fredag 25 februari 2022

ÖT och Bassam Almohors artikel "Låt mig visa dig Västbanken"

 Österbottens Tidning fortsätter sin oförklarliga och sorgliga svartmålning av Israel. Först ställde sig Kenneth Mynnti i en ledare bakom anklagelserna mot Israel om apartheid och nu har man beslutat publiceras en artikelserie av Bassam Almohor: "Låt mig visa dig Västbanken". Han presenteras som en person som gör politiska guidningar. Tydligen är han den som skall guida ÖT:s läsare om situationen på västbanken. Inte förvånande får läsarna redan i första artikeln läsa att Israel utövar apartheid, helt i enlighet med ÖT:s linje.

ÖT väljer att med stor röd text framhäva två uttalanden av Bassam: ”Som palestinier måste jag vara noga med att inte beträda judiska israeliska bosättningar. Jag kan helt enkelt bli ­skjuten.” och ”Vi tillåts inte komma in i Israel, eller det ­historiska Pales­tina för den delen.”

Jag skall ta upp några saker som Bassam nämner och inte nämner.

- Han börjar med områdets historia. Likt dagens palestinska ledare undviker han att nämna judarnas historia. I förbifarten nämns visserligen Israels namn på området "Judéen och Samarien två judiska kungariken från biblisk tid". Men inget om att detta området är hjärtat av judarnas historiska hemland. Det var på västbanken Abraham vandrade med sina fårahjordar, det var här David föddes och regerade,  här föddes också Jesus. Här har judarna bott i sin egen stat, härifrån har de fördrivits och återvänt flera gånger. Enligt vapenstilleståndslinjen från 1949 befinner sig till och med judarnas religiösa och historiska centrum Jerusalem på detta område.  Bassam konstaterar bara att från början var det ett litet territorium som aldrig var självständigt, och således fick ett namn för varje ockupation.

- Bassam nämner att området innan Israel blev självständigt var under brittiskt styre och kallades Palestina. Han nämner inte att britterna förvaltade Palestinamandatet för att hjälpa judarna att återupprätta sin nationalstat på området. Detta på uppdrag av Nationernas Förbund (FN:s föregångare) och i enlighet med San Remo konferensens beslut.

- Bassam nämner att Israel skapades 1948 och att Gazaremsan i samband med detta sattes under egyptiskt styre och att det i öster skapades ett annat territorium under jordanskt styre, Västbanken. Som politisk guide anser jag att man borde låta läsarna får reda på fakta. Gazaremsan och Västbanken ockuperades olagligt av Egypten och Jordanien i ett krig som dessa tillsammans med fyra andra arabiska stater startade för att förhindra bildandet av den judiska staten.

-Bassam påstår att Jordanien "frigjorde sig från Västbanken". I verkligheten gick Jordanien med i ett nytt krig mot Israel som de  förlorade och israeliska trupper tvingade Jordanien att lämna området.

- Efter sexdagarskriget 1967 "slutförde Israel ockupationen" enligt Bassam. Man kan fråga sig vad ockupationen bestod av före sexdagarskriget. Kanske Bassam delar den palestinska ledningens syn på verkligheten, att hela Israels existens är en ockupation.

- Bassam påstår att det är förbjudet för palestinier att ta sig till Jordanien. Ändå beskriver han i samma text hur palestinierna måste passera tre gränsövergångar för att komma till den "välkomnande gränsövergången till Jordanien", det blir lite motstridigt. Enligt den israeliska myndighet som har ansvar för västbanken (Coordination of Government Activities in the Territories) kan invånare i Judéen och Samarien på väg utomlands passera Allenbybron (gränsövergången till Jordanien).

- Palestinier kan inte flyga från Ben Gurion flygplatsen i Israel, det är nästan sant. Det är bara högre politiker och affärsmän samt personer som har vägande humanitära skäl som kan få använda Ben Gurion. Det är flygplatsen i Jordanien som gäller.

- Vi tillåts inte komma in i Israel eller det historiska Palestina, säger Bassam. Vad han menar med det historiska Palestina vet jag inte men palestinierna har ingen automatisk rätt att få komma in i Israel. Däremot arbetar närmare 100.000 palestinier i Israel (dessutom ca 30.000 i bosättningarna  på västbanken). Palestinier kan också ansöka om rätt att besöka Israel av många olika orsaker.

