onsdag 27 maj 2009

Abbas på väg till USA

Palestiniernas ledare Mahmoud Abbas skall inom kort besöka USA. Två artiklar i Jerusalem Post behandlar ämnen som president Obama borde ta upp med Abbas om han är intresserad av en fredlig utveckling i Mellanöstern.
Den ena artikeln The simple truth can help bring peace behandlar den palestinska historieförfalskningen som gör gällande att judarna inte har någon historia i landet. När judarna beskrivs som främlingar/ockupanter som tar palestiniernas land istället för ett folk med lång historia i landet som återvänder hem, försvårar det möjligheterna att skapa fred.

Den andra artikeln Will the US follow its laws and suspend funding to Abbas? handlar om hur amerikanskt stöd till de palestinska myndigheterna går till verksamhet som understöder terrorverksamhet. I artikeln nämns bl.a. hur idrottsanläggningar och skolor som finansierats av USA uppkallats efter terrorister.
Så länge som terrorister görs till hjältar av myndigheterna är chanserna för fred minimala.

tisdag 26 maj 2009

Tvåstatslösning leder till Israels kollaps enligt Abbas Zaki

Här kan man se Abbas Zaki, palestinsk ambassadör i Libanon, förklara att tvåstatslösningen kommer att leda till Israels undergång.
WATCH: Palestinian official says two-state solution will destroy Israel

Palestinian Media Watch säger att de palestinska myndigheterna har intesifierat sin kampanj för att omskriva historien.
Judarna har ingen historisk koppling till Jerusalem och därmed inte heller någon rätt till staden.
Tidigare var det Hamas som beskrev kriget mot Israel som ett religionskrig men nu är också de palestinska myndigheterna (Fatah) inne på samma linje.

Kampanjen bedrivs på tre olika områden:

1 Denial of the Jewish connection to Jerusalem and even of the existence of Solomon's Temple;

2 Hate libels: Israel plans destruction of the Al-Aqsa Mosque and Judaization of Jerusalem; PA alarmist campaign to promote fear and hate;

3 Jerusalem and all of Israel are defined as "Ribat" - holy Islamic land - whose "liberation" and defense are mandatory by Islam.

Några citat sammanställda av PMW:
"The archaeological treasures in Jerusalem emphasize the depth of the city's heritage and history; they emphasize its Arabness and refute the Israeli claims that it is a Jewish city... It is known that perhaps under every stone and in every corner, on every street and at every turn in Jerusalem there are relics. These relics say, 'We are Arab, we are Muslim, we are Christian."
[Dr. Marwan Abu-Khalaf, director of the Archaeological Institute at Al-Quds University - PA TV, Feb. 27, 2009]

"They [the Jews] base themselves on myths and invoke the Jewish religion and Jewish faith, despite the fact that the truly religious Jews truly believe - and they have stated this on more than one occasion - that the Temple was never in the Holy City [Jerusalem], and was absolutely never on the site of the Al-Aqsa Mosque." [Mahmoud Al-Habbash, PA Minister of Agriculture and Welfare - PA TV, April 16, 2009]

Dr. Tayseer Al-Tamimi, PA Chief Justice of religious court, and Chairman of Supreme Council of Islamic Law:
"Jerusalem is the religious, political and spiritual capital of Palestine - the Jews have no rights to it."
[Al-Hayat Al-Jadida, March 2, 2009]

"We do not agree with the biblical version, according to which [Jerusalem] was a mighty kingdom, or the capital of a mighty kingdom. No palace has been discovered, nor have any remnants of the First Temple - built in Solomon's time - been found, testifying to this greatness... The Hebrews arrived in Jerusalem during the first millennium B.C.E., but their rule in Jerusalem lasted only for a short time... To date one cannot point to any element in Jerusalem that is related, historically speaking, to that period, or any element that is historically related to the Hebrew culture."
[Nazmi Al-Ju'ba, lecturer in history at Bir Zeit University - PATV, Feb. 27, 2009]

"It [Jerusalem] is the meeting point of a number of archaeological sites, by means of which the Israeli establishment is trying to raise an imaginary Hebrew history."
[Al-Hayat Al-Jadida, March 4, 2009]

