söndag 30 november 2008

Gaza

Raket och granatattackerna från Gaza fortsätter. Två Kassamraketer landade i Sderotregionen, två i Eshkolområdet och granater sköts mot västra Negev under söndag morgonen.
På lördagen skadades åtta israeliska soldater i en granatattack.
Attackerna leder till att gränsövergångarna mellan Israel och Gaza stängs. Det verkar vara ett av Hamas mål eftersom det är det enda attackerna leder till.
2 rockets hit Sderot area; none hurt

Samtidigt rapporteras att Hamas förhindrat muslimska pilgrimer från att resa ut från Gaza eftersom deras resa arrangerats av de palestinska myndigheterna (Fatah).
Detta visar ännu en gång på de dåliga relationerna mellan Fatah och Hamas.
Hamas prevents Muslim pilgrims from leaving Gaza

Terrorn i Indien drabbade också Israel hårt


Terroristattackerna i Indien drabbade judarna och Israel hårt.Ett av terroristernas mål var ett judiskt Chabadcenter och åtminstone sex judar dödades.(fyra av dem från Israel)Detta kunde bekräftas efter att de indiska styrkorna tagit kontroll över centret.

Enligt tidningen Times of India var terroristerna speciellt ute efter att döda israeler.
Foto:
The late couple Rabbi Gabi Holtzberg and his wife Rivka z"l, murdered at the hands of terrorists in Mumbai, India.Photo: Courtesy Chabad.org


Vad är Chabad (citat från deras hemsida i Stockholm)

Chabad, även känt som Lubavitch, är en internationell rörelse vars syfte är att nå ut till så många judar som möjligt med sina utbildnings- och kulturella program, ämnade att befrämja judarnas andliga och fysiska välbefinnande runt omkring i världen. "Chabad" är en förkortning av tre hebreiska ord: Chochma, Bina and Daat - Visdom, Insikt och Kunskap. Det betecknar rörelsens filosofi: Man måste tjäna G-d inte enbart med enkel tro utan också med förståelse och glädje. Rörelsen grundades på 1700-talet i Ryssland. Centrum för rörelsen i över hundra år var staden Lubavitch.
Idag ligger högkvarteret i Brooklyn, New York. Där har under ledarskap av Lubavitcher Rebben, Rabbin Menachem M. Schneerson o.b.m., rörelsen blivit den största världsomspännande judiska "outreach" organisationen och en viktig kraft i den judiska världen. Chabad har kontor och representanter i nästan varje land och större stad världen runt. Mer än 3000 Chabad center stödjer judiska församlingar med utbildning, sociala och religiösa tjänster. Från Paris till Moskva, Rio de Janeiro till Bangkok, Sydney till Johannesburg, det finns knappast någon judisk församling som inte direkt eller indirekt har påverkats av Chabad. Chabads första mål är att uppmuntra, inspirera och undervisa judar om judendoms vackra arv. De moraliska värdena och den rika tradition som judendomen har att erbjuda är ingenting son en jude skall vara berövad. Chabads mission är judisk kontinuitet. Dess uppgift är att göra judendom tillgängligt för dig. Chabads dörrar är öppna för alla judar oavsett deras bakgrund, tillhörighet eller religiös nivå. Även om vi har starkt åtagande till Tora traditionen, så kräver vi inte samma åtagande av dig. Det enda vi begär är nyfikenhet och en önskan att lära och försöka att fylla ditt hem med judiska värden. Du behöver inte bli Chabad medlem eller ens hålla med oss, om du bara kommer - är du med i klubben.

torsdag 27 november 2008

FN och Israel - video

De palestinska myndigheternas tidning Al-Ayyam publicerade denhär veckan bilden av Mahmoud Abbas. I bakgrunden ser man en karta över Palestina och den palestinska flaggan, Israel är utraderat.
Abbas talade från sitt högkvarter i Ramallah vid öppningsmötet för PLO:s centralkommitte.
Källa Palestinian Media Watch