- Bassam säger sig var ättling till en palestinsk flykting som sparkades ut 1948. Det uppstod omkring en halv miljon palestinska flyktingar i samband med kriget som araberna startade för att förhindra bildandet av staten Israel. Att påstå att någon sparkades ut är nog att förenkla situationen lite för mycket.

- Så till påståendet som ÖT lyfte fram: Bassam säger att han kan bli skjuten om han  beträder en judisk bosättning. Jag nämnde redan att ca 30.000 palestinier arbetar på och åt judiska bosättningar. I bosättningen Ariel , en stad på ca 20.000 invånare finns det ett stort universitet. På universitet studerar hundratals araber. Så man kan inte säga att en palestinier blir skjuten om han beträder en bosättning. Men västbanken är ett omstritt område och det finns säkert orsak för både judar och araber att undvika vissa områden. Många grymma terrordåd har begåtts av palestinier som tagit sig in i bosättningar, så om någon befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt kan det antagligen gå illa. Eftersom ca 30 % av palestinierna för något år sedan uppgav att de stöder terrorattacker mot civila israeler finns det en befogad misstänksamhet och försiktighet i relationerna till dem. Samtidigt ska man komma ihåg att befolkningen består av individer. Det finns palestinier som riskerat liv och rykte genom att hjälpa judar som råkat illa ut.

Judar är i sin tur förbjudna att ta sig in på palestinska områden. Precis som Bassam nämner är det lätt att köra fel och det händer ibland att någon jude hamnar fel och kör in i en palestinsk stad eller by. Då är risken stor att han utsätts för stenkastning eller något värre.

-Bassam lyfter också fram att palestinierna på västbanken och judarna, israeliska medborgare, har olika registerskyltar på sina bilar. Tja, ålänningarna har också annorlunda registerskyltar på sina bilar. Inte beror det på hur de klär sig eller ser ut eller på att de inte talar finska. De kommer från ett annat område än fastlandet.

- Bassam påstår att judiska bosättare "bor på 60 % av marken på den lilla kullen som kallas Västbanken". I verkligheten upptar bosättningarna omkring  2 % av marken.

- Bassam berättar helt riktigt om hur Västbanken är uppdelad i tre områden A,B och C. Han nämner hur stor de olika områden är och beklagar sig över att området Israel kontrollerar är störst, ca  60 %. Han kunde ha nämnt att omkring 90 % av palestinierna bor på områdena som palestinierna kontrollerar (A+B).

- Bassam säger att västbanken yta bara är 20 % jämfört Israel eller det historiska Palestina. Men redan för hundra år sedan gav britterna 80% av Palestinamandatet till araberna, det nuvarande Jordanien. Så det är inte riktigt övertygande att klaga på att man vid ytterligare en delning får för lite.

Jag har inget emot att någon berättar om livet på västbanken. Men om personen presenteras som en politisk guide och ÖT betalar för artiklarna anser jag att de måste uppfylla vissa krav och även redaktionen har ett ansvar för innehållet.

Ja hoppas verkligen att de följande artiklarna har ett innehåll som mera motsvarar verkligheten annars har nog ÖT och VBL gjort bort sig totalt.

Uppdaterad

Artikel nummer två har rubriken: "Ramallah är ett femstjärnigt fängelse"

Med stor text lyfter ÖT fram: "Staden är omgiven­ av murar,­ stängsel, säkerhets­kontroller, övervakningskameror, portar, ­israeliska militärläger, fientliga judiska bosättningar och deras utposter samt drönare."

Jag tror knappast artikeln är värd att kommentera.

Uppdatering 2

I den fjärde och sista artikeln (Gaza – den inhägnade trädgården)  skriver Bassam: Under de senaste 15 åren har Israel­ startat fyra krig,...

Inte ett ord om Hamas och deras raketbeskjutning mot Israel, bara ett falskt påstående att Israel startat fyra krig.

Om ÖT vill vara konsekvent och vända upp och ner på verkligheten borde de då också skriva om Ukrainas anfall på Ryssland.

ÖT:s trovärdighet får sig nog en rejäl törn.
tisdag 8 februari 2022

Amnestys apartheidrapport och medias behandling av den

 Amnestys rapport i sig är ingen överraskning, den är en fortsättning på Amnestys svartmålning av Israel under tiotals år. Medias reaktion på rapporten är däremot oerhört skrämmande. Kritik av Israel betraktas tydligen alltid som fakta.

