarade direktor Pentikäinen undvikande på så gott som alla frågor och jag blev inte ett dugg klokare efter att ha läst hans svar. Om hans påståenden har verklighetsgrund borde han öppet kunna redogöra för vem, var och hur uppviglingen till hat och våld förekommer.
Eftersom Pentikäinen med sina diffusa påståenden misstänkliggör alla Israelgrupperingar i allmänhetens ögon hade jag hoppats på ett klart svar av honom. Men endera vill han inte eller så kan han inte svara på mina frågor. Jag kan inte göra mer åt saken men hoppas att någon med tid och kunnande skulle gräva lite under ytan.

Kyrkans utlandshjälp sänder ut volontärer till de palestinska områdena inom det så kallade EAPPI programmet.Alla som satsar av sin egen tid för att frivilligt arbeta med något de tror på är värda respekt men det kan gå fel. Jag råkade för några dagar sedan läsa en insändare i den svenska tidningen Dagen som berättade om en svensk frivilligarbetare som återkommit från sin period bland palestinierna och nu höll föredrag om livet i Palestina. Föredraget gjorde ett sådant intryck på åhörarna att en man efter föredraget utropade:”Varför har inte någon berättat detta för oss tidigare? Man borde skära halsen av alla judar!” Föredragshållaren kommenterade bara: ”Man måste skilja på judar och israeler.”
Varför hänvisar jag till insändaren i Dagen? Därför att det är ett klart exempel på det som Pentikäinen kallar uppvigling till hat och våld. I dethär fallet kom det från en grupp/person som stöder palestinierna.Jag hoppas att det var ett olycksfall i arbetet och att andra volontärer som återvänder kan ge en mer nyanserad bild av verkligheten så att inte åhörarna går hem med en vilja att skära halsen av judarna.
Jag hänvisar också till insändaren i Dagen därför att det är lika klara och tydliga exempel på uppvigling till hat och våld som jag önskar att Pentikäinen skulle ge istället för ett närmast obegripligt svammel.

Pentikäinens svar på min tredje fråga förvånade mig.
Fråga:
Du säger att du själv bevittnat ett sådant beteende. Ge konkreta exempel! (Alla borde samarbeta för att få bort uppvigling till våld och hat från kyrkorna)
Pentikäinen:
Vi har följt med publikationer, www sidor och innehållet för olika evenemang. Tyvärr är det inte fråga om enstaka fall.
Svaret är inget svar på min fråga men det som förvånade mig är att tydligen använder Kyrkans utlandshjälp en del resurser till att övervaka pro israeliska grupper.Varför i hela världen? Kyrkans utlandshjälp skall väl inte låtsas vara Kyrkans hemliga polis?

Torsdag 18.03.2010

Bästa direktor Antti Pentikäinen!

(Kirjoitan viisi hyvin tärkeää kysymystä ruotsiksi mutta saat vastata suomeksi jos ruotsinkieli on sinulle vaikea.)

Dina uttalanden om att stödet för Israel ibland går för långt har publicerats i flera tidningar runtom i Finland.
Eftersom du uttrycker dig otydligt, och säger att vissa grupper inom kyrkliga kretsar uppviglar till hat och våld mot palestinierna utan att förklara dig, blir alla Israelvänner utpekade i allmänhetens ögon. Därför är det viktigt att få svar på följande frågor:

1) Vilka grupper är det som uppviglar till hat och våld mot palestinierna?

2) Vilket är det hatbudskap som grupperna sprider i våra kyrkor?

3) Du säger att du själv bevittnat ett sådant beteende. Ge konkreta exempel! (Alla borde samarbeta för att få bort uppvigling till våld och hat från kyrkorna)

Du säger att de extremkristna i EU och USA som stöder Israel är en del av problemet i Mellanöstern.
4) Hur är det med de kristna som stöder palestinierna och ofta även är anti-israeliska, är de också ett problem? (ex. Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet, Svenska kyrkan)
Eller är det bara de som stöder Israel som är problemet?

Du säger att ni fått ta emot direkta personliga hot.
5) a) från ungefär hur många personer/grupper har ni fått hot?
b) vad har hotet bestått av?
c) har ni polisanmält hoten?

Högaktningsfullt
Daniel Brunell
Karleby

Direktor Pentikäinens svar (min översättning från finska, orginalet på finska finns härunder):

1) Grupper som av telogiska, politiska eller historiska orsaker godkänner överdimensionerat våld eller brott mot internationella mänskorättsöverenskommelser eller krigslagar eller brott mot regler om ockupationsmaktens skyldigheter.
(Finns det såna grupper?)

2)Att godkänna verksamhet som riktar sig mot en etnisk grupp oberoende av vad de gjort eller själva tänker.
(jag förstår inte svaret vare sig på finska eller svenska)

3) Vi har följt med publikationer, www sidor och innehållet för olika evenemang. Tyvärr är det inte fråga om enstaka fall.
(svarar inte alls på min fråga)

4) Antisemitism skall fördömas på samma sätt. Kyrkornas Världsråd och Lutherska världsförbundet är ändå inte sådana.Man kan ha olika åsikt om deras ställningstaganden.
(inget svar på de två delfrågorna)

5) Jag preciserar inte.Det är fråga om flera och upprepade hot som polisen känner till och undersöker.

Pentikäinens svar på finska:

Hei, tässä hyvin nopeat vastaukset.


1) Mitkä ryhmät lietsovat vihaa ja väkivaltaa palestiinalaisia kohtaan?

Ryhmät, jotka teologisista, poliittisista tai historiallisista syistä oikeuttavat ylimitoitetun väkivallan tai kansainvälisten ihmisoikeus- tai sodankäynnin sopimusten tai miehittäjille sovittujen suojeluvelvoitteiden systemaattisen rikkomisen.

2) Mikä on tämä vihasanoma, jota nämä ryhmät levittävät kirkoissamme?

Yhden etnisen ryhmän vastaisen toiminnan oikeuttaminen riippumatta mitä nämä ovat tehneet tai itse ajattelevat.

3) Sanot, että olet itse todistanut tällaista käytöstä. Anna konkreettisia esimerkkejä! (Kaikkien pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta saisimme pois väkivallan ja vihan lietsomisen kirkoista)

Olemme seuranneet julkaisuja, www sivuja ja tapahtumien sisältöjä. Kyse ei ole valitettavasti yksittäistapauksista.

Sanot, että äärikristityt EU:ssa ja USA:ssa, jotka tukevat Israelia ovat osa Lähi-idän ongelmaa.
4) Entä sitten kristityt, jotka tukevat palestiinalaisia ja usein ovat myös anti-israelisia, ovatko hekin ongelma? (esim. Kirkkojen maailmanneuvosto, Luterilainen maailmanliitto, Ruotsin kirkko) Vai ovatko ainoastaan Israelin tukijat ongelma?

Antisemitismi on samaan tapaan tuomittavaa. KMN tai LML eivät sellaisia kuitenkaan ole. Toki niiden ottamista kannoista voi olla eri mieltä.

Sanot, että olet saanut henkilökohtaisia uhkauksia.
5) a) kuinka monelta ryhmältä tai henkilöltä (suurinpiirtein) olet saanut uhkauksia?
b) mitä uhkaus on pitänyt sisällään?
c) oletko ilmoittanut uhkauksista poliisille?

En yksilöi. Kyseessä on useampi ja toistuva uhkaus, jotka ovat poliisin tiedossa ja tutkinnan kohteena.

söndag 21 mars 2010

Österbottens Tidning om Gaza

Fredagen 19 mars ägnade Österbottens Tidning en halv sida åt tre artiklar från Gaza.Ett foto med söta små palestinska skolflickor som skyddade ansiktet mot tårgas fanns i anslutning till artiklarna. På grund av att det fanns felaktiga uppgifter i texten skrev jag följande insändare som publicerades 20 mars.