FN och Israel:

Här kan du se en några minuters video där FN:s generalförsamlings ordförande kallar Israel för en apartheidstat och påstår att våra palestinska systrar och bröder blir korsfästa av Israel.
"Apartheid Israel" Accusations by General Assembly President November 24, 2008: UN Day of Solidarity with the Palestinian People, New York, UN Headquarters; UN General Assembly President Miguel d'Escoto Brockmann

Här kand du se den enda NGO representanten som inbjudits att uttala sig sjunga samma visa som ordföranden.
"Apartheid Israel" Accusations by UN's Hand-picked NGO November 24, 2008: UN Day of Solidarity with the Palestinian People, New York, UN Headquarters; Rev. Edwin Makue, General Secretary of the South African Council of Churches

EYEontheUN videos are produced by Anne Bayefsky and Lana Zizic.

EYEontheUN skriver såhär:
Here is the video of UN General Assembly President Miguel d'Escoto Brockmann's unprecedented attack on a UN member state. It took place on November 24, 2008 at United Nations Headquarters in New York during the UN "International Day of Solidarity with the Palestinian People."

Here is the only non-governmental representative hand-picked by the United Nations to "speak on behalf of civil society organizations" - Rev. Edwin Makue, General Secretary of the South African Council of Churches. New York UN Headquarters, November 24, 2008. Translated into six languages and webcast around the world.

The apartheid charge is especially offensive since the facts indicate the complete reverse. One-fifth of Israel’s population is Arab with more democratic rights than in any Arab state, including the right to vote and stand for election with full and equal access to a fair and independent judiciary. By comparison, Arab states have been essentially rendered Judenrein since the creation of Israel. UN resolutions denounce Jews living in Arab-claimed territory as “Judaization.” But no mention is ever made of “apartheid Palestine.”

Jerusalem Post skriver om händelserna: Hipocrita

onsdag 26 november 2008

En sorgens dag

Endast FN:s och palestiniernas flagga är hissad

I FN firar man varje år "FN:s dag av solidaritet med det palestinska folket". Dagen firas vanligen den 29 november, till minnet av FN:s beslut 29 november 1947 att dela Palestina mandatet i en judisk och en arabisk del. I år firades dagen redan den 24 november.
Dagen firas genom att man i generalförsamlingen antar ett antal resolutioner som fördömer Israel, alltså den demokratiska stat som bildades i enlighet med FN:s beslut.
När man läser de arabiska delegaternas tal inför generalförsamlingen kan man inte annat än förundras över deras ensidighet. Israel anklagas för allt ont i området medan araberna/palestinierna framställs som oskyldiga offer. Detta är naturligtvis inget nytt, däremot visade generalförsamlingens ordförande, Miguel d'Escoto Brockmann, prov på en israelfientlighet som man inte borde behöva möta hos en person i hans ställning.
Bockmann, som också är präst i den katolska kyrkan, jämförde Israels behandling av palestinierna med apartheid och sade att våra palestinska systrar och bröder blir korsfästa av Israel.Han uppmanade världsamfundet till bojkott och sanktioner mot Isael. Detta är alltså ord av FN:s generalförsamlings ordförande.

Det var för övrigt samma man som steg upp från sin plats och gick fram och kramade om Irans president Ahmadinejad efter att denne hållit sitt anti-israeliska och anti-semitiska tal inför generalförsamlingen tidigare i höst.
Till minnesdagens program hör också visningen av filmen "La Terre Parle Arabe" or "The Land Speaks Arabic." En film där man jämför nazisternas "slutliga lösning" på judeproblemet med sionisternas planer för palestinierna.
I FN byggnadens entréhall hålls också en utställning med namnet "The Palestinians: 60 years of struggle and enduring hope."
Anne Bayefsky från organisationen Eye on UN säger att redan namnet visar att påståendena att Israels ockupation 1967 skulle vara orsak till konflikten med palestinerna är fel. För araberna/palestinierna är det Israel tillblivelse 1948 som är katastrofen.