Palestinian Authority Mufti, Sheikh Muhammad Hussein:
"There are [Israeli] plans to destroy the Al-Aqsa Mosque both directly and indirectly. For instance, use of explosives, aerial or long-distance bombing, digging at the foundations and the walls of the mosque. By means of the tunnels they are trying to cause a natural earthquake."
[PA TV, March 2, 2009]

"Nation of Islam: Awaken! The Al-Aqsa mosque is being threatened, a tunnel is being dug underneath, the so-called 'Temple' is being renewed."
[PA TV clip broadcast repeatedly in 2009, recently on April 24, 2009]
Dr. Tayseer Al-Tamimi, PA Chief Justice of religious court, and Chairman of Supreme Council of Islamic Law:
"The occupation government is determined to erase the Arab and Islamic characteristics of the Holy City and to carry out a criminal cultural massacre against the city's human and cultural heritage."
[Al-Hayat Al-Jadida, Feb. 17, 2009]

A Palestinian Authority schoolbook defines Ribat:
"The Ribat for Allah is one of the actions related to Jihad ...The persistence of Palestine's people on their land in these days [i.e., Israel], and their persistence against the damage and the aggression they endure - is one of the greatest of the Ribat [fighting for Islamic land], and they are worthy of a great reward from Allah.... they are found in Ribat until Resurrection. "
[Islamic Education, grade 12, p. 86-87]

In recent months, Palestinian leaders have frequently defined all of Israel, and particularly Jerusalem, as land of "Ribat" - i.e., areas which Muslims have a religious obligation to defend and liberate for Islam. In the past, it was specifically Hamas that defined the conflict with Israel as a religious war. Now, the PA - Fatah leadership likewise openly presents its war against Israel as a religious battle for Islam.
"Ribat unites us as Muslims and as Palestinian Arabs with Jerusalem, and with its holy [places] and with the Al-Aqsa Mosque. It is ongoing Ribat which cannot be halted even for a second."[Sheikh Raed Salah, head of branch of The Islamic Movement - Al-Hayat Al-Jadida, March 25, 2009]

söndag 24 maj 2009

Sång

En vacker sång som omväxling.

Med ålderns rätt

Elena Bonner, hustru till Andrei Sakharov, höll ett tal i Oslo den 19 maj.
Läs vad denna 86-åriga kvinna har att säga.
Lament in Oslo

Rysslands utrikesminister träffade Hamas
I Israel är man inte glad över att Rysslands utrikesminister träffat representanter för Hamas i Damaskus.Ryssland är medlem av den så kallade Kvartetten som anser att Hamas är en terroristorganisation. Ryssland verkar inte vara beredd att på allvar ställa sig bakom kraven som Kvartetten ställt på Hamas.Ryssland planerar att ordna en fredskonferens om Mellanöstern senare i år och deras anseende försvagas åtminstoen i Israel efter mötet med Hamas.
Jerusalem slams Russia for Hamas ties

Israel och Obama
David Horovitz skriver om situationen i Israel efter Netayahus och Obamas möte. Han anser att Netayahu kommer att få det svårt att göra Obama nöjd och samtidigt behålla stödet från alla partier i regeringskoalitionen.
Editor's Notes: In the ring with Obama
Otvivelaktigt tyder en del signaler som kommit från Obamas USA de senaste veckorna på att det kommer att uppstå problem i relationerna mellan USA och Israel. En del saker klarnar kanske när Obama inom kort kommer att tala till den muslimska världen från Kairo och när/om han lägger fram en ny fredsplan för Mellanöstern.
US State Department: J'lem's status open to discussion

Dödsdomar i Gaza
En militärdomstol (Hamas) har dömt tre Fatahmedlemmar till döden anklagade för mord.
Gaza: 3 Fatah men sentenced to death

10.000 egyptier lever i Israel

Enligt ett beslut från egyptisk domstol i Kairo skall egyptiska medborgare som gift sig med israeliska medborgare fråntas sitt egyptiska medborgarskap.
Det finns mellan 6.000 och 7.000 egyptiska män som är gifta med israeliska medborgare.
Shukri Shazly som levt i Israel i 15 år och är ordförande för en förening för egyptier som lever i Israel säger att de kommer att kämpa för sina rättigheter. Egypten och Israel har slutit fred med varandra och vi har inte gjort något fel, säger han.
Egytians in Israel battle for rights

torsdag 21 maj 2009

Israel och EU valet

European Coalition for Israel har en hemsida där man får reda på hur olika partier ställer sig till frågor som har med Israel att göra.
Pray&Vote 2009

Netanyahu och Obama

Jag har läst nyhetsrapporteringen från premiärminister Netayahus besök hos president Obama. I Israel verkar man rätt nöjd med besöket. De båda ledarna verkade komma ganska väl överens.
Någon har sagt att en klok politiker ser till att han har flera dörrar öppna när beslut skall fattas. Man skall inte på förhand binda sig för endast en lösningsmodell.
Därför är det märkligt hur starkt Obama betonade att en palestinsk stat måste grundas. Detta har nämligen hittills visat sig var en oframkomlig väg för att lösa konflikten mellan Israel och araberna.
Obama kräver också att Israel upphör med allt byggande av bosättningar på västbanken.
Israel anser att tidigare avtal tillåter att man fortsätter bygga inom redan befintliga bosättningar, så kallad naturlig tillväxt.
Västbanken (Judéen och Samarien) är ett naturligt val att bosättas sig på för judarna, området hör till deras historiska hemland. Detta slås också fast i reglerna för Palestina Mandatet, där det tydligt och klart sägs att judarna skall ha rätt att bosätta sig i hela området. Men idag verkar det inte vara någon som bryr sig om detta.
För den som tror på Bibeln som Guds ord finns ännu starkare argument för att judarna skall få bosätta sig på området.
Netayahus syn på framtiden verkar vara mer realistisk än Obamas. Netayahu vill inte binda sig för en tvåstatslösning så länge han inte vet vad det skulle innebära. Istället vill han satsa på att förbättra förhållandena för palestinierna, men säger också att Israel inte har något intresse av att regera över palestinierna.
Splittringen mellan Hamas och Fatah, två skilda regeringar för Västbanken och Gaza, gör att tanken på att en palestinsk stat skulle bildas inom kort är orealistik. Även om man skulle komma överens med Fatah på Västbanken skulle Hamas inte godkänna överenskommelsen. Dessutom verkar både Fatah och Hamas se en eventuell palestinsk stat bara som ett steg på vägen som leder till hela Israels erövring/utplåning. En sådan stat finns det knappast några motiv för Israel att vara med och upprätta.
Omvärlden skulle kanske också göra klokt i att inte bara prata om en tvåstatslösning utan fästa större uppmärksamhet på vad orden betyder i praktiken.
Clinton to PM: No more settlement construction
FM: Israel, US 'on same page' on Iran
'We reserve operational freedom on Iran'

Analysis: Obama: An innocent abroad
En analys av Obamas fredsplan som det ryktas att han kommer att lägga fram inom kort.

Diplomacy: And the fog thickens

Jerusalemdagen

I dag firade man i Jerusalem att det är 42 år sedan staden förenades. PM Netanyahu sade vid en ceremoni dagen till ära: " Det förenade Jerusalem är Israels huvudstad. Jerusalem har alltid varit vårt och kommer alltid att så förbli. Staden kommer aldrig mera att delas."

Det är bara att gratulera och lyckönska judarna som återfått sin stad, samt önska Jerusalem frid!

Alla är inte lika glada.En del araber demonstrerade och protesterade mot Israels "ockupation" av östra Jerusalem.
Grekisk ortodoxa kyrkans ärkebiskop Atalla Hanna, en av ledarna för kyrkan i Jerusalem, sade under demonstrationen:"Vi vill idag säga till hela världen att Al Quds (Jerusalem) är vår stad inte rasisternas. Till alla som vill höra säger vi , vi är bundna till Al Qudds, genom vår tro, vår historia, kultur och värderingar. Detta är vår stad, vår huvudstad, vi är inte främlingar här."

Som ärkebiskop kunde man förvänta sig att han skulle känna till vad Bibeln säger om Jerusalem, men så verkar det inte utgående från vad han säger. Bibeln ger nämligen Netanyahu rätt, Gud har gett Jerusalem till judarna.

De olika åsikterna om Jerusalem åskådliggör vad konflikten handlar om.
PM: Jerusalem will 'never again be divided and partitioned'

söndag 17 maj 2009

Israel och araberna

Hamas och Fatah förhandlar
Hamas och Fatah förhandlar igen om att bilda en gemensam regering. Men Hamas säger att de absolut inte kan gå med på Kvartettens tre krav: att erkänna staten Israel, att avstå från terrorism och att godkänna ingångna avtal med Israel.
Hamas reiterates its refusal to recognize Israel

Israel nöjd med Egyptens agerande
Egypten har den senaste veckan lagt beslag på stora mängder vapen och ammunition som var på väg till Gaza från Sinai i Egypten. De egyptiska myndigheterna lär också ha arresterat fyra iranska revolutionsgardister som höll på med underrättelseverksamhet i Egypten.
Bland vapnen som beslagtogs fanns bl.a lufttvärnsmissiler, 266 raketer och minor.
Israel praises Egypt for counter-terror ops

Israeliska araber om Israel
En undersökning visar att 40,5% av de israeliska araberna tror att Förintelsen aldrig hände. (22% år 2006)
Endast 41% av de israeliska araberna erkänner Israel som judisk stat (65,6% år 2003)
Bara 53,7 % erkänner Israels rätt att existera som självständig stat.(81,1% år 2003)
'40.5% of Israeli Arabs deny Holocaust'

Netanyahu till USA
Premiärminister Netanyahu kommer att besöka USA och president Obama på måndag. I Israel ser man fram mot besöket med en viss spänning. Netanyahu är ny på sin post och Obama på sin och man vet inte hur de kommer komma överens.
Netanyahu adviser says 'there may be differences' with Obama
Netanyahu unlikely to back Palestinian state in Obama meet

Muslimer oense
Lärda muslimer är oense om svin härstammar från judar som Allah förbannade eller om de judar som fövandlades till svin var ofruktsamma och dog ut.
Sheikh Ahmed Ali Othman anser att alla svin måste dödas eftersom de härstammar från judarna medan en annan lärd man, Sheikh Ali Abu Al-Hassan, anser att judarna som förvandlades till svin dog ut och däför inte har något med dagens svin att göra.
All pigs must die because they descend from Jews:According to Egyptian Islamic scholar

Vad är en moské?
En plats där man utbildar jihadkrigare. Åtmionstone om man får tro Hamas TV.
Hamas: The Mosque is a "factory educating Jihad fighters" -even the Muslim fetus seeks Jihad

fredag 8 maj 2009

Nyheter

Hamas tar poäng av Fatah
Fatah har inte hållit val på tjugo år. Det "gamla gänget" med Abbas i spetsen är rädd att förlora makten i partitoppen. Nu förlorar de i stället förtoendent bland palestinierna.
Hamas däremot har valt nya medlemmar till sitt beslutande organ och visat för folket att de har en fungerande organisation.
Khaled Abu Toameh skriver: Analysis: Hamas's successful elections highlight Fatah's failures and incompetence

Tony Blair har intervjuats av Jerusalem Post och ger sin syn på PM Netanyahu och fredsförhandlingarna.
- Blair tror på Netanyahus kapacitet att föra fredsförhandlingarna framåt
- Han har förståelse för att Israel är bekymrad för sin säkerhet på grund av Irans kärnvapenambitioner
- Netanyahus fokusering på att förbättra den ekonomiska situationen för palestinierna ser Blair som något positivt
- Annapolis processen misslyckades eftersom man lade "alla ägg i samma korg".

FN:s generalsekreterare och USA:s FN- ambassadör kritiserar Hizzbollah för att de blandat sig i egyptiska angelägenheter. Hizzbollah anklagas av Egypten för att ha förberett terrrorattacker mot egyptiska och israeliska mål. Dessutom har Hizzbollah medgivit att man från egyptiskt territorium smugglat vapen till terroristerna i Gaza.
Egypten utreder fortfarande om Iran direkt var inblandad i terrorcellens arbete.
US slams Hizbullah actions in Egypt

Cairo seeks Iranian link to terror cell

tisdag 5 maj 2009

Hamas i NY Times

New York Times har intervjuat nyligen återvalde Hamasledaren Meshal. Intervjun kan läsas här och här: Meshal : Hamas wants 10 year cease-fire

Meshal säger att det finns bara en fiende i området och det är Israel men Hamas kan gå med på en tioårig vapenvila om Israel drar sig tillbaka till 1967 års gränser, avvecklar alla bosättningar, lämnar östra Jerusalem och tillåter de palestinska flyktingarna att återvända till Israel.
Han kunde lika gärna ha sagt att Hamas är beredd på vapenvila om Israel upplöser sig själv
I utbyte mot fred är Israel antagligen beredd att göra stora eftergifter men det finns ingen orsak att ge upp någonting i utbyte mot en tidsbegränsad vapenvila med Hamas.


måndag 4 maj 2009

Varför jämförs Israel med Nazityskland?

Henrik Bachner har i Judisk Krönika skrivit en artikel "Inte bara vanlig demagogi" (sid 29) där han visar hur det blivit allt vanligare att jämföra Israel med Nazityskland och Israels krigsföring med Förintelsen.
På 1960 och -70 talet var det främst kommunisterna som använde sig av dessa jämförelser när man agiterade för Israels upphävande men idag används de allt mera allmänt.
Bachner ger några exempel: Efter ett kort besök på Västbanken år 2002 påstod nobelpristagaren i litteratur José Saramago att Israel "begått brott jämförbara med Auschwitz".
I Aftonbladet i Sverige har man kunnat läsa att " de som har drabbats av den största förbrytelsen vi har haft i världen, Förintelsen, gör i princip samma sak".
Som ett exempel på hur snabbt situationen har förändrats hänvisar Bachner till DN:s kultursidor. Ännu år 2004 publicerade DN en analys av samtida antijudiska tendenser: "Det borde inte heller råda tvivel om att jämförelsen av Israels politik men nazismen är sjuklig och i bästa fall uttryck för en omedveten antisemitism... Nazismen är det mest förhatliga som finns, klistras det på judarna (eller Israel) är det ägnat att legitimera hatet inget annat."
Fyra år senare är situationen en helt annan.
Gaza har av politiker i Sverige liknats vid Warszawagettot och Israels agerande i Gaza har likställts med dödslägret Treblinka.
Israelerna beskrivs som högmodiga och blodtörstiga och kriget i Gaza som en "förintelse".

Bachner säger att man behöver bara ringa kännedom om nazismen och Förintelsen för att inse att jämförelserna mellan Israls agerande och Förintelsen är falska och misssvisande. Associationer till Auschwitz eller Warszawagettot förekommer nästan enbart i relation till Israel. Inte till andra konflikter som kan vara betydligt grymmare.
Det är alltså inte vad Israel gör som utlöser dessa associationer utan vad Israel är: en judisk stat. Därför är det inte heller Israel som görs skyldig utan judarna som kollektiv.
Försöken att associera Israel med Nazityskland och Förintelsen tjänar specifika syften, det handlar om att demonisera och avhumanisera, för att legitimera kravet på Israels upphävande eller eliminering.
Detta var ett kort sammandrag av Henrik Bachners artikel, läs hela artikeln här: Inte bara vanlig demagogi

Det kan noteras att för några år sedan gjorde Finlands dåvarande utrikesminister Erkki Tuomioja sig skyldig till att jämföra Israel med Nazityskland.

Val inom Hamas

Khaled Mashaal har för fjärde gången valts till ledare för Hamas politiska byrå.
Från Gaza fick man in tre nya namn i byrån och Gaza stärkte därmed sin ställning.
Det är det unga gardet som har nära band till den militära flygeln av Hamas som gått framåt i de senaste valen inom Hamas.
En källa som Jerusalem Post citerar säger att organisationen nu domineras av krigsherrar, ligister och milismän. Den militära flygeln kommer nu att spela en allt större roll i beslutsfattandet inom Hamas.
Mashaal re-elected Hamas political chief