tisdag 30 juli 2013

Välsigna - bli välsignad, förbanna - bli förbannad

Rubriken syftar på 1Mos.12:3 där Gud säger till Abraham: "Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

Det här är historia som vem som helst kan kontrollera.
Israel utropade sig som en självständig stat 1948. Den nya staten anfölls omedelbart av arméer från Libanon, Syrien, Jordanien (Transjordanien), Irak och Egypten.Målet var att utplåna den judiska staten.

Israel har under de senaste 65 åren utkämpat flera krig och utsatts för otaliga terrorattacker.Den har under alla år kunnat bevara sin demokratiska karaktär. Den har välsignat omvärlden med upptäckter och uppfinningar inom medicin, jordbruk, högteknologi m.m.
Trots svårigheter och utmaningar lever Israels invånare ett relativt gott liv och man löser sina tvister på ett fredligt sätt.

Libanon blev självständigt 5 år tidigare än Israel.Landet har förutom krig mot Israel utkämpat ett blodigt inbördeskrig. Landet har varit ockuperat av Syrien och är idag "ockuperat" av Hizbollah.
Hizbollah är en terroristorganisation som är starkare och bättre utrustad än Libanons armé.
Hizbollah styrs från Iran och har som mål att utplåna Israel men spelar också en viktig roll i kampen mellan Shia muslimer (Iran) och Sunni muslimer (både sunni och shia muslimer finns i Libanon).
Hizbollahs inblandning i kriget i Syrien är ett exempel på den pågående kampen mellan shia och sunnimuslimerna.

Syrien blev självständig några år innan Israel.Staten har alltid mer eller mindre varit en diktatur.Landet har utkämpat flera krig mot Israel och varit bas för olika terroristorganisationer.
Idag pågår ett inbördeskrig där omkring 100.000 människor har dödats.Flyktingar strömmar ut ur landet till Turkiet och Jordanien.

Jordanien bildades när Storbritannien bröt ut området öster om Jordanfloden från det övriga Palestinamandatet och gav området till araberna.Självständigt blev landet 1946.
Makten finns hos kungafamiljen och landet har aldrig utvecklats till en riktig demokrati.
Utmaningar för Jordanien i dag är bland annat att se till att striderna i Syrien inte går över gränsen, de stora flyktingströmmarna från Syrien och det spända förhållandet mellan de palestinska araberna som är i majoritet och den övriga befolkningen som har stora delar av makten i sin hand.

Irak blev självständig 1932 och har aldrig varit någon  demokrati.Diktatorn Saddam Hussein störtades av den USA ledda alliansen 2003.
Under 1980-talet förde Irak i åtta år ett krig mot Iran där omkring 500.000 människor dödades.
Demokratiseringsprocessen i landet går knaggligt och landet skakas fortfarande av terrorattacker och bombdåd.
Det är i huvudsak shia och sunni muslimer som attackerar varandra och striderna i Syrien mellan samma grupperingar kan ytterligare förvärra situationen.
Enligt Sveriges Radio har 3000 dödats under de senaste fyra månaderna.

Egypten har liksom de andra arabstaterna aldrig varit någon fungerande demokrati.Landet har flera gånger gått i krig mot Israel men efter Yom kippurkriget 1973  slöt man fred med Israel.
Landet har stora ekonomiska svårigheter, demokratiseringsprocessen stampar på stället eller går bakåt och för tillfället ser det ut som om landet i värsta fall kan hamna i samma situation som Syrien eller Irak.Hundratals människor har dödats i demonstrationer och upplopp de senaste veckorna.

Ingen kan naturligtvis ge svar på frågan, men man kan undra över hur situationen i dessa länder skulle se ut i dag om de hade valt att välsigna istället för att förbanna 1948.

Förföljelse av kristna i den muslimska världen

Bruce Thornton skriver utgående från boken  Crucified Again (av Raymond Ibrahim) att förföljelsen av kristna idag är mer omfattande än någonsin tidigare under historien.
Enligt artikeln uppskattas  100 - 200 miljoner kristna leva under sådana förhållanden att de förföljs för sin tro.
Förföljelsen är vanligast i de muslimska länderna, av de 50 värsta länderna är 42 muslimska eller länder med en betydande muslimsk befolkning.
Förföljelsen av kristna är något som media i väst inte rapporterar om och om man gör det vinklar man ofta rapporteringen så att det skall finnas en logisk orsak till förföljelsen.
När det gäller förföljelse av kristna i den muslimska världen går den tillbaka till koranen och tidig islamsk tradition. Det är tillräcklig orsak till förföljelse att man är kristen och lever som kristen.