Förre generalsekreteraren Kofi Annan kallade på sin tid minnsedagen en "sorgens dag". Jag håller fullständigt med honom, men inte som en sorgens dag för palestinierna utan en sorgens dag för FN.
-När dagen då FN beslöt att dela Palestina mandatet firas med endast FN:s och palestiniernas flaggor hissade är det en sorgens dag.
-När FN fördömer den judiska staten som godkände delningen och som trots att den flera gånger tvingats till krig av sina arabiska grannar utvecklats till en fungerande demokrati då är det en sorgens dag.
-När FN jämför Israels politik med apartheid trots att den arabiska minoriteten där har fulla medborgerliga rättigheter och en bättre ställning än i de flesta arabiska grannländer då är det en sorgens dag.
-När FN uppmanar till bojkott och sanktioner mot demokratin Israel och samtidigt fördömer Israel för att de infört sanktioner mot terrorregimen Hamas i Gaza då är det en sorgens dag.
-När FN i sitt hat mot Israel blundar för den palestinska hatpropagandan, de palestinska våldsdåden och de palestinska organisationernas mål att utplåna Israel då är det en sorgens dag. -När västvärlden lägger ner sin röst i FN och låter de muslimska/arabiska länderna få igenom ensidiga resolutioner som fördömer Israel med stor majoritet då är det en sorgens dag.

torsdag 20 november 2008

De muslimska länderna har kapat Durban II

De dominerande teserna i det 88-sidiga utkastet till deklaration ("Draft Outcome Document") från Durban II (FN:s uppföljningskonferens till antirasismkonferensen i Durban) är att USA, västeuropa, Israel och andra liberala demokratier och deras institutioner, politik, historia och nationeella identitet är rasistiska och diskriminerande mot islam. Yttrandefrihet, välstånd,globalisering, säkerhetsåtgärder för att bekämpa terrorism som riktar sig mot Väst, allt detta sägs förorsaka rasism, diskriminering och förtal av Islam (defamation of Islam).
Språket i deklarationen används till att förvanska de mänskliga rättigheterna så att det blir värre än texten från Durban 2001.
Utkastet som sammanställts av en kommitte där Libyen är ordförande och Iran, Pakistan och Cuba viceordföranden fokuserar på en speciell stat, Israel, som utpekas som fiende till mänskligheten.
Utkastet strider på flera punkter mot de riktlinjer som Frankrikes president på EU:s vägnar sagt att måste följas för att EU skall delta.
Detta rapporterar UN Watch på sin hemsida i en lättläst rapport.

The EU red lines reject (1) singling out one region of the world in particular; (2) reopening the 2001 Durban
declaration by inserting a prohibition against “defamation of religion,” designed to restrict free
speech and impose the censorship of Islamic anti-blasphemy laws; (3) drawing up an order of
priority among victims; and (4) politicizing or polarizing the discussion.

