fredag 27 februari 2009

Iran närmare kärnvapen

Edvin Black skriver i Jerusalem Post om känvapenhotet från Iran. Iran har tagit flera avgörande steg framåt i sina strävanden att få tillgång till kärnvapen och frågan är när Israel upplever hotet så akut att de ser sig tvingade att försöka slå till militärt.
Ett krig kunde få ödesdigra konsekvenser, inte bara för folket i området, utan för hela världen. Det är naturligtvis oljan , eller brist på olja, som skulle påverka omvärlden mest.
The Iran-Israel nuclear endgame is now much closer

onsdag 25 februari 2009

Making the world 'Judenstaatrein'

En läsvärd artikel om anti-semitismen i dagens värld: Making the world 'Judenstaatrein'
Artikeln är skriven av Irwin Cotler parlamentsledamot i Kanada och före detta minister.

The writer is a Canadian MP and former minister of justice and attorney-general. He is professor of law (on leave) at McGill University who has written extensively on matters of hate, racism and human rights. He is a co-founder of the Interparliamentary Coalition to Combat Anti-Semitism with UK MP John Mann.

Några citat från artikeln:
"The new anti-Jewishness overlaps with classical anti-Semitism but is distinguishable from it. It found early juridical, and even institutional, expression in the UN's "Zionism is racism" resolution - which the late US senator Daniel Moynihan said "gave the abomination of anti-Semitism the appearance of international legal sanction" - but has gone dramatically beyond it. This new anti-Semitism almost needs a new vocabulary to define it; however, it can best be identified using a rights-based juridical perspective.
In a word, classical or traditional anti-Semitism is the discrimination against, denial of or assault upon the rights of Jews to live as equal members of whatever host society they inhabit. The new anti-Semitism involves the discrimination against the right of the Jewish people to live as an equal member of the family of nations - the denial of and assault upon the Jewish people's right even to live - with Israel as the "collective Jew among the nations."

Genocidal Anti-Semitism

The first modality of the new anti-Semitism - and the most lethal type - is what I would call genocidal anti-Semitism. This is not a term that I use lightly or easily. In particular, I am referring to the Genocide Convention's prohibition against the "direct and public incitement to genocide." If anti-Semitism is the most enduring of hatreds and genocide is the most horrific of crimes, then the convergence of this genocidal intent embedded in anti-Semitic ideology is the most toxic of combinations...

Ideological Anti-Semitism
Ideological anti-Semitism is a much more sophisticated and arguably a more pernicious expression of the new anti-Semitism. It finds expression not in any genocidal incitement against Jews and Israel, or overt racist denial of the Jewish people and Israel's right to be; rather, ideological anti-Semitism disguises itself as part of the struggle against racism.
The first manifestation of this ideological anti-Semitism was its institutional and juridical anchorage in the "Zionism is racism" resolution at the UN. Notwithstanding the fact that the there was a formal repeal of this resolution, Zionism as racism remains alive and well in the global arena, particularly in the campus cultures of North America and Europe, as confirmed by the recent British All-Party Parliamentary Inquiry into Anti-Semitism...

Legalized Anti-Semitism
If ideological anti-Semitism seeks to mask itself under the banner of anti-racism, legalized anti-Semitism is even more sophisticated and insidious. Here, anti-Semitism simultaneously seeks to mask itself under the banner of human rights, to invoke the authority of international law and to operate under the protective cover of the UN. In a word - and in an inversion of human rights, language and law - the singling out of Israel and the Jewish people for differential and discriminatory treatment in the international arena is "legalized." ...

måndag 23 februari 2009

Amnesty International-Gazakriget

Amnesty International är en organisation som respekteras för sitt arbete för mänskliga rättigheter. Den senaste rapporten om Gazakriget väcker med sitt ordval förvåning.
Amnesty verkar jämställa en terroristorganisation som Hamas med den demokratiska staten Israel. Båda anklagas för brott mot internationella lagar, båda sägs ha attackerat civila och Amnesty kräver att vapenleveranser till båda skall stoppas.
När Amnesty inte ser skillnaden på Hamas medvetna angrepp på civila och Israels försvar av sina egna medborgare och försök att undvika civlia offer är det illa.
När Amnesty uppmanar till stopp för vapenleveranser till Israel är det inte bara illa, de öppnar dörren för folkmord på judarna.
Detta har en lång historisk tradition i Europa: Judarna skall inte försvara sig. De skall kunna fördrivas, dödas, eller lastas in i boskapsvagnar för att användas som arbetskraft, allt efter behov.