"...Unfortunately, as Ibrahim writes, the century-long flourishing of Middle Eastern Christians “has created chronological confusions and intellectual pitfalls for Westerners” who take the “hundred-year lull in persecution” as the norm. In fact, that century was an anomaly, and after World War I, traditional Islamic attitudes and doctrines began to reassert themselves, a movement that accelerated in the 1970s. The result is the disappearance of Christianity in the land of its birth. In 1900, twenty percent of the Middle East was Christian. Today, less than two percent is.

Having corrected our distorted historical perspective, Ibrahim then lays out the justifying doctrines of Islam that have made such persecution possible during the fourteen centuries of Muslim encounters with non-Muslims. The foundations can be found in the Koran, which Muslims take to be the words of God. There “infidels” are defined as “they who say Allah is one of three” or “Allah is the Christ, [Jesus] son of Mary”––that is, explicitly Christian. As such, according to the Koran, they must be eliminated or subjugated. The most significant verse that guides Muslim treatment of Christians and Jews commands Muslims to wage war against infidels until they are conquered, pay tribute, and acknowledge their humiliation and submission.

In the seventh century, the second Caliph, Omar bin al-Khattab, promulgated the “Conditions of Omar” that specified in more detail how Christians should be treated. These conditions proscribe building churches or repairing existing ones, performing religious processions in public, exhibiting crosses, praying near Muslims, proselytizing, and preventing conversion to Islam, in addition to rules governing how Christians dress, comport themselves, and treat Muslims.
“If they refuse this,” Omar said, “it is the sword without leniency.” These rules have consistently determined treatment of Christians for fourteen centuries, and Muslims regularly cite violations of these rules as the justifying motives for their attacks. As a Saudi Sheikh said recently in a mosque sermon, “If they [Christians] violate these conditions, they have no protection.” From Morocco to Indonesia, Christians are attacked and murdered because they allegedly have tried to renovate a church, proselytized among Muslims, or blasphemed against Mohammed––all reasons consistent with Koranic injunctions codified in laws and the curricula of school textbooks...)


Fångar som skall "förbättra klimatet"

Exempel på fångar som skall friges och som kommer att hyllas som hjältar av de palestinska myndigheterna.
List of prisoners reveals murderers, kidnappers

Dödsdömda fredsförhandlingar

Med den inställning Mahmoud Abbas visade inför journalister i Kairo i går finns det inte en chans att fredsförhandlingarna skall lyckas.
"Efter en slutlig lösning kommer det inte att finnas en enda israel - civil eller soldat - i vårt land", sade Abbas.
Hur skulle omvärlden månne reagera om Israels president skulle klargöra att målet med förhandlingarna är att inte en enda palestinier skall finnas på israeliskt territorium? (anklagelser om apartheid, rasism, etnisk rensning skulle hagla över Israel)

"Vi har redan gjort alla nödvändiga eftergifter... Östra Jerusalem är den palestinska statens huvudstad... om det måste ske vissa landbyten, lika i storlek och värde, kan vi diskutera saken , inte mera inte mindre", sade Abbas.

Abbas utgångspunkt inför förhandlingarna är alltså en dröm, inte fakta.Fakta är:
- Det har aldrig existerat någon palestinsk stat, och Jerusalem har aldrig varit huvudstad för något annat folk än judarna.
- Palestinierna kan inte utgående från fakta kräva "landbyten" eftersom de inte har något territorium att byta bort.En eventuell palestinsk stat måste bildas på ett territorium som redan i internationella avtal har getts till det judiska folket. (Palestina mandatet, San Remo konferenssen)

När det gäller fredsförhandlingarna kan man konstatera att Hamas, som regerar i Gaza, naturligtvis motsätter sig förhandlingar överhuvudtaget men inte heller PLO ställer sig enhälligt bakom förhandlingarna.Frågan blir då vem Israel egentligen förhandlar med och vilken tyngd har de bakom sig.

Abbas: 'Not a single Israeli' in future Palestinian state

måndag 29 juli 2013

Frigivning av fångar väcker motstånd

Israels premiärminister Netanyahu lyckades i söndags övertala regeringen att gå med på att frige 104 palestinska terrorister för att... ja för att vadå?
USA har antagligen pressat på för att Israel skall frige en del fångar och de palestinska ledarna kräver att alla palestinska fångar skall friges.
Men att Israel beslutar att frige terrorister och mördaresom fått sina domar fastställda i domstol ( det är alltså inte fråga om krigsfångar) utan att få något i gengäld och innan fredsförhandlingar ens kommit igång betraktas av många israeler som ett stort misstag och för anhöriga till terroroffer kan det kännas som ett slag i ansiktet.
Det har också noterats i Israel att det som USA kräver av Israel är något USA aldrig själv skulle gå med på.
Man är också i Israel smärtsamt medveten om att USA fortfarande efter 28 år håller den israeliske spionen Jonathan Pollard i fängelse och envist vägrat frige honom trots att den långa fängelsedomen är unik. ( se Dags för frigivning av Jonathan Pollard? )

Jerusalem Post skriver:
Too high a price 
"... Based on the track record for past talks, there is a good chance that terrorists will be released for naught. Freeing these hardcore convicts should come, if ever, at the end of the peace process when the Palestinians have agreed to live in peace alongside a Jewish state.