Jag behandlar här både rapporten och medias ( YLE och ÖT) agerande.

Här några plock från rapporten:

Amnestys rapport är ingen objektiv rapport. Den stöder nästan alla de krav palestinierna ställer på Israel och den använder ett språkbruk som hela tiden är propalestinsk eller antiisraelisk. Ett exempel är användandet av begreppet  OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES (OPT).

En neutral beteckning skulle var "omstritt territorium" men också "ockuperat territorium" skulle vara mer korrekt. Men som jag många gånger sagt kan det inte vara "palestinskt" territorium eftersom det aldrig varit det. Efter att turkarna (Ottomanska riket" förlorade området i första världskriget gav Nationernas förbund uppdraget åt Storbritannien att förvalta området så att judarna där skulle återupprätta sin nationalstat.

Jordanien ockuperade västbanken 1948 och Egypten ockuperade Gaza. Under de 19 år som ockupationen varade fördrevs alla judar från området. Vapenstilleståndslinjen från 1949 kallas Gröna linjen. Den var ingen gräns, det står till och med i avtalet att linjen inte skall ha någon betydelse för en framtida gränsdragning. 1968 erövrade Israel områdena i sexdagarskriget. En 19- årig olaglig arabisk ockupation förvandlade inte området till "palestinskt territorium" och förbjudet område för judar.

Redan vid Durbankonferenssens NGO Forum 2001 där Israel utpekades som en rasistisk apartheidstat fanns Amensty med utan att ta avstånd från sluttextens hårda och osakliga angrepp på Israel. Amnestys ståndpunkt har således varit känd i över 20 år.

Rapportens rekommendationer  till regeringar:

-Inga vapen till Israel

(in particular those that enjoy close diplomatic relations with Israel such as the USA, the European Union and its member states and the UK, as well as those that are in the process of strengthening their ties, such as some Arab and Africa states)

- Immediately suspend the direct and indirect supply, sale or transfer, including transit and transshipment to Israel of all weapons, munitions and other military and security equipment, including the provision of training and other military and security assistance.

Under striderna mellan Hamas och Israel senaste vår sköt Hamas över 4000 raketer mot israeliska städer och byar. Tack vare det effektiva försvarssystemet Iron Dome kunde ca 90 % av raketerna skjutas ner innan de träffade sina mål. Därmed räddades hundratals, kanske tusentals människoliv. Om USA följer Amnestys rekommendation stoppas försäljningen av Iron Dome och Hamas raketer kan obehindrat träffa civila mål i Israel.

Jag har svårt att se att något annat än ett brinnande hat mot judar kan ligga bakom en sådan rekommendation.


- Bojkott av judiska produkter

- Institute and enforce a ban on products from Israeli settlements in your markets and regulatecompanies domiciled in your jurisdiction in a manner to prohibit companies’ operation in settlements ortrade in settlements goods.

- Det finns ingen vettig orsak till att varor som producerats av judar utanför Gröna linjen skall bojkottas.  Judéen och Samarien (västbanken) är ett omstritt territorium. Ingen vet var eventuella framtida gränser mellan en palestinsk stat och Israel skall dras. Hela området hör till  Palestina mandatets område där judarna fick rätt att upprätta sin nationalstat.


- Etnisk rensning av judar

-Recognize the right of Palestinian refugees and their descendants to return to homes where they or their families once lived in Israel or the OPT, and to receive restitution and compensation and other effective  remedies for the loss of their land and property.

-Immediately cease all settlement activity as a first step to dismantling all Israeli settlements and related infrastructure in the West Bank and relocating Israeli civilians living in such settlements outside the OPT.

Immediately end policies and practices that confer privileged access to resources for Israeli settlers in the West Bank.


Enligt Amnestys rekommendation har endast palestinier rätt att bosätta sig på västbanken. Alla judar som bor där skall tvångsförflyttas utanför området. Palestinierna (ättlingar till palestinska flyktingar) skall däremot ha rätt att bosätta sig i Israel eller på västbaken.

Noteras kan att enligt PLO:s stadga räknas alla araber som bodde i Palestina 1947 som palestinier, och alla barn som därefter fötts med en palestinsk far räknas också som palestinier oberoende av var de bor.