Under ett krig när snabba beslut måste tas sker naturligtvis misstag och felbedömningar, ingen är perfekt. Den israeliska arméns agerande i Gaza tål ändå väl en jämförelse med vilken annan konflikt som helst. Här nedanför en förkortning av Operation Cast Lead and International Law en text som behandlar internationell lag och konflikten i Gaza.

Den första israeliska journalisten som fick följa med trupperna i Gaza skriver en intressant artikel som kan läsas här: A day with our troops in Gaza


Self Defense against Urban Guerrillas

Internationell lag och FN stadgan ger stater rätt att använda vapenmakt för att försvara sig mot en attack. Detta gäller även vid en attack från irreguljära trupper (t.ex. terrorister). FN:s säkerhetsråd bekräftade detta efter attacken mot NY 9.11.
Proportionality in the Use of Force?

Svaret måste stå i förhållande till angreppet. En liten gränsincident ger inte automatiskt rätt till att starta ett fullskaligt krig. Däremot är fortgående raketbekjutning (från Gaza flera tusen raketer) fullt tillräcklig orsak för en väpnad motattack.

När parterna väl är inne i en väpnad konflikt är frågan om proprtionalitet inte mera relevant.Då är tanken naturligtvis att man skall använda sin styrka till att övervinna fienden. (Den som har bättre och effektivare vapen får självklart använda dem)

Application of Laws of War to an Asymmetrical Conflict

Den internationella lagstiftningen förutsätter att båda parterna följer lagen.När det gäller Gazakonflikten står det klart att Hamas medvetet bryter mot internationell lag.Raketbeskjutning av civila städer, avskjutningsramper mitt bland civilbefolkningen, vapenlager i civila byggnader är exempel på detta.Trots detta såg sig den israeliska sidan bunden av lagen och förökte tillämpa den.

Civilian Casualties

När strider pågår i bebyggda områden går det inte att undvika civila offer. Internationell lag säger att ifall civila finns i närheten av militära mål måste åtgärder vidtas för att minimera civila offer.

Israel varnade upprepade gånger civilbefolkningen så att de kunde fly innan attackerna satte igång. Det finns inte exempel på att någon armé någonsin skulle ha vidtagit mer omfattande åtgärder för att varna civilbefolkningen än vad Israel gjorde i Gaza kriget. Det finns inte heller exempel på liknande krigsituationer där de civila dödsoffrens antal procentuellt sett skulle ha varit lägre än i Gaza.

Civilian Targets

När en civil byggand (t.ex. en kyrka eller moske) används för militära ändamål som att lagra vapen och ammunition blir byggnaden ett legitimt militärt mål.

Phosphorous Shells

Fosforgranater hör till standardutrustningen i alla arméer, inklusive NATO.Det är inte olagligt att använda dem.

Supplies to the Civilian Population in Gaza

Modern lagstiftning förbjuder att man som krigshandling försöker svälta ihjäl civlbefolkningen. När det gäller Gazakriget så tillät Israel till och med mitt under brinnande krig att förnödenheter fördes in till befolkningen. Israel utlyste också ensidigt en tretimmars vapenvila varje dag för att underlätta situatioinen för civilbefolkningen.