The fact that even “moderate” Palestinian leaders seem obsessed with securing the freedom of prisoners convicted of murdering Jewish civilians and that these terrorists are regularly glorified as heroes reflects a great deal about their attitudes.

None of this bodes well for talks whose success depends on Palestinians being reconciled to Israel’s existence.

 Israel should not have to foot the bill for the failure of the Palestinian leadership to prepare its people for peace with the Jewish state. And no Israeli who has already experienced the unfathomable pain of knowing that another person intentionally killed a loved one should be forced to endure the additional torture of seeing that murderer go free in exchange for the dubious prospect of a renewed peace process.

What’s more, by caving in to the Palestinian demand to pardon terrorists convicted of murdering innocent civilians, Israel blurs the clear differentiation that must be made between legitimate political activity used by Palestinians in pursuit of self-determination and the illegitimate use of terrorism to further their political goals.

Resuming negotiations toward a two-state solution is no more an Israeli interest than it is a Palestinian interest."

Israel should not have been forced to pay such a hefty price, nor should it have agreed to do so. 
Would Americans Release Terrorist Killers?

A triumph for terror

fredag 26 juli 2013

Palestinierna hedrar mördare och kräver att EU hjälper till att befria dem

Abdallah Barghouti hedras på en av Fatahs facebook sidor rapporterar PMW. Han sitter i israelisk fängelse för att ha medverkat i terrorattacker som dödat 61 personer.


 På facebooksidan kan man bl.a. läsa: 
Den modige fången Abdallah Barghouti som har den längsta fängelsedomen av alla palestinier.
Född i Kuwait 1972
Arresteringsdatum: 5 mars 2003
Hans självuppoffrande aktivitet:  Han planerade en serie av martyroperationer (självmordsoperationer) 2000-2003.

- The Sbarro restaurant operation in Jerusalem which killed 15 Zionists
- The Moment Café operation which killed 11 Zionists
- The Sheffield Night Club operation which killed 15 Zionists
- The Hebrew University operation which killed 9 Zionists
- The Ben Yehuda pedestrian mall operation which killed 11 Zionists

Prison sentence: 67 life sentences.
[Official Facebook page of the Enlistment and Organization Commission of Fatah, July 22, 2013]

Hanan Ashrawi (en av ledarna för PLO) försöker få EU att hjälpa till med att få en del palestinska terrorister frisläppta.
.
Ashrawi calls for release of jailed Fatah, PFLP leaders (Jerusalem Post)

"PLO Executive Committee member Hanan Ashrawi on Thursday demanded European intervention to secure the release of jailed Fatah leader Marwan Barghouti and Ahmed Sa’dat, head of the Popular Front for the Liberation of Palestine.

Barghouti is serving five life terms in an Israeli prison for his role in armed attacks during the second intifada. Sa’dat is serving a 30- year term for his role in the assassination of then-tourism minister Rehavam Ze’evi in 2001.
.."

tisdag 23 juli 2013

Fredsförhandlingar eller...

Nya uppgifter tyder på att palestinierna inte kommer att återuppta fredsförhandlingarna om inte Israel går med på åtminstone en del av förhandsvillkoren som palestinierna redan tidigare ställt upp. Det visar sig väl så småningom...

'Palestinians seek assurances on '67 lines, prisoners before talks'
"Palestinian negotiator Saeb Erekat will not depart for preliminary peace talks in Washington until his government receives assurances regarding Israel’s readiness to negotiate a deal based on the 1967 lines and a commitment to release prisoners who have been serving sentences handed down before the signing of the Oslo Accords, the pan-Arab daily newspaper Al-Hayat reported Tuesday."

Hizbollah nu terrororganisation också i EU

Hizbollah i Libanon klassas nu av EU som en terroristorganisation, eller åtminstone nästan. EU beslöt i måndags att Hizbolahs militära gren skall klassas som terroristorganisation, problemet är att det i verkligheten inte finns någon uppdelning mellan den politiska och en militära grenen. Det är samma ledare som sitter och bestämmer över politiken i parlamentet i Libanon som bestämmer vilka terrorattacker som skall utföras.
På grund av den konstgjorda uppdelningen finns det olika åsikter om hur effektivt EU kan ingripa bland annat mot den omfattande insamlingen av ekonomiska medel som Hizbollah utför i Europa.
Iran som grundat, utbildar och leder Hizbollah protesterade starkt mot EU:s beslut.

Will ‘landmark’ EU decision to outlaw Hezbollah be effective? 

