fredag 28 december 2007

Två israeler dödades av terrorister

Två män och en kvinna var på vandring i bergen söder om Hebron när okända män öppnade eld mot dem från en jeep. De två israelerna var beväpnade och besvarade elden men de dödades, kvinnan klarade sig. Läs mer i Haaretz.

torsdag 27 december 2007

...och frid på jorden

"...och frid på jorden."
Städarbeten i födelsekyrkan i Betlehem urartade i slagsmål mellan grekisk ortodoxa och armeniska präster och städare. Som tillhyggen hade man kvastar och stenar. Slagsmålet fick sin början när några grekisk ortodoxa kom över på den armeniska sidan av kyrkan.

Raketattackerna från Gaza fortsätter. 13 raketer avfyrades mot Sderot på onsdagen.
Hittills idag har en Kassamraket och två granater skjutits mot västra Negev.

USA skall finanisera ett gemensamt forskningsprojekt med Israel för att utveckla alternativa energikällor och minska oljeberoendet.

Jerusalem Post skriver att sex kyrkor i Indien brändes ner av fanatiska hinduer under julfirandet på tisdagen, följande dag brändes ytterligare två kyrkor och tio hus som tillhörde kristna.

fredag 21 december 2007

Goda nyheter från Israel

Texten nedan får bli min julhälsning till dem som läser det jag skriver. En fridfull julhelg och ett välsignat nytt år önskar jag er!

Julens nyhet från Israel – judarnas konung är född!
Många av oss känner till att Jesus föddes i Betlehem för att bli världens frälsare, för att försona våra synder och återupprätta gemenskapen mellan människorna och Gud. Sällan reflekterar vi över hur starkt julevangeliet fokuserar på Jesu förhållande till det judiska folket, Israel. Jesus presenteras gång på gång som den utlovade Messias, judarnas konung.
-Matteus nämner de vise männen som kom för att söka judarnas nyfödde konung. Herodes blev förskräckt och frågade de skriftlärda var Messias skulle födas. De skriftlärda hänvisade till profeten Mika: ”Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel.
-När ängeln Gabriel talade om för Maria att hon skulle föda en son förklarar han enligt Lukas att barnet skall vara konung över Jakobs (Israels) hus för evigt och att han skall sitta på Davids tron.
-Maria säger i sin lovsång till Gud : ”Han (Gud) har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn.”
-Simeon som tog Jesus barnet i sin famn i templet väntade på Israels tröst. Han prisade Gud och sade:” Ty mina ögon har sett din frälsning som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.”
-Inför Jesu himmelsfärd frågade lärjungarna honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” Jesus svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.”
Har dessa ord något att säga oss idag, när hela världens uppmärksamhet igen riktas mot Israel? Riket är delvis återupprättat men konungen har ännu inte intagit sin synliga plats.
Julevangeliet säger att vår frälsare som föddes i Betlehem är Israels herde och konung. En konung som för evigt kommer att sitta på Davids tron och som kommer med härlighet för sitt folk Israel.
Genom Jesu födelse uppfyllde Gud en del av profetiorna i Bibeln. I våra dagar, när miljontals judar återvänder till Israel uppfyller Gud en annan del av profetiorna. Läs gärna Hesekiel 36! ”Ty jag (Gud) skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull.”
När Israels barn återvände från Egypten och Babylon hade de stora andliga ledare och profeter som ledde dem. Dagens återvändande judar har inga sådana ledargestalter. Gud själv håller på att återupprätta riket åt Israel och vi kan också lita på att konungen, Messias, kommer att inta sin synliga plats på Davids tron.
Om vi verkligen skulle förstå att barnet i krubban, vår frälsare, är judarnas konung, skulle vår inställning till judarna och deras rätt att bosätta sig i sitt land radikalt förändras.
Ifall inte också denna del av julevangeliet får bli verklighet, är risken stor att Finland och många andra nationer kommer att möta den återvändande Messias, Israels konung, som sin fiende och inte som sin frälsare.
Så säger Herren, Herren: Se, jag skall hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de har måst vandra bort. Jag skall samla ihop dem från alla håll och föra dem in i deras land. Och jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg, en och samma kung skall de alla ha.
Så skall de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det som era fäder bodde i. De skall själva få bo där, likaså deras barn och deras barnbarn till evig tid, och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen.(Hes.37)

Paradiset väntar


Trots att de palestinska ledarna talar om fred sänder de palestinska myndigheternas TV kanal program som skall uppegga medborgarna till strid och hat mot judarna.
Man har återupptagit sändningarna av en video som under åren 2000-2005 sändes regelbundet i palestinsk TV. Videon visar unga jungfrur som tar emot "martyrer" i det islamska paradiset.
En reflektion:Tydligen behöver kvinnorna i paradiset inte vara beslöjade

torsdag 20 december 2007

Araberna och Israel

Fyra artiklar som på olika sätt belyser arabernas inställning till Israel.