Iranian Responsibility

Den stat som säljer vapen är normalt inte ansvarig för hur de används. Iran har försett Hamas med vapen och militär skolning väl medveten om att vapnen kommer att användas mot civila. Därför är det möjligt att Iran kunde ställas till svars för Hamas agerande.

fredag 20 februari 2009

Durban II och USA

Anne Bayefsky från EyeontheUN skriver om den senaste utvecklingen inför Durban II konferensen i april. USA är nu med i förberedelse arbetet men har inte imponerat med sitt agerande (brist på agerande).Durban II Planning [Anne Bayefsky]


U.S. Durban II Double-Cross
This article, by Anne Bayefsky, originally appeared in National Review Online. President Obama had been warned to avoid having anything to do with the U.N.’s Durban II “anti-racism” conference this year. The U.S. walked out of the 2001 Durban I conference because it proved to be a U.N.-sanctioned platform for anti-Semitism. Its final Declaration singled out Israel for criticism, accusing the country of racism. Ignoring these warnings, the U.S. sent a seven-person delegation to a preparatory meeting in Geneva this week — without asking anything of conference sponsors in return. The State Department explained the decision as an effort “to try to change the direction in which the Review Conference is heading.” But the delegation’s behavior during the week, which began by expressing “strong reservations about a document singling out Israel for criticism,” more closely resembles a double-cross.On Wednesday, the European Union proposed a provision for the final document — which is to be adopted formally at the Conference itself in April — on the Holocaust. The EU had attempted to add a reference to the Holocaust at the last preparatory meeting (in January), which the U.S. did not attend. But Iran and Syria had objected. The EU proposal was therefore “bracketed” — entered into the items-in-dispute category. Both Syria and Iran had claimed there weren’t enough facts about the Holocaust to warrant a definitive denunciation. Iran had also complained that the proposal was in the wrong section.So the EU tried again, and this time the American delegation was present. Here is how the discussion went:
European Union: We have a new proposal under the section on education and awareness-raising that would recall the U.N. General Assembly resolution on the remembrance of the Holocaust. It would read: Urges states to raise awareness and to implement U.N. General Assembly resolutions 60/7 and 61/255 which inter alia observes that the remembrance of the Holocaust is critical to prevent further acts of genocide, condemns without reservation any denial of the Holocaust and urges all states to reject denial of the Holocaust as an historical event, either in full, or in part, or any activities to this end. Iran: My delegation thinks that this is an inappropriate place to incorporate this new paragraph, so we request that this new paragraph be put in brackets. Chair: Is there any delegation wishing to comment on this new proposal by the European Union? It doesn’t seem the case. We move on.Since the operating principle is consensus, this put the Holocaust provision in dispute. But the American delegation chose not to go on the record strongly supporting the EU’s proposal, as it had on other items. Not a peep came from the “change the direction in which the Review Conference is heading” folks. Here’s an even more troubling example, this time involving a paragraph the Palestinian delegation proposed Tuesday in the presence of the American representatives:
Palestine: I would like to propose a new paragraph which reads as follows: Calls for an end of all actions violating international human rights and humanitarian law, the respect for the principle of self-determination and an end of all suffering. Calls also for implementation of international legal obligations, including the advisory opinion of the International Court of Justice on the wall, and the international protection of the Palestinian people throughout the occupied Palestinian territory. Chair: Now let’s move on to paragraph . . .Dead silence again, despite the fact that an objection could have made a real difference by putting the paragraph unequivocally in dispute. Everybody knew that there was no other country-specific provision in the 250-paragraph-plus document. Yet there were no comments objecting to the idea of singling out Israel in an anti-racism manifesto, and no call for a paragraph decrying racism in any other state. Instead, the Palestinian and EU delegations have confirmed that in a backroom deal, the EU agreed ahead of time not to object. Members of the American delegation might not have known of the arrangement in advance (highly unlikely), but regardless, they got tongue-tied when it mattered. The new paragraph is scheduled to appear in a section called “Identification of further concrete measures and initiatives at all levels for combating and eliminating all manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance . . .” with the subtitle “General provisions on victims and grounds of discrimination.” In other words, it didn’t take President Obama’s delegation two days before it sat in silence while Israel was singled out as guilty of racism — again. Why would the delegation behave this way? The idea, seemingly, is to make it appear to an American audience that the Conference’s prospects are improving, that there are no intense disagreements. Just business as usual at the U.N., where multilateral engagement is always a force for good. The less said by the United States, the smoother multilateralism proceeds. A pistol-whipped United States may be endearing for U.N. human-rights “authorities,” like the meeting’s very active Iranian vice-chair. It may not be quite so appealing to Americans. The pace of the preparatory meetings also suggests an intent to keep real conflicts out of the public eye. Only 15 percent of the proposed text has so far been adopted, and 30 percent of the proposals have never been reviewed. Most of the remaining preparatory meetings are not scheduled until April, just prior to the actual conference. What is more visible is that the U.S. has little to gain for itself — or for global human rights — from participating. Under the consensus rule, many important suggestions have gone unadopted. A proposal to condemn human-rights violations based on sexual orientation ran into immediate objections from South Africa, Syria, Algeria, Iran, Botswana, Saudi Arabia, Indonesia, Morocco, Holy See, Libya, Egypt, and China. Pakistan said no to a provision that sought to make violence against women and children a criminal offence. Iran balked at a call for states to promote gender equality, and at a suggestion to ensure that the concept of multiculturalism is not used to infringe human rights.U.S. strategy is evidently to announce the United States participated actively in the planning session, made proposals, and was given a warm welcome. Continuing efforts to improve the final result, it will be argued, are therefore warranted. The pace is sufficiently slow that this refrain will be repeated until it is so late in the day that walking out would cause a major diplomatic furor, which will in turn be used to justify attendance at the Conference itself. Obama’s hunger for engagement, in and of itself, is apparently his first priority. Israel is way down on the list and and American first principles are now subject to discussion. By contrast, what President Obama could have done was to explain to the American public that Durban II is a continuation of Durban I. Its purpose is to foster the implementation of Durban I’s Declaration and, at a minimum, to reaffirm it. Because of the Durban I Declaration’s treatment of Israel – a modern form of anti-Semitism – alone, the United States should continue to reject it. Not to mention the multiplicity of attacks on basics like free speech, equality, liberty, and security that are still in the Durban II draft. It should have been that simple. But the behavior of the United States delegation gives every indication that the pretense of change just around the corner will trump the obligation to give Americans the straight goods.
For a complete source of information on Durban IIsee http://eyeontheun.list-manage.com/track/click?u=779a7657507fa1127185b036a&id=f45a8f7d9c&e=ae630b1485