Ättlingar till en arab som bott ett eller två år i Palestina på 1940-talet har rätt flytta till Israel men en jude som bott 20,30  eller 40 år på västbanken måste flytta bort enligt  Amnestys rekommendationer.

Amnesty verkar också anse att judarna som bor  i gamla stan i Jerusalem bor där olagligt, eftersom de bor på fel sida av den Gröna linjen. TOI:s reporter försökte i en intervju pressa Amnestys representant i den här frågan men fick inget klart svar.

Amnestys rekommendation har tydliga drag av etnisk rensning och apartheid men tydligen är det OK så länge den riktas mot judar.


Några tankar om nyhetsmedias ansvar

Svenska Yle gav stort utrymme åt Amnestys rapport, både i TV nyheterna och på webben. Det fanns ingen som helst kritik mot rapporten utan den behandlades som fakta.

Jag skrev till Jonas Jungar som är innehållschef med ansvar för journalistik och etik  och nämnde att både USA och Tyskland tagit avstånd från rapporten. Jag nämnde också vilka följderna för Israel skulle bli om Amnestys rekommendationer skulle tas på allvar.

Jungar vägrade att överhuvudtaget kommentera  Yle:s rapportering med följande motivering: "I ett tidigare mejl för något år sedan (där du också kritiserade vår Israel-bevakning) skrev du så här:

'Israel måste försvara sin rätt att existera och palestinierna, flera arabstater och Iran arbetar för att förinta staten. Det är konflikten i all enkelhet".

Är man så kategorisk och svartvit i sin karakterisering av konflikten i Mellanöstern - då finns det nog inte särdeles mycket att diskutera eller resonera kring, vare sig det gäller Amnesty-rapporten eller något annat. "

Media, i detta fall YLE, är alltså beredd att stort slå upp rapporten att Israel är en apartheidstat, utan att granska fakta i fallet.

Men när en privatperson (jag) ger min syn på grundorsaken till konflikten är jag så svartvit att man inte ens kan resonera med mig om Amnestyrapporten eller något annat.

Svartvit rapportering som svartmålar Israel är OK men försvar av Israels agerande accepteras inte.I Österbottens Tidning försvarade ledarskribenten Kenneth Myntti Amnestyrapporten och kritiserade dem som inte är av samma åsikt.

För Myntti verkar Amenstys rapport vara Bibeln med stora B, den är fakta och därmed punkt. Andra åsikter är inte pålitliga och förlöjligas. De kommer från " högerkristna med starka band till USA och Israel, som ser grandet i sin broder öga men inte bjälken i sitt eget". Från människor, Israelvänner, som "vägrar acceptera att företrädarna för den judiska staten inte i alla avseenden bemöter icke-judar på ett kärleksfullt sätt".

I sitt svar till Peter Östman påstår Myntti att de som likt Östman kritiserar Amnestyrapporten "har en eller annan personlig koppling till Israel". I vanliga fall skulle det betraktas som en merit, man vet vad man pratar om. Men när man försvarar Israel verkar det göra en opålitlig.

Att rapporten kritiserats av USA, Storbritannien, Tyskland och israeliska araber förbigår han med tystnad.

I stället för att lära sig av dem som vet något citerar Myntti  ett emejl han fått:  "Inget land i världen kan få en frisedel för brott i dehär frågorna".

Enligt Myntti är det alltså ett faktum att Israel är ond och begått brott. Den inställningen är han medvetet beredd att sprida i Österbottningen trots att han säger att han visste att han skulle få mothugg när han försvarade Amnestyrapporten. Det verkar inte finnas några argument som kan ändra hans inställning.

Vi står i en situationen där media gärna demoniserar Israel och beskriver den som en ond makt. Fakta spelar ingen roll. Inte heller faktum att judehat och Israelhat får ny näring.

Den som kritiserar Israel har alltid rätt och den som försvarar Israel är opålitlig, oresonlig och har fel.

Tyvärr blir likheterna med medias roll i nazipropagandan på 1930 talet alltför stora.

-------------------------------

Min insändare 8.2.2022  Okritiskt om Amnesty och Israel (ÖT:s rubrik)

Kenneth Mynttis ledare visar på en okunskap om Israel som finns bland journalister. Det är också förvånande hur okritiskt media accepterar rapporter från Amnesty och liknande organisationer som fakta. Istället borde journalister granska vilka motiv som driver Amnesty att publicera så allvarliga och absurda anklagelser mot Israel. Varningsklockor borde också ringa när terroristorganisationer jublar över rapporten och åtminstone USA, Tyskland och Storbritannien tagit avstånd från den. Likaså  Issawi Frej,arabisk minister i Israels "apartheidregering". Dessa kan inte avfärdas som "högerkristna".