Några citat från UN Watch
FRENCH PRESIDENT NICOLAS SARKOZY:
You have spoken about the Durban conference. I will tell you: The Durban conference in
2001 led to intolerable excesses from certain states and numerous NGOs that turned the
conference into a forum against Israel. No one has forgotten. A follow-up conference is
planned for 2009. Mr. President [of the CRIF], you asked me a question. I will answer
very frankly. France will not allow a repetition of the excesses and abuses of 2001.
Our European partners share France’s concerns. France will chair the EU in the final
months preceding the review conference. I say to you: if ever our legitimate
demands are not taken into account, we will disengage from the process. I think my
answer is unambiguous.
Source: Nicolas Sarkozy au diner annuel du crif, February
13, 2008.
U.K.MINISTER FOR EUROPE JIM MURPHY:
There should be no repeat of the disgraceful anti-Semitism that blighted events
surrounding the 2001 world conference against racism… [We] will play no part in an
international conference that exhibits the degree of anti-Semitism that was
disgracefully on view on the previous occasion… If it gets to a point that we come to
the view that the conference cannot be a success, the option of withdrawal from the
conference remains available to us.”
Source: Parliamentary debates, May 13, 2008.
NETHERLANDS FOREIGN MINISTER MAXIME VERHAGEN:
Report from Radio Netherlands, May 18, 2008: The Netherlands will not accept it if
there are any attempts to call Israel a racist state at a UN conference in the South
African city of Durban next year, said Foreign Minister Maxime Verhagen. He said that
the Netherlands was involved in the organization of the new Durban conference and
would not hesitate to withdraw if there is a similar negative spiral of events.
Source: Radio Netherlands, May 18, 2008.
DANISH FOREIGN MINISTER PER STIG MØLLER:
If the OIC (Organization of the Islamic Conference) pushes through this draft
resolution, they shall not expect European or Western countries to be present at the
table... we cannot accept that religion be conflated with racism.
Source: “Danish foreign minister threatens Western boycott of
Durban II,” Europe News, citing Jyllands-Posten, October 28 2008

E N Kendal på WEA skriver:
All that is left on the OIC's agenda for combating Islamophobia is the legitimisation and implementation of national and international laws and legal instruments to punish offenders. It looks like Durban II might be a step in this direction."
"The OIC & the UN: Islamophobia and "defamation of religion"
The OIC formulated its Ten Year Program of Action (TYPOA) in Makkah in December 2005. Item VI on the TYPOA is "Combating Islamophobia". The OIC determined to do this by means of: 1) establishing an Observatory on Islamophobia tasked with monitoring Islamophobia and "defamation" of Islam and issuing annual reports; 2) getting the UN to adopt an international resolution on Islamophobia, and call on all States to enact laws to counter it; and 3) establishing international legal instruments to enforce anti-defamation laws and deliver deterrent punishments to those charged with inciting Islamophobia through defamation of Islam.The Observatory of Islamophobia was launched in Dakar in March 2008 and the UN has been passing resolutions against Islamophobia and "defamation" of religion ever since the OIC and Arab League-incited Cartoon Intifada of February 2006. All that is left on the OIC's agenda for combating Islamophobia is the legitimisation and implementation of national and international laws and legal instruments to punish offenders. It looks like Durban II might be a step in this direction."

onsdag 19 november 2008

Elavbrott i propagandasyfte

De palestinska myndigheterna påstår att Hamas försöker lura omvärlden att det råder brist på el, bränsle och varor i Gaza. Elavbrotten är arrangerade av Hamas och beror inte på brist på bränsle utan man vill med hjälp av dem väcka sympatier från omvärlden och hat mot Israel bland den egna befolkningen säger en talesman för myndigheterna i Ramallah.
Läs mera i Jerusalem Post : PA: 'Hamas is staging Gaza blackouts'

söndag 16 november 2008

Vad är värre - matbrist eller raketbeskjutning?

I Österbottens Tidning (FNB-TT) kunde man läsa en intressant bedömning av den oroliga situationen vid gränsen till Gaza. "Värst är situationen för de civila palestinierna" skriver man. De civila palestinierna i Gaza får på grund av att Israel stänger gränsövergångarna, som svar på raketattacker, brist på vissa livsmedel.
De civila israelerna utsätts för risken att skadas eller dö i raketbeskjutningen.
Journalisten som gjort bedömningen verkar anse att brist på livsmedel är värre än raketbekjutning. Kanske personen som gjort bedömningen aldrig i verkligheten upplevt någondera situationen.
Raket och granatbeskjutningen fortsatte idag och Israel dödade flera terrorister som var inblandade i beskjutningen.

fredag 14 november 2008

Förföljelse av kristna araber

I en kolumn i den palestinska tidningen Al-Ayyam, skriver Abd Al-Nasser Al-Najjar om förföljelsen av kristna araber och speciellt om situationen för de kristna palestinierna.
Memri har översatt kolumnen.
Palestinian Columnist: Muslims Are Harming Christian Culture