Inget stopp för livsmedelstransporter till Gaza
ÖT publicerade 19.03. en artikel om Gaza som vilseleder läsarna.Ett stort fotografi som visar palestinska skolflickor som skyddar ansiktet mot tårgas som Israel använder mot stenkastare är inte från Gaza och har inget med artikeln att göra. Hur motiverar ÖT publiceringen av fotot? Fotot verkar dessutom vara arrangerat eftersom det bara är flickorna i fokus som täcker ansiktet.
I artikeln påstås att den israeliska blockaden sätter stopp för handel och bistånds- och livsmedelstransporter till Gaza. Detta är en ren lögn.
Den 24.02. konstaterade FN:s mellanösternsändebud Robert Serry, när han träffade president Peres, att det inte är någon humanitär kris i Gaza, däremot är det brist på byggnadsmaterial.
Under de senaste veckorna har det varje vecka transporteras över 500 billaster humanitär hjälp till Gaza.Dessutom över 1 miljon liter bränsle till kraftverket i Gaza och knapp 1000 ton gas för hushållsbruk.
När det gäller handel så har ca 10 billaster blommor exporterats från Gaza till Europa varje vecka.
Hundratals Gazabor kommer även varje vecka till Israel för att få medicinsk vård.
Uppgifterna finns på israeliska utrikesministeriets hemsida.
Daniel BrunellBiträdande chefredaktör Othman kommenterade:

Artikelhelheten tangerar Israelkonflikten som helhet, även om fokus är på Gaza. Bilden har därmed relevans i sammanhanget. Trots de insatser Brunell beskriver är det humanitära läget på Gazaremsan fortfarande prekärt, vilket är det centrala budskapet i artikeln.

----------------------------Trots att Othman säger att artikelhelheten tagerar Israelkonflikten som helhet är det enbart Gaza som det skrivs om i alla tre artiklarna. Det finns ingenting som för läsarna klargör att fotot inte skulle vara från Gaza. Bildtexten är: "Palestinska skolflickor på väg hem skyddar ansiktet för att undkomma tårgasen som används av Israel för att tygla de palestinska stenkastarna."Biträdande chefredaktör Othman verkade inte särskilt bekymrad över att det i artikeln förekom lögner som ger en negativ bild av Israel därför sände jag följande frågor per e-post:

1) Bekymrar och oroar det dig som chefredaktör att Österbottens Tidning publicerar en artikel som svartmålar Israel genom att komma med lögnaktiga påståenden om Israels agerande.
("Den israeliska blockaden sätter stopp för handel och biståndstransporter"..."Vatten och livsmedel- för att inte tala om byggnadsmaterial- kan inte transporteras genom den israeliska blockaden..."
2) Kommer du att vidta några åtgärder för att det inte skall upprepas?

Othman svarade inte men chefredaktör Lars Hedman gav föjande undvikande svar:
Hej
Tack för dina frågor om bevakningen av Israel.I sin utrikesbevakning använder sig ÖT främst av Finska Notisbyrånsmaterial. Jag kommer att framföra dina synpunkter till FNB.
----------------------------------

Inte blev jag så mycket klokare av det svaret.

När det ännu gäller situationen i Gaza är den naturligtvis långt ifrån bra. Största delen av befolkningen är beroende av mathjälp från FN och arbetslösheten är stor.
Men det är Hamas som styr Gaza och om de skulle bry sig om invånarna skulle de gå med på de krav som Kvartetten ställde på dem efter maktövertagandet. Nämligen att erkänna Israel och de avtal som ingåtts och avstå från våld och terrorism. Därefter skulle gränserna kunna öppnas och Gaza byggas upp med omvärldens, ävens Israels stöd.
Men som läget är nu är det omoraliskt och motbjudande att FN:s generalsekreterare kräver att Israel skall öppna gränserna.
Varför skulle Israel öppna gränserna för en regim som har samma inställning till judarna (och Israel) som Nazi-Tyskland hade. Enligt Hamas stadgar är judarna roten till allt ont och förtjänar att dödas och den judiska staten skall utplånas.
Det är Hamas som är ansvarig för den dåliga situationen i Gaza och det är mot dem som kraven måste riktas.

torsdag 18 mars 2010

En dog i Kassamraketattack

Catherine Ashton hann precis komma in i Gaza innan en Kassamraket sköts mot Israel. Raketen dödade en gästarbetare i Netiv Ha’asara området.
Israel har meddelat att de inte kommer att gå tillbaka till situationen innan Gazakriget utan svaret på raketattacken kommer att bli kraftfullt.
I går sköts två Kassamraketer mot Sderotområdet.
Israel vows to respond to Kassam hit

onsdag 17 mars 2010

Historieförfalskning

Den åttonde mars finns en artikel på Fatahs hemsida med anledning av internationella kvinnodagen.
Fatah hedrar palestinska kvinnor, bland dem jungfru Maria, de kvinnliga martyrerna (självmordsbombare m.m.), fångar, palestinska kämpar som blivit modeller för självuppoffring.

Fatah proud of Palestinian women:Fighters, Martyrs and the Virgin Mary (PMW)
Turning Virgin Mary and Jesus from Judeans (Jews) into "Palestinians" is a basic part of the Palestinian Authority's revision of history. The PA leadership has for years been attempting to create a Palestinian-Islamic history in the Land of Israel. This is not an alternative interpretation of modern history; rather, it is an invented history from long before Islam was founded (610 CE) and long before the Romans tried to sever Jewish ties to the Land of Israel/Judea by renaming it "Palestine" in the year 135 CE. Although historically meaningless, turning Jesus and the Virgin Mary into Palestinians is a repeating theme of PA historical revision.

Mer om hur palestinierna omskriver historien och också gör Jesus till en palestinsk profet som predikar islam nedan.
Den palestinska historieförfalskningen är en delorsak till att palestinierna reagerar så våldsamt när Israel bygger upp en gammal synagoga (Hurvasynagogan) eller vill bevara judiska historiska minnesmärken (Patriarkernas grav och Rakels grav). De judiska minnesmärkena bevisar nämligen att den palestinska versionen är lögn.

Rewriting history
Rewriting the history of the Land of Israel in order to deny Israel's right to exist is central to Palestinian Authority (PA) policy. Long before it started the Terror War in 2000, the PA was fighting a history war – erasing Jewish history and replacing it with a fabricated Palestinian history. This rewriting has two central goals:
1- Erase the Jewish nation's 3,000 year history in the Land of Israel;2- Invent ancient Palestinian, Muslim and Arab histories in the land.The goal of this historical revision as a political strategy was first expressed publicly at a conference of Palestinian historians in 1998, when rewriting history was linked to the political goal of denying Israel's right to exist:
"Dr. Yussuf Alzamili [Chairman History Department, Khan Yunis Educational College] called on all universities and colleges to write the history of Palestine and to guard it, and not to enable the [foreign] implants and enemies to distort it or to legitimize the existence of Jews on this land... [History lecturer Abu Amar] clarified that there is no connection between the ancient generation of Jews and the new generation." [Al-Ayyam, Dec. 4, 1998]. Erasing Jewish history in the land of Israel is followed by the PA’s invention of ancient and modern histories that support its political ideology and claim to the land of Israel. The Holocaust and other aspects of Jewish history are alternately denied, downplayed or distorted. Another distortion is to hide from Palestinians that Jesus was a Jew who lived in the Land of Judea/Israel. PA leaders repeatedly define Jesus as a Palestinian who preached Islam, thus denying not only Jewish history, but also the history and legitimacy of Christianity.Citing numerous examples, this section will document that these and other historical revisions are an integral part of Palestinian policy and are used to create political ideology.

Fortsättning här...

Palestinierna uppmamanar till nya oroligheter

Fatahs militära flygel, Aqsa Martyrernas Brigad, som enligt ingångna avtal inte längre borde existera, kräver att de palestinska myndigheterna förser dem med vapen så att de kan delta i den pågående "Jerusalem intifadan".
Både Hamas och de palestinska myndigheterna ger bränsle åt oroligheterna genom att sprida lögner om att Israel planerar att förstöra Al-Aqsa moskén.Det är kanske det mest vanliga och pålitligaste sättet att få till stånd oroligheter att säga att moskén är hotad.

'Israel planning to destroy al Aksa' (Jerusalem Post)
The armed wing of Fatah, the Aksa Martyrs Brigades, on Tuesday called on the Palestinian Authority to give back the weapons it had confiscated from the group’s gunmen so that they could participate in the “Jerusalem Intifada.” The call came as both the PA and Hamas continued to accuse Israel of planning to destroy the mosques on the Temple Mount in Jerusalem.“We call on all the Palestinian security services in the West Bank to release all Palestinian fighters from prison and to give them back their weapons so that they can join their people in defending Jerusalem against Israeli aggression,” the armed group, which was supposed to have been dismantled years ago in line with understandings between the PA and the US, said in a leaflet distributed in Ramallah...
...Although the PA leadership has been calling on Palestinians to demonstrate against Israel’s alleged scheme to destroy the mosques on the Temple Mount, Palestinian security forces have banned street protests in many Palestinian cities, eyewitnesses told The Jerusalem Post.They quoted PA security officials as saying that demonstrations were only allowed in areas under Israeli control, including Jerusalem, and that there was no need to protest inside Palestinian cities in the West Bank.

