söndag 27 maj 2012

Illegal invanding till Israel ett problem

Finländska tidningar berättade i lördags om kravallerna i Tel-Aviv i samband med demonstrationer mot den illegala invandringen till Israel från Afrika.
Artikeln som hade sammanställts av  FNB noterade att flera israeliska politiker höll aggressiva tal under demonstrationen, det nämns också att  premiärminister Netanyahu ser de afrikanska invandrarna som ett hot mot den judiska statens säkerhet och identitet.
Däremot nämns det inte att Netanyahu manat till lugn och tagit avstånd från de aggressiva uttalandena.
Citat: "there is no room for the types of comments and actions that we saw last night. I say these things to the general public and to the residents of south Tel Aviv whose pain we understand: We will solve this problem in a responsible manner."

De  illegala invandrarna från Afrika kommer främst från Eritrea och Sudan, inte från Etiopien som FNB artikeln hävdar.
För närvarande kommer det ca 700 illegala invandrare varje vecka till Israel. Sedan 2005 har det kommit ca 60.000.
Det är människosmugglare som "hjälper" afrikanerna att komma till Israel, vanligen via Sinai. Smugglarna i Sinai utsätter ofta invandrarna för en grym behandling, utpressning, tortyr och kidnappningar är vanliga.

 Israel  har en folkmängd jämförbar med Finland och en yta ungefär som Nyland så det är säkert sant att invandringen utgör ett hot. ( I Finland väcker redan några tiotals rumänska tiggare på gatorna i Helsingfors debatt)
De ekonomiska och politiska förutsättningarna i Israel är på en helt annan nivå än i grannstaterna, därför är Israel ett lockande mål för många afrikaner och dessutom på "gångavstånd". Det finns antagligen miljoner som gärna skulle flytta till Israel om det skulle vara möjligt, men det är naturligtvis inte något som Israel vill eller kan tillåta. Man hoppas att stängslet som håller på att byggas vid gränsen mot Sinai/Egypten skall förbättra situationen.

PM, minister call for calm after wave of violence

PM: Egypt fence nearly complete, deportations to start

 Senseless acts of violence

fredag 25 maj 2012

Iran hotar igen utplåna Israel

Chefen för Irans väpnade styrkor General Hassan Firouzabadi talar klarspråk:
"The Iranian nation is standing for its cause that is the full annihilation of Israel" rapporterar Fars News Agency.

Tidigare i år uttalade sig Irans religiösa ledare Ali Khamenei på följande sätt:
"The Zionist regime is a real cancerous tumor that should be cut and will be cut, God Willing" .

Top Commander Reiterates Iran's Commitment to Full Annihilation of Israel 

 Här kan man läsa en analys över hur vanligt det är med liknande uttalanden från iranska ledare:
 ( 2012 Jerusalem Center for Public Affairs)

"This newer study takes the previous analysis a step further.
Three features of these Iranian statements stand out:

1. What is striking is that these declarations calling for
Israel's destruction are being voiced by a broad spectrum of
the Iranian leadership, including different senior officers in
the Revolutionary Guard.

2. Moreover, these spokesmen are not talking about a long
historical process regarding Israel's elimination, but rather a
development that is to take place in the near term.

3. Finally, these calls for the destruction of Israel for the most
part are not made in the context of an Iranian retaliatory
strike, and are not contingent upon what actions Israel will
take.

Thus the problem is not just President Ahmadinejad, who will
be out of office when his term ends in 2013, but rather with the
entire present-day Iranian leadership. This was raised in the
earlier study, but it is far more evident in the pages that follow.
Because of the skepticism that was voiced in the past about
the veracity of Iranian statements about Israel, this study will
demonstrate what the Iranians have been precisely saying in
considerable detail."

torsdag 24 maj 2012

Judar har rätt att bosätta sig i de omstridda territorierna

European Coalition for Israel har i FN i New York ordnat ett möte där Dr. Jacques Gauthier hållit ett föredrag om vilka rättigheter som getts till judarna enligt folkrätten.
”Judar har enligt folkrätten all rätt att bosätta sig på de omstridda territorierna, även om de territorierna senare skulle bli del av en framtida palestinsk stat.” Det råder klart en dubbelmoral i det internationella samfundet. ”Judar föses ständigt undan medan palestinska ledare öppet talar om att fördriva de judar som bor på de områden de strävar efter att kontrollera”, avslutade Gauthier.
Läs mera här.