"Let us be honest with ourselves and courageously say out loud that Palestinian Christians are taking many severe blows, yet are suffering in silence so as not to attract attention. I do not refer here to the suffering caused by the occupation... but to actions of the past 20 years at least - that is, since the beginning of the occupation in 1967 - involving the confiscation of Christian property, especially in Bethlehem, Ramallah, and Al-Birah.
"What makes things worse is that those who are plundering [the Christians'] property are either powerful [in their own right] or are backed by various elements, among them high-ranking military officials or influential members of large clans.
"Attempts by the political leadership to partially rectify this situation have failed. Nor has the judiciary system been able to [resolve] many of the problems, which we still face today. Over the past few years, several of my Christian friends have told me of the harm they have suffered, including various threats, even death threats, for trying to gain access to their lands after they were taken over by influential Bethlehem residents.
"Furthermore, there has been an attempt to marginalize Christian culture in Palestine, even though it is rich and deeply rooted [there]. This began with [accusations] of unbelief [against Christians] - a move that ultimately harmed Palestinian society as a whole...
"Despite all the injustices [against the Christians], no one has seen or heard of any constructive action to curb it and to [defend] the Christians' rights - whether by the elites, by any of the three branches (executive, legislative, and judiciary), by non-government organizations, or even by the political factions themselves. [Such action should have been forthcoming] not out of kindness and compassion, but [due to] regarding Palestinian Christians as indigenous to this land, and [therefore] no different from us, with the same rights and obligations [as Muslims].
"But the most fundamental problem here may be related to culture. We continue to instill a horrific culture in our children, one that sees Christians as infidels... and as 'the other.' We need an injection of humanistic and national awakening; we must raise an outcry and stand up to restore the Christians' rights, of which they have been deprived - [and we must do this] in order to preserve the demographic balance, which will safeguard the unity of our homeland and the justness the Palestinian cause.
"[Let us] remember that the tribes of Arabia were Christian. The best writers and poets were Christian, as were [many] warriors and philosophers... It is they who bore the banner of pan-Arabism. The first Palestinian university was established by Christians.
"Enough [examples]! It is not words that we need, but progressive attitudes, and the truth, so that it can be presented to tyrannical rulers, and so that clerics and old men will not be the only Christians left in the Holy Land and in the city of [Jesus'] birth."

Raketregn över Israel

Fem Katyusharaketer mot Ashkelon och elva Kassamraketer mot Sderot och regionen omkring, det är dagens saldo hittills. Raketerna förorsakade materiella skador och några personer har tagits in på sjukhus men inga dödsoffer än så länge.
Hamas tog på sig ansvaret för de flesta raketerna bl.a. för dem som riktade sig mot Ashkelon. Katyusharaketerna har större räckvidd och sprängkraft än Kassamraketerna.
På en vecka har ca 140 raketer och granater skjutits mot Israel , vapenvilan verkar vara över. I striderna har 11 palestinier dödats.
Läs mera:
Five rockets slam into Ashkelon area
Olmert to meet with Barak, IDF chief over rocket barrage

onsdag 12 november 2008

Palestinska förebilder enligt Abbas

Bara två dagar efter att palestinske presidenten Abbas i söndags uppträtt som fredsförhandlare och träffat representanter för Kvartetten och Israel förändras han totalt och lovprisar terrorister som förebilder i palestiniernas kamp.
I ett tal på Arafats minnesdag sade Abbas till folkmassorna:
"De vägar som martyrerna Arafat, Abu Jihad, George Habash och även Ahmed Yassin valde - det är de vägarna vi erkänner. Det är på dessa vägar som vi skall bevara det palestinska folkets intressen. "
Abbas visar med sitt tal att han verkligen följer sin förebild Arafat i spåren, ett budskap åt västvärlden på engelska ett helt annat budskap åt palestinierna på arabiska.