‘Day of Rage’ riots rock e. J'lem (Jerusalem Post)
"In what they called “a Day of Rage,” Palestinians rioted across east Jerusalem on Tuesday, throwing rocks, setting tires and garbage bins ablaze and even using live fire against police forces deployed by the thousands in the capital.The violence spread from one neighborhood to another. In one incident, youths hoisted a Palestinian flag and shouted, “We shall die and Palestine shall live!”A police officer was shot and lightly wounded in the east Jerusalem neighborhood of Ras el-Amud on Tuesday evening, after the widespread rioting saw more than a dozen security forces wounded and upward of 60 arrests."

tisdag 16 mars 2010

Fler krav från USA

Samtidigt som araberna ställer till med upplopp i Jerusalem på uppmaning av sina ledare kräver Hillary Clinton att Israel måste bevisa att de är överlåtna till fredsprocessen i Mellanöstern. Overkligt! (Hur överlåtna är måntro palestinierna som förutom att de ställer till med upplopp och vägrar att förhandla med Israel lär sina barn att Israel inte existerar.)
'Israel must prove peace commitment'

Hamas: Palestinians must launch intifada

PA calls Arabs to 'defend al Aksa'

Policeman shot in hand in J'lemEtt nytt TV-program för barn lär de palestinska barnen att Israel inte existerar.

New PA TV kids' show wipes Israel off the map

The program, Chicks, includes a regular segment that introduces viewers to a particular area of "Palestine." The map that PA TV has chosen for this educational program includes all of Israel, yet is labeled "Palestine." A second heading in English and Arabic next to the map reads, "Explore Your Country."[PA TV (Fatah), March 14, 2010]Maps showing all of Israel as "Palestine" are an important element of the PA's campaign that reinforces the message to Palestinians not to recognize Israel.

Click here to see more examples from the PMW website of the PA's attempts to portray a world without Israel.


USA överdriver

"Se jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring...jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den..." Sak.12:2-3

Avi Issacharoff kommenterar i Haaretz USA:s märkliga reaktion på byggplanerna i Jerusalem. Avi är ingen Netayahuanhängare och kritisk till premiärministern men han riktar skarp kritik mot USA:s agerande. Jag gjorde en snabböversättning av en del av hans text. Orginaltexten på engelska här: U.S. anger over East Jerusalem row is excessive

1 Jag stöder inte Netanyahu. Jag tror att hans politik gällande bosättningar och byggande i östra Jerusalem är fel. Jag tror att han försöker vinna tid, och jag skulle verkligen vilja se en bred politisk uppgörelse med palestinierna. Men USA: s svar på regeringens godkännande av 1.600 nya bostäder i Ramat Shlomo i nordöstra Jerusalem är överdriven. Samtidigt som USA sträcker ut en hand till Iran, som fortsätter i sin strävan att skaffa en atombomb, och närmar sig Syrien som förser Hizbollah med avancerade vapen, verkar det som om Obama administration har gjort ett medvetet beslut att förvärra en diplomatisk kris med Netanyahu regeringen. Visserligen kan Netanyahu - oavsiktligt - ha orsakat krisen, som skadade US Vice President Joe Biden. Men nu vägrar Obamas medhjälpare att lätta sitt grepp i hopp om att tvinga Israel till att förklara en total frysning av byggande i östra Jerusalem. Washington bör dock komma ihåg en sak, : Majoriteten av israelerna motsätter sig helt att byggandet i östra Jerusalem stoppas. De kan bli arga över tidpunkten för tillkännagivandet - men de flesta vill fortsätta bygga.

2. Så långt någon kan berätta var Netanyahu omedveten om det regionala planerings rådets beslut att godkänna 1.600 nya bostäder, likaså Eli Yishai, inrikesministern. Kommuner brukar inte upplysas ministrar - för att inte tala om statsministern - om sina beslut. President Obama skulle knappast förväntas personligen godkänna planer på ett nytt byggnadsområde i Washington DC - eller ens en utbyggnad av USA: s militärområden i Irak. Med detta i åtanke är Washingtons konspirationteorier om en israelisk "kupp" felplacerad.

3. Det är rimligt att anta att Obama administrationen gjort ett medvetet beslut att attackera Netanyahu, beslutet baseras delvis på antagandet om stöd från den israeliska allmänheten. Det skulle vara lätt för en utomstående att tolka de senaste rapporterna i Yedioth Ahronot och Maariv som tecken på samförstånd i Israel och de israeliska medierna att Netanyahu borde avgå. Men även här finns en missuppfattning. Den skärande rubrikerna är inte politiskt motiverade, utan en del av en kamp redaktörer utkämpar mot rivaliserande Israel Today känt som ett språkrör för Netanyahu.
Yedioth såg inga problem i att stöda Netanyahus föregångare, Ehud Olmert, som inte frös byggandet i en enda bosättning på Västbanken, för att inte tala om östra Jerusalem.
Än viktigare är dock att oavsett vad israeliska journalister kan säga för att undergräva ställningen för sin premiärminister ger det inte nödvändigtvis utländska tjänstemän rätt att säga samma sak - även om de representerar presidenten i USA. Det luktar av intervention.

4. Försök att antyda att Israels politik är förenat med livsfara för amerikanska soldater i Afghanistan, och även Irak, är på gränsen till en förolämpning mot vår intelligens. Afghaner bryr sig inte om Ramat Shlomo, eller om palestinierna och Netanyahu. De har sina egna problem att hantera. Vad extremistiska islamister beträffar är sju års närvaro av amerikanska styrkor på irakisk mark en tillräckligt bra ursäkt för att attackera amerikaner. Försök av Obamas rådgivare David Axelrod att påstå något annat i TV-intervjuer är oärliga.
De enda som drabbas av Israels politiska beslut är palestinierna och grannländerna som har fredsavtal med Israel - Jordanien och Egypten. Inte en enda amerikansk soldat i Afghanistan är i farozonen på grund av 1.600 bostäder i Jerusalem.

5. Men kanske det viktigaste är detta: palestinierna ser Obama regeringens beslut att angripa Israel som en uppmaning att anta en mer konfrontations linje. En tidigare uppgörelse om frysning av byggandet i bosättningarna ledde palestinska presidenten Mahmoud Abbas att utnyttja tillfället och göra nya förhandlingar beroende av en total frysning inom byggbranschen, bland annat i östra Jerusalem. Nu har signalerna från Washington lett till att Abbas politiska falang, Fatah, börjat sin egen kamp. För några dagar sedan uppmanade premiärminister Salam Fayad palestinierna att samlas på Tempelberget för att "försvara al-Aqsa" efter Israel meddelat om invigningen av en synagoga "granne till al-Aqsa-moskén". Även den mest sekulära av palestinska politiker, PLO:s verkställande utskottets ordförande Yasser Abed Rabo, gick med i fördömandena och varnade för en upptrappning av situationen.
Behovet av att försvara al-Aqsa är mer än lite överdriven. Synagogan i fråga är inte på tröskeln till moskén. Det är i det judiska kvarteret i gamla staden och har funnits på samma plats i över 300 år.
Men PA har luktade blod. Man förstår att det internationella samfundet inte kommer att befatta sig med sekundär information, såsom det faktum att synagogan i fråga utan tvekan skulle vara kvar på israeliskt territorium under även de mest generösa framtida fredsavtal. Så varför inte starta ett upplopp och skylla på israelerna, särskilt när den amerikanska regeringen gör samma sak.
Avi Issacharoff

Obama has crossed the line Jerusalem Post
Obama's Turn Against Israel The Wall Street Journal

måndag 15 mars 2010

Hurva synagogan återinvigs

Bild:Hurva synagogan hösten 2010 (foto DB)

I kväll skall Hurva synagogan i den judiska delen av Jerusalems gamla stad återinvigas. Synagogan förstördes av den jordanska armén 25 maj 1948.

Palestinska ledare har kallat återinvigningen en provokation och 2500 poliser har inkallats för att se till att ordningen upprätthålls i Jerusalem.
"After a nearly 62-year hiatus, the renowned Hurva synagogue inside the Jewish Quarter of Jerusalem’s Old City has been rebuilt and is again an operational house of prayer.Hundreds of people, braving the wind and an unexpected Jerusalem chill, crowded into a courtyard opposite the outer walls of the synagogue on Monday night to take part in an official rededication ceremony for the newly-rebuilt shul – which stands in the exact spot it did before its destruction at the hands of the Jordanian Arab Legion during the War of Independence in 1948.Meanwhile on Monday, the US State Department criticized Palestinians for stoking tensions at the rededication of the historic synagogue."We are deeply disturbed by statements made by several Palestinian officials mischaracterizing the event in question, which can only serve to heighten the tensions we see. And we call upon Palestinian officials to put an end to such incitement," said US State Department spokesman PJ Crowley. "We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary to remain calm."He added that the US was "not at all" objecting to the rededication itself."