Netanyahu: Hezbollah political wing should be included in EU blacklist 

Iran: EU blacklisting of Hezbollah benefits 'Zionist regime' 

Senior Hizbullah Officials And Associates: There Is No Distinction Between Hizbullah's Political And Military Arms (MEMRI)

 "... We do not maintain one status for a resistance fighter and another [for someone] who is not a resistance fighter. We do not have a military arm and another [arm] that is political. These Europeans are making themselves ridiculous by imitating Britain, which drew the distinction [Hizbullah's] military arm and political arm; [they are drawing this distinction] because they need relations with us, and they are manipulating their own peoples [by saying] that they are conducting a dialogue with [Hizbullah's] politicians rather than with members of [its] military [arm]. They have forgotten that for us, every child is both a military man and politician."


 

måndag 22 juli 2013

Brott mot avtal enligt Mohammeds modell

Mahmoud Al-Habbash, palestinsk minister med ansvar för religionsfrågor, höll ett tal senaste fredag där han hänvisade till Mohammeds fredsfördrag med Mecka som modell för dagens situation.Mohammed slöt ett tio årigt fredsfördrag som han bröt efter två år varefter han erövrade Mecka.

Det kan inte vara lätt att vara israelisk politiker, hur skall man kunna lita på att en eventuell överenskommelse kommer att följas?
Från PMW:

Muhammad signed a 10-year truce
at Hudaybiyyah with the tribes of Mecca,
but two years later he attacked and conquered them

PA Minister of Religious Affairs Al-Habbash,
in the presence of Mahmoud Abbas,
compared PA agreements with Israel
to Muhammad's pact that led not to peace
but to defeat of the peace partners:
"This is the example and this is the model"

söndag 21 juli 2013

Fredsförhandlingar?

De senaste nyhetsrapporterna säger att fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna kommer att återupptas. USA:s utrikesminister John Kerry meddelade om saken i fredags.
Men saken verkar  inte vara så klar. Palestiniernas president Abbas gick med på förhandlingar efter påtryckningar från arabstaterna men han kritiseras hårt på hemmaplan.
Den politiske analytikern  för palestinska tidningen Al-Ayyam, Hani Habib, skriver: "Vi har upptäckt att en av Kerrys egenskaper är hans extraordinära förmåga att lura inte bara andra, utan först och främst sig själv."
Generalsekreteraren för PLO Abed Rabbo säger i ett uttalande att de palestinska ledarna ännu inte har beslutat om att återuppta förhandlingar med Israel.
Det verkar som om palestinierna fortfarande skulle hålla fast vid sina förhandskrav och Israel vill fortfarande förhandla utan dessa.

En intressant detalj i finländsk medias rapportering om "genombrottet" är YLE:s rubrik:
Israel suostuu sittenkin rauhanneuvotteluihin (Israel går ändå med på fredsförhandlingar)
Det är nämligen inte någon nyhet att Israel går med på fredsförhandlingar. Det har varit Israels politik de senaste åren och Netanyahu har upprepat det gång på gång: Vi är beredda att inleda fredsförhandlingar omedelbart utan förhandsvillkor.
Det är de palestinska ledarna som vägrat förhandla . En rubrik som skulle ha haft nyhetsvärde skulle ha sett ut såhär: "Palestinierna går med på fredsförhandlingar."
YLE:s rubriksättning ger läsarna intrycket att det varit Israel som stått på bromsarna.

PLO official: Palestinian leadership hasn't decided to resume talks yet 

Palestinian factions see resumption of peace talks as 'political suicide'

Tyskland tar avstånd från EU:s direktiv

Jerusalem Post skriver att Tyskland tar avstånd från EU:s direktiv som förbjuder EU stater att medverka i projekt utanför den Gröna linjen.
Germany backs away from EU settlement directives 
"In a statement issued by MP Philipp Missfedler, the Bundestag spokesman for German chancellor Angela Merkel’s Christian Democratic Union party and its coalition partner the Bavarian Christian Social Union, he stated the guidelines are “pure ideology and symbolic politics” and will not contribute to finding a solution to the Israeli-Palestinian conflict...
"...Israel is the recognized administrative power in the territories without which approved development projects like solar energy or sewage works could not be installed," Missfelder stated.
He continued that an implementation of the new EU guidelines could mean an “end of research cooperation with the Hebrew University in Jerusalem because some of their academics have an address in East Jerusalem."

fredag 19 juli 2013

Maccabiah Games öppnades i Jerusalem

I går öppnades Mackabéer spelen, "judarnas OS",  i Jerusalem.inför 30.000 åskådare.
Omkring 9.000 judiska idrottare deltar i tävlingarna som samlar deltagare från  över 70 länder.
Tävlingarna pågår fram till 30 juli.

World’s largest Jewish sporting event kicks off in Jerusalem 

The opening ceremony of 19th Maccabiah Games 2013

Maccabiah Homepage

torsdag 18 juli 2013

Vem är infödd palestinier?