Med mera kunskap om Israel skulle Myntti aldrig ha hänvisat till Anna Johanssons påstående att araber i Israel är exkluderade från militärtjänstgöring, utan avslöjat hennes lögn. Araberna har inte obligatorisk värnplikt som de flesta judar, men de kan frivilligt ta del i militärtjänstgöringen, vilket många också gör.

Amnesty rapporten är oärlig redan i sitt upplägg. Den har ingen verklighetsförankring. De palestinska araberna har under de senaste hundra åren med våld motarbetat upprättandet, och sedan existensen av en judisk stat. I dag betraktas palestinier som dödar judar som hjältar, Hamas lovar dem en plats i paradiset och palestinska myndigheten betalar en god lön åt dem för resten av livet. Palestinierna är inga oskyldiga offer utan de för en våldsam kamp för att förinta den judiska staten. Det betyder att Israel tvingas vidta åtgärder som aldrig skulle behövas i fredstid. Detta noteras inte i rapporten.

När det gäller frågan om antisemitism kan vi ta två exempel från Amnestys krav.

- Amnesty kräver att all vapenförsäljning till Israel skall upphöra. De vill alltså att judarna skall vara försvarslösa, utan vapen. Om detta skulle förverkligas skulle det betyda att Hizzbollah, Hamas och andra terroristorganisationer samt åtminstone Iran omedelbart skulle invadera landet. En oerhörd massaker av judar skulle ske. Detta är naturligtvis otänkbart, men det är vad Amnesty kräver.

- Amnesty kräver också att de palestinska flyktingarnas ättlingar skall få flytta till sina "hem" i Israel. Några miljoner araber som i generationer fått lära sig att hata Israel och judarna borde alltså förflyttas till Israel.

Israel är trots sina brister den bäst fungerande demokratin i Mellanöstern. Om Amnesty får sin vilja igenom skulle landet naturligtvis inte längre vara judiskt, men inte bara det, det skulle vara ett land i kaos. Ett land likt Libanon, Syrien eller Irak.

Trots sina ord om att de inte är emot en judisk stat ställer Amnesty alltså krav som skulle förinta den enda judiska staten i världen. Antisemitism?

För mer information om saken kan man gå till bloggen eller facebooksidan Israelnyheter.

Medias vilja att okritiskt föra vidare även de mest absurda anklagelser mot Israel utan någon faktakontroll är skrämmande. Inte blir det bättre av att man istället riktar kritik mot dem som försvarar Israel.

Daniel Brunell

-------------------

Min insändare 12.2 Problem är inte det samma som apartheid (ÖT:s rubrik)

Frank Johansson målar upp en falsk bild av Amnesty och deras apartheidrapport.

FJ säger:  "Amnesty motsätter sig kategoriskt   antisemitism". På Amnestys hemsida hittar man inte en enda rapport som skulle fokusera på antisemitism.

FJ: "Vi kritiserar inte­ judar vare sig i ­Israel eller­ annan­stans" . I rapporten föreslår Amnesty att hundratusentals judar skall tvångsförflyttas från sina hem  i Judéen, Samarien och Jerusalem. Jag tror nog att judarna uppfattar det som kritik om de inte får bo kvar i sina hem i sitt historiska hemland.Dessutom kan det tolkas som uppmaning till etnisk rensning riktat mot judar.

FJ:"Vi ifrågasätter inte­ ­Israel som en judisk stat." Rapporten säger att ättlingarna till de palestinska flyktingarna skall få återvända till sina "hem" i Israel. Vilket i praktiken skulle vara slutet på den judiska staten.

FJ:"Israel likt alla andra stater har både­ en rätt och en skyldighet att skydda sin befolkning." Amnestys rapport rekommenderar att all försäljning av vapen och ammunition till Israel skall stoppas, vilket betyder att de inte kan skydda sin befolkning.

Att komma med dubbla budskap ökar inte Amnestys trovärdighet och öppnar förhoppningsvis folks ögon så att de ser det falska i anklagelserna mot Israel.