"Police were on high alert in Jerusalem on Monday afternoon, ahead of the official rededication ceremony of the historic Hurva Synagogue in the Old City's Jewish quarter. Hundreds are expected to flock to the synagogue, which was rebuilt after being destroyed by Jordan’s Arab Legion on May 25, 1948.Some 2,500 policemen were deployed throughout east Jerusalem and in the Old City on Monday...

...Khatem Abd el-Kader, holder of the Fatah's Jerusalem portfolio, called on Palestinians to “converge on Al-Aksa to save it” from “Israeli attempts to destroy the mosque and replace it with the temple.”
Khader called the renovation of the Hurva a “provocation” and warned Israel that it was “playing with fire.”

Israelisk rapport om Hamas i Gazakriget

Jerusalem Post publicerade idag delar av en rapport från the Intelligence and Terrorism Information Center "Malam" som behandlar kriget i Gaza för ett år sedan.
Rapporten granskar inte IDF utan Hamas och det är ingen vacker bild om utmålas. På punkt efter punkt visas också hur opålitlig Goldstonerapporten är.

Israel’s first real response to Goldstone
Over a year after Operation Cast Lead and following wide-ranging criticism and countless international condemnations, the vindication of the IDF has finally begun.The 500-page report revealed Monday by The Jerusalem Post and authored by the Intelligence and Terrorism Information Center is the first real, aggressive Israeli response to the Goldstone Report, taking it apart piece-by-piece and explaining the true nature of the conflict against Hamas in the Gaza Strip.There are chapters on Hamas’s use of mosques, hospitals, ambulances and schools. There is an entire section dedicated to unmasking the Palestinian police force in the Gaza Strip, which the Goldstone Report claimed was a civilian force, saying Israel’s attacks against policemen were unjustified.There is another section dedicated to explaining the events that led Israel to launch Operation Cast Lead in December 2008, a period of time almost completely ignored by judge Richard Goldstone and an issue illustrated most recently by the interview Col. Desmond Travers, the Irish officer who sat on the panel, gave in which he claimed only two rockets were fired into Israel in the month preceding the operation. In reality, there were close to 200.

'Hamas used kids as human shields' (innehåller video)
Hamas gunmen used Palestinian children as human shields, and established command centers and Kassam launch pads in and near more than 100 mosques and hospitals during Operation Cast Lead in the Gaza Strip last year, according to a new Israeli report being released on Monday that aims to counter criticism of the IDF.

'10 Gazan hospitals used by Hamas in Cast Lead'
The top Hamas leadership slept inside a children’s hospital in Gaza City the night of December 27, 2008, to escape Israeli targeted killings after the IDF launched Operation Cast Lead, according to intelligence revealed in a new report aimed at countering the Goldstone Report.According to the paper, compiled by the Intelligence and Terrorism Information Center (Malam), Hamas used over 10 hospitals during last year’s operation to launch rockets at Israeli towns and to attack IDF troops operating inside the Gaza Strip.

‘Gaza police was incorporated into Hamas military wing’
Ahead of Operation Cast Lead in the Gaza Strip last year, the Hamas Interior Ministry formally incorporated a significant percentage of the police force into the Hamas military wing, according to IDF intelligence information revealed in a new report aimed at countering the Goldstone Report.

Countering Goldstone
The detailed 500-page report, obtained exclusively by The Jerusalem Post, was written by the Intelligence and Terrorism Information Center (Malam), a small research group led by Col. (res.) Reuven Erlich, a former Military Intelligence officer who works closely with the army.The IDF and the Shin Bet (Israel Security Agency) cooperated with the report’s authors and declassified hundreds of photographs, videos, prisoner interrogations and Hamas-drawn sketches as part of an effort to counter the criticism leveled at Israel in the UN-sponsored Goldstone Report.

USA skapar en storm

Det bådar inte gott för världen när ledarna för den enda supermakten uppför sig som bortskämda barnungar som skriker och stampar i golvet när de inte får sin vilja igenom. Det är vad som skett i USA efter att det i Israel tillkännagavs planer på 1600 nya bostäder i Jerusalem samtidigt som USA:s vicepresident Joe Biden var på besök i staden.
Israels PM Netanyahu bad vicepresidenten om ursäkt för den dåligt valda tidpunkten för tillkännagivandet och efter att Biden uttryckt sitt starka missnöje med byggplanerna borde saken ha varit borta från dagordningen. Det är trots allt ingen nyhet att Israel har byggt och bygger bostäder i Jerusalem och inte heller att USA inte godkänner detta.
Men USA har valt att blåsa upp saken till en kris som Israels ambassadör i Wahington beskriver som den värsta på 35 år. Hillary Clinton har ringt upp Netanyahu och närmast skällt ut honom. Enligt Haaretz krävde Clinton att Netanyahu uppfyller en lista med krav för att återställa relationerna med USA och för att få igång fredsförhandlingarna, bl.a. måste byggplanerna återtas och ett hundratal palestinska fångar friges.
Här kör emellertid Obama administrationen huvudet i väggen åter en gång. Netanyahu meddelade idag att byggandet i Jerusalem kommer att fortsätta som det gjort de senaste 42 åren. Dethär är något som så gott som alla partier är överens om i Israel. Jerusalem är landets hvudstad och ingen annan skall komma och bestämma var och när det skall byggas.
Palestinierna är naurligtvis inte sena att utnyttja situationen för att skapa nya oroligheter där israelisk polis och demonstranter drabbar samman och därmed ger Israel mer dålig publicitet.
Flera palestinska ledare har kallat på palestinierna att komma och fösvara Al-Aqsa moskén. Palestinsk TV har för att underblåsa oroligheterna blåst nytt liv i en gammal lögn som påstår att judarna försökte bränna ner Al-Aqsa moskén 1969. ( en australisk turist försökte tända på moskén)
Det kan också noteras att trots att de palestinska myndigheterna förra veckan påstod att invigningen av ett torg för att hedra terroristen Dalal Mughrabi uppskjutits, genomfördes invigningen i tordags, på årsdagen av terrorattacken som dödade 37 israeler, i närvaro av ledare från Fatah (president Abbas parti).

söndag 14 mars 2010

EU neutral domare?

I en artikel i lördagens ÖT som behandlar situationen i Israel får läsarna otydlig information. Dels påstås det att Israel planerar nya kontroversiella bosättningar dels sägs det att det är fråga om nya lägenheter i Jerusalem. Sanningen är att nya bostäder planerats i den ultra ortodoxa judiska stadsdelen Ramat Shlomo i nordöstra delen av Israels huvudstad Jerusalem. Området har idag ca 16.000 invånare. Det är alltså inte fråga om någon ny bosättning och det finns ingen verklig orsak till de fördömanden som omvärlden riktat mot byggplanerna.
Palestinierna som envist vägrat förhandla med Israel i över ett år anger byggplanerna som orsak för att dra sig ur de nu planerade indirekta förhandlingarna, men det finns ingen logik i detta eftersom Israel aldrig lovat avhålla sig från byggande i Jerusalem.
USA:s och EU:s fördömande av byggplanerna samtidigt som man avstår från att komma med någon kritik mot palestinierna säger något om deras inställning till Israel.
Det verkar som om EU politikerna skulle ha skapat sig en egen fantasivärld när det gäller Mellanöstern. EU:s utrikesminister Ashton sade i lördags att EU kan tänka sig att använda sina handelsrelationer för att tvinga Israel till förhandlingar med palestinierna.
Sveriges Carl Bildt sade med anledning av byggplanerna i Jerusalem att det finns inga garantier för att Israel eftersträvar fred och Finlands Stubb sade i söndags att EU kunde fungera som en neutral domare i Mellanöstern eftersom Europa inte har någon historisk belastning i motsats till USA.
I verkligheten har Israel hela tiden varit beredd att börja direkta förhandlingar, det behövs inga påtryckningar. Det är palestinierna som har vägrat.
När det gäller fredsvilja vet vi att Israel slutit fred med både Egypten och Jordanien. Israel tvångsförflyttade alla judar från Gaza för några år sedan och utlyste ett byggstopp på västbanken i höstas för att om möjligt få fred med palestinierna. Nog vill Israel ha fred, men kanske inte på EU:s och Bildts villkor.
EU utan historisk belastning? Utrikesminister Stubb låter verkligen fantasin flöda.Nästan hela Mellanöstern var ockuperad av europeiska stater för 80 år sedan.
EU neutral domare? EU kritiserar och fördömer Israel för att de bygger bostäder åt sina invånare.Samtidigt är man tyst när palestinierna upphöjer terrorister till hjältar, ju fler dödade judar desto större hjälte. Senaste vecka, på 32-årsdagen av en terrorattack som dödade 37 civila israeler planerade palestinierna att inviga ett torg för att hedra Dalal Mughrabi som utförde terrorattacken. Invigningen inställdes i sista stund av "tekniska orsaker" men palestinska ledare från president Abbas och neråt har försvarat och givit sitt stöd till projektet trots israeliska protester.
Att Israel vill bygga bostäder åt sina invånare är inget hinder för fred och ingen orsak till fördömanden, däremot är de palestinska myndigheternas upphöjande av terrorister till rollmodeller för ungdomen ett effektivt sätt att förhindra en fredlig utveckling och borde skarpt fördömas.
(Texten publiserades som insändare i Österbottens Tidning 16.03.2010)