Vem var då dessa män som står som förebilder för Abbas och det palestinska folket.
Arafat känner alla antagligen till, de övriga är kända terrorister som lett flygplanskapningar, dödat tiotals civila israeler och förespråkat åsikten att försoning med judar är ett brott.
Wikipedia presenteras Abbas favoriter såhär:

Abu Jihad
During his time in Lebanon, al-Wazir (Abu Jihad) was responsible for coordinating high-profile military operations including, allegedly masterminding the Savoy Operation in 1975, in which eight Fatah militants raided and took hostages in the Savoy hotel in Tel Aviv, killing eight of them and three Israeli soldiers.[17] The Coastal Road massacre, in March 1978, was also planned out by al-Wazir. In this attack, six Fatah members hijacked a bus and killed 35 Israeli civilians.[18]

George Habash
During Habash's time as Secretary-General, the PFLP became known as one of the most radical and militant Palestinian factions, and gained world notoriety after a string of airplane hijackings and attacks against Israel affiliated companies as well as Israeli ambassadors in Europe mostly planned by Haddad. The PFLP's pioneering of modern international terror operations brought the group, and the Palestinian issue, onto newspaper front pages worldwide, but it also provoked intense criticism from other parts of the Palestine Liberation Organization.
In 1970, Habash masterminded the hijackings of four Western airliners over the United States, Europe, the Far East and the Persian Gulf. The aircraft were blown up, after the passengers and crews were forced to disembark. Habash was also behind the hijacking of an Air France airliner to Entebbe, Uganda and an attack on Israel's Lod airport in which 27 people were shot to death.[9]Forty-seven people were killed in the bombing of a Swissair jet in 1970.[10]

Ahmed Yassin
Yassin opposed the peace process between the Palestinians and the Israelis. He supported armed resistance against Israel, and was very outspoken in his views. He asserted that Palestine is an Islamic land "consecrated for future Muslim generations until Judgment Day" and that no Arab leader had the right to give up any part of this territory.[2] Yassin's rhetoric did not distinguish between Israelis and Jews, at one point stating that "Reconciliation with the Jews is a crime."[8] Yassin's inflammatory rhetoric was often scrutinized in the news media.[9] On one occasion, he opined that Israel "must disappear from the map".[9] Yassin's declaration that "We chose this road, and will end with martyrdom or victory" later became an oft repeated mantra among Palestinians.[10]
In 1997 Yassin was released from Israeli prison as part of an arrangement with Jordan following the failed assassination attempt of Khaled Mashal, which had been conducted by the Israeli Mossad in Jordan. Yassin was released by Israel in exchange for two Mossad agents who had been arrested by Jordanian authorities, on the condition that he refrain from continuing to call for suicide bombings against Israel.
Following his release, Yassin resumed his leadership of Hamas. He immediately resumed his calls for attacks on Israel, using tactics including suicide bombings, thus violating the condition of his release.

måndag 10 november 2008

Gaza och fredsförhandlingar

Ungefär 70 raketer har avfyrats mot Israel från Gaza sedan senaste onsdag.
Israel har svarat med att stänga gränsövergångarna och inställt bränsleleveranserna.
Hamas klagar över att man kommer att tvingas stänga kraftverket i Gaza och människorna får stå ut med avbrott i eltillförseln.
Man kan undra om Hamas verkligen förväntar sig att Israel skall förse dem med bränsle och andra förnödenheter samtidigt som de beskjuter Israel (civila mål dessutom) med raketer.
Man spekulerar nu i Israel om Hamas tänker återuppta terroraktionerna. Hamas påstår att vapenvilan går ut den 19 december, Israel och Egypten anser att den gäller tillsvidare.
Tiden mellan 19 december och 9 januari när Hamas anser att Abbas presidentperiod avslutas är enligt iakttagare en kritisk period.
Abbas själv säger att han har rätt att sitta ännu ett år på presidentposten.
IDF: Army may need to respond to fresh terror alerts from Gaza
Barak decides: No fuel transfers to Gaza