Ibland påstås det att araberna är de äkta infödda palestinierna och följaktligen har rätt till landet.Judarna beskrivs i sådana sammanhang vanligtvis som invandrare eller bosättare.
Här födelseplats och tid för en del arabiska/palestinska och israeliska ledare som visar att verkligheten är annorlunda:

Israeliska ledare
BENJAMIN NETANYAHU, född 21.10 1949 i Tel Aviv.

EHUD BARAK, född 12.02. 1942 i Mishmar HaSharon, Brittiska Palestina mandatet

ARIEL SHARON, född 26.02. 1928 i Kfar Malal, Brittiska Palestina mandatet

EHUD OLMERT, född 30.09. 1945 i Binyamina-Giv'at Ada, Brittiska Palestina mandatet.

ITZHAK RABIN, född 01.03. 1922 i Jerusalem,Brittiska Palestina mandatet.

ITZHAK NAVON, Israels president  1977-1982. Född 09.04 1921 i
Jerusalem, Brittiska Palestina mandatet.

EZER WEIZMAN, Israels  president  1993-2000. Född 15.06 1924 i Tel Aviv, Brittiska Palestina mandatet.

Arabiska palestinska ledare


YASSER ARAFAT, född 24.08.1929 i Kairo, Egypten

SAEB ERAKAT, född 28.04. 1955, i Jordanien (östra Jerusalem). Han har jordanskt medborgarskap.

FAISAL ABDEL QADER AL-HUSSEINI, född1948 i Bagdad, Irak.

SARI NUSSEIBEH, född  1949 i Damaskus, Syrien.

MAHMOUD AL-ZAHAR,född  1945, i Kairo, Egypten.

PLO och Fatah gav inte sitt stöd för fredsförhandlingar

USA:s försök att få igång fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna går trögt trots rykten om framsteg.
Idag försökte  Abbas få stöd av PLO och Fatah för att återuppta förhandlingarna men stödet uteblev.
Arabförbundets utrikesministrar hade redan tidigare gett sitt stöd till fredsförhandlingar.
Det finns så motstridiga uppgifter om vad Israel gått med på för att få igång förhandlingarna att det är bäst att vänta och se vilka uppgifter som stämmer.
Abbas fails to win PLO, Fatah backing for resuming peace talks 

PA’s hesitance reveals Arab League’s loss of clout(Jerusalem Post)
 "Despite green light from Arab League to go forth with Kerry's proposals for peace talks, Palestinian leadership displays grassroots mindset that time, world opinion on their side and will eventually wear Israel down."

onsdag 17 juli 2013

'We will not accept any external dictates regarding our borders'

Herb Keinon i Jerusalem Post skriver om EU:s direktiv:
'We will not accept any external dictates regarding our borders' 
" Prime Minister Binyamin Netanyahu on Tuesday slammed new EU guidelines preventing grants to Israeli entities beyond the Green Line, saying he would expect those concerned about world stability to deal first with more pressing issues like Syria’s civil war and Iran’s nuclear march.
 “As Israel’s prime minister, I will not allow hundreds of thousands of Israelis living in Judea, Samaria, the Golan Heights and our united capital of Jerusalem to be harmed,” he said.

...Later, in an interview with Germany’s Welt am Sonntag newspaper, Netanyahu termed the measure “wrong,” and said it was “an attempt to force on Israel the final borders through economic pressure rather than through negotiations.”
...
The prime minister said that while this was wrong at any time, it was particularly ill-advised now with US Secretary of State John Kerry trying to get the parties into negotiations.
“It hardens the Palestinian positions, it causes Israelis to lose confidence in the impartiality of Europe,” he said. “I think for years the Europeans have been whining about the fact that the Americans are not involved enough. Now that they are involved, this action actually undermines the American effort. It undermines the negotiations.”

...However, the official said, under the guidelines, Jerusalem’s Rene Cassin School in Ramat Eshkol – just past the ’67 lines – could not take part in any EU-sponsored or -organized youth program exchanges."

tisdag 16 juli 2013

EU visar sitt rätta ansikte

Den israeliska tidningen Haaretz rapporterade idag att EU slagit fast nya riktlinjer för EU staternas samarbete med Israel.
Det är ingen nyhet att EU motsätter sig de judiska bosättningarna och inte erkänner Israels rätt till Judéen och Samarien.Men nu går man ett steg längre.
EU kommissionen förbjuder nu i sina nya direktiv alla sina 28 medlemsstater att ekonomiskt stöda eller samarbeta med någon som bor i de judiska bosättningarna på västbanken eller i östra Jerusalem.Inga stipendier, forskningsmedel eller pris  får heller tillfalla sådana personer.
I alla avtal som ingås mellan EU (eller dess medlemsstater) och  Israel måste det härefter finnas med en klausul som säger att bosättningarna på västbanken inte hör till Israel.