EU:s nya utrikesrepresentant Catherine Ashton har åkt på sin första Mellanösternresa.

fredag 12 mars 2010

Kassamraket från Gaza

En Kassamraket från Gaza träffade en byggnad på en kibbutz i Israel igår, ingen skadades i attacken.
Israel svarade med att bomba tunnnlar vid gränsen till Egypten.
IAF bombs Gaza tunnel, arms factory
Following a Kassam rocket attack on southern Israel, the IAF bombed targets in the Gaza Strip overnight Thursday, hitting an arms smuggling tunnel in Rafah and a weapons factory in Khan Yunis.

I Jerusalem var det också en del oroligheter idag.
'We won't tolerate disturbances' (Jerusalem Post)
"Following another Friday of skirmishes, albeit minor, in the east Jerusalem area, Police Commissioner Insp.-Gen. David Cohen vowed that rioting would not be tolerated.“We will maintain our policy of not tolerating disturbances, but it’s also important to preserve a channel for dialogue with the various elements in east Jerusalem to enable religious rituals and quiet,” he said.Cohen was speaking on the Temple Mount after prayers there attended by some 6,000 Muslims ended without incident. Access to the site had been restricted amid fears of violence, and young Arabs barred from the mount clashed with security forces at various spots in and around the Old City. A policeman was lightly wounded by rocks and four young Arabs were arrested for attacking security forces, police said."

Dalal Mughrabis torg

De palestinska myndigheterna säger att invigningen av torget till terroristen Dalal Mughrabis ära har uppskjutits av tekniska orsaker och inte på grund av påtryckningar från Israel eller USA.
När den ena palestinska ledaren efter den andra säger att det är rätt och värdigt att hedra terrorister som Mughrabi måste man väl ta dem på allvar. De anser tydligen att människor som dödat judar (också civila kvinnor och barn) skall hedras och äras.
Detta beteende strider mot allt det som man i västvärlden säger sig stå för. Därför är det mycket märkligt att västvärlden stöder dessa palestinier politiskt och ekonomiskt. Det lär vara så att palestinierna får mest ekomiskt understöd per person i världen.
Det är motbjudande att tänka sig att en del av de skattepengar jag betalar går till att understöda de palestinska myndigheterna och deras ondskefulla ideologi som förgiftar palestinierna.
Men kanske västvärldens och palestiniernas moraliska kompass ändå visar åt ungefär samma håll, det tar sig bara olika uttryck.Väst fördömer ofta Israel när de försvarar sig mot terrorismen och de senaste dagarna fördömde man Israel för att de planerar att bygga nya bostäder i sin huvudstad. Däremot tiger man när palestinierna lyfter upp terrorister som förebilder för ungdomen. Ett sådant handlingssätt är beklagligt.

PA puts off honoring Coastal Road Massacre leader (Jerusalem Post)
"- The Palestinian Authority announced on Thursday that it has postponed the inauguration of a square named after Dalal Mughrabi, the Fatah woman who led the 1978 Coastal Road Massacre in which 37 Israeli civilians and an American photographer were killed and 71 people were wounded.The new square, located in El-Bireh, Ramallah’s twin city, was supposed to be inaugurated on Thursday in a ceremony that was to be attended by senior PA and Fatah officials in the West Bank.Adnan Dumairi, a senior PA security official, said that the ceremony had been delayed for “technical reasons.” He denied that the decision was the result of Israeli and American pressure.The square was scheduled to be named after Mughrabi on the 32nd anniversary of the attack.“No one in the world can prevent the Palestinians from being proud of their history and heritage,” Dumairi said. “This history and heritage is part of our life.”
- Tawfik Tirawi, a member of the Fatah Central Committee and a former PA security commander, hailed Mughrabi, who died in the 1978 attack, as a freedom fighter who sacrificed her life for her people and her homeland.“We are all projects of martyrdom like Mughrabi,” he said. “We are all Mughrabi.”
- The PA Ministry of Information condemned Israeli “attempts to prevent the inauguration of the new square carrying the name of martyr Dalal Mughrabi.”Israel’s efforts “violated Palestinian sovereignty and the Palestinian people’s right to honor their national symbols,” the ministry said. "

Glorifying terrorists and terror (PMW)
"The Palestinian Authority’s support of terror takes many forms. On the nationalistic level the PA actively endorses violence as a valid means to achieve political goals; on the religious level, murder of Jews has been presented repeatedly by PA religious and academic leaders as Allah’s will.The PA terror promotion is disseminated through the many social and educational frameworks under PA control. Music videos encouraging hatred and violence among children are a prominent feature of PA TV.Additional promotion of terror is the PA’s embracing support for terrorists after their terror attacks and glorification of the murders they have committed. Even the most loathsome of murderers are honored by Palestinian leaders and society as heroes and role models. Dalal Mughrabi, who led a hijacking that resulted in the death of 37, had a summer camp named after her [Al-Hayat Al-Jadida, July 23, 2008]. Abd Al-Baset Udeh, killer of 31 in a suicide terror attack on a Passover eve Seder, had a football tournament for 14-year-old boys named after him [Al-Hayat Al-Jadida, Jan 21, 2003]."

torsdag 11 mars 2010

Ahmadinejad:judarna de största förbrytarna i världen

Irans president Ahmadinejad fortsätter att tala om Israels förintelse.
'Hated Israel will be annihalated' (Jerusalem Post)
"The Palestinians and the nations of the Middle East will be rid of a “bad omen” once Israel is annihilated, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said on Thursday, in a speech communicated by Press TV.Israel, a foreign presence and a “Western prodigy” in the region, had “reached the end of its road,” Ahmadinejad told supporters in southern Iran.Israel was not as useful for “its masters” – apparently a reference to the United States and Europe – as it was at its inception, he said.Calling Jews who immigrated to Israel before or after the founding of the state “the most criminal people in the world,” he said it was now clear that there was no regime more hated than Israel."

Palestinierna avstod från att inviga torg

De palestinska myndigheterna beslöt att för tillfället avstå (antagligen efterpåtryckningar från USA) från invigningen av torget till terrorsiten Dalal Mughrabis ära, rapporterar PMW.
Bakgrunds info kan läsas här:37 civila israeler dödades för 32 år sedan, palestinierna firar

PMW’s reports on naming of square after terrorist lead to PA’s cancelling event
Two months after Palestinian Media Watch first reported that a square in a Palestinian city was to be named for the terrorist Dalal Mughrabi, the Palestinian Authority announced the cancellation of the inauguration ceremony. After the initial story, PMW published five follow-up bulletins, including one earlier this week reporting that the day chosen by the PA for the naming ceremony was to be today, March 11, the anniversary of the terror attack that killed 37. Israeli news reported that PM Netanyahu asked George Mitchell and then Vice President Biden to put pressure on the PA to cancel the event. Late yesterday the Palestinian Authority cancelled today's event.
Below is the timeline of the Dalal Mughrabi Square story, showing how it grew over the last two months through PMW's reporting, with links to the PMW reports.March 9: Israeli Information and Diaspora Minister Yuli Edelstein asks PM Netanyahu to involve US in canceling the inauguration, as reported in Haaretz:
"The square is to be dedicated tomorrow with senior PA officials in attendence, and Information and Diaspora Minister Yuli Edelstein has asked Netanyahu to approach the American administration about stopping the event."
[Haaretz website, March 10, 2010
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1155420.html]