Kärnvapen

Iran har nu tillräckligt med anrikat uran för att tillverka atomvapen säger en färsk IAEA rapport.
'Iran has enough uranium to make bomb'

Prov tagna från platsen där Israel bombade en syrisk anläggning 2007 tyder på att det verkligen var fråga om en anläggning för utvecklande av kärnvapen. Syrien har vägrat samarbeta med IAEA för att få saken undersökt.
'Processed uranium found at Syrian site'

torsdag 19 februari 2009

Ungefär 2 raketer per dag

Raketattackerna från Gaza fortsätter. Sedan kriget avslutades (18 jan) har ca 50 raketer och granater skjutits mot Israel.
Trots attackerna fortsätter man att leverera bränsle och humanitära hjälp via gränsövergångarna från Israel.
Two Grad-type rockets land near Netivot; nobody wounded

Palestinierna anklagar varandra för tortyr och mord. Tidigare har Fatah rapporterat om Hamas dåliga behandling av Fatahanhängare i Gaza. Nu är det Fatah och de Palestinska myndigheterna på västbanken som anklagas för mord och tortyr av Hamasanhängare.
Hamas: PA tortured and killed our supporter

Giora Eiland har skrivit en artikel där han försöker komma med alternativ till "tvåstatslösningen". Han föreslår bl.a. landbyte med Egypten för att ge Gaza ett större landområde och Israel delar av västbanken.
The Future of the Two-State Solution