Getting past 'normalization'
Ray Hanania, en palestinsk journalist bosatt i USA, skriver om sina reflektioner efter sitt senaste besök i Israel och de palestinska områdena. Palestinierna uppger alltid den israeliska ockupationen som orsak till att de inte har uppnått självständighet och bättre levnadsförhållanden. Hanania pekar på en annan orsak: Palestinierna är så fokuserade på det förgångna att framsteg är omöjliga.Palestinierna är inte beredda att möta israelerna som normala människor utan endast som fiender. Som exempel nämner Hanania palestinska journalister som gärna skulle möta israeliska journalister men de blir pressade att avstå.
Hanania avslutar:"Jag lämnar Palestina och Israel för denna gång och konstaterar att palestinierna lider av flera sorters ockupation, en del består av ett självpåtaget förtryck för att usäkta de egna misslyckandena.De säger att de vill ha fred men djupt inom sig kan de inte acceptera den knäck på stoltheten som en kompromiss skulle medföra. De kan inte acceptera att deras strävanden de senaste 60 åren har misslyckats - på grund av de egan ledarna.
Fångade av murar av okunnighet, byggda av deras egna misslyckanden att se genom retoriken och hatet från det förgångna och framåt mot dagens verklighet, har palestinierna endast en möjlighet: De kan börja leva i verkligheten eller försvinna i det förgångna."
Ray Hananias hemsida http://www.hanania.com/

The little summit that could
"Tiden har kommit för arabstaterna att sluta använda internationella forum till att svartmåla Israel" sade israeliske vice-utrikesminister Whbee. Whbee tillhör den drusiska minoriteten i Israel. Han uttalade sig inför en grupp europeiska diplomater som deltog i " Mediterranean Seminar of the Organization for Security and Cooperation in Europe" som i år hölls i Tel-Aviv.
Till mötet hade fem arabstater och Israel kallats. Israel deltog med ett par dussin erfarna diplomater och politiker, Europa och USA med ännu fler. Av arabstaterna var det endast Jordanien och Egypten som sände en representant var. Algeriet, Marocko och Tunisien meddelade endera att de inte kommer på grund av mötesplatsen eller meddelade att de deltar men ändrade sig i sista minuten. Det talande temat för konferensen var:" "Combating Intolerance and Discrimination and Promoting Mutual Respect and Understanding" på svenska ungefär:"Bekämpa intolerans och diskriminering och stöda respekt och förståelse".

Adalah center says it may seek supranational regime in 'all historic Palestine'
Adalah,ett center för den arabiska minoriteten i Israel, säger att etablerandet av en palestinsk stat vid sidan av Israel inte är tillräckligt för att uppfylla kraven från de israeliska araberna eller den palestinska befolkningen i helhet. Adalah kräver bl.a. att de palestinska flyktingarna skall få återvända till Israel.

Number of Israeli-Arab national service volunteers doubles
Antalet israeliska araber som frivilligt gör "civiltjänst" har ökat. Varje israelisk medborgare som inte måste göra militärtjänst kan frivilligt göra "civiltjänst".
Många araber motsätter sig tjänstgöringen, de ser det som ett sätt av staten att sudda ut den arabisk-palestinska identiteten hos den yngre generationen, att "israelisera "dem. En av huvudorsakerna till att araberna motsätter sig tjänstgöringen är att den är kopplad till armén. Iman Ouda, från Israeli-Arab Monitoring Committee säger:" att visa stöd för den israeliska armén och försvarsmakten kommer inte på frågan för de flesta araber".