Amnesty International borde lära sig lite mera om vilka rättigheter det judiska folket har enligt folkrätten. Organisationen har igen publicerat en rapport som säger att judiska bosättningar är olaglig och även blockaden av Gaza betecknas som olaglig trots att en FN utredning slagit fast att blockaden är laglig.

 Amnesty Int'l slams Gaza blockade, settlements

söndag 20 maj 2012

Jerusalem dagen

Enligt den judiska kalendern var det idag för 45 år sedan som Jerusalem återförenades efter att ha varit delad mellan Jordanien och Israel i 19 år. 
Jerusalem Day
ledaren i Jerusalem Post beskriver lite av Jerusalems historia och dagsläget. "Det var först efter att staden återförenats som den började blomstra."


I en artikel "Jerusalem as the eternal capital" 
skriver Ilan Bloch om de utmaningar som måste övervinnas för att slogan "Jerusalem Israels eviga huvudstad" skall vara mer än bara ord.
Enligt Ilan Bloch måste man 
- erkänna judarnas religiösa och historiska koppling till Jerusalem
- ha en realistisk syn på nuläget
- ta väl hand om alla invånare i staden, både judar och araber


 


fredag 18 maj 2012

Israelhat i olika former

Hatet mot Israel tar sig ibland märkliga uttryck.
Kultur bojkott
I Storbritannien har ordförande för Manchester’s Palestine Solidarity Campaign kritiserat tidningen Morning Star för att den nämnt Israels nationalfågel i en frågesport.
Varför nämner tidningen Israels nationalfågel när tidningen alltid annars har stött den palestinska saken undrar ordföranden Linda Claire.
Är tidningen inte medveten om att det pågår en kulturell bojkott av Israel, frågas det.

UK daily slammed for mentioning Israel’s nat'l bird

Sport bojkott
 Ordföranden för Palestinska fotbollsförbundet, Jibril Rajoub, föreslog igår att Israel skall uteslutas ur alla internationella olympiska förbund och kommittéer.
Rajoub motsätter sig alla former av normalisering med Israel när det gäller sportaktiviteter och säger sig själv vara beredd att leda den anti-israeliska kampanjen om han får stöd från arabländerna.
 
PA sports chair: Oust Israel from Olympic c'tees


OS webbsida utan Israels huvudstad
Tidigare i år bad organisatörerna av Olympiska spelen i London om ursäkt efter att de på sin webbsida lämnat Israel utan huvudstad medan en stat som inte finns, Palestina hade fått Jerusalem som  huvudstad.

Olympics website: Jerusalem capital of ‘Palestine’

torsdag 17 maj 2012

Judarnas "katastrof"


 Den 15 maj firar palestinierna "katastrofen" Israels självständighetsdag. Judarna skulle egentligen också ha orsak att komma ihåg "katastrofen" men de väljer att fokusera på det positiva.

Faktum är ändå att Israels självständighet medförde att närmare 800.000 judar tvingades fly från sina hem i arabländerna.  

Läs Matti Friedmans artikel:
"There is more than one way to look at the commemoration of 1948′s Palestinian defeat and dispersion.
 

On May 15, many in the Arab world and elsewhere mark the Nakba, or the “Catastrophe,” mourning the displacement of the Palestinian Arabs during the 1948 war with Israel. This year, as always, the commemoration will obscure the collapse at the same time of a different Arab society that few remember.
I have spent a great deal of time in the past four years interviewing people born and raised in Aleppo, Syria. Some of these people, most of whom are now in their eighties, are descended from families with roots in Aleppo going back more than two millennia, to Roman times. None of them lives there now.
On November 30, 1947, a day after the United Nations voted to partition Palestine into two states, one for Arabs and one for Jews, Aleppo erupted. Mobs stalked Jewish neighborhoods, looting houses and burning synagogues; one man I interviewed remembered fleeing his home, a barefoot nine-year-old, moments before it was set on fire. Abetted by the government, the rioters burned 50 Jewish shops, five schools, 18 synagogues and an unknown number of homes. The next day the Jewish community’s wealthiest families fled, and in the following months the rest began sneaking out in small groups, most of them headed to the new state of Israel. They forfeited their property, and faced imprisonment or torture if they were caught. Some disappeared en route. But the risk seemed worthwhile: in Damascus, the capital, rioters killed 13 Jews, including eight children, in August 1948, and there were similar events in other Arab cities...