"-While the outlines of a two-state solution are generally known, the maximum that any government of Israel will be ready to offer the Palestinians and still survive politically is much less than the minimum that any Palestinian leader can accept. The real gap between both sides is much greater than what is perceived, and that gap is growing.
-The level of trust between both sides has changed. There are fewer Israelis who believe that the real intention of the Palestinians is to have only a small Palestinian state in the West Bank and Gaza. Furthermore, there is less trust in the Palestinians' abilities to keep their commitments, even if they undertake the right commitments.
-In Gaza today there is, for all practical purposes, an independent state led by Hamas. It is not part of the Palestinian Authority because that is what the Palestinians decided. If there is an accountable state in Gaza, although it is an enemy state, Israel has a degree of deterrence because there is another party that has something to lose. Current Israeli policy claims that Israel's goal is to bring about the collapse of the Hamas government in Gaza, but that is not going to happen.
-If we make Gaza double or triple its current size by adding an additional 600 sq. km. of territory from Egyptian Sinai, this could give Gaza the space it needs. Suddenly Gaza would have the space to build a new city of a million people, along with a real seaport and airport, and to create the conditions that would make economic expansion possible.
-At the same time, Israel needs 600 sq. km. in the West Bank because the 1967 line is unacceptable from a security point of view. In return, Israel could give to Egypt 600 sq. km. in the Negev in southern Israel. At the end of the day no one loses land, while multilateral swaps enable us to solve the currently intractable problem of Gaza and solve Israeli needs in the West Bank.
-Egypt can gain significant benefits from this arrangement. The new seaport and airport next to Egypt can become major economic connections between the Gulf and Europe. Furthermore, Egypt could get a land corridor to enable movement from Egypt to the rest of the Middle East without the need to cross Israel. ..."

tisdag 17 februari 2009

Hamas lurade pressen ännu en gång

Jerusalem Post har fått ta del av den israeliska arméns granskningsrapport över dödsoffren i Gaza kriget. Enligt rapporten var ca 1/3 av dödoffren civila. Inte 2/3 som rapporterats av palestinierna och som världspressen flitigt fört vidare.
Ett exempel är Israels påstådda bekjutning av en FN skola i vilken 40 människor skulle ha dött, av dem 15 kvinnor och barn.Den israeliska rapporten uppger att 12 peroner dödades utanför skolan, av dem var 9 Hamaskrigare.
När palestinierna påstod att Isarel utförde en massaker i Jenin för någara år sedan visade det siga att uppgifterna var helt tagna ur luften. Det är alltså inget nytt om det visar sig att palestinierna förvanskat uppgifterna.
FN kommer att göra sin egen undersökning eftersom de israeliska och palestinska uppgifterna är så motstridiga.
The first casualty of war: Truth
UN to compile Gaza war casualty report
'World duped by Hamas death count'

söndag 15 februari 2009

Abbas får kritik från sina egna

Mahmoud Abbas stöds av omvärlden men hans ställning är inte lika stark inom hans eget parti. Den yngre generationen är uppretad över att Abbas inte har bestämt något datum för Fatahs nästa generalkonferens. Den senaste hölls för 20 år sedan. En del yngre medlemmar kräver att den gamla generationens ledare ( Arafats generation) skall bytas ut.
Fatah young guard renews old struggle against leaders

Här kan man se en egyptisk journalist säga vad han tycker om Hamas och deras påstådda seger i Gazakriget.
'The epitome of stupidity'

Hamas barn TV har presenterat en ny figur, björnen Nassur, som ersätter de tidigare figurerna .Fortsättningsvis uppmanas barnen att bli krigare. "Jag skall bli jihadkrigare och bära vapen", säger björnen. "Vi är alla beredda att offra oss för vårt hemland" avslutar den unga flickan som leder programmet.

onsdag 11 februari 2009

Amnesty rapport om Gaza

Amnesty International rapporterade igår om hur Hamas mördat åtminstone ett tjugotal människor i Gaza sedan den 27 december.
Tortyr är också vanligt förekommande, att skjuta sina motståndare i benet tycks vara en metod som Hamas favoriserar.
Hur skall det palestinska folket befrias från Hamas terrorvälde? Ingen verkar ha något vettigt svar på frågan. När Hamas gjorde så väl ifrån sig i det palestinska valet för några år sedan var det delvis för att folket var så trötta på det korrumperade Fatahpartiet. Men de hamnade nog ur askan i elden verkar det som.