Yesterday, March 10, 2:00 p.m.: Abbas rejects PM Netanyahu's demand to cancel the event:
Initial radio reports indicate that Abbas has rejected PM Netanyahu's demand to cancel the event, conveyed via the US special envoy George Mitchell. Later reports now claim that Netanyahu's office is "waiting to see" if Abbas will cancel:"Sources in the Prime Minister's Office said that Israel is waiting to see whether Abu Mazen [Mahmoud Abbas] will cancel the event. Senior political personnel have said that if the Palestinians want peace, they must educate towards peace."
[IBA website, March 10, 2010http://www.iba.org.il/bet/?entity=625801&type=1]

Yesterday, March 10, 3:00 p.m.: Israel hopes the US will condemn PA naming of square after terrorist
"Israel is now demanding that the Vice President [Biden] at least condemn the [PA] incitement - a topic Israel has complained about before but now the PM has personally raised the issue with Vice President Biden. The Palestinians plan to name on Thursday a square in Ramallah for terrorist Dalal Mughrabi, the terrorist who participated in the hijacking of what is known as the "blood bus" in 1978 [in which 37 were killed]. The PA is calling her a Martyr and national hero. Israel protested to the US over this two months ago and the Americans turned to the Palestinians but the Palestinians are continuing with the inauguration [of the square to the terrorist Dalal Mughrabi]. Senior officials in Jerusalem tell me [Udi Segal] they expect the United States will raise this issue today with the Palestinian Authority, and Israel is hoping at the very least for a strong American condemnation of this incitement."
[Israel Channel 2 TV news]

Yesterday, March 10, 5:00 p.m.: Reuters reports PA will cancel the naming of square after terrorist Reuters by Ali Sawafta
RAMALLAH, West Bank, March 10 (Reuters) - The Palestinian Authority ordered on Wednesday the cancellation of a ceremony to honor a woman who led a 1978 hijacking of a civilian bus in Israel in which 35 people were killed.The cancellation of Thursday's ceremony coincided with a visit to the occupied West Bank by U.S. Vice President Joe Biden, who met with Palestinian leaders as part of Washington's efforts to revive the moribund Middle East peace process.
Three Palestinian officials involved in organising the event to honour Dalal al-Mughrabi, killed in the Palestinian attack, said Israel told the Palestinian Authority to cancel the ceremony at which a traffic circle near Ramallah was to have been named after her and a memorial plaque unveiled.

Yesterday, March 10, 7:00 p.m.: Fatah announces it will not cancel ceremony. [Israeli radio]

Today, March 11: "PA reportedly cancels ceremony to name public square after terrorist." [Jerusalem Post by Herb Keinon]
"A security cabinet discussion on establishing a formal government mechanism to monitor Palestinian incitement was put off Wednesday for at least a week, a day before a ceremony scheduled in Ramallah to formally name a public square after Dalal Mughrabi, the terrorist who led the 1978 Coastal Road massacre.The security cabinet is likely to discuss the incitement monitoring mechanism in the near future.
Israel has complained to the US administration about the naming ceremony, and Prime Minister Binyamin Netanyahu reportedly asked US Middle East envoy George Mitchell to convince Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to cancel it. The ceremony is scheduled to take place on the 32nd anniversary of the attack, the worst terrorist incident in Israel's history, in which terrorists commandeered a bus and murdered 37 people, including 10 children. Mughrabi was killed during the attack. According to media reports quoting Palestinian sources Wednesday night, the PA has ordered the cancellation of the ceremony.Itamar Marcus, the director of Palestinian Media Watch, which has been monitoring incitement in the PA for years, said that under the new initiative, Brig.-Gen. (res.) Yossi Kuperwasser, currently the director-general of the Strategic Affairs Ministry and formerly the head of Military Intelligence research and assessment division, will every three months issue an incitement report card.
'One of the biggest problems is the incitement, and how it creates heroes and role models for kids. The naming of the square is a clear message that whoever kills most Israelis is the greatest hero,' Marcus said.Marcus said his organization has been in contact with Kuperwasser, the director-general of the Strategic Affairs Ministry, and discussed creating an index that would quantify the incitement.
'The message that is important to get across is that without peace education there cannot be peace, and if you teach and promote hatred there cannot be peace,' he said."

måndag 8 mars 2010

Turkiets premiärminister:

"Patriarkernas grav och Rakels grav har aldrig varit judiska och kommer aldrig att bli det, utan de är islamska platser."

'Rachel's Tomb was never Jewish' (Jerusalem Post)

"Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan on Sunday continued his verbal assault on Israel, according to Saudi paper Al Wattan, which quoted him as saying that that al Aksa Mosque, the Cave of the Patriarchs and Rachel’s Tomb “were not and never will be Jewish sites, but Islamic sites.”
Erdogan was referring to Israel’s recent inclusion of the Cave of the Patriarchs and Rachel’s Tomb on its national heritage list, but it was unclear why he mentioned the Aksa Mosque, since that site was not included."

Antisemitism

Med anledning av de senaste blogginläggen kan det vara på sin plats med några ord om antisemitism.
Det finns en mycket bra bok om antisemitism som man gratis kan ladda ner från svenska kommittén mot antisemitism
"Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) publicerar ”Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv” som e-bok för kostnadsfri nedladdning.
Under senare år har fördomar och hat mot judar blivit ett allt allvarligare problem i Sverige, Europa och andra delar av världen.
Antisemitismen spelar alltjämt en nyckelroll i politisk extremism samtidigt som negativa föreställningar om judar lever kvar på ett folkligt plan och kommer till uttryck i vår vardag. Många är bekanta med att judar genom historien ofta har varit förföljda. Däremot är kunskaperna om de antijudiska föreställningar som gjorde förföljelserna möjliga ofta mer begränsade.
Syftet är att belysa just dessa föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och fientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt.
Skriften passar utmärkt vid studiecirklar och på skolor men också för politiker, journalister och andra som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism.
Författare är docent Göran Larsson"
Ladda ner ”Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv”


Förord
under senare år har fördomar och hat mot judar blivit ett allt allvarligare problem i Sverige,
Europa och andra delar av världen.
Syftet med denna skrift är att belysa denna utveckling ur ett historiskt och samtida perspektiv. Den
riktar sig till skolungdomar, lärare och andra som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism.
skriften har författats på uppdrag av Svenska kommittén mot antisemitism.
Jag har fått värdefulla synpunkter från framför allt kommitténs ordförande, professor Jesper
Svartvik, och fil. dr Henrik Bachner, med vilka jag stått i kontakt under hela arbetets gång, samt
fil. dr Lars M. Andersson, Stéphane Bruchfeld, Mikael Enoksson, Per Höjeberg, Lena Jersenius,
Gunilla Lindén och Ulla Terling.
Först och sist tackar jag Svenska kommittén mot antisemitism, som gav mig förtroendet att
skriva denna text, vilket berikat mig mycket.
jag hoppas att texten ska göra läsaren bättre rustad att upptäcka och bekämpa judefientlighet.
Antisemitismen är förvisso gammal – men tyvärr också ny.
Jerusalem i december 2008
Göran Larsson

Introduktion
många människor utsätts för fördomar, diskriminering och förföljelser runt om i världen.
Det gäller minoriteter som av olika anledningar betraktas som mindervärdiga – exempelvis svarta,
romer, muslimer, invandrare, homosexuella och människor med funktionshinder.
Men oavsett om det handlar om hudfärgen, religionen, sättet att klä sig eller något annat, bygger
fördomar och förakt på okunnighet, rädsla, missförstånd eller rena lögner.
fördomar och förakt uppstår lätt om man inte försöker förstå människor som på olika
sätt skiljer sig från den grupp man identifierar sig med. De göds av att man inte ser den enskilda
individen utan istället betraktar individer som representanter för ett kollektiv. Och de drar näring av
att man betraktar detta kollektiv som enhetligt, som en grupp människor som tänker och handlar
på samma sätt.
en av de grupper som genom historien drabbats hårdast av fördomar, diskriminering och hat är
judarna. Fördomar om och hat mot judar kallas antisemitism.
Två tredjedelar av Europas judar utplånades i ett antisemitiskt motiverat folkmord under andra
världskriget. Men detta folkmord har en lång förhistoria av antijudiskhet.
under senare år har antisemitismen åter blivit ett allvarligt problem i Europa och andra delar
av världen. Det beror på att negativa föreställningar om judar fortfarande existerar. Men det beror
också på att politiska konflikter, framför allt Mellanösternkonflikten, väcker liv i och används för
att sprida antijudiska uppfattningar och myter.
den här texten vill belysa antisemitismen ur såväl historisk som aktuell synvinkel.