onsdag 19 december 2007

Katolsk patriark godkänner inte judisk stat

Den latinske patriarken i Jerusalem, (hög katolsk ämbetsman) Michel Sabbah, kräver att Israel överger målsättningen att vara en judisk stat," istället borde den vara en normal stat för kristna, muslimer och judar.Landet kan inte vara till endast för en del.
Om det finns en stat för en religion, kommer de andra religionerna naturligt att diskrimineras."
Sabbah sa också att det är Israels sak att skapa fred,"vill Israel ha fred blir det fred".
Sabbah representerar den katolska kyrkan och därmed Vatikanstaten, kräver han måntro att Vatikanstaten skall upphöra med att vara en kristen katolsk stat?
Med lite historiekunskap skulle Sabbah veta att i en stat för kristna, muslimer och judar är judarna de första som råkar ut för förföljelser och får fly ur landet.
Som representant för kyrkan kunde Sabbah peka på att enligt Biblen är landet faktiskt till speciellt för judarna, inte för kristna och muslimer.
När det sedan gäller religionsfrihet finns det inget annat land i Mellanöstern som kommer nära nivån i Israel.
Läs mera i Jerusalem Post
Läs mera i Haaretz

De senaste dagarna har den israeliska armén utfört flera lyckade operationer i Gaza för att bekämpa dem som avfyrar kassamraketer. Flera medlemmar i Islamsk jihad och Hamas har dödats men inga civila.
Den palestinske premiärministern Salaam Fayad kräver att det internationella samfundet ingriper för att stoppa detta brott mot det palestinska folket.
Tydligen tycker han att Israel bara skall tacka och ta emot när kassamraketerna kommer.
Mera i Haaretz.

tisdag 18 december 2007

Vapen och pengar till palestiniena

Vapen, ammunition och sprängämnen smugglas från Egypten till Gaza. För att försöka sätta press på Egypten att effektivare ta itu med problemet har Israel sänt en videoupptagning till USA, som visar hur egyptiska poliser hjälper terrorister med smugglingen, skriver Jerusalem Post.
Också Fatah är missnöjd med Egyptens agerande och säger att Egyptens president tydligen föredrar att vapnen hamnar i Gaza och inte på gatorna i Kairo.Detta som en hänvisning till Egyptens problem med militanta muslimska extremister.

Khaled Abu Toameh har skrivit en intressant analys i Jerusalem Post. Ekonomiskt understöd till de palestinska myndigheterna behöver inte automatiskt betyda att de moderata krafterna får mer inflytande, skriver han.
Han ger exempel på hur understödspengar har missbrukats och därmed skapat missnöje bland befolkningen. En bidragande orsak till det stora stöd Hamas har är att folket med egna ögon sett hur Fatah missbrukat den ekonomiska hjälpen.
De palestinska myndigheterna under Arafats tid mottog ca 6,5miljarder dollar i internationell hjälp.En av Arafats medarbetare medgav en gång att om pengarna hade investerats för folkets bästa hade antagligen intifadan år 2000 aldrig brutit ut, inte hade heller Hamas vunnit valet sex år senare. Läs artikeln här!

Hösten 2005 drog Israel bort alla sina trupper från Gaza och tvingade alla judiska bosättare att flytta därifrån. En rapport av prof. Ezra Sadan säger att ännu idag bor ca 85% av de evakuerade i temporära bostäder (husvagnar) och arbetslösheten är stor. Rapporten säger att evakueringen hittills kostat staten ca 200 miljoner euro.

måndag 17 december 2007

Blundar man för verkligheten?

Nästan 90 stater var representerade i Paris i dag när man "samlade" pengar för palestinierna.De palestinska myndigheterna hade satt som mål att få ett understöd på 5,6 miljarder, de blev lovade 7,4 miljarder dollar.
Man talade om fred och ekonomisk utveckling men det verkar nog lite som om man skulle blunda för verkligheten. Abbas och Fatah har fortfarande långt ifrån full kontroll över västbanken, och Gaza regeras av Hamas.
Hamas firade igår sitt 20-års jubileum med ett stort demonstrationståg i Gaza.Slagorden ekade "Vi kommer aldrig att erkänna Israel" och Hamas premiärminister förklarade: " Den som säger att han inte erkänner Israel förtjänar folkets kärlek".
Vidare räknade han upp Hamas prestationer: Israels tillbakadragande från Libanon år 2000 och från Gaza 2005 samt kidnappningen av den israeliske soldaten Gilad Shalit.