Amnesty: Hamas eliminating opponents
"Amnesty International on Tuesday accused Hamas of waging a deliberate campaign to kill or maim scores of Palestinian opponents in the Gaza Strip since the end of December.
The human rights group said in a report that at least two dozen men were shot dead by gunmen since December 27, when Operation Cast Lead began.
"Hamas forces and militias in the Gaza Strip have engaged in a campaign of abductions, deliberate and unlawful killings, torture and death threats against those they accuse of 'collaborating' with Israel, as well as opponents and critics," the report said.
"Scores of others have been shot in the legs, kneecapped or inflicted with other injuries intended to cause severe disability, subjected to severe beatings... or otherwise tortured or ill-treated," it added..."

söndag 8 februari 2009

Österbottens Tidning

Österbottens Tidning är hopplöst ensidig i sin rapportering från Gaza och Israel. Jag har tidigare redovisat för deras rubriksättning under Gazakriget. I rubrikerna är det alltid Israel som är angripare aldrig Hamas eller palestinierna. Samma linje har fortsatt också efter kriget.
När Israel den 1 februari besköts med tiotals raketer och granater och tre israeler skadades hade ÖT rubriken "Israel hotar slå tillbaka" tidningen nämnde inte de skadade israelerna trots att det fanns nämnt i materialet från FNB.
Idag kunde man läsa rubriken "Israel bombade Gazatunnlar", i sista stycket får man reda på att det var ett svar på en raketattack från Gaza.
Igår kunde man faktiskt läsa en rubrik där Hamas figurerade: "Hamas lade belsag på bistånd i Gaza".
Sammad dag hade tdiningen också rubriken: "Nu har Khalid bara sorgen efter sina döttrar kvar". Rubriken beskriver vad artikeln handlar om men det som är märkligt är att ÖT som har begränsat utrymme för utrikesnyheter väljer att publicera en artikel där man får läsa:"Det finns inget enkelt sätt att bekräfta eller motbevisa Khalids historia".
Man vet alltså inte om Khalids historia är sann, men tidningen väljer ändå att publicera historien som utmålar israeliska soldater som grymma mördare.
Jag bara undrar vad som är motivet för en lokaltidning, att bland väldens alla nyheter välja en artikel där artikelförfattaren själv medger att han inte vet om berättelsen är sann.

Vem skall bygga upp Gaza?

Enligt världsbanken är palestinierna det folk som tar emot mest ekonomisk hjäp per capita från utlandet.
Kanske skulle det vara klokare att låta folket själva betala för och bygga upp sitt eget samhälle. Möjligtvis skulle de då värdesätta det de byggt upp. Som det nu är förser FN dem med mat och EU och andra västländer pumpar in pengar för återuppbyggnad.
Det finns resurser i Gaza om man bara skulle välja att utnyttja dem. Det finns gas utanför kusten. Ledare som vill satsa på fredlig utveckling istället för krig kunde börja utvinna gasresurserna.De israeliska bosättningarna som fanns i Gaza fram till 2005 stod för en stor del av exporten av blommor och tomater från Israel, inget hindrar att paletsinierna bygger upp en liknande export.
Trots att det ofta påstås att Gaza hör till de mest tätbefolkade områdena i världen finns det exempel på mer tätbefolkade områden som klarar sig utmärkt.Exempelvis Monaco,Honk Kong, Singapore och Gibraltar.
Befolkningen i Gaza är jämföreslevis välutbildad och har god hälsa. Medellivslängden är 72 år, vilket är högre än i bl.a. i Ryssland, Bahamas, Indien,Ukraina och Glasgow.
Barndödligheten i Gaza är lägre än i t.ex. Angola, Iran, Indien, Egypten och Brasilien.
Läs- och skrivkunnigheten i Gaza liggerpå 92 %.
Det finns alltså mänskliga och materiella resurser, det enda som verkar fattas är viljan att använda dem.
Så länge Hamas har makten finns det emellertid inga förutsättningar för en positiv förändring.
Iran fortsätter också att stöda Hamas och medverkar därmed till den dåliga situationen. Talmannen i det iranska parlamentet sade idag i Munchen att "det är en ära för Iran att stöda Hamas".
Uppgifterna är hämtade från artikeln A free lunch for Hamas av Justus Reid Weiner, läs hela artikeln.