Några plock ur boken:
Under senare år har många av de gamla antisemitiska stereotyperna börjat dyka upp igen. Både religiösa och sekulära fördomar och myter förs fram på ett sätt som var sällsynt under årtiondena efter andra världskriget. Många människor känner inte längre igen de klassiska antisemitiska tankegångarna och kan därför inte så lätt avslöja dem. Det ger antisemitismen en ny chans. (s. 44).
Sionismen” blev redan under 50-talet ett skymford och ett täcknamn för det som nazisterna kallade ’världsjudendomen’. Efter 1967 utmålade den antiisraeliska propagandan genomgående ”sionisterna” som nazister och jämförde Israel med Nazityskland. Följaktligen kom Israels politik också att jämföras med Förintelsen. Sådana jämförelser började också vinna gehör i vissa vänsterkretsar i Västeuropa och är i dag ett av de vanligaste uttrycken för antijudiskhet. (s. 48).
Att kritisera Israels agerande i dagens konflikt är fullt legitimt. Det finns emellertid ingen grund för att jämställa Israels politik med Nazitysklands eller konflikten med palestinierna med folkmordet på Europas judar. Att på detta sätt förvränga Förintelsen till ett propagandaredskap mot judar och mot Israel har blivit ett vanligt uttryck för antisemitism i dag. (s. 36).
För att förstå sambandet mellan antisemitism och antisionism är det viktigt att veta att ordet sionist i vår tid ofta blivit ett täcknamn för jude. Eftersom de flesta inte vill bli förknippade med antisemitism, undviker de att direkt nämna judar trots att det är judar som åsyftas. Ett sätt att kunna angripa judar utan att låta antijudisk är därför att tala om ”sionister”. (s. 37).

Antisionism
Språkligt och historiskt betecknar ordet antisionism alltså motstånd mot den judiska nationalismen och judarnas återvändande till Israels land. Efter att ha tillhört det turkiska imperiet 1517-1917, blev Palestina ett brittiskt mandatområde. 1947 antog FN en resolution om att dela området i en judisk och en arabisk stat. Delningsresolutionen accepterades endast av judarna som utropade staten Israel 1948 (medan Västbanken annekterades av Jordanien och Gaza av Egypten). Efter 1948 kan antisionism i huvudsak sägas beteckna motstånd eller fientlighet mot den judiska statens existens. I dag är det inte ovanligt att de som talar om sionister och sionism använder dessa begrepp för att på olika sätt kritisera och attackera inte bara Israel utan också judar i allmänhet. Därför är det nödvändigt att klargöra sambandet mellan antisemitism och antisionism.Antisemitism och antisionismVar går gränsen mellan dessa båda begrepp? Kan man vara antisionist utan att vara antisemit? Vad innebär det om någon säger: ”Jag har inget emot judar men jag tar avstånd från sionismen”? Om antisionism innebär att man kritiserar eller förkastar judisk nationalism på samma grunder som man vänder sig mot annan nationalism är det inte fråga om antisemitism. Den som använder ordet sionism i mycket begränsad mening och med sionister endast menar judiska bosättare på Västbanken kanske sätter likhetstecken mellan antisionism och motstånd mot Israels ockupation av Västbanken. Men det är ett felaktigt bruk av ordet. Ett sådant motstånd delas också av en stor del av Israels befolkning och innebär givetvis inte antisemitism. Om man anser att judisk nationalism i motsats till andra former av nationalism saknar legitimitet, och om man menar att staten Israel i motsats till andra stater saknar existensberättigande och måste upphävas eller utplånas, då handlar det om en antisionism som är antijudisk. Då frånkänner (s. 39) man judar det som man tillerkänner andra – rätten till ett eget land och rätten till politiskt självbestämmande, vilket fastställdes i FN-beslutet 1947.

Rasism?
Nekas judar samma rätt som andra grupper tillerkänns, innebär det negativ särbehandling av judar, vilket är antisemitismens kännemärke. En sådan diskriminering präglade den FN-resolution som drevs igenom i Generalförsamlingen av arabvärlden, Sovjetblocket (de kommunistiska staterna) och andra diktaturer 1975 som jämställde sionismen med rasism. Resolutionen drogs tillbaka 1991 efter kommunistblockets fall (kommunistländerna drev en starkt antisionistisk politik). FN:s generalsekreterare Kofi Annan (1997-2007) betecknade denna resolution som ett lågvattenmärke i FN:s historia och såg den också som uttryck för antisemitism. En antisionism som innebär att Israels existensrätt ifrågasätts återfinns i Europa inom högerradikala, vänsterextrema och islamistiska grupper, men också inom vissa kristna grupperingar.En liknande hållning finns hos vissa regimer och radikala rörelser i den arabiska och muslimska världen. Extrema islamistiska rörelser uttalar öppet sin målsättning att utplåna Israel. Irans president Mahmoud Ahmadinejad har upprepade gånger på olika sätt deklarerat att Israel ska utraderas från kartan.Den antisionism som propageras av den iranske presidenten och radikala islamistiska organisationer, men även av högerextrema grupper, är i regel förenad med en argumentation som på ett öppet sätt använder sig också av andra antisemitiska motiv. (s. 40)

Antisemitism och Israelkritik – var går gränsen?
Kritik mot israels politik är inte antisemitism. Israel är en stat vars agerande kan och bör granskas och kritiseras på samma sätt som andra staters handlande. Problemet är att denna kritik ibland – dock inte generellt – även kan innehålla fördomar och fientlighet mot judar. Vi har betonat att det är särbehandlingen av judar som utgör kännemärket på antisemitism. Det måste också gälla staten Israel. I debatten om Israel förekommer i vissa fall argument, motiv och generaliseringar som i regel inte används i kritik mot andra stater. De som hyser ovilja mot judar överför lätt denna ovilja till Israel. Men fördomar kan även användas på ett omedvetet sätt i debatten om Israel.Hur kan man då känna igen antisemitismen i Mellanösterndebatten? Var går gränsen mellan Israelkritik och antisemitism? Det finns inget enkelt svar. Men om vi utgår ifrån att antisemitism innebär fördomar, fientlighet och diskriminering av judar, bör vi observera hur man bedömer staten Israel jämfört med andra stater. Två attityder kan särskilt påpekas. (s. 41)

Demonisering
En demon är en ond ande, en djävul. Judarna har ofta demoniserats och anklagats för att vara roten till allt ont. Ibland demoniseras Israel genom våldsamma överdrifter och jämförelser som saknar grund i verkligheten. Särskilt kränkande är jämförelsen mellan Israel och Nazityskland och mellan Israels agerande i konflikten med palestinierna och nazisternas folkmord på Europas judar. De som gör en sådan jämförelse brukar bara göra det när judar är inblandade. Därför finns det anledning att misstänka antijudiska fördomar bakom en sådan demonisering av Israel. Jämförelsen med den värsta regim man kan tänka sig kan också vara ett försök att ifrågasätta Israels rätt att existera. Den kan bero på en önskan att förringa Förintelsen genom att hävda att nazisternas offer nu blivit bödlar. (s. 41)

Dubbla måttstockar
Genom historien utsattes judarna ofta för diskriminerande lagar och bedömdes efter andra måttstockar än majoritetsbefolkningen. På liknande sätt förekommer det att Israel bedöms utifrån helt andra kriterier än dess motståndare i Mellanösternkonflikten eller parter i andra konflikter. När exempelvis krav på bojkott endast riktas mot Israel men inte mot andra stater som ockuperar territorier eller begår brott mot mänskliga rättigheter finns anledning att vara misstänksam mot de bakomliggande motiven. (s. 42)

Lögner i syrisk TV

Se nedan ett avsnitt från syrisk TV. Det är helt otroligt hur man radar lögn på lögn. "Djävulskt" är det enda ord jag hittar som beskriver programmet.
Syrian TV and Organ Transplant Experts: Israel Reminiscent of Shylock, Engages in Organ Trafficking in Haiti and Worldwide

Israel var ett av de länder som snabbast var på plats för att hjälpa människorna i Haiti och FN:s generalsekreterare tackade president Peres för Israels snabba insats:

UN Secretary-General Ban Ki-moon also thanked the Israeli government and people for the quick action and support for the people of Haiti. He had personally met the Israelis engaged in humanitarian aid, he said, and described what they had done as “a wonderful example of global solidarity.”

37 civila israeler dödades för 32 år sedan, palestinierna firar

Torsdag 11 mars är det 32 år sedan den palestinska kvinnan Dalal Mughrabi ledde en terrorattack mot Israel som ledde till att 37 civila israeler dödades.
De palestinska myndigheterna kommer att fira dagen med att inviga ett torg till Dalal Mughrabis ära.
När det för ett par månader sedan blev känt att torget skulle uppkallas efter Mughrabi protesterade Israel premiärminister mot belutet men den palestinska ledningen har inte ändrat sig.