Annapolis
På söndagen träffades Kvartetten (FN, EU, Ryssland, USA) Israel och palestinierna i Egypten för att diskutera hur fredsprocessen framskrider.
Man kunde konstatera att det inte blir något fredsavtal i år trots att det var vad man (orealistiskt) strävade till i förhanlingarna som startade för ett år sedan i Annapolis.
Kvartetten gav Israel och palestinierna sitt stöd till att fortsätta sina förhandlingar. Men det finns många frågetecken.
-Israel står inför parlamentsval och får en ny ledare nästa år
-Abbas presidentperiod utgår i januari eller så inte, det är palestinierna inte överens om.
-De palestinska områdena styrs av två organisationer som är fiender till varandra (Fatah- Hamas)
-För Hamas har det ingen betydelse vad Abbas och Israel kommer överens om.
-USA får en ny president som är ett helt oskrivet blad.
Livni, after Quartet meet: I'm not repeating mistakes of Camp David

onsdag 5 november 2008

Geralförsamlingen debatterar FN:s mänskorättsråd

Israels FN-ambassadör kritiserade idag FN:s mänskorättsråd för deras ensidiga och negativa behandling av Israel.
På ett år har rådet antagit sju resolutioner som fördömer Israel och dessutom hållit en special session som riktade sig mot Israel.
Inget annat land har behandlats på ett liknande sätt.
"Vi kan alla bevittna hur ett FN-organ för de mänskliga rättigheterna angriper Israel på ett överdrivet och diskriminerande sätt...Vi kan bara se med misstro när rådet ignorerar brott mot de mänskliga rättigheterna världen över och i bästa fall med tystnad möter världens hänsynslösaste diktatorer men i värsta fall lovordar dem" sade biträdande FN ambassadör Daniel Carmon.
Läs mer:
Deputy ambassador slams UN for targeting Israel
More patience needed in assessing UN human rights body, its President says

Strider vid gränsen till Gaza

Senaste natt gick israeliska styrkor över gränsen till Gaza (ca 250m) för att förstöra en tunnel. Tunneln var klar att tas ibruk för att kidnappa israeliska soldater och åtgärden ansågs vara nödvändig för att förhindra en omedelbart förestående terrorattack.
Trupperna mötte på motstånd från byggnaden som skulle förstöras och i striderna skadades sju israeliska soldater och sex Hamasmän dödades. Detta var de värsta striderna sedan den bräckliga vapenvilan trädde i kraft i juni.
Hamas har under dagens lopp svarat med att beskjuta civila mål i Israel (=krigsförbrytelse), bland annat träffades storstaden Ashkelon av två raketer, sammanlagt sköts idag över 30 raketer mot Israel.
Trots striderna säger både Israel och Hamas att de vill fortsätta med vapenvilan.
Sedan vapenvilan trädde ikraft har palestinierna innan dagens attacker avfyrat över 20 raketer och granater mot Israel medan Israel har svarat genom att tillfälligt stänga gränsövergångarna.
Man räknar allmänt med att Hamas har använt de senaste månaderna till att rusta upp sina styrkor så nya strider är mer eller mindre oundvikliga.
Israel: We are committed to cease-fire
Livni slams 'flagrant violation' of truce as Qassams hit western Negev
IDF uncovers Gaza Strip tunnel intended for terror attack

söndag 2 november 2008

Balfourdeklarationen - 91 år

Idag, den 2 november, är det 91 år sedan Balfourdeklarationen gavs.Det var första gången de judiska strävandena efter en egen stat fick officielt erkännande. Deklarationen stöddes av alla dåtida ledande nationer och till och med den arabiska ledaren kung Faisal, gav den sitt stöd.
Få nationella rörelser har ett liknande dokument att falla tillbaka på, skriver Ashley Perry i Jerusalem Post.Läs mera, en kort historielektion: Happy birthday, Balfour Declaration!