Reaktionerna från Israel har varit upprörda. Röster på högerkanten beskriver direktiven som rasistiska och diskriminerande men också arbetarpartiets ordförande säger att det är olyckligt att EU istället för att försöka stöda USA ansträngningar att få igång fredsförhandlingar fokuserar på bojkotter och sanktioner.

Representanter för PLO prisar naturligtvis EU:s beslut. 
För trots att västbanken är ett omstritt område där gränser kan dras först efter att förhandlingar har lett till resultat gäller EU:s bojkott endast judar. De palestinska araberna (PA) kommer fortsättningsvis att erhålla ett frikostigt ekonomiskt stöd.( som sedan bland annat används till att betala lön till terrorister som sitter i fängelse i Israel)

Genom direktiven visar EU ledarna att de inte bryr sig om internationella avtal eller historiska fakta.
Judar bodde i området öster om Gröna linjen innan Jordanien ockuperade området i kriget 1948. Jordanien fördrev alla judar från det som i dag kallas västbanken och östra Jerusalem.
EU ger genom sina direktiv såhär i efterskott sitt stöd till den jordanska ockupationen och fördrivningen av judarna.

Flera av de ledande EU staterna var dessutom med under konferensen i San Remo efter första världskriget och medlemmar i Nationernas Förbund.Vid San Remo konferenssen och i stadgarna för Palestina mandatet, som tillsattes av NF, sägs det klart och tydligt att judarna har rätt  att bosätta sig i sitt historiska hemland till vilket Judeéen och Samarien hör.(San Remo beslutet och stadgarna för Palestina mandatet är bindande internationella avatal).

Det kan ännu tilläggas att den så kallade Gröna linjen (mellan det som EU erkänner som Israel och västbanken) är en vapenstilleståndslinje från 1949 och i vapenstilleståndsavtalet sägs det klart och tydligt att linjen inte är någon gräns och inte heller skall påverka var en framtida gräns dras.

När EU nu med sina direktiv drar upp en gräns mellan Israel och de judiska bosättningarna är det ett klart brott mot tidigare avtal.

Med största sannolikhet kommer direktiven visa sig vara en större förbannelse för EU staterna är för Israel.
För oss EU medborgare visar direktiven att de högsta beslutfattarna inte bryr sig om lag och rätt vilket betyder att vi inte behöver visa någon respekt för deras beslut.

Läs också: Juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid FN omröstningen om Palestina (del 3/4)

EU: Future agreements with Israel won't apply to territories (Haaretz)
 "The European Union has published a guideline for all 28 member states forbidding any funding, cooperation, awarding of scholarships, research funds or prizes to anyone residing in the Jewish settlements in the West Bank and East Jerusalem. The regulation, which goes into effect on Friday, requires that any agreement or contract signed by an EU country with Israel include a clause stating that the settlements are not part of the State of Israel and therefore are not part of the agreement."

Right-wing MKs: EU decision racist, we will build more in settlements 

 Settler leaders: Israel should ban EU projects in Area C

The baseless hatred of the EU towards Israel

EU officially publishes settlement guidelines despite Israeli objections
 "Israel's angry reaction and claims that the EU is essentially prejudging the outcome of negotiations, Ashton said that this is not the case, and that it "has been the EU's long-held position that it will recognize changes made to the borders once agreed by both parties."
EU slår alltså först fast var gränsen skall gå... sedan får parterna förhandla!

måndag 15 juli 2013

Antisemitisk TV serie under Ramadan

Muslimernas Ramadanfirande inleddes senaste vecka. Under fastemånaden har man bra med tid att se på TV . En av TV serierna som visas under Ramadan i arabvärlden heter "Khaybar". Namnet används ännu idag som ett stridsrop bland muslimer och syftar på Mohammeds seger över judarna i byn Khaybar utanför Medina.

Tv serien Khaybar är starkt antisemitiskt vilket man kan se i intervjuerna med skådespelarna.
Läs mera här: The Image Of The Jew In The Ramadan TV Show 'Khaybar' – Treacherous, Hateful Of The Other, Scheming, And Corrupt

Värnplikten delar befolkningsgrupper i Israel

Här följer ett litet exempel på hur komplicerad situationen i Israel kan vara inom och mellan olika befolkningsgrupper.