Det finns många problem som behöver lösas i relationerna mellan judar och araber, men Israel är ingen apartheidstat, säger Issawi Frej, arab och minister i Israels regering.

Det gäller de flesta stater där flera befolkningsgrupper lever tillsammans, det finns problem som behöver lösas men det betyder inte att det utövas apartheid.

Daniel Brunell 


torsdag 3 februari 2022

Jonas Jungar på svenska Yle försöker försvara okritisk rapportering om Amnestyrapporten

 Jag sände min text om Amnestyrapporten till Jonas Jungar som är innehållschef med ansvar för journalistik och etik på svenska YLE. 

Jag lade till följande inledning:  "Av von Kraemers långa artikel (Amnesty i ny rapport: "Israel bedriver apartheid – miljontals människor utsätts för konstant strukturellt förtryck") får man bilden av att Yle är Amnestys språkrör, men journalisternas uppgift är att granska Amnestys motiv och sanningshalten i rapporten.

Det kan nämnas att USA:s ambassadör i Israel har sagt att anklagelserna mot Israel är absurda och Christopher Burger, talesman för Tysklands utrikesministerium, säger att Tyskland tar avstånd från uttryck som apartheid och ensidig kritik av Israel. Trots detta presenterar svenska Yle Amnestys rapport som dagens sanning både på webben och i TV nyheterna."

Såhär svarar han: 

"Hej och tack för responsen!

I ett tidigare mejl för något år sedan (där du också kritiserade vår Israel-bevakning) skrev du så här:

'Israel måste försvara sin rätt att existera och palestinierna, flera arabstater och Iran arbetar för att förinta staten. Det är konflikten i all enkelhet".

Är man så kategorisk och svartvit i sin karakterisering av konflikten i Mellanöstern - då finns det nog inte särdeles mycket att diskutera eller resonera kring, vare sig det gäller Amnesty-rapporten eller något annat. 

Journalistiken har emellertid ett ansvar att vara mer nyanserad än så, och det har ingenting att göra med vare sig anti-semitism eller något annat.

Med vänlig hälsning

Jonas Jungar"

Jaha, säger jag. Tydligen är situationen på YLE värre än man skulle tro. Det finns ingen som helst vilja att ta ansvar för rapporteringens sanningshalt när det kommer till Israel. Inget nytt, men saken bekräftades ännu en gång. 

Jag noterar att enligt Jungars "nyanserade" syn kan man stort slå upp i nyheterna att Israel är en apartheidstat, men man kan inte ens diskutera eller resonera med mig eftersom jag gett min syn på vad som är grundorsaken till konflikten mellan araber och judar.

onsdag 2 februari 2022

Amnestys Israelrapport och Israelhat

 

Vi har för några dagar sedan firat Förintelsens minnesdag, vilket också noterades av media.

För att Nazityskland skulle kunna döda miljontals judar måste befolkningen först förberedas. Detta gjordes bland annat genom att i propagandan beskriva judar som lägre stående onda människor. Efter att befolkningen anammat en sådan inställning kunde sedan dödandet ske utan större motstånd.

Amnesty International som säger sig kämpa för mänskliga rättigheter har gett ut en rapport om den judiska staten som skulle ha gjort nazisternas propagandaminister stolt.

Amnesty stämplar Israel som en apartheidstat, och ett bättre sätt att svartmåla en stat finns knappast. En apartheidstat har man rätt att hata och skyldighet att bekämpa. Alla med kunskap om läget i Israel vet att anklagelserna är falska, men tyvärr vet de flesta tydligen väldigt lite om situationen. Det ser man också av att YLE:s nyheter okritiskt sprider rapporten som om den vore sanning.

Redan tidigare har judarna världen över förföljts på grund av Israels politik, med de nya lögnerna kommer läget för dem att försämras ytterligare.

Tyvärr verkar det vara så att media nog kan ta avstånd från judeförföljelse i gången tid men har väldigt svårt att känna igen den i vår egen tid. Man får hoppas att journalister efter att de fått lite tid på sig kastar Amnestys rapport i papperskorgen eller ännu hellre fördömer den i skarpa och tydliga ordalag. Men skadan är redan skedd.

Jag tar några exempel från den manipulerande och falska rapporten:

För det första beskriver  hela rapporten Israels agerande som om det skulle ske i ett tomrum. Det finns ingen verklighetsförankring.

