måndag 30 november 2009

Kritik av islam förbjuds?

Jacob Mchangama skriver i Jerusalem Post om hur strävandena att förbjuda kritik av islam går framåt. De mänskliga rättigheterna, åsiktsfrihet och yttrandefrihet har fram till idag gällt enskilda personer. Det är människor som skyddas i mänskorättslagstiftningen, inte ideologier eller religioner, människor har rätt till egna åsikter och rätt att uttrycka dem.
De islamska staterna arbetar hårt inom FN för att förändra lagstiftningen, vända upp och ner på allting, så att det istället skall vara religionerna (islam) som skall skyddas från människors åsikter (kritik).
Det är värt att notera att det inte är militanta islamister som står bakom strävandena utan de islamska staternas samarbetsorganisation (57 stater) (Organization of the Islamic Conference, OIC).
Om OIC får igenom sina krav blir förföljelserna av kristna och oliktänkare i de islamska länderna helt lagligt.
Jacob Mchangama skriver att hittills har det främst varit mänskorättsaktivister som arbetat mot OIC:s agenda men om människor från muslimska länder som Egypten, Bahrain och Indonesien vågar tala ut om hotet från OIC borde också västvärldens ledare våga göra det.

Defending free speech at the United Nations (Jacob Mchangama)
"Freedom of speech is under physical and legal threat not only from terrorists but also at the UN. Two US-based Islamists planned to kill a cartoonist and the editor of Denmark's Jyllands-Posten responsible for publishing cartoons depicting Muhammad in 2005, it was revealed a few weeks ago.
Meanwhile, at the UN, the Organization of the Islamic Conference (OIC) delivered another blow with a resolution on "combating defamation of religion," which was passed by a committee of the UN's General Assembly on 12 November.
While the tactics employed by terrorists and the OIC are obviously different, the purpose is essentially the same: to ensure that criticism of Islam is censored. And it is working.
...IN GENEVA, the OIC is working on the adoption of a legally binding instrument that would oblige member states to prohibit criticism of religion. In an explanatory letter of October 29 the OIC said that in Denmark and the Netherlands the personality of Muhammad had been ridiculed with intent to "violate Muslim sentiments" and, therefore, "the contention that human rights standards should apply only to individuals is not credible."
...The concept of defamation of religion thus turns human rights on their head by protecting abstract religions and ideas from criticism by individuals, rather than protecting individuals from oppressive dogmas. While the Western states at the UN have weakly complained about the concept of defamation of religion, the relentless efforts of the 57-member OIC and its allies have got the votes. Too often Western states have entered into seemingly harmless compromises that really serve as a way of chipping away at the concept of free speech bit by bit.
...So far the most vocal opponents of the OIC have been an impressive alliance of NGOs and human rights activists including some from Muslim countries such as Indonesia, Bahrain and Egypt.
If a number of brave Muslims have the courage to defend free speech against the nefarious agendas of their own governments and the repressive interpretations of their own religion, so should the political leaders of the West.
"

U.N. body adopts resolution on religious defamation
De muslimska länderna har kapat Durban II
OIC defends “defamation of religion” proposal in letter to UN

Schweiz förbjuder minareter
Schweiz beslöt genom en folkomröstning att det inte får byggas minareter i landet. Muslimska talesmän och representanter för mänskorättsorganisationer har varit snabba med att förklara beslutet för ett brott mot mänskliga rättigheter.
Avsaknaden av minareter hindrar inte muslimer att utöva sin tro lika lite som kyktorn behövs för att leva ett kristet liv. Tänk om de som reagerar så starkt på minaretförbudet skulle reagera lika starkt på förföljelserna av den kristna minoriteten i de muslimska länderna. Där handlar det inte om byggnader utan om människor som lider.
Muslims fume over Swiss minaret ban

Några exempel från den muslimska världen:
Pakistani Christian on Run from Taliban Death Threat
Islamic Extremists Execute Young Convert in Somalia
Muslim Extremists Attack Worship Service in Uganda
Two Indonesian Churches Receive Bomb Threats
Third Christian this Year Dies in Military Prison
Egypt:Christian Arrested for Distributing Tracts
Iran:Authorities Tighten Grip on Christians amid Unrest
Police Torture Christians Arrested in Islamic Attack

söndag 29 november 2009

Fatah - Hamas

Khaled Abu Toameh skriver i Jerusalem Post om de invecklade relationerna mellan Abbas (Fatah) och Hamas. Om Israel ger efter för kraven från Hamas och friger fängslade i utbyte mot den kidnappade soldaten Schalit kan Abbas ställning försvagas ytterligare i förhållande till Hamas.
Palestinian Affairs: Abbas's angst
The PA has good reason to be worried. A deal between Israel and Hamas is likely to boost the standing of the movement among Palestinians, many of whom will give it credit for succeeding in doing what Mahmoud Abbas and the PA leadership have failed to do in past years - namely to secure the release of hundreds of prisoners from Israeli jails, including ones who have Jewish blood on their hands.
It would also be very embarrassing for Abbas and his Fatah faction if Hamas managed to secure the release of some of their supporters from prison, including such prominent figures as Barghouti or the commanders of Fatah's armed wing, the Aksa Martyrs Brigades.
In the past three years, Abbas and Fatah have worked very hard to delegitimize Hamas in the eyes of the international community by depicting the movement as a murderous and fundamentalist armed group that staged a coup against a legitimate authority in the Gaza Strip in the summer of 2007.
Now Abbas has to sit in his offices and watch his enemies in Hamas hold meetings with German and Egyptian officials in Cairo and Damascus. If it were up to Abbas, Hamas figures like Ismail Haniyeh and Mahmoud Zahar would be behind bars and not moving from one five-star hotel to another.

Bosättningar

Lagliga bosättningar
De judiska bosättningarna i Judéen och Samarien är helt lagliga säger organisationen "The Office for Israeli Constitutional Law" . I ett brev till Hillary Clinton varnar de för att hon genom att kalla bosättningarna för olagliga bryter mot internationell lag.
NGO to Clinton: Settlements are legal

Många missnöjda med byggstoppet i bosättningarna
Många av invånarna i Judéena och Samarien protesterar mot regeringens belsut om byggstopp.
En del kommer att kämpa hårt mot belutet och det kommer inte att vara någon lätt sak att övervaka att det följs.
Kritikerna säger att byggstoppet är onödigt och inte för något gott med sig. Palestinierna vägrar ju ändå att komma till förhandlingsbordet.
West Bank settlement permits banned
Settlers vow to defy crackdown on West Bank construction
Column One: Bibi's bad week

Iran hotar avbryta samarbete med IAEA
Efter att IAEA (International Atomic Energy Agency ) i fredags antog en resolution med rösterna 25-3 där Iran kritiseras och man krävde att Iran avbryter byggandet av de nyligen upptäckta anläggningarna hotar nu Iran att avbryta samarbetet med IAEA.
USA och Israel var nöjda över att IAEA kunde enas om påtryckningar mot Iran.
Teheran threatens to cut ties with IAEA

Abbas i Venezuela
Venezuelas president Chavez är en märklig prick. Venezuela avbröt de diplomatiska förbindelserna med Israel i början av året. Nu har landet haft besök av Irans president och senast av palestiniernas president Abbas. Under besöket gav Chaves palestinierna sitt stöd i kampen mot Yankee imperiet och de blodtörstiga israelerna som försöker utrota palestinierna.
'Israel aims to wipe out Palestinians'
"Standing beside Abbas at the presidential palace, Chavez saluted the Palestinians for what he called their "fight against the Yankee empire ... against the genocidal state of Israel, which attacks, which kills, which attempts to exterminate the Palestinian people."
Abbas thanked the Chavez government for its support and said: "We're all on the same path."
Chavez made similar remarks on Wednesday, denouncing Israel as "a murderous arm of the Yankee empire" during a visit by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
"

fredag 27 november 2009

Pro-palestinsk = anti-israelisk?