Det har under de senaste månaderna skrivits en hel del om kristna araber i Israel som önskar integreras så bra som möjligt i det israeliska samhället. Det betyder att de bland annat vill avtjäna värnplikten. Det har även bildats ett politiskt parti som skall tillvarata deras intressen.
Detta är nödvändigt eftersom gruppen möter ett mycket starkt motstånd från de etablerade arabiska partierna och andra ledare.
Fader Nadaf från Nasaret, en präst som stöder de kristna araberna som gör militärtjänst, har av patriarken för den grekisk ortodoxa kyrkan förbjudits att uttala sig för pressen.
 Arabernas integrering i samhället motarbetas


Samma delade inställning till att delta i militärtjänstgöringen finns inom den ultra ortodoxa judiska befolkningsgruppen.
Gruppen har varit befriad från militärtjänst men den nuvarande regeringen försöker ändra på detta.
Detta har lett till att religiösa soldater vid flera tillfällen attackerats av medlemmar av den ultra ortodoxa gemenskapen som motsätter sig militärtjänstgöring.
Haredim attack third religious soldier in a week

söndag 14 juli 2013

"Hets är inte yttrandefrihet" - ledare i Österbottens Tidning

Ledaren i Österbottens Tidning idag, skriven av Lars Hedman, tar upp judehatet som fortfarande existerar i vårt samhälle.
Rubriken är "Hets är inte yttrandefrihet". Hedman tar upp Magneettimedias artiklar med hets mot judarna som gjort att riksåklagaren beslutat väcka åtal mot tidningen för hets mot folkgrupp.
Hedman skriver:
"Åtalet gäller två kolumner i gratistidningen som också utkommer i Karleby och Jakobstad, den ena från augusti i fjol och den andra från februari i år. I dem för skribenten fram påståenden om att världen domineras av en judisk elit som styr regeringar, näringsliv, banker, filmindustri och medier. I en av kolumnerna lägger skribenten också skulden för andra världskriget på judarna och försöker framhäva Adolf Hitler i positiv dager.
I sak skiljer sig budskapet inte mycket från det Joseph Goebbels skrev i sina dagböcker på 1920-talet. Samma rashets men i en skenbar politisk förklädnad. Det är inte enbart fråga om känslomässig främlingsfientlighet, xenofobi, det är den ideologiska rasismen som igen sticker upp huvudet...

... De talar inte politik, de talar ras och rasideologi. I Magneettimedias kolumner och andra nya antisemitiska texter har man valt att först tro på en konspirationsteori och därefter söka en syndabock. Syndabocken är i detta fall, som så många gånger tidigare i historien, judarna. Det är grymt, det är orättvist, det är skymfande och det är farligt. Det är därför vi måste ha yttrandefrihet med ansvar och en lag som förbjuder hets mot folkgrupp."

 Mer information om Magneetimedias artiklar finns här:
Magneettimedias judehat uppmärksammas i Österbottens Tidning

fredag 5 juli 2013

Israels utsatta läge

En karta som visar Israels utsatta läge. Krig och kaos i Syrien i nordost.Militärkupp och oroligheter i Egypten i sydväst.
(För att inte nämna Hizbollah i Libanon och Hamas i Gaza, båda med målsättning att förinta den judiska staten.)

Israel oroas av utvecklingen i Egypten

De israeliska ledarna är oroade men tysta, skriver Herb Keinon i Jerusalem Post.Och det är det bästa de kan göra för tillfället.
Keinon räknar upp fyra orosmoment för Israel:
1) Hur kommer militärens maktövertagande att påverka situationen i Sinai?
2) Det blir kaos i Egypten och ingen kan styra landet som är Israels största granne.
3) Om oroligheterna fortsätter kommer judarna att få skulden.(Det är naturligtvis absurt men det är precis vad som hände i Turkiet)
4) Hur kommer händelserna i Egypten att påverka Hamas i Gaza?

När det gäller Egypten kan inte Israel göra mycket annat är oro sig - och förbereda sig för det värsta, avslutar Keinon.
Concerned but quiet, Israel watches Egypt with an anxious eye

Fatah hoppas på uppror i Gaza

Efter att Muslimska Brödraskapet fråntagits makten i Egypten uppmanar Fatahledare nu palestinierna i Gaza att störta Hamas från makten.
"Nu är det Gazas tur att göra sig av med Muslimska Brödraskapet (Hamas)", säger man.
Palestinska reportrar säger att Hamas oroas av utvecklingen i Egypten och i motsatts till Fatahledarna på västbanken har Hamas inte gratulerat den nya ledningen i Egypten.
Fatah calls on Palestinians to overthrow Hamas in wake of Morsi's fall


torsdag 4 juli 2013

Militärkuppen i Egypten

I Israel följer man naturligtvis noga med vad som händer i grannlandet Egypten efter militärkuppen.
Gabi Ashkenazi, förre stabchefen för IDF, säger att arméns maktövertagande i Egypten inte medför någon omedelbar fara för Israel. Armén kommer att vara fullt upptagen med inrikespolitiska frågor, anser Ashkenazi.
Israels förhållande till Muslimska Brödraskapet i Egypten har inte varit bra så om man vill se positivt på militärkuppen kan man hoppas på bättre relationer.
Men det finns också risk för att situationen i Egypten inte lugnar ner sig och det blir fullt kaos och inre stridigheter. En sådan situation är inget som Israel eller någon annan önskar sig.
 Jerusalem Post skriver att palestiniernas ledare Abbas gratulerat Egyptens armé och nya ledaren Mansour efter kuppen.
Staterna i Mellanöstern har reagerat väldigt olika på militärens maktövertagande.Turkiet har fördömt kuppen, medan Gulfstaterna har välkomnat den nya ledningen. Tunisien har betecknat avsättandet av den valde presidenten som oacceptabelt.
Västvärlden vet inte riktigt hur de skall ställa sig till det som hänt och försöker undvika att beteckna det inträffade som en militärkupp.