Ett litet barn skadades av Kassamraket

En direkt träff på ett bostadshus, en två-åring och hans gravida mor till sjukhus, det var vad Kassam raketerna från Gaza ställde till med idag. Läs mera i Jerusalem Post

onsdag 12 december 2007

Raketregn i Sderot

Idag utsattes den israeliska staden Sderot för ovanlig kraftig beskjutning med Kassamraketer, 15-20 raketer avfyrades från Gaza. Bl.a. skadades en flicka av splitter.
Sderot, en stad med 22.000 invånare, har varit mål för mer än 4.500 kassamraketer sedan 2001. Raketerna har dödat 7 personer och skadat dussintals. Många har flyttat från staden och ekonomin lider, bl.a. har fastighetspriserna sjunkit med 60 procent.
Läs mer i Haaretz.
Jerusalem Post

Den israeliske arméchefen Ashkenazi säger att en större militäroperation i Gaza kommer allt närmare. Andra källor säger att de begränsade operationerna som IDF utför ger resultat och därför minskat behovet av en större operation.

söndag 9 december 2007

Ännu ett exempel på kristnas svåra situation i Gaza

En artikel av Semy Kahan där han intervjuat Paulina Ajad, änkan till Rana Ajad som mördades i Gaza för en tid sedan publicerades den 8 december i Keskisuomalainen. En engelsk version av artikeln kan läsas här.
Rana Ajad mördades för att han var kristen.
Idag skriver Jerusalem Post att Ranas kusin, Nabil Fuad Ajad i sista stund lyckades fly undan beväpnade män som försökte dra in honom i en bil i Gaza.

fredag 7 december 2007

Landsförräderi att göra eftergifter när det gäller Jerusalem

Det palestinska parlamentet, som domineras av Hamas, antog i första behandling i torsdags ett lagförslag som gör det liktydigt med landsförräderi att göra några eftergifter angående Jerusalem.

Israel tillåter de palestinska säkerhetsstyrkorna att få bepansrade tranportfordon, skriver Jerusalem Post. Detta trots protester från den israeliska armén, som är rädd för att Hamas kan få tillgång till fordonen. Efter att Hamas tog över makten i Gaza fick de också kontroll över vapen som var avsedda för säkerhetsstyrkorna.
Leveransen är också lite märklig eftersom ledare för Fatah meddelat att om Israel går in i Gaza kommer Fatah ( som kontrollerar säkerhetsstyrkorna ) att strida tillsammans med Hamas mot Israel.
Israel kommer atagligen att bli tvungen att utföra en stor militäroperation i Gaza eftersom inte beskjutningen därifrån upphört. Dessutom rapporteras det nu att Hamas förbättrat kvaliteten på sina Kassamraketer, vilket oroar israelerna ytterligare.

En artikel av Daniel Pipes "Accept Israel as the Jewish State?" kan läsas här.
I artikeln finns flera citat av palestinska beslutsfattare, deras reaktion på israeliske premiärminister Olmerts uttalande:"Unless the Palestinians recognize Israel as "a Jewish state," Olmert announced on November 11, the Annapolis-related talks would not proceed. "I do not intend to compromise in any way over the issue of the Jewish state. This will be a condition for our recognition of a Palestinian state."
Palestiniernas ståndpunkt:
The Higher Arab Monitoring Committee in Nazareth unanimously called on the Palestinian Authority not to recognize Israel as a Jewish state.
Salam Fayad, Palestinian Authority "prime minister": "Israel can define itself as it likes, but the Palestinians will not recognize it as a Jewish state."
Yasser Abed Rabbo, secretary general of the Palestinian Liberation Organization's executive committee: "This issue is not on the table; it is raised for internal [Israeli] consumption."
Ahmad Qurei, chief Palestinian negotiator: "This [demand] is absolutely refused."
Saeb Erekat, head of the PLO Negotiations Department: "The Palestinians will never acknowledge Israel's Jewish identity. … There is no country in the world where religious and national identities are intertwined."
Mahmoud Abbas added his voice today to those who reject Israel as a Jewish state.
From a historical perspective, there are two states: Israel and Palestine. In Israel, there are Jews and others living there. This we are willing to recognize, nothing else.

torsdag 6 december 2007

Accepterar araberna Israel som judarnas hemland?

Följande text är både en sammanfattning och en förkortning av det jag tidigare skrivit.Texten publicerades som insändare i Österbottningen för några dagar sedan.
Efter att texten skrevs har Mahmoud Abbas bl.a. sagt :" Från ett historiskt perspektiv finns det två stater:Israel och Palestina. I Israel bor det judar och andra. Detta är vi villiga att erkänna,inget annat."
De palestinska ledarna vägrar alltså fortsättningsvis att erkänna Israel som judarnas hemland.

För att bättre förstå vad förhandlingarna i Annapolis mellan Israel och araberna handlar om kan det vara bra med en tillbakablick.
Efter första världskriget och ottomanska rikets sönderfall drogs gränserna upp i Mellanöstern och Israels grannstater blev till .Även judarna tilldelades ett område. Det som i dag är Israel, Västbanken och Gaza skulle enligt NF:s stadgar för det brittiska Palestinamandatet bli ett hemland för judarna.
FN beslöt 1947 att dela Palestinamandatet i en judisk och en arabisk stat. Judarna godkände delningen men araberna sade nej och startade ett krig. Inte för att de var missnöjda med gränserna utan för att de överhuvudtaget inte accepterade att det skulle finnas en judisk stat i området. Detta är problemets kärna som många väljer att blunda för.
Palestiniernas chefsförhandlare, Saeb Erekat, visade med några uttalanden förra veckan att inget har förändrats på 60 år. "Vi kommer inte att gå med på att erkänna Israel som en judisk stat" sade han.Detta uttalande pekar på att när palestinierna talar om en tvåstatslösning är det inte Palestina och det judiska Israel man talar om utan ett Israel som t.ex. genom några miljoner flyktingars återvändande förvandlats till den 22 arabiska staten. Bland annat Palestinian Media Watch's bevakning av palestinsk media och skolböcker visar att det är denna vision man målar upp för folket: Israel är palestinskt land och skall återtas i sin helhet.
I vapenstilleståndsavtal från 1949 sägs det att vapenstilleståndslinjen inte skall utgöra en framtida politisk gräns. Trots detta ställs det ofta krav på Israel att de skall dra sig tillbaka till denna linje, Gröna linjen.
Judarna fick sin stat 1948 men Jordanien och Egypten ockuperade Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza i 19 år. Under denna tid gjordes inga försök att grunda en ny palestinsk stat på de arabiska områdena.
PLO bildades under denna period och i deras stadgar sägs det att de inte strävar till att upprätta någon stat på områdena som Jordanien och Egypten behärskar utan målet var att befria Palestina från judarna.
Efter arabernas misslyckade krig mot Israel 1967 och 1973 har kampen mot Israel främst tagit sig uttryck i stöd till terroristorganisationer och diplomatisk och ekonomisk bojkott.
De Palestinska Myndigheterna kom till genom Osloförhandlingarna i mitten av 90-talet.Tanken var att de skulle överta mer och mer av kontrollen på de palestinska områdena, "land för fred" talade man om. Men för PLO, som hade makten, var målet att utplåna Israel fortfarande viktigare än att upprätta en egen stat vid sidan av Israel.Därför avbröts fredsförhandlingarna hösten 2000 och ett mer eller mindre organiserat kaos utbröt på de palestinska områdena och Israel utsattes för en terrorvåg.
Idag sitter samma gamla män som var Arafats medarbetare och rådgivare hösten 2000 och förhandlar i Annapolis. Inom några månader kommer det antagligen att klarna om deras prioriteringar ändrats. Är de beredda att acceptera Israel som judarnas hemland, och är deras målsättning att bygga upp en palestinsk stat vid sidan av Israel, inte istället för?
Om palestinierna avstår från kravet att flyktingarna och deras ättlingar skall få flytta till Israel finns det hopp, så länge kravet kvarstår finns det inga förutsättningar för ett fredsavtal.

tisdag 4 december 2007

Finns det kristna araber på de palestinska områdena efter 15 år?

De kristna araberna på Västbanken och i Gaza är en minoritet som minskar och kommer att försvinna inom 15 år, säger forskaren Justus Reid Weiner.
Den systematiska förföljelsen av kristna araber som lever på de palestinska områdena möts med nästan total tystnad från det internationelaa samfundet, mänskorättsaktivister och media, säger han.
Trakasserier och förföljelser från muslimerna är huvudorsaken till att många kristna araber flyttar bort.
Läs mera i Jerusalem Post.

måndag 3 december 2007

Kvinnors situation i Mellanöstern

Jag råkade stöta på 3 artiklar i dag som beskriver hur svår situationen kan vara för kvinnor i Mellanöstern.
Den första berättar om en kvinna som hållits inspärrad i tre år av sina bröder. Antagligen för att bröderna skämdes för att hennes man skilt sig från henne.

Den andra artikeln berättar om hur en kvinna i Saudi-Arabien som utsatts för våldtäkt dömts till fängelse och 200 piskrapp. Alltså offret har dömts!


Den tredje artikeln berättar om hedersmord och modiga kvinnor som vågar tala om saken. Detta efter att flera kvinnor i deras klan mördats.

söndag 2 december 2007

Abbas vägrar fortfarande erkänna Israel som judisk stat

Israel kräver att bli erkänd som en judisk stat, men Mahmoud Abbas vägrar fortfarande.
Abbas säger i en intervju i Saudi-Arabien:" Från ett historiskt perspektiv finns det två stater:Israel och Palestina. I Israel bor det judar och andra. Detta är vi villiga att erkänna,inget annat."
Abbas har fel när han säger att det i ett historiskt perspektiv finns två stater. Det har aldrig funnits någon stat i området som kallats Palestina. Det har överhuvudtaget aldrig funnits någon självständig arabisk stat på området mellan Medelhavet och Jordanfloden.
När FN delade Palestina mandatet var målet däremot klart: Ett judiskt och ett arabiskt område.
Det står nu mycket klart att araberna fortfarande inte accepterar en judisk stat.

torsdag 29 november 2007

60 år sedan Palestinamandatet delades

För 60 år sedan röstade FN:s generalförsamling med rösterna 33 för,13 emot och 10 nedlagda för att dela Palestinamandatet i en judisk och en arabisk stat.
Dagen firas med glädje av judarna, men sedan 1977 har den i FN firats som en dag av solidaritet med det palestinska folket. (judarna accepterade delningen araberna vägrade))
Det betyder bl.a. att generalförsamlingen årligen den 29.11. antar ett antal anti-israeliska resolutioner.
För två år sedan kunde man denna dag se foton av generalsekreterare Annan mot bakgrunden av en karta av Palestina, utan Israel. Annan har också hänvisat till dagen som en "sorgens dag".
Månne man i FN firar någon annan medlemsstats tillblivelse som en sorgens dag?
Läs mera i Jerusalm Post

Hamas kräver att FN återtar beslutet från 1947 att dela Palestinamandatet. "Palestina är arabsik och islamsk land,från floden (Jordan) till havet (Medelhavet) inlusive Jerusaelm... i det finns inget rum för judar."

onsdag 28 november 2007

Ett budskap för omvärlden, ett annat för det egna folket


Samtidigt som Israel och palestinierna förhandlar i USA sänder palestinsk TV, kontrollerad av Abbas Fatahorganisation, en video där hela Israel är målad i den palestinska flaggans färger.
Dubbelspel och dubblabudskap, det verkar aldrig ta slut.
Text på kartan: Palestina 2007

FNB notis med bara halva sanningen

En FNB notis i dagens Österbottningen är ett exempel på hur nyhetsbyråerna väljer vilken bild läsarna skall få av det som sker.
Rubriken lyder: "Israel och palestinierna överens om att förhandla" och notisen handlar om mötet i Annapolis.
Slutstycket som jag reagerade på lyder: "Bush uppmanade Israel att visa att det menar allvar med att upprätta en palestinsk stat genom att låta bli att utvidga bosättningarna och upphöra med ockupationen av områden som togs i kriget 1967."
I det stora hela är det sant, men FNB väljer att inte berätta att Bush också hade liknande uppmaningar till palestinierna och arabstaterna. Varför berättar man enbart om de krav som ställs på Israel?
När det gäller ockupationen skärper FNB tonen jämfört med vad Bush egentligen sade. Bush: "De (israelerna) måste visa världen att de är redo att börja avsluta (to begin to bring an end) ockupationen som började 1967 genom att förhandla fram en överenskommelse."

Bush tal kan läsas här

Ett utdrag nedan med uppmaningar till palestinier, israeler och arabstater:

For these negotiations to succeed, the Palestinians must do their part. They must show the world they understand that, while the borders of a Palestinian state are important, the nature of a Palestinian state is just as important. They must demonstrate that a Palestinian state will create opportunity for all its citizens and govern justly and dismantle the infrastructure of terror. They must show that a Palestinian state will accept its responsibility and have the capability to be a source of stability and peace for its own citizens, for the people of Israel and for the whole region.
The Israelis must do their part. They must show the world that they are ready to begin to bring an end to the occupation that began in 1967, through a negotiated settlement. This settlement will establish Palestine as the Palestinian homeland, just as Israel is the homeland for the Jewish people. Israel must demonstrate it's support for the creation of a prosperous and successful Palestinian state by removing unauthorized outposts, ending settlement expansion, and finding other ways for the Palestinian Authority to exercise it's responsibilities without compromising Israel's security.
Arab