Pro-palestinsk = anti-israelisk?
Varför är så många av dem som kallar sig pro-palestinska mycket mer intresserad av att ordna protestaktioner mot Israel istället för att göra något för palestinierna undrar Khaled Abu Toameh. Han är en palestinsk-israelisk journalist på Jerusalem Post och har tidigare arbetat för palestinska myndigheten och Fatah.
Läs mera: Vad betyder ”pro-palestinsk” egentligen? - Khaled Abu Toameh

Det är inte tillräckligt
Israels premiärminister har tillkännagett ett tiomånaders stopp på byggande i bosättningarna. Det är inte tillräckligt för att palestinierna skall vara beredda att komma till förhandlingsbordet.
Jerusalem Post beskriver i en ledare hur araberna de senaste 80 åren gång på gång svarat på eftergifter med "Det är inte tillräckligt".
'It's not enough'
..."In 1920, the international community gave Britain the responsibility of establishing a national home for the Jewish people in Palestine. But a year later London turned over eastern Palestine to Emir Abdullah and Transjordan was born. The Arab response? "It's not enough."
In 1937, the Peel Commission recommended dividing Palestine into Jewish and Arab states. The Zionists consented. The Arabs... said no.
In 1947, the UN General Assembly voted to partition Palestine into Jewish and Arab states. Again, the Jews agreed. The Arab response was: "It's not enough" and they tried to throttle the newborn Jewish state. Israel survived while the Arabs took the West Bank and Gaza. Did they then form a Palestinian state? Of course not, because these territories alone were "not enough...
"

Bryr sig arabstaterna om palestinierna?
Michael Freund undrar i en artikel i Jerusalem Post varför de oljerika arabstaterna inte bidrar med någon nämnvärd summa till finansieringen av UNRWA, FN:s flyktingorgan med uppgift att ta hand om de palestinska flyktingarna och deras ättlingar.
Bland de 20 största bidragsgivarna finns endasts arablandet Kuwait med, på tjugonde plats. De övriga toppbidragsgivarna är västländer.
EU bidrog med mer än $116millioner., och USA $94m. Sverige och Storbritannien gav båda över $35m.
Som jämförelse: Kuwait bidrog med mindre äm 3millioner. Bahrain gav $50,000, Oman $25,000, och Saudi - Arabien 0 (noll).
Do the Arab states really care about the Palestinians?

Palestinska kommentarer till Netanyahus byggstopp kan läsas här :PA intensifies attacks on settlement freeze
De reagerar ungefär som om Netanyahu skulle ha förklarat krig.

onsdag 25 november 2009

Farligt vara jude i Malmö

Samuel blev överfallen

Kärnvapen

När omvärlden gör allt (eller inget) för att försöka förhindra Iran att skaffa kärnvapen glömmer man lätt bort att det finns kärnvapen i Pakistan. Vapen som relativt lättt kan hamna i fel händer.
Läs mera: With all eyes on Iran, who's watching Pakistan's nuclear arsenal?

Byggstopp?

PM Netanyahu väntas ikväll meddela att regeringen beslutit om ett 10- månaders byggstopp i bosättningarna i Samarien och Judéen.
Byggstoppet gäller inte Jerusalem.
Redan innan belutet tillkännagetts har palestinierna avvisat beslutet som otillräckligt.
PM set to announce 10-month settlement freeze at 7.30 p.m
"Netanyahu will ask the security cabinet to approve a ten-month suspension of new residential construction permits and new residential construction starts in Judea and Samaria."
"This is neither simple nor easy, but it has many more advantages than disadvantages," he continued. "It allows us to place a simple fact before the world: The government of Israel wants to enter into negotiations with the Palestinians, is taking practical steps in order to do so and is very serious in its intentions to promote peace."

"Palestinian officials already rejected the anticipated offer even before it was made public.
Palestinian negotiator Saeb Erekat said Wednesday any freeze that did not include east Jerusalem would be unacceptable. "

Rykten om frigivning

För Israel är det oerhört viktigt att få den kidnappade soldaten Gilad Shalit frigiven. Ryktena om en nära förestående frigivning är åter en gång i rullning. Alla de tidigare gångerna har ryktena visat sig vara falska.
Hamas kräver att Israel i utbyte mot Shalit friger hundratals palestinier.
Israel står här inför ett stort problem, vad får en frigivning kosta? Om Hamas får sin vilja igenom bevisar det att det lönar sig att kidnappa israeler och det kommer högst antagligen att leda till nya kidnappningar.
Det är precis denna tankegång som en av dem som möjligtvis kan bli frigiven uttalar.
Marwan Barghouti, dömd för flera mord, säger att kidnappningen av Shalit har gett resultat som ingen dialog kunde ge.
Barghouti är populär bland palestinierna och somliga tror att han kan bli följande president. Nyligen gav han en intervju där han bl.a. vägrade ta avstånd från sjävmordsattacker.
Skall en sådan man friges för att man skall få hem en soldat? Svaret blir ganska olika beroende på om man frågar soldatens föräldrar eller någon av mördarens offers föräldrar.


Hamas: Swap held up on top terrorists

Barghouti: Shalit abduction achieved what no dialogue could
Barghouti leaves violence option open

Varning för Hamas webtidning för barn

The Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE) har i flera år följt med Hamas websida för barn, Al-Fateh .
I rapporten ("Al-Fateh - The Hamas Web Magazine for Children: Indoctrination to Jihad, Annihilation and Self-Destruction") konstateras att materialet på websidan strider mot den internationella konventionen om barns rättigheter och UNESCO:s resolutioner om barns utbildning.
På websidan förhärligas våld och barn uppmuntras till att bli självmordsbombare.
IMPACT-SE varnar för hur världen kommer att se ut om 10-15 år när barn som utsatts för websidans hjärntvätt vuxit upp till unga män och kvinnor.
Al-Fateh påstår att de har millioner besökare.
Hamas site encourages Europe attacks

Hamas Web Magazine for Children Incites to Terror,Annihilation and Self-Destruction
"IMPACT-SE recently completed its report on Al-Fateh (http://al-fateh.net), the Hamas web magazine for Children, which serves as its internet educational instrument, supports its ideology and terrorist activities, and serves as a platform for Hamas propaganda and indoctrination, especially of Palestinian, and more generally, Arab and Muslim, children. Politically, the website’s consistent message is a call for the destruction of Israel and the establishment of an Islamic state in its stead, and an armed struggle of violence and terror against all who are defined as the enemies of Islam, including the West in general. The site indoctrinates children to adopt the concepts of jihad and martyrdom and aspire to become not just fighters but suicidal martyrs, effectively preparing them to serve as the next generation of sacrificial instruments in the war of terror and annihilation waged by Hamas."

En undersökning i Danmark visar att ca 70% av invandrare har en negativ bild av judar.
Muslimska invandrare var med negativa i sin inställning än kristna invadrare.
Man kan anta att websidor och TV- kanaler med liknande innehåll som den ovan nämnda har påverkat.
Judemisstro utbredd bland invandrare

måndag 23 november 2009

Kyrkornas Världsråd - Israel

Nu har också Kyrkornas Världsråd sällat sig till dem som fördömer Israels byggplaner i Gilo, en förstad till Jerusalem. Fördömandet är helt i linje med KV:s tidigare ställningstaganden, rådet är mycket anti-israelisk. Synd bara att namnet ger intrycket att rådet på något sätt representerar världens kristna.
KV påstår i sitt uttalande att Gilo är byggt på palestinskt territorium som Israel ockuperade 1967. Faktum är att det inte fanns något palestinskt territorium överhuvudtaget 1967.
I en nyhetsnotis från KV får man läsa att bosättningen Gilo befinner på traditionellt palestinskt land i östra Jerusalem.
Om man vill hänvisa till traditioner så är minsann Jerusalem omådet traditionellt judiskt! Judarna bodde i området tusentals år innan araberna/muslimerna erövrade Jerusalem.
Maurice Ostroff skriver i en artikel i Jerusalem Post att Gilo för det första inte hör till östra Jerusalem (det ligger sydväst om Jerusalem) och för det andra köptes området av judar redan före andra världskriget.
Kanske KV skulle ha viktigare saker att fördöma än judiska byggplaner i Israel. Varför inte t.ex. fokusera på förföljelserna av kristna i muslimvärlden?

Om KV skulle vilja göra skäl för sitt namn borde de utgå från bibeln och vad den har att säga om saken, istället för att låtsas vara politiker. Till vem var det som Gud lovade att ge området, till judarna eller palestinierna?

Beskrivande för var Kyrkornas Världsråd står i förhållande till Israel är att KV:s generalsekreterare sänt ett brev till FN:s generalsekreterare där KV uttalar sitt stöd för Goldstonerapporten. KV säger sig vara oroad över att moståndet från vissa länder kan göra att rapporten urvattnas.
I en nyhetsnotis från KV sägs att Goldstonerapporten fann bevis för att båda parterna begick krigsförbrytelser. Men faktum är att Goldstones team inte presenterade några bevis utan de samlade in vittnesmål, att lägga fram bevis är något helt annat.
Goldstone själv har sagt att om det skulle vara fråga om en domstolsbehandling skulle det inte finnas några bevis. Han har också kritiserat resolutionstexten från mänskorättsrådet (Goldstones uppdragsgivare) för att den inte med ett ord nämner Hamas.
Goldstonerapporten röstades igenom i FN:s generalförsamling med stöd av muslimländerna, Afrika och övriga diktaturstater.
Västvärldens nationer röstade emot eller avstod från att rösta.
Av någon anledning känner sig Kyrkornas Världsråd tydligen hemma bland de först nämnda.

söndag 22 november 2009

Krig och fred

Peres och Mubarak möttes i Kairo
Israels president Peres träffade sin egyptiske kollega Mubarak idag. Mubarak stämde in i kören som kräver att Israel måste stoppa allt byggande i bosättningarna. Inför mötet sade han att Israels "judaisering" av Jerusalem lägger nya hinder för fredssamtalen.