Former IDF chief: Morsi's fall doesn't pose immediate danger to Israel 

Islamists call for "Friday of rejection" as security forces arrest supreme leader 

In Arab World, Egypt turmoil elicits both praise and censure

Analysis: The spring that never came

Drama in Egypt a semantics headache in Washington

tisdag 2 juli 2013

"Judarnas fel" säger turkisk minister

Turkiske vicepremiärministern Besir Atalay sade igår i en intervju att judarna i diasporan ligger bakom oroligheterna i Turkiet.
Uttalandet har väckt oro bland judarna i Turkiet (ca 23.000) eftersom de fruktar att uttalandet kan påverka inställningen till dem negativt bland majoritetsbefolkningen.
Turkish Jews fearful after politician links diaspora to protests 

En annan form av judehat fick läsarna av  tyska Süddeutsche Zeitung ta del av i dag. Tidningen publicerade en karikatyr där Israel framställdes som ett monster som betjänades av Tyskland.
German paper publishes 'anti-Semitic' cartoon attacking Israel 

                                                            Photo: Süddeutsche Zeitung

måndag 1 juli 2013

Stenar som terrorvapen

Det är ganska vanligt att israeliska bilar utsätts för stenkastning i Judéen och Samarien. Om ingen skadas allvarligt når händelsen sällan över nyhetströskeln.
Ronit Shapira och hennes familj (man och barn) utsattes för stenkastning i Samarien i går kväll. Hon berättar på sin facebooksida om händelsen.
Arutz Sheva har en engelskspråkig version av berättelsen:

Latma Satire Star Survives Rock Terror Ambush
Ronit Avrahamof Shapira was in the car with her husband and babies when terror smashed through the window.
"The rock terror has reached us, the Shapira family, too. An Arab terrorist tried to murder us too, tonight.
"We were traveling in our car in Samaria, at 10:00 p.m. Leizi identifies rocks on the road, understands what is happening. He shouts to me, to protect our babies in the back seat, and as fast as the speed of light, a stone (Not just any stone. Think of a large rock, and now think bigger. Something the size of a nice grapefruit) smashes the window next to me.
"Pieces of glass everywhere. On my body, in every possible place, on our babies. They are reclining innocently in their seats and a million bits of glass, large and small, cover them. And a kind of glass dust, that only G-d knows how to clean off of them. And off of me.
"I am injured. Blood. A little, but blood nonetheless. On the face, on the hands. On my baby's leg. We flee for our lives. Scared to death that more rocks may be headed our way. I am not sure what is going on. Are we being fired upon? When the rocks hit the car, the noise is powerful, like gunshots. Plus the flying glass and the blood..."
Läs hela berättelsen här.
 

Är fred överhuvudtaget möjligt?

Värderingarna i det palestinska samhället verkar vara så totalt annorlunda än vad vi är vana med i västvärlden (dit jag räknar Israel i det här sammanhanget) att det kanske helt enkelt inte finns några förutsättningar till fred.
Ett exempel på detta är palestiniernas fortgående glorifiering av terrorister och terrorism.Nästan alla folk har haft eller har sina frihetskämpar som man hedrar,det måste palestinierna också få ha.Problemet är att "frihetskämparna" som palestinierna hedrar genom bland annat olika TV program vanligtvis inte är något annat än rena massmördare.
Det finns inget positivt i att framhålla dem som rollmodeller och hjältar, tvärtom det enda dessa hjältar står för är hat och mord. De är inga krigshjältar utan mördare som var och en medverkat i dödandet av civila israeler.

Senaste månad hedrades terroristerna Abdallah Barghouti, Ibrahim Hamed, och Abbas Al-Sayid i de palestinska myndigheternas TV. Alla dessa män hade medverkat i självmordsattacker som dödat flera tiotals civila israeler och skadat hundratals.
Palestinian Media Watch rapporterade om TV-programmet vilket resulterade i att palestinsk TV ännu en gång förklarade att de ser männen som hjältar, inte som terrorister.

Programledare Manal Seif, PA TV: "Palestinian Media Watch förtalade dessa hjältar och påstod att de är terrorister...om de ser dessa fångar som terrorister - vi ser dem som hjältar." PA honors 3 terrorists serving 166 life sentences

 Official PA TV attacks PMW for using word "terrorists" for three planners of suicide bombings who are serving 166 life sentences for murder