Man kan fråga sig om det är klokt att när palestinierna förstört vad som byggts upp genom att starta ett krig så är omvärlden genast redo att pumpa in nya pengar.

fredag 6 februari 2009

Valet i Israel

Några länkar som berättar om det kommande valet i Israel:

Israels UD beskriver valprocessen

Haaretz valsida

Jerusalem Post valsida

Ynetnews valsida

Färska opinionsundersökningar

FN i Gaza och Israel

FN har ställt in sina hjäpsändningar till Gaza efter att Hamas för andra gången denhär veckan stulit varorna. Igår natt beslagtog Hamas 200 ton mjöl och andra basförnödenheter.
UNRWA suspends Gaza aid after Hamas steals supplies

FN:s specialsändebud för barn, Radhika Coomaraswamy, har besökt Gaza och Ashkelon. Barnen i Gaza behöver få hjäp med att återgå till vardagen, säger hon. En del barn som hon träffade var arga på Israel "men de har lärt sig detta av sina föräldrar".
Även en del av de israeliska barnen i Ashkelon var fortfarande rädda att gå till skolan.
Radhika Coomaraswamy sade sig var överraskad av svaret hon fick av av de judiska barnen i Ashkelon när hon frågade om de var intresserade av att träffa palestinska barn.
De svarade:" Ja, naturligtvis vi vill träffa dem och leka med dem och höra deras berättelser."


Jerusalem Post: "The most surprising reaction from a child was during her visit to Ashkelon on Wednesday, Coomaraswamy said.
"The scale [of trauma and destruction] is nothing like in Gaza, but that does not take away from the fact that a lot of the children we met there expressed to me a great deal of fear," she said. "We met a lot of children who were so traumatized that they did not even want to go to school."
However, "While their speeches were quite tough at first, when I asked them if they were interested in meeting Palestinian children, the response was unbelievable. They said, 'Yes, of course we want to meet with them and play with them or hear their stories.' It was a response from the heart," Coomaraswamy said. "
UN to probe Hamas for use of children

torsdag 5 februari 2009

Brev från en soldat

En annorlunda synvinkel på kriget i Gaza får man om man läser detta öppna brev från en israelisk soldat till " en medborgare i Gaza".
An Open Letter To A Citizen Of Gaza: I Am the Soldier Who Slept In Your Home
Citat:
"Hello,
While the world watches the ruins in Gaza, you return to your home which remains standing. However, I am sure that it is clear to you that someone was in your home while you were away.
I am that someone.
I spent long hours imagining how you would react when you walked into your home. How you would feel when you understood that IDF soldiers had slept on your mattresses and used your blankets to keep warm... "

FN medger felaktig rapportering från Gaza

FN medger nu att uppgifterna om att Israel besköt en FN skola i Gaza var felaktiga. Den påstådda beskjutningen av skolan väckte stora rubriker runt om i världen, när sanningen nu kommer fram blir det knappast några rubriker utanför Israel överhuvudtaget.
UN: IDF did not shell UNRWA school
For close to a month, the UN accused the Israel of hitting the educational compound ran by its Relief and Works Agency for Palestine Refugees, which was sheltering more than 1,300 Gazans as the IDF battled Hamas in the camp on January 6.
The strike made international headlines and was one of the many incidents of civilian deaths that led nongovernmental organization and international politicians to call for Israelis to be charged with war crimes for the 22-day military offensive.

But on Tuesday, the UN's Office for Humanitarian Affairs (OCHA) slipped a "clarification" notice on the head of its weekly field report from Gaza.