Internationella samfundet gav för hundra år sedan judarna rätt att återuppbygga sin nationalstat på Palestinamandatets område. Under samma tidsperiod fick Israels arabiska grannländer sin självständighet.

Araberna bekämpade med våld upprättandet av den judiska staten och vägrade gå med på FN:s delning av området i en arabisk och en judisk stat. Araberna försökte utplåna Israel i kriget 1967 men misslyckades . De vägrade fortsättningsvis att förhandla om fred med Israel. Denna vägran har för palestiniernas del fortsatt fram till i dag. Grundorsaken är att de vägrar erkänna den judiska statens existens.

Israel beskylls för apartheid, men vad är det som den palestinska myndigheten och Hamas står för?

- Enligt dem är det landsförräderi att sälja land till judar.

- Judarna är orena och har ingen rätt att besöka gemensamma heliga platser.

- Judarna har överhuvudtaget ingen rätt att bo i Israel, det är palestiniernas land.

- Dödar en palestinier en jude kommer palestiniern direkt till paradiset enligt Hamas, och blir han fängslad betalar den palestinska myndigheten en god lön åt honom resten av livet, förutom att han blir nationalhjälte.

Palestinierna är inte oskyldiga offer som Amnesty låter påskina utan de för en våldsam kamp mot Israel för att utplåna den judiska staten. Det förklarar också många av de åtgärder Israel måste vidta. Detta är något som Amnesty ignorerar i sin rapport eftersom deras målsättning är den samma som palestinierna har.

Amnesty förnekar naturligtvis att de strävar efter att utplåna den judiska staten men deras kravlista säger något helt annat.

Två exempel:

- Amnesty kräver att all vapenförsäljning till Israel skall upphöra. De vill alltså att judarna skall vara försvarslösa, utan vapen. Om detta skulle förverkligas skulle det betyda att Hizzbollah, Hamas och andra terroristorganisationer samt åtminstone Iran omedelbart skulle invadera landet. En oerhörd massaker av judar skulle ske. Detta är naturligtvis otänkbart, men det är vad Amnesty vill.

Skrämmande nog så borde det ha varit otänkbart att omvärlden stängde sina gränser för flyende judar under Förintelsen. Politiker har inte blivit klokare, kanske det otänkbara kan hända igen.

- Amnesty kräver att de palestinska flyktingarnas ättlingar skall få flytta till sina "hem" i Israel. Några miljoner araber som i generationer fått lära sig att hata Israel och judarna borde alltså förflyttas till Israel. Israel är trots sina brister den bäst fungerande demokratin i Mellanöstern. Om Amnesty får sin vilja igenom skulle landet naturligtvis inte längre vara judiskt, men inte bara det, det skulle vara ett land i kaos. Ett land likt Libanon, Syrien eller Irak. Det är vad Amnesty strävar efter.


 Amnesty föreslår många fler åtgärder: judiska varor skall bojkottas, Israel skall ställas inför rätta, ersättning skall betalas åt palestinierna, judar skall tvångsförflyttas bort från det de kallar "ockuperat palestinskt territorium" osv.

 På palestinska myndigheten ställs följande krav: De skall dokumentera israeliska brott och se till säkerhetssamarbetet med Israel inte hjälper till att upprätthålla apartheidsystemet.

Att Amnesty är fientligt inställd till Israel är inget nytt. Det som är skrämmande är att Amnestys rapport så lätt accepteras av journalister och media och presenteras som sanning, trots att motsatsen är lätt att bevisa. När terrorister jublar och de föreslagna åtgärderna i rapporten hotar den judiska statens existens borde väckarklockor ringa hos ansvarsfulla journalister och politiker.

'Amnesty paves way to Israeli prosecution:' Palestinians applaud report

Why Amnesty’s 'apartheid' slander makes peace and two-states harder - analysis

‘Absurd’: US rejects Amnesty accusation of Israeli apartheid against Palestinians

Amnesty tries to distort my Arab identity and dismantle Israel - Opinion

Amnesty’s ‘apartheid Israel’ calumny

My Word: Amnesty’s criminal report and ‘apartheid’ libel

‘We do not agree’: UK rejects Amnesty report accusing Israel of apartheid

Amnesty to ToI: No double standard in accusing Israel, but not China, of apartheid

Ra’am head Abbas rejects Amnesty’s apartheid label for Israel

Amnesty’s Israel chief criticizes group’s report accusing Israel of apartheid