Paletinian Media Watch rapporterar:PA to name square for murderer of 37 on anniversary of her attack
Timeline on Dalal Mughrabi Square debate:
Dec. 31, 2009: PMW releases story of PA's intention to name square after Mughrabi
Click to view PMW's release of PA's naming of square after terrorist.
Jan. 7, 2010: PM Netanyahu protests PA's honoring Mughrabi to the US
"Today, and a week ago, senior officials from the Prime Minister's office conveyed a protest to the US against Mahmoud Abbas... that the governor of Ramallah named a square in her [Mughrabi's] honor."
[Israeli News Channel 2]

Jan. 10: PM Netanyahu opens cabinet meeting with criticism of PA's honoring Mughrabi
"Whoever sponsors and supports naming a square in Ramallah in honor of a terrorist who murdered dozens of Israelis on the Coastal Road - encourages terror."
[Galei Zahal, (IDF radio), Jan. 10, 2010]

Jan. 11: PA Minister of Culture, Siham Barghouti, rejects Netanyahu's protest
"Honoring them this way [by naming places after Martyrs] is the least we can give them, and this is our right."
[Al-Ayyam, Jan. 11, 2010]

Jan. 17: PA Chairman Mahmoud Abbas rejects Netanyahu's protest
"I do not deny [the naming]. Of course we want to name a square after her [Mughrabi]... [We] carried out military activities; can I then later renounce all that we have done? No, I don't renounce it."
[Al-Hayat Al-Jadida, Jan. 17, 2010]

Feb. 3: Ashraf Ajrami, former PA Minister of Prisoners' Affairs, defends naming
"[PA] talk about Shahids (Martyrs) is considered, from their [Israel's] point of view, extremism and support for terror... Likewise, naming a square after Dalal Mughrabi is [according to Israel] reason for criticism and attack."
[Al-Ayyam, Feb. 3, 2010]

Feb. 25: Mahmoud Al-Aloul, General Commissioner for Recruitment and Organization, emphasizes importance of naming
"Mahmoud Al-Aloul, member of the Fatah Central Committee and General Commissioner for Recruitment and Organization, emphasized that it is important to continue commemorating the memory of the Shahids (Martyrs) and the Palestinian acts of heroism, and most importantly the anniversary of the Martyrdom of Dalal Mughrabi, heroine of the Coastal Road operation [terror attack], which falls on March 11th each year."
[Al-Hayat Al-Jadida, Feb. 25, 2010]

Today, March 7: PA daily announces Thursday's inauguration of square
"The El-Bireh Municipality has completed construction work at the Shahida (Martyr) Dalal Mughrabi Square ... and has commenced preparations for its inauguration this Thursday, the anniversary of Mughrabi's Martyrdom... City Council member Aida Abu-Ubeid said that the square is considered a symbol of the sacrifice of the Palestinian woman. She also noted that flowers and trees will be planted there, and that a picture of the Shahida Dalal Mughrabi will be placed at the center of the square."
[Al-Hayat Al-Jadida, March 7, 2010

Antisemitism i FN

Citat från Jerusalem Post,US anti-Semitism envoy slams UN ‘double standards’ on Israel
Hannah Rosenthal USA:s sändebud med uppgift att bevaka antisemitism ger FN svidande kritik för dess dubbelmoral i frågor som har med Israel att göra.
"Om man tittar på FN: s statistik över de senaste sex åren, där det har varit negativa kommentarer mot ett land, har 170 varit mot Israel. Jämför det med Nordkorea som hade åtta ... Israel har haft 50 resolutioner som fördömer påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter. Jämför det med Sudan, som har haft fem. Det är tydligt att man tillämpar en annan standard när man behandlar Israel och det betyder att det har gått över gränsen från anti-israelisk politik till antisemitism, sade Rosenthal.

söndag 7 mars 2010

Israelisk minister om Iran

Israeliske ministerns Bejamin Ben Eliezer besökte Sverige senaste vecka. Här ett citat från Världen idag:Ben-Elizer: "Ett nukleärt Iran kan skapa ett helvete" (David Högfeldt)
"– Jag tror att de(Iran) har kärnvapen inom ett till två år, sade Benjamin Ben-Eliezer, vid en träff med journalister i Stockholm på onsdagen. Konsekvenserna av det kommer att bli mycket svåra, varnar han.
– Ett nukleärt Iran ger ett helvete i Mellanöstern.Men det är inte Israel som är mest oroat, trots att Irans president Mahmoud Ahmadinejad riktar sin retorik mot Israel, menar han.
– De sunnimuslimska länderna är tio gånger mer oroliga än vad vi är, säger han, och räknar bland andra Saudiarabien, Egypten, Jordanien, Libyen, Algeriet och Marocko till de länder som är mycket bekymrade av hotet från Iran.
– Jag hoppas ni förstår att vi är mitt i ett islamiskt krig mellan sunniter och shiiter. Titta bara på Irak, där lastbilar med sprängmedel kör från den ena moskén till den andra.Hotet från Iran kan leda till en kärnkraftskapplöpning i Mellanöstern, där Saudiarabien och länder i Nordafrika kan se sig tvungna att själva utveckla kärnvapen, tror Benjamin Ben-Eliezer."

Judarnas historiska koppling till Israel

Det verkar vara på tiden att Mahmoud Abbas drar sig tillbaka från politiken. Han har inte bara tappat kontrollen över de palestinska myndigheterna utan också över sig själv.
Efter att israelisk polis i fredags ingrep mot muslimska ungdomar som kastade sten på dem som bad vid Klagomuren anklagar Abbas nu den "israeliska ockupationsarmén" för att den provoserar medlemmar av andra religioner vilket kan starta ett religionskrig i regionen.
Det är ett typexempel på hur de palestinska ledarna resonerar:När den egna befolkningen kastar sten på judar som kommit för att be är det naturligtvis ingen provokation. Tydligen är det något helt naturligt för dem.
Men när israelisk polis sätter stopp för våldet är det en provokation.
Det är för övrigt andra gången på kort tid som Abbas hotar eller varnar för ett nytt krig med Israel. Orsaken är att Israel och judarna håller fast vid och vill bevara sina historiska minnesmärken, även de som finns utanför vapenstilleståndslinjen från 1949. Det var efter fredagasbönen som fokuserade på "islamska platser som angrips av Israel " som stenkastandet började.
I en artikel av Jeremy Sharon kan man läsa mer om vad det handlar om. Palestinierna vill helt enkelt inte erkänna att det finns någon historisk koppling mellan judarna och landet.
Israel's historic roots are real
Palestinian protests against the restoration of Jewish heritage sites are part of a campaign of delegitimisation against Israel

Från Syrien har hörts liknande uttalanden som från Abbas.
Även FN:s säkerhetsråd har uttryckt oro för situationen på "de ockuperade palestinska områdena" (!). Dialog är enda vägen framåt säger säkerhetsrådets ordförande.
Men till saken hör, och det kunde säkerhetsrådet medge, att för att kunna få igång en dialog måste polisen ingripa för att få slut på stenkastandet.
'Israeli actions against int'l law' (Jerusalem Post)
" Islamic nations, PA chief warn of religious war after Temple Mount riots.
Friday’s clashes on the Temple Mount between police and Arab youths throwing rocks onto Jews worshiping at the Western Wall sparked international responses ranging from concern to anger...
...Israel has crossed every red line and made prospects for peace even dimmer in clashing with Muslim worshipers on the Temple Mount, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said in a statement released Friday evening.Abbas said Israeli security forces, which he termed the “occupation army,” were “provoking” members of other faiths in a way that could “set off a religious war in the region.”He warned that “Israeli escapades” in east Jerusalem would have repercussions not just in the city and the Middle East, but also in the Muslim world."

PA holds olive branch in one hand, stone in the other (Haaretz)
"Holding talks on a final-status agreement while allowing a limited, grassroots mini-intifada to unfold earns the PA a crucial advantage in international opinion - which tends to view the clashes as a manifestation of Israeli, rather than Palestinian, provocation. To the rest of the world, Friday's clashes appear to be spontaneous, nonviolent events in which most of the injured were Palestinian. As such, the PA returns to the role of David facing down Israel's Goliath, shedding the "terrorist" label with which it was tagged during the second intifada. Ramallah is now waging an old-new policy: wielding an olive branch in one hand and in the other, a stone.
One of the first to respond to this series of events was Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, who exhorted the United States to stop Israeli adventurism lest it ignite a regional religious war. Abbas' conduct underscores the unwillingness of the PA to distance itself from "grassroots" rallies that stir up fears of a third intifada - demonstrations to which Fatah and PA leaders give their full support. "