"The humanitarian coordinator would like to clarify that the shelling, and all of the fatalities, took place outside rather than inside the school," the original field report stated.

onsdag 4 februari 2009

Mubarak kritiserade Hamas

Egyptens president Mubarak kritiserade idag hårt Hamas för kriget och blodsutgjutelsen i Gaza. Enligt Mubarak måste motståndsrörelserna också ta ansvar för folket.
Presidenten tog också fram Irans roll i konflikten.
Mubarak: Hamas to blame for spilled Arab blood

Idag rapporterade FN-tjänstemän att Hamas under vapenhot stulit hjälpsändningar i Gaza.
UN: Hamas stole from Gaza warehouse Jerusalem Post:
"Armed Hamas policemen broke into a warehouse in Gaza City and confiscated thousands of blankets and hundreds of food packages intended for UNWRA refugees, an official from the relief and human development agency said on Wednesday... "

UN: Hamas seized food and blankets from needy Gazans

Barnprogram för blivande terrorister

Ett nytt exempel på hur Hamas genom TV-program för barn för fram sitt budskap: Barn, ni skall sträva till att bli självmordsterrorister och kämpa för att befria Jerusalem, Tel-Aviv osv...
Se video

tisdag 3 februari 2009

Vapenvila?

Den israeliska staden Ashkelon träffades idag av en GRAD raket. Israeliska flygvapnet har svarat på attacken. Tyvärr ser det ut som om ingenting skulle ha ändrats trots Gazakriget.
IAF striking smuggling tunnels on Philadelphi Corridor

Samtidigt pågår försök med att få till stånd en mer bestående vapenvila, men Hamas kräver öppna gränser och är inte villig att frige den kidnappade israeliska soldaten som Israel kräver.
Öppna gränser med Hamas vid makten bäddar också för en ny upprustning och flera attacker på Israel, men tiden får utvisa vad resultatet blir.
Hamas ready 'in principle' for truce

I ledaren i Jerusalem Post kan man läsa vad en vapenvila borde innehålla och vilka villkor Israel inte borde acceptera.
Gaza cease-fire talk

söndag 1 februari 2009

Krigsrapportering

En artikel om hur pålitlig eller opålitlig informationen vi fått från kriget i Gaza är kan läsas här: Account of Israeli attack doesn't hold up to scrutiny
Artikeln handlar om hur rapporteringen om FN skolan som besköts blev missvisande. Enligt artikelförfattaren träffades skolan aldrig, utan granaterna exploderade ute på gatan. Ingen inne i skolbyggnaden dog, offren fanns ute på gatan.

Vattenproblem

Hittills denna vinter har Israel fått endast 60% av den normala regnmängden. Det är nu femte året i rad med lite regn och situationen är verkligen svår och problematisk.

A man-made disaster

Raketer skjuts fortfarande från Gaza

Idag sköts flera raketer och granater från Gaza mot Israel. Tre personer skadades. En Kassamraket landade mellan två daghem, men fortfarande kan man säga att Israel mirakulöst har förskonats från större katastrofer förorsakade av raketbeskjutningen.
Three lightly wounded by mortar fire in Sha'ar Hanegev region

TT (FNB) låter fantasin flöda i nyhetsrapport

Jag läste med förundran FNB:s artikel (FNB-TT) om debatten i Davos mellan Turkiets premiärminister, Arabförbundets ledare, FN:s generalsekreterare och Israels president.
TT:s utsände har låtit fantasin flöda och artikeln innehåller lögner, som var och en själv kan konstatera om de jämför artikeltexten med filmupptagningen från händelsen som kan ses på Youtube.
FNB-TT: "Erdogan talade om barnen som dödats under kriget i Gaza och avbröts av Peres som undrade hur Erdogan skulle reagera om det regnade raketer över Istanbul."

Erdogan avbröts inte en enda gång under sitt inlägg, varken av Peres eller någon annan.

FNB-TT:"Erdogan krävde, men fick inte, förlängd repliktid. Medan han ilsket hotade med att aldrig mera komma till Davos rafsade Erdogan därefter ihop sina papper och lämnade debatten."

Som enda deltagare krävde Erdogan att få uttala sig en andra gång, "bara en minut" sade han upprepade gånger på engelska. Han fick nästan två och en halv minuter men fick inte sagt något vettigt. Bland annat beklagade han att publiken hade applåderat efter Peres anförande.Därefter lämnade han tillställningen.

Haaretz:Erdogan: My anger over Gaza directed at Israeli government, not Jews