...
As I have reported this nearly invisible story, it has occured to me that we often hate most the things or people that remind us of something we dislike about ourselves, and that here lies one of the hidden dynamics of the Israel-Arab conflict. It is one papered over by the simple narrative of Nakba Day, which posits that a foreign implant displaced a native community in 1948 and that the Palestinian Arabs are paying the price for the European Holocaust. This narrative, chiefly designed to appeal to Western guilt, also conveniently erases the uncomfortable truth that half of Israel’s Jews are there not because of the Nazis but because of the Arabs themselves."

Negativ bild av Israel i världen

BBC har låtit utföra en världsvid gallupundersökning där människor fått svara på frågan om de anser att vissa stater har ett positiv eller negativt inflytande på omvärlden. Sexton stater samt EU betygsattes i undersökningen.
Israel var en av de stater som betygsattes och endast 21 % av de tillfrågade ansåg att Israel tillför något positivt medan 50% ansåg att Israel hade ett negativt inflytande på omvärlden.
Israel placerar sig därmed fjärde från slutet i undersökningen, sämre resultat får endast Nord-Korea, Pakistan och Iran.
Resultatet väcker en del frågor: Hur kan det komma sig att människor har en så negativ bild av Israel att den hamnar i sällskap med grymma diktaturer som Nord-Korea och Iran?
Trots att:
- Israel är en demokrati, inte bara i teorin utan man har ett fungerande valsystem, fungerande rättsväsende och mänskliga fri- och rättigheter.
- När någon del av världen drabbas av en  naturkatastrof hör Israel vanligtvis till de första att sända hjälp, läkare, fältsjukhus och räddningspersonal.
- Israel hjälper utvecklingsländer med hälsovård.
- Israel utvecklar och hjälper andra länder att bedriva jordbruk i torra förhållanden.
- Israel går i främsta ledet när det gäller utvecklande av nya läkemedel och elektronik.
- Israel vill ha fredliga relationer med alla sina grannländer.

Svaret är naturligtvis att människorna har den bild av Israel som media förmedlat till dem. Därför borde undersökningen vara en väckarklocka främst för dem som är ansvariga för Israelbilden i media.
Av undersökningen kan man dra den slutsatsen att medias, och därmed människornas bild av Israel inte motsvarar verkligheten.
De europeiska länderna som deltog i undersökningen (Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien) hade en ännu negativare bild av Israel än medeltalet.
Den negativa bilden till Israel motiverades främst med Israels utrikespolitik och hur Israel behandlar sina medborgare.
Det skulle vara intressant att veta vad i Israels utrikespolitik som människorna reagerar negativt till (om de överhuvudtaget känner till politiken) och på vilket sätt de anser att den israeliska staten behandlar sina medborgare illa.

Uppgifterna är hämtade från BBC World Service Poll.


Poll: Israel viewed negatively around the world (Jerusalem Post)

Views of Europe Slide Sharply in Global Poll, While Views of China Improve

 "Positive views of the European Union and European nations have declined sharply over the last year--so much so that Germany has been overtaken by Japan as the world's most positively viewed major nation, a new 22-country global poll for BBC World Service suggests.

The poll also finds that views of China have improved significantly over the last year, in both the developing and industrialized world, and that the country has now overtaken both the EU and the US. Views of the US overall remained similar to 2011 despite large shifts in some regions.

The 2012 Country Ratings Poll, conducted by GlobeScan/PIPA among 24,090 people around the world, asks respondents to rate whether the influence of each of 16 countries and the EU is "mostly positive" or "mostly negative."