Kassamraket från Gaza
Efter att en Kassamraket i lördags sköts från Gaza svarade Israel med att bomba ett par vapenfabriker och en smuggeltunnel.
Ca 270 raketer och granater har avfyrats från Gaza sedan kriget i januari avslutades. Den senaste månaden har ungefär 15 raketer och granater avfyrats.
Som jämföresle kan nämnas att senaste år, innan Israels Gazaoperation, avfyrades ca 3.300 raketer och granater.
Hamas påstår att man kommit överens med de andra terrorgrupperna i Gaza att inte för tillfället skjuta raketer mot Israel, utom som svar på israelisk aggression.
Att avfyra raketer mot civilbefolkningen såsom terrororganisationerna i Gaza gör är en krigsförbrytelse oberoende om det görs som svar på israelisk "aggression" eller inte.
IAF bombs Gaza targets after Kassam

Stor militärmanöver i Iran
Iran utför som bäst en stor militärmanöver för att träna försvaret av sina atomanläggningar.
Samtidigt som manövern startade varnade Mojtaba Zolnour,en talesman för ayatollah Ali Khameney, att ifall Israel attackerar Irans kärnanläggningar kommer Iranska missiler att landa i hjärtat a Tel-Aviv.
Iran hotar alltså med att angripa civila mål vilket är ett krigsbrott.
Iran launches 'huge' war games amid threats to strike Tel Aviv

Den fängslade palestinske ledaren Barghouti uppmanar de palestinska ledarna att återuppta motståndet mot bosättningarna och judaiseringen. Begreppet "motstånd"används vanligtvis av palestinierna för att beskriva terrorattacker.
Barghouti urges Palestinians to use 'resistance'


En läsvärd analys:
Editor's Notes: Salam Fayyad builds Palestine

fredag 20 november 2009

Yemen

Under de senaste åren har tusentals personer dött i striderna i Yemen. Närmare 150.000 mänskor har tvingats lämna sina hem.
På samma sätt som Iran var inblandad i Gazastriderna genom sitt stöd till Hamas lär de också vara inblandade i striderna i Yemen på rebellernas sida.
Saudi-Arabien attackerar rebellerna i norra Yemen bl.a med hjälp av sitt flygvapen.
Allt detta har väckt mycket lite uppmärksamhet i medierna, knappast några ledare har skrivits om striderna och absolut inga känslostormar bland allmänheten har kunnat noteras.
När man jämför detta med hur det korta kriget mellan Israel och Hamas uppmärksammades kan man fråga sig om det krävs att Israel skall vara inblandad i en konflikt för att människor och media skall reagera.
Efter kriget i Gaza uttalade olika "mänskorättsexperter" åsikten att situationen var den värsta de någonsin sett. Kanske dessa personer nu borde besöka flyktinglägren som är överfulla efter striderna i Yemen.

In Yemen conflict, number of displaced grows
More than 150,000 people have fled fighting between troops and rebels in the northwest, according to media reports and U.N. records. The government is also battling insurgents in the south.

Iran warning over Yemen conflict (BBC)
"Shortly afterwards, Riyadh promised it would continue air strikes until the rebels moved back from its border.
"We are not going to stop the bombing until [they] retreat tens of kilometres inside [the Yemeni] border," Deputy Defence Minister Prince Khaled Bin Sultan said, according to the AFP news agency.
Saudi forces launched a ground and air offensive on the rebels, known as the Houthis, after a security officer was killed in a cross-border raid by the group in its south-western Jizan region.
The Houthis meanwhile said on their website that Saudi fighter jets had bombed villages on the Yemeni side of the frontier on Tuesday, killing two women and wounding a child.
Strikes also targeted a government building in the village of Shida, they said. "


En längre analys av läget får man i denna video

torsdag 19 november 2009

Vill palestinierna ogiltigförklara resolution 242?

Vad ligger bakom de palestinska ledarnas påståenden att de ensidigt kommer att ge en självständighetsförklaring? Detta trots att de måste vara medveten om att det inte skulle lösa några problem.
Israels före detta ambassadör i USA, Zalman Shoval, ger två förklaringar.
En möjlighet är att palestinierna förbereder en ny våldsvåg, intifada.
Den andra möjligheten är att palestinierna på detta sätt vill ogiltigförklara FN resolution 242. Denna resolution ligger till grund för förhandlingarna mellan parterna. Enligt resolutionen har Israel rätt till trygga och försvarbara gränser och det är inte sagt att vapenstilleståndslinjen, (1967 års "gränser") den så kallade Gröna linjen, skall bli den framtida gränsen.
Om palestinierna skulle få FN att erkänna Palestina med 1967 års gränser skulle de därmed lyckas kringgå resolution 242.

A wheelless cart before a lame horse
"...Someone should have explained to Abbas that this plan would in effect annul all past agreements including those which had granted legitimacy to the Palestinian Authority as part of the Oslo agreement. Also, any unilateral act regarding borders and territory could immediately trigger parallel annexations in the territories on the part of the State of Israel. In essence, a unilateral declaration of statehood would be in violation of international law and might be deemed an act of aggression, giving Israel the right to act in response, militarily or otherwise.
SO WHY does the official Palestinian leadership still threaten to go ahead with an act which so obviously goes against its own interests? It could be to pave the way towards a new wave of violence, as Arafat had planned and acted upon after the failure of the Camp David conference. But there may also be another, more immediate reason, namely, to bring about the elimination of UN Security Council Resolution 242. This resolution, which is the only agreed basis for all the agreements and initiatives to bring about a settlement of the conflict between Israel and its neighbors, including the Palestinians (and of course, Syria), also determined that Israel was not required to withdraw from all the territories it holds as a result of repulsing Arab aggression in 1967, and that furthermore, future borders should be based on considerations of security. In other words, the dividing line between a future Palestinian state and Israel would not necessarily be commensurate with the former temporary armistice line called the "Green Line..."

Israeliska reaktioner

Herb Keinon i Jerusalem Post gör en analys av hur USA:s president Obama gång på gång gör felbedömningar i relation till Israel och konflikten med palestinierna.
Den senaste felbedömningen var att så skarpt kritisera byggplanerna för Gilo. Om Obama inte tidigare haft israelerna mot sig har han det nu. De vägrar låta USA bestämma om de skall bygga eller inte i de judiska områdena i Jerusalem.

Analysis: Obama's press on Gilo shows a continued misread of Israel
"US President Barack Obama is an extremely intelligent man surrounded by equally intelligent advisers, many of whom have years of experience dealing with the Middle East. His continued misreading and misunderstanding of the Israeli public is, therefore, somewhat baffling.
This misread was evident again in the past few days by the US objection to the Jerusalem Municipal Planning Committee's approval of a plan to build some 900 new units in Gilo - not in a far-flung settlement overlooking Nablus, nor even in one of the settlement blocs like Gush Etzion, nor even a Jewish complex in one of the Arab neighborhoods of the capital, but in Gilo, one of the large new neighborhoods built in the city following the Six Day War. If Israel cannot build in Gilo without US approval, than it cannot build in Ramot Eshkol, French Hill, Ramot, Neveh Yaakov, Pisgat Ze'ev, East Talpiot or Har Homa...
...The Israeli public does not hate the settlements. Granted, it does not like the illegal settlement outposts, or what it sees as the extremists among the ideological settlements, but the public makes a distinction between those settlements outposts and those extremists and the large settlement blocs, such as Ma'aleh Adumim and Gush Etzion, which are well within the Israeli consensus. And the public certainly doesn't view the neighborhoods of Jerusalem, as the Europeans said in their statement, as "settlements."
Pressing a construction freeze in those areas was widely viewed by the public as an unreasonable demand, especially when it was not accompanied by any demands on the Arabs or Palestinians...."


Invånarna i Gilo var förvånade och arga när de läste om Obamas negativa inställning till byggplanerna i deras stad.
Gilo residents angered by US criticism of building plans ( Jerusalem Post, Abe Selig)
"Residents of Gilo on Wednesday reacted with surprise and anger to news that the US administration was dismayed by a government decision to approve 900 new homes in their neighborhood, questioning the relevance of the criticism while denouncing it unequivocally.
"It's just so ridiculous," said Silva, as she walked outside her home on the neighborhood's Rehov Shabtai Hanegbi.
"Anyone who is opposed to us building in Gilo obviously doesn't know the neighborhood very well. There are more than 40,000 people living here - it could very well be a city within itself. I never even thought that Gilo was up for discussion."

onsdag 18 november 2009

Undernärda barn

Ibland får man läsa nyheter som säger att de palestinska barnen svälter.En nyligen publicerad rapport från UNICEF ger en annan bild av verkligheten.
I rapporten sägs att 200 millioner barn under 5 år i u-länderna lider av hämmad tillväxt på grund av undernäring.
På de palestinska områdena är 10 % av barnen drabbade, vilket naturligtvis är illa. Men situationen är bättre på de palestinska områdena än i grannländerna.
Procentsatsen i arabländerna är följande:
Libanon - 11
Jordanien - 12
Oman - 13
Förenade Arabemiratet (UAE) - 17
Saudi Arabien - 20
Kuwait - 24
Irak - 26
Syrien - 28
Egypten - 29

Europa:
Serbien -7
Bosnien -10
Albanien -26
Ryssland - 13
In Brief: Stunting not as bad as expected in Occupied Palestinian Territories

UNICEF rapport

Obama - Kina - Israel

USA:s president har inga problem med att Kina ockuperar Tibet. Utgående från detta skriver Ilya Meyer en intressant artikel där han jämför med vilka krav USA ställer på Israel.
Inga problem när Kina anfaller ett land, ockuperar det och förflyttar en stor del av befolkningen, men när Israel i ett försvarskrig erövrar områden och behåller en del av dem för att få försvarbara gränser då krävs det ett tillbakadragande.
Nå, knappast någon tror väl att politik på hög nivå har något med rätt och fel att göra.
Läs artikeln här:
Logical incoherence - Obama style

USA och övriga världen kräver inte bara att Israel skall avstå från att bygga på västbanken. Nu klandrar man Israel för att de bygger i Gilo, en av förstäderna till Jerusalem. Gilo är en del av Israel och kommer så att förbli, det är man överens om i Israel.
Omvärldens krav på Israel blir allt mer orealistiska och omotiverade.
Naturligtvis anklagar man också Israel för att försvåra fredsförhandlingarna genom byggandet.

Amid Gilo row, Obama says settlements don't add safety

tisdag 17 november 2009

Palestinska barn om Arafat

Årsdagen av Arafats död firades i palestinsk (Fatah) TV. Här kan man se hur palestinska barn beskriver Arafat (och judarna) : Palestinian kids: the Jews killed Arafat


Från Palestinian Media Watch
Kids' hate speech against Jews included in PA Arafat memorial
A televised memorial ceremony for Yasser Arafat included a video clip of Palestinian children delivering messages in honor of Arafat. It is noteworthy that even though this clip was prerecorded and edited, the organizers of the PA's official ceremony chose to include hate speech and libels that demonized Jews and glorified violence and Martyrdom
Several of the chosen messages featured children repeating the ongoing Palestinian Authority libel that Arafat was poisoned by Jews. None of the children spoke about peace; in fact, the opposite was the case. One boy praised Arafat because he was a "fighter" who "did things through [violent] struggle," and who "did not make peace." The Martyrdom (Shahada) ideal was also selected as a message for the ceremony, with one boy quoting Arafat: "They want me dead, they want me prisoner but I say: Martyr, Martyr, Martyr!" This children's section in the special memorial indicates the PA's success in transmitting to the next generation of Palestinian children hate libels that demonize Jews. Including these hate messages in the ceremony also shows that the PA approves of, and wants to publicize, the values of hatred, violence and Martyrdom that the children have adopted.

The following is the transcript of excerpts of the children's messages:
Ceremony host: "Blessings to Yasser Arafat, and here are messages from the children of Palestine."
Boy: "I was very, very sad when Arafat died as a Shahid (Martyr), because he was a good man and he was a fighter. He did things through struggle, he participated in the struggle and did not make peace and so on. He wanted to fight."
Boy 2: "Yasser Arafat was a very, very important president. He stood up to all the enemies and was not afraid of anyone. And anyone who approached - he managed to stop him. All the Jews and the Israelis and the people who are against us, were afraid of him. When he died, he died of poisoning."
Girl wearing pendant in the shape of Israel: "I say that he died from poisoning by the Jews. That's what I say."
Boy 3: "Arafat used to say: "They want me dead, they want me prisoner, but I say to them: Martyr! Martyr! Martyr!"
Girl 2: "He [Arafat] was our former president. He was under siege in Ramallah, and when he was under siege we were very upset. The Jews poisoned him and I hate them very much. Allah will repay them what they deserve."
Boy 4: "He [Arafat] died from poisoning by the Jews. Well, I don't know what he died from, but I know it was by the Jews."
Boy 5: "They destroyed his whole house and he was left in one room and in the end the Jews poisoned him and blamed someone else."
[PATV (Fatah), Nov. 10, 2009

SVT intervju med Dahlan

SVT tippar Muhammad Dahlan som palestiniernas nästa president. Här kan du se en kort intervju med Dahlan. Han väntas bli ny palestinsk president

Sjävständighetsförklaring för Palestina?

De palestinska ledarna har de senaste veckorna låtit förstå att de ensidigt tänker utropa Palestina som självständig stat. Detta eftersom fredsförhandlingarna inte lett till resultat. ( Abbas backs seeking recognition )
Det absurda i situationen är att det är palestinierna själva som vägrat komma till förhandlingsbordet trots att Israel flera gånger sagt sig vara beredd att förhandla utan förhandsvillkor.
I dethär skedet stöder varken USA eller EU de palestinska planerna och det är väl närmast några arabländer som kunde tänkas erkänna staten.
Faktum är att PLO redan för 21 år sedan utropade självständighet för Palestina, staten erkändes av några arabstater.
En ny sjävständighetsförklaring skulle knappast föra med sig något gott för palestinierna. Det skulle vara ett brott mot Osloavtalet vilket skulle betyda att Israel om de så vill kan strunta i avtalet.
Dessutom skulle en ensidig sjävständighetsförklaring stå i strid med FN resolution 242 som säger att konflikten skall lösas genom förhandlingar.
EU är alltså inte för tillfället beredd att erkänna en palestinsk stat. Men EU ordförande landet Sveriges utrikesminister Carl Bildt ställer sig tydligt på palestiniernas sida. Han säger sig förstå palestiniernas drag eftersom de befinner sig i en svår situation och inte ser någon väg framåt.
Bildt verkar vara omedveten om att Israel är beredd att förhandla, det finns alltå helt klart en väg framåt.
Bildt upprepar också kravet att Israel måste stoppa allt byggande i bosättningarna. Vilket i praktiken betyder att han stöder palestinierna i deras vägran att förhandla innan Israel går med på deras krav på byggstopp.
EU utrikeskommissionär Benita Ferrero-Waldner å sin sida verkar ha klart för sig vad förhandlingarna måste leda till: "1967 års gränser skall vara gränserna för den palestinska staten" säger hon i en intervju. ( EU rejects unilateral Palestinian move )
Det skulle betyda ca en halv million judar på den palestinska sidan av gränsen samt gamla stan i Jerusalem. "Orealistiskt" är min kommentar.

Jerusalem Post skriver på ledarplats om de palestinska planerna: How do you say 'chutzpah' in Arabic?
The Palestinian idea of negotiations goes something like this: Agree to our position in its entirety and then we can talk about the modalities of implementation. Lo and behold, this approach has not borne fruit so a frustrated PLO may turn to the UN Security Council to ask it to impose Palestinian demands on Israel.
To give Erekat and Mahmoud Abbas their due, today's Palestinian demands sound positively reasonable compared to those of PLO founder Ahmad Shukeiry, who in the days leading up to the 1967 war - when the West Bank and Gaza were in Arab hands - declared: "The Arab people's decision is unfaltering: to wipe Israel off the face of the map…"

Analysis: Unilateral statehood hurts Palestine, not Israel

söndag 15 november 2009

Sverige - EU - Israel

Relationerna mellan Sverige och Israel har inte varit speciellt goda under Sveriges tid som EU ordförande.
I fredags rapporterade Haaretz att Israel anklagar Sverige för att försöka genomföra en diplomatisk kupp för att förändra EU:s inställning till frågan om Jerusalems status.
Enligt Haaretz skulle målet för Sverige vara att Jerusalem officiellt skulle betraktas som Palestinas och Israels huvudstad.
Sverige säger att de har alla EU staternas fulla stöd och EU diplomater påstår att det inte är fråga om någon linjeförändring: man har också tidigare använt denna beteckning på Jerusalem i de interna diskussionerna inom EU.

Israel accuses Sweden of trying to change EU stance on Jerusalem
Israel anklagar Sverige för ”kupp”

Tidigare i höst var det Aftonbladets "organstölds historia" och den svenska regeringens ovilja att ta avstånd från artikeln som försämrade relationerna mellan Sverige och Israel.
Den svenska regeringens påståenden att det skulle ha varit ett brott mot grundlagen att uttala sig om artikeln tillbakavisas av den svenska justitiekanslern. JK: Regeringen kunde ha kritiserat organartikeln

Tomas Sandell, director för European Coalition for Israel talade inför det svenska parlamentet senaste vecka och sade att man får bilden av Sverige att det är ett land där anti-semitismen växer.
En del fakta om tennismatchen Sandell nämner finns här: Tennis och hat mot Israel i Malmö

En del av Sandells tal publicerades i Jerusalem Post den 10.11.
Is Sweden headed back to the past?
"...Earlier this year a friendly David Cup tennis match in Malmö had to be played without a live audience since the mayor of the host city explained that he "could not guarantee the safety of the event." He also admitted that he "very much disliked the behavior of the Israeli army during Operation Cast Lead" and that he could "well understand the crowd that had gathered outside the match to shout anti-Israeli and anti-Jewish slogans." A small solidarity event in support for Israel had to be broken up "because the police could not guarantee their safety." Later an Israeli tennis player explained that "it felt odd to be able to play professional tennis in Qatar and Dubai but not in Malmö."
But violence against Israel has not been limited to Malmö. During a solidarity rally for Israel in Stockholm in January, the audience had to be escorted out from the church by the police, in groups of five. Some blamed the extraordinary measures on the tense situation in Gaza at the time, but the same procedure had to be applied also one year earlier during a Holocaust memorial service in the local synagogue during a period with relative calm in the Middle East... "

torsdag 12 november 2009

FNB-TT skriver om historien

Österbottens Tidning har firandet av 5-årsdagen för Arafats död som huvudutrikesnyhet idag.
Artikeltexten är från FNB-TT och det finns även en faktaruta.
Faktarutan beskriver Arafat som mannen som gjorde palestiniernas situation känd och under vars ledning PLO fick ökat internationellt erkännande.
- Inte ett ord om Arafats och PLO:s användning av terror för att nå sina mål.
- Inte ett ord om hur Arafat och PLO förvandlade södra Libanon till ett "Fatahland" därifrån man utförde terrorattacker mot Israel efter att Jordanien tröttnat på deras fasoner och kastat ut dem.
Ordet "terror" förekommer faktiskt en gång. Faktarutan upplyser oss om att "Efter utbrottet av den andra palestinska intifadan 2000 anklagade Israel Arafat för terrorstöd".
Terrorkopplingen framställs alltså inte som ett faktum utan som något Israel anklagade Arafat för. ( Arafats Fatahorganisation utförde ungefär lika många självmordsbombningar och andra terrorattacker under intifadan som Hamas)
Arafat som terrorist är tydligen något som FNB-TT vill att folk skall glömma.

I artikeltexten som till största delen handlar om dagens situation citerar man bl.a. Abbas tal och skriver: Abbas vägrar återvända till förhandlingsbordet så länge Israel fortsätter att bygga i sina kolonier på ockuperad mark.
FNB-TT väljer att översätta "settlement" med "kolonier" istället för det vanligt förekommande "bosättningar".
De judiska bosättningarna på västbanken/Judéen och Samarien är inga kolonier. Judar bygger på de områden som de tilldelades i stadgarna för Palestinamandatet eftersom området ansågs vara judarnas historiska hemland. Det är alltså inga kolonier och inte är det heller ockuperat område utan "omstritt" område - man har inte slutligt kommit överens om vem området tillhör och var gränserna skall dras.

Trots att det i texten framkommer att det är Abbas som vägrar gå med på nya förhandlingar beskriver FNB - TT Netanyahu som "den bångstyrige Netayahu" medan Abbas betecknas som "uppgiven".

Dagens Fatahledare förnekar på inget sätt kopplingen till terrorism utan hedrar sina terrorister.
Terrorists who killed 37 civilians applauded as heroes by Fatah leaders

PA's Dahlan: Arafat deceived the world
Dahlan: "Arafat would condemn [terror] operations by day while at night he would do honorable things"
Dahlan: "Resistance [terror] is our right, a legal right" for Palestinians "in the proper place and at the proper time"
Abbas himself told the Jordanian newspaper Al-Dustur last year that the PA was not involved in terror operations because it was "unable," but added that "in the future stages, things may be different."
"Now we are against armed conflict because we are unable. In the future stages, things may be different. I was honored to be the one to shoot the first bullet in 1965 [Fatah terror against Israel began in 1965], and having taught resistance to many in this area and around the world, defining it and when it is beneficial and when it is not... we had the honor of leading the resistance. We taught everyone what resistance is, including the Hezbollah, who were trained in our camps [i.e. PLO camps in the 60s]."
[Al-Dustur, Jordan, Feb. 28, 2008]onsdag 11 november 2009

Dagens nyheter

Abbas talade i dag på femårsdagen av Arafats död. Han anklagade Israel för dödläget i fredsförhandlingarna.
Vår revolution är den svåraste och längsta i historien men vi kommer att nå våra mål till slut, sade han.
Abbas sa vidare att: Vi ställer inga förhandsvillkor för förhandlingar med Israel, men vi vägrar att komma till förhandlingsbordet förrän Israel totalt stoppar byggandet i bosättningarna och östra Jerusalem.
Ett exempel på den palestinska logiken!
Abbas: We won't lose hope, our revolution is history's longest

Abbas sympatisörer inom Fatah anklagar premiärminister Salaam Fayad för att försöka störta Abbas från presidentposten.
Fayad påstås ha stöd i sitt försök av USA, EU och några arabländer.
Abbas hot om att inte ställa upp i nästa val och inre stridigheter mellan dem som nu har makten på västbanken kan i värsta fall leda till att Hamas lyckas ta makten också på västbanken.
En nära medarbetare till Abbas, Azzam al-Ahmed, klargjorde i ett uttalande att Fatah aldrig erkänt Israels rätt att existera och aldrig kommer att göra det.
Fatah: Fayad is plotting to replace Abbas


Israels premiärminister talade i måndags i USA och upprepade att han är beredd att börja förhandla med palestinierna för att skapa fred.
Analysis: Fighting the credibility gap
"Peace between Israel and its Arab neighbors would give us one immediate thing: It would spare our children the horrors of war, it would spare our grandchildren the horrors of war," he said with feeling in a Monday speech to the General Assembly of the Jewish Federations of North America, just hours before his meeting with Obama...
...If you've been through the horrors of war - and I have - you understand what a great gift [peace] is to ourselves, to our children, to our neighbors' children,"


Israel öppnade idag en ny gränsövergång för biltrafik mellan Israel och de palestinska områdena. Jalama övergången finns i närhetetn av Jenin och öppnandet väntas förbättra den ekonomiska situationen på den palestinska sidan.
Israel opens Jalama border crossing to boost Palestinian economy


Hizbollah kräver att citat ur Anne Franks dagbok avlägsnas från libanesiska skolböcker.
Hizbullah 'expels' Anne Frank from Lebanese school
On its Web site, Al-Manar reported the book as "focus[ing] on the persecution of Jews during the war, but even more dangerous is the theatrical and dramatic method employed to narrate the diary [entries] in an emotional way."
"This act is definitely punishable under the penal code, and the dealers and importers of the book will certainly be prosecuted," Qal'ani told Al-Manar. "It's a flagrant violation of the law and is a move towards normalization [with Israel]. The Prosecutor-General's Office must take action immediately, for this is a criminal act."
The school, which asked not to be identified, removed the textbook from its curriculum soon after Al-Manar's report.

tisdag 10 november 2009

Hufvudstadsbladet

Hufvudstadsbladet rapporterade idag om firandet av Berlinmurens fall. (Hela Europa firade Berlinmurens fall)

Rapporteringen får ett märkligt inslag när Hufvudstadsbladet väljer att mitt i artikeltexten publicera en bild (sid 10) av palestinier som symboliskt river ner säkerhetsbarriären som Israel byggt för att skydda sina medborgare från terrorattacker.

Det är ett välkänt faktum att palestinierna och pro-palestinska aktivister gärna jämför säkerhetsbarriären med Berlinmuren trots att det inte finns några verkliga likheter. Byggandet av säkerhetsbarriären framtvingades av nästan dagliga terrorattacker från palestinierna.Barriären har fungerat och tillsammans med andra åtgärder gett ett relativt effektivt skydd mot terrorattacker.Berlinmuren hade helt andra uppgifter vilket man helt säkert är medveten om på HBL:s redaktion.

Genom att HBL kopplar Berlinmuren och säkerhetsbarriären till varandra ger man definitivt läsarna en negativ bild av den israeliska säkerhetsbarriären.

Det kan vara fråga om obetänksamhet från redaktionens sida men med tanke på att det är fråga om yrkeskunniga journalisters arbete är det mera troligt att det är ett medvetet val. Man vill helt enkelt ge en negativ bild av säkerhetsbarriären.


Här kan du läsa om muren som palestinierna stödde. (Fred i Mellanöstern)
Arafat var hedersgäst hos den östtyska diktatorn Honecker 1989 bara några veckor innan muren föll och han stödde ideologiskt kommunistregimen som tvingade sin egen befolkning att leva bakom en fängelsemur.

Såhär ser det israeliska säkerhetsstänglset ut i Samarien, ett metallstängsel med en väg på båda sidorna.

måndag 9 november 2009

Analys av Goldstonerapporten

Det är säkert inte så många som läst Goldstone rapporten om Gaza kriget. Moshe Halbertal har läst den ca 600 sidor långa rapporten och skrivit en artikel där han förklarar varför rapporten är så misslyckad.
Moshe Halbertal har varit med och skrivit de etiska reglerna för Israels armé, han verkar veta vad han skriver om.
Goldstone rapporten kommer kanske redan denhär veckan att debatteras i FN:s säkerhetsråd. Om du vill veta vad den handlar om, läs Moshe Halbertals mycket innehållsrika artikel.

The Goldstone Illusion
What the U.N. report gets wrong about Gaza--and war.

- The Goldstone Report as a whole is a terrible document. It is biased and unfair. It offers no help in sorting out the real issues.

-Let us begin with a sense of the moral stakes. Since the early 1990s, the nature of the military conflict facing Israel has been dramatically shifting. What was mainly a clash between states and armies has turned into a clash between a state and paramilitary terror organizations, Hamas in the south and Hezbollah in the north. This new form of struggle is now called “asymmetrical war.” It is defined by an attempt on the part of those groups to erase two basic features of war: the front and the uniform. Hamas militants fight without military uniforms, in ordinary and undistinguishing civilian garb, taking shelter among their own civilian population; and they attack Israeli civilians wherever they are, intentionally and indiscriminately. During the Gaza operation, for example, some Hamas militants embedded in the civilian population did not carry weapons while moving from one position to another. Arms and ammunition had been pre-positioned for them and stored in different houses.

-The honest reader of these sections cannot avoid the impression that their objective is to prepare a general indictment of Israel as a predatory state that is geared toward violating human rights all the time. It will naturally follow from such a premise that the Gaza operation was yet another instance of Israel’s general wicked behavior. These long sections are the weakest, the most biased, and the most outrageous in this long document. They are nothing if not political. In Goldstone’s account of the history that led to the war, for example, Hamas is basically described as a legitimate party that had the bad luck to clash with Israel. The bloody history of the movement--which, since the beginning of the Oslo accords, was determined to do everything in its power, including the massacre of civilians, to defeat the peace process--is not mentioned.

fredag 6 november 2009

Israel och EU undertecknar jordbruksavtal

Den 4 november undertecknades ett nytt jordbruksavtal i Bryssel mellan Israel och EU. Det nya avtalet, som uppdaterar det ursprungliga jordbruksavtalet som undertecknades på 1970-talet, är resultatet av långa förhandlingar ledda av Israels jordbruksministerium och Ministeriet för Industri, Handel och Arbetsmarknad. Sedan det ursprungliga avtalet undertecknades har uppdateringar gjorts flera gånger för att återspegla de betydande förändringar som skett i de båda parternas behov.

Tillträde till marknaderna på båda sidor kommer märkbart att förbättras med det nya avtalet. I jordbruksproduktssektorn kommer över 95% av varorna att vara befriade från alla skatter eller avgifter. Betydande liberalisering har genomförts för färskvaror på alla områden och cirka 80% kommer att vara befriade från alla tullbegränsningar.

Israels ambassadör i Europeiska unionen, Ran Curiel undertecknade avtalet för Israel, medan Christian Danielsson, Sveriges ambassadör, EUs nuvarande ordförandeland, undertecknade för européerna.

Jordbruksavtalet utgör en del i det stora utbudet av befintliga avtal mellan Israel och EU, som inkluderar Israel och EUs Associeringsavtal, Handlingsplanen mellan Israel och EU som en del av den europeiska Grannskapspolitiken (ENP), Europa-Medelhavsområdets partnerskap, liksom Israels deltagande i ett antal europeiska program och organ, såsom det Sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

Israeliska jordbruksprodukter och bearbetade produkter exporteras till EU varje år till ett belopp av ca en miljard dollar. EU är Israels viktigaste handelspartner på jordbruksområdet, med mer än 25% av Israels jordbruksprodukt och mer än 75% av de totala färska jordbruksprodukterna som exporteras till Europa. Jordbruksministeriet förutspår att det nya avtalet kommer att bidra till att öka exporten av jordbruksprodukter, en viktig utveckling eftersom mer än 60% av exporten till Europa kommer från Arava och Negevs regioner.

Israel använder världsledande teknik i sin intensiva produktion av frukt, grönsaker och blommor. De flesta av Israels jordbruk bedrivs i öknen och i andra avlägsna områden. Både Israel och EU ser de befintliga aktiva och moderna jordbruksområdena som viktiga eftersom de används för att bevara det öppna landskapet och förhindrar snabba urbaniseringsprocesser.
Texten från Israels ambassad Stockholm

Lokaltidningens val

Österbottens Tidning har haft ett par nyhetsnotiser (TT-FNB) från Israel denhär veckan. Man kunde kanske tro att det var Israels beslagtagande av 320 ton vapen och ammunition på väg från Iran till Hizbollah som platsade bland utrikesnyheterna i vår lokaltidning, men så var inte fallet. (t.ex. Washington Post hade nyheten på andra plats Israel says seized ship contained Iranian arms )
I stället hade ÖT en notis om den skandalomsusade svenske journalisten Donald Boström som besökte Israel. Det var han som fick en uppdiktad historia om hur israeliska soldater dödar palestinier för att stjäla deras organ publicerad i Aftonbladet.
Den andra notisen berättade att två israeler gripits för illegal organhandel. Männnen förmedlade kontakter mellan israeler som var villiga att sälja sina organ till köpare utomlands.
ÖT:s redaktion har naturligtvis rätt att välja precis som de vill bland utrikesnyheterna men koncentrationen på Israel och organhandeln gör att man frågar sig om ÖT låter sig utnyttjas till att föra fram tanken att "kanske det ändå låg någon sanning bakom artikeln i Aftonbladet".
Jag hoppas att det inte är så men om det är organhandeln i sig som intresserar ÖT varför är det bara organhandeln i Israel som kommer över nyhetströskeln? Organhandel är ett internationellt problem och nyligen rapporterade AFP om organhandel mellan Jordanien och Egypten men den nyheten kom inte in i lokaltidningen. ( Jobless Jordanians exploited by organ traffickers )

I Sverige fortsätter debatten om Aftonbladet och dess kulturchef Åsa Linderborg på grund av skandalartikeln.
Läs: Aftonbladets tre ingredienser för att väva sin organkonspiration (skriven av Fred i Mellanöstern)
"Nyligen rapporterade nyhetsbyrån AFP att ett stort antal jordanier åtalats för att ha bedrivit illegal handel med njurar som sålts av palestinier till köpare i arabvärlden, däribland Egypten. Men varken Aftonbladet eller TT rapporterade om saken trots att de på torsdagen tyckte att det var relevant att rapportera ett fall om handel med israeliska organ. Anledningen till den skilda hanteringen är försöken att använda helt orelaterade och verkliga rapporter om brottssyndikat för att legitimera den obelagda, dementerade och diskrediterade konspirationsteorin som publicerades på Aftonbladets ”Kultursidor” i augusti. Den antydde systematisk plundring av palestinska organ med det israeliska samhällets goda minne. Detta är grunden i skapandet av alla konspirationsteorier: att använda några noggrannt utvalda verkliga händelser för att försöka belägga en större och orelaterad lögn..."

FN censurerar kritik

Goldstonerapporten har behandlats i FN:s generalförsamling. Med rösterna 114 för och 18 emot godkändes resolutionen om rapporten, 44 stater valde att avstå från att rösta.
Jag kan inte annat än beklaga att Finland och de flesta EU länderna valde att avstå från att rösta istället för att rösta emot.

Anne Bayefsky från Eye on the UN kritiserade resolutionen i ett uttalande efter omröstningen vilket ledde till att fyra säkerhetsvakter förde bort henne och beslagtog hennes FN-pass. Chefen för säkerhetsvakterna informerade henne om att den palestinske obesrvatören i FN var mycket upprörd över hennes uttalande och därefter eskorterades hon bort från FN området.
Här kan man se en video med hennes uttalande. Videon togs senare bort från FN:s hemsida.
Såhär fungerar det i FN när det är diktaturstater som styr ledda av den islamska världen.Såhär röstade man i generalförsamlingen
För resolutionen: (här hittar man bl.a. de islamska länderna och andra diktaturer samt någon vilsegången demokrati)
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Cambodia, Central African Republic, Chad, Chile, China, Comoros, Congo, Cuba, Cyprus, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Libya, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Emot röstade: (det finns fortfarande en del stater som vågar rösta mot de våldsamma, oljerika islamska staterna)
Australia, Canada, Czech Republic, Germany, Hungary, Israel, Italy, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Netherlands, Palau, Panama, Poland, Slovakia, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United States.

Dessa avstod från att rösta: (antagligen saknar de mod att stå för det som är rätt och då är det bäst att bara gå och gömma sig)
Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Croatia, Denmark, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Georgia, Greece, Iceland, Japan, Kenya, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Montenegro, New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Samoa, San Marino, Spain, Swaziland, Sweden, Tonga, Uganda, United Kingdom, Uruguay.

Frånvarande: Bhutan, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Honduras, Kiribati, Kyrgyzstan, Madagascar, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Sao Tome and Principe, Seychelles, Togo, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu.

Resolutionen och hur de olika staterna uttalade sig kan läsas här.
Resolutionstexten hade skrivits av de islamska länderna och Hamas nämns överhuvudtaget inte i texten.

Israel: UN 'detached from reality' for adopting Goldstone report

UNGA endorses the Goldstone Report

Eye on the UN

FM: Vote shows Israel has moral majority
"The majority that supported Israel shows that Israel has a moral majority. Saudi Arabia and Somalia, which voted in favor of the resolution, will not preach morality to us," Lieberman stressed...
"The results of the vote were known in advance because there is an automatic majority against Israel. We are neither surprised nor disappointed with the vote, and are pleased that 18 democratic 'top league' states voted in line with Israel's position, while 44 South American and African states abstained," said the foreign minister.

torsdag 5 november 2009

Video från UN Watch

Goldstonerapporten behandlas nu i FN:s generalförsamling, men här kan man se en video som visar den israeliske läkaren Mirela Siderer inför FN:s mänskorättsråd. Hon ställer Goldstone till svars och frågar varför hennes vittnesmål inte har tagits på allvar i rapporten. Mirela Siderer skadades när sjukhuset hon arbetade vid besköts med raketer från Gaza.

Abbas ger upp?

Mahmoud Abbas säger att han inte kommer att ställa upp i presidentvalet 2010. Om han menar allvar kommer det att ställa till problem för Fatah eftersom det inte finns någon klar efterföljare till Abbas. Men det är mycket möjligt att det bara är ett trick av Abbas för förbättra sin ställning efter att han fått mycket kritik den senaste tiden. Det är också möjligt att han på dethär sättet försöker sätta press på USA: "Gör något snabbt medan ni ännu har mig vid makten."
'Abbas won't re-run for office'

David Horovitz har skrivit en artikel om Abbas tid vid makten. Han betraktar Abbas som en obeslutsam ledare som kanske haft goda föresatser men inte lyckats förverkliga dem.
Editor's Notes: Five years of dithering
"...And so, after Camp David came the terror war of the second intifada, and Arafat went to his grave having proved incapable of setting down the gun in favor of the olive branch.
DESPITE THE Holocaust-denying doctorate and the long years spent at Arafat's side, Mahmoud Abbas was supposed to be different.
The body-language of his meetings with Israeli leaders, most notably prime minister Ehud Olmert, was relaxed and open. The handshakes were warm. Shoulders were patted. Smiles were broad. And when the cameras were gone, we were told, the conversations were constructive and purposeful. Ariel Sharon told this newspaper more than once that he believed Abbas truly sought coexistence with Israel. Olmert was so convinced of Abbas's peace-partner credentials as to have won over George W. Bush; hence the ill-fated Annapolis process that was supposed to have cemented the partnership.

But whether or not Abbas genuinely had the desire, it must now be definitively accepted that he has lacked the courage. He lacked the courage to tell his people the truth about Israel: that our historical legitimacy, precisely here between the river and the sea, is indisputable; that our presence is not an injustice wrought upon the Palestinians by a Holocaust-guilty Europe, but rather the belated correction of a historical injustice done to the exiled Jews; that both peoples need to find enlightened compromise and seek to live peacefully side by side.
Abbas lacked the courage to seize the opportunity of a deal with the desperate Olmert - an Israeli prime minister who, late in his political life, had become persuaded that a two-state solution was an urgent imperative for Israel, and who belied the claim that no Israeli prime minister would give more to the Palestinians than Barak offered in vain to Arafat.
The gaps were too wide, Abbas complained, even as he cited a purported Olmert offer of 97 percent of the West Bank and recognition in principle (denied by Olmert) of a Palestinian "right of return." He preferred, as he told The Washington Post this past May, to bide his time. "I will wait for Hamas to accept international commitments. I will wait for Israel to freeze settlements," he said, in an article headlined "Abbas's Waiting Game." "Until then, in the West Bank we have a good reality."
Well, the waiting is almost over now for Mahmoud Abbas, but there's no "good reality" in store for him..."

onsdag 4 november 2009

Israel beslagtog vapenlast från Iran till Hizbollah (uppdaterad med video)

Israel har beslagtagit ett fartyg med en mycket stor vapenlast på väg från Iran till Syrien och Hizzbollah. Fartyget har eskorterats till hamnen i Ashdod, Israel, för att undersökas närmare.
Man säger att vapenlasten är 10 gånger större än Karine A som Israel bordade 2002 när den försökte föra vapen till Arafat och palestinierna.
Enligt FN beslut är det förbjudet att exportera vapen till Hizzbollah. Iran har trotsat förbudet men det verkar som om de nu skulle bli tagna på bar gärning.
Defense officials say weapons bound for Syria, Hizbullah
Thousands of Iranian mortars, rockets, grenades found aboard ship
Israel Navy chief: Hezbollah-bound Iran ship carried hundreds of tons of arms

En video som visar en del av vapenlastenTrots att det finns klara bevis för att fartyget transporterade vapen förnekar Syriens utrikesminister allt.
Syrian FM: Ship was not carrying arms
"Unfortunately there are official pirates disrupting the movement of goods between Iran and Syria," he told reporters on a visit to Teheran. "I stress, the ship was not carrying Iranian arms bound for Syria, nor was it carrying material for manufacturing weapons in Syria. It was carrying [commercial] goods from Syria to Iran."

Upprustningen pågår alltså för fullt vid Israels norra gräns och i tisdags rapporterades det att det är lika illa vid gränsen till Gaza. Hamas har använt det relativt lugna läget till att rusta upp och de har nu tillgång till raketer med en räckvidd på 60 km, vilket betyder att de kan nå Tel-Aviv området.
ANALYSIS / Israel preparing public for a new war in Gaza
Maj. Gen. Amos Yadlin, director of Military Intelligence, announced Tuesday that Hamas launched a rocket some 60 kilometers into the sea, apparently as an experiment. Such a rocket, if fired from the northernmost point of the Gaza Strip, could strike the southern cities of the Gush Dan area - including Rishon Letzion, Holon and Bat Yam - and possibly reach as far as Tel Aviv itself. Although Yadlin didn't specify the type of the weapon used, it appears to be a standard, foreign-made rocket smuggled into Gaza. Yadlin told the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee that Hamas has accumulated an arsenal of rockets slightly larger than the arsenal it possessed before last winter's Operation Cast Lead.

tisdag 3 november 2009

PMW rapport

Palestinian Media Watch berättar hur man i den palestinska pressen visar sitt missnöje med Clintons positiva ord om Israel. Clinton kallas för lögnare och anklagas för att ta mutor av Israel.
PA daily: Clinton is a corrupt liar
The official Palestinian Authority daily has accused US Secretary of State Hillary Clinton of taking bribes from Israel and wallowing in "a swamp of lies."
"Why, Mrs. Hillary? How much did the Zionists pay you as a bribe?" taunted an article in today's edition of Al-Hayat Al-Jadida, which is controlled by the office of PA Chairman Mahmoud Abbas.


Palestinierna förnekar judarnas historia
Nabil Alqam en palestinsk historiker förnekar att judarna har någon historisk förankring i Israel.

PATV: Jews have no history in Land of IsraelA Palestinian historian and a senior PLO official have denied that the Jewish nation has any historical connection to the Land of Israel, thus continuing the Palestinian Authority's ongoing historical revision.
In an interview on official PA television, historian Nabil Alqam first denied thousands of years of documented Jewish history in Israel, then replaced it with "4,000 to 5,000 years" of fictitious Palestinian history.


Saleh Rafat, en PLO ämbetsman är inne p åsamma linje:
We revive this [Palestinian] heritage and cling to it in order to counter all of the attempts by Israel, by the Israeli occupation, to steal the national heritage and to falsify it with the claim that it is their heritage - from cuisine to clothing, and architecture. Every part of our heritage in our land, they claim is their heritage - even the tunnels they are trying to dig beneath the Al-Aqsa Mosque and under Jerusalem. Many of these tunnels are ancient tunnels that carried water to Jerusalem, and they [Israelis] claim that they are seeking an alleged Temple."
[Al-Filistiniya (Fatah) TV, Oct. 15, 2009]Background PMW
For more than a decade, the PA has been conducting a longstanding, systematic campaign to deny Israel's right to exist, first by claiming there was no Jewish history in the Land of Israel and then by fabricating a "Palestinian" history for Jewish sites, artifacts and archeological finds.Since 1998, PA academics and religious leaders have claimed that Palestinians, Arabs and Muslims all populated the land of Israel in biblical times and even earlier. This year, the Supreme Islamic Council of the Palestinian Authority declared that Arabs have been living in the land of "Palestine" since 7500 BCE [Al-Hayat Al-Jadida, March 17, 2009].
Placing Palestinians, Arabs and Muslims in Israel in biblical times is historically impossible:
1. The name "Palestine" as a replacement for the Land of Judea/Israel was coined by Rome only in 136 C.E., and for nearly 2,000 years Jews were the only Palestinians the world recognized.
2. Islam was established only in 610 C.E.
3. Arabs first arrived in Israel with the Muslim invasion in 637 C.E.

Balfourdeklarationen för 92 år sedan

Det är i dag 92 år sedan den så kallade Balfourdeklarationen gavs. Storbritannien, som då var en verklig stormakt, gav med deklarationen sitt stöd till sionismen och dess strävan att skapa en judisk stat i Palestina.
Läs här en intressant historisk tillbakablick som beskriver hur Storbritannien steg för steg backade från sin först så positiva inställnig till bildandet av en judisk stat.
Storbritannien hindrade judar från europa att sig till Palestina och när FN röstade om delnigen av området i en judisk och en arabisk stat avstod Storbritannien.
From Balfour to a Palestinian state skriven av Moshe Arens

måndag 2 november 2009

Palestinierna vägrar förhandla

Palestinierna protesterar kraftigt mot Clintons krav på återupptagna fredsförhandlingar utan förhandsvillkor.
Israel är beredd att omedelbart återuppta fredsförhandlingarna men av uttalandena att döma verkar palestinierna vara beredda på att låta situationen "explodera".
Situationen på västbanken har förbättrats betydligt det senaste året. Området har en stark ekonomisk tillväxt, flera vägspärrar har avlägsnats vilket betyder att röreslsefriheten har ökat, och säkerheten på gatorna är mycket bättre, delvis tack vara de palestinska säkerhetstyrkorna som utbildatas av USA.
Man kan nästan säga att det skulle vara typiskt om de palestinska ledarna nu skulle välja att riva ner allt och starta nya våldsamheter. Naturligtvis ger de Israel skulden, det gör de alltid. Sjävkritik hör inte till de palestinska ledarnas egenskaper.
De USA utbildade säkerhetstyrkorna är inget militärt hot mot Israel men om palestinierna väljer att använda dem till att attackera Israel kan de ställa till med stor skada.

Läs om de palestinska reaktionerna: PA to US: Coerce settlement freeze
- Palestinian Authority officials on Sunday warned that Washington's failure to force Israel to halt all construction in the settlements would lead to an "explosion."
- Nabil Abu Rudaineh, a spokesman for PA President Mahmoud Abbas, said that the region was on the verge of a volcanic eruption because of Prime Minister Binyamin Netanyahu's refusal to accept the Palestinians' demand to halt settlement construction.
- Netanyahu has said that he was willing to talk with the Palestinians without any preconditions.
- Netanyahu repeated for the cabinet members a number of public comments he had made Saturday night with Clinton. He listed for them steps he had taken to improve life for the Palestinians, including steps to ease travel restrictions by removing road blocs and checkpoints in the West Bank.
"The result is that there is an unprecedented [economic] boom" in the Palestinian territories, he said.At the same time that Israel was taking steps to create a conducive atmosphere for peace talks, the Palestinians have introduced new conditions for such talks, something that has not happened in the last 16 years, he said


Kanske får man ta det som ett tecken på USA:s vacklande linje i Mellanöstern att Clinton som nu är i Marocko försöker tona ner det hon sade tidigare i Israel.
Clinton moderates her praise for Israel

En sammanfatting av läget kan läsas här:Obama nyktrar till efter sitt pro-palestinska Mellanösternfiasko

söndag 1 november 2009

Judarna i Yemen räddas undan förföljelser (uppdaterad)

2500 år av judisk bosättning i Yemen är nu över skriver Jerusalem Post i sin ledare. ( Yemen's Jews. The End )
De flesta av judarna i Yemen flyttade till Israel 1950. Av de några hundra som lämnade kvar räddas nu de flesta undan förföljelser till USA.
Läs mera: Secret Mission Rescues Yemen's Jews (The Wall Street Journal)
"In all, about 60 Yemeni Jews have resettled in the U.S. since July; officials say another 100 could still come. There were an estimated 350 in Yemen before the operation began. Some of the remainder may go to Israel and some will stay behind, most in a government enclave."

Yemen's Jews. The End
"THE RESCUE illuminates an often overlooked aspect of the 60-year-plus Arab-Israel conflict. Whereas the Arab world has purposefully maintained the 700,000 or so Palestinian Arabs made homeless in the course of the 1948 war and their descendants as permanent refugees and political pawns, the State of Israel and world Jewry have worked hard to resettle a roughly equal number of Jewish refugees forced to flee Arab lands.
The behavior of Arab leaders toward their Jewish subjects after the creation of Israel was (with notable exceptions) characterized by scapegoating and marginalization culminating in mass exodus. In 1947, Arab rioters in Aden killed dozens of Jews to protest a two-state solution in Palestine. In 1949 and 1950 the bulk of Yemen's Jews, some 49,000 souls, were airlifted here in "Operation Magic Carpet." The broad Arab refusal to accept the legitimacy of Israel as a sovereign Jewish state is partly attributable to Arab attitudes toward their Jewish minorities. "

"There will definately be more Israeli - Arab wars"

Här kan man se en intressant intervju med Egyptens före detta stabschef Sa'd Al-Din Al-Shazli.
Han är övertygad om att det kommer att utkämpas flera krig mellan Israel och arabstaterna och motiverar det med muslimernas religiösa övertygelse.
Sa'd Al-Din Al-Shazli:
- Att förinta Israel är fortfarande svårt att genomföra.
- Förr eller senare kommer araberna att besegra judarna
There will definately be more Israeli - Arab wars

Sa'd Al-Din Al-Shazli är kanske inte någon makthavare i Egypten men knappat är han ensam om sin åsikt. Vilket åter en gång visar att freden mellan Egypten och Israel kanske inte har en så stabil grund.

Fredsförhandlingar?

USA:s utrikesminister Hillary Clinton är i Mellanöstern för att försöka få igång fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna.
Clinton sade nu klart och tydligt att palestinierna inte kan kräva ett totalstopp på byggandet i de judiska bosättningarna för att komma till förhandlingsbordet. Byggstoppet är något man måste förhandla om, inte något Israel måste gå med på innan förhandlingarna kommer igång.
Palestinierna vägrar ändå fortfarande att förhandla och ett eventuellt val bland palestinierna i januari gör det svårt för Abbas att backa från de orealistiska kraven.
Det är främst USA och speciellt president Obama som får ta på sig skulden för att palestinierna nu vägrar förhandla, det var Obama som gav palestinierna intrycket att USA också krävde ett totalt byggstopp.
PA: Clinton hurting peace talks Jerusalem Post
Palestinians on Sunday accused US Secretary of State Hillary Rodham Clinton of undermining progress toward Mideast peace talks after she praised Israel for offering to curb some Jewish settlement construction.
After meeting Israeli and Palestinian leaders during a visit Saturday, Clinton called for an unconditional resumption of peace talks and welcomed Israel's offer for a slowdown in settlement activity.

PM: Mitchell to stay another day Jerusalem Post
During Clinton's meeting with Netanyahu on Saturday, she rejected Palestinian Authority President Mahmoud Abbas's demand that Israel freeze all settlement activity as a precondition to negotiations.
Stopping construction in the settlements "has never been a precondition, it has always been an in issue within the negotiations," Clinton said at a joint press conference with Netanyahu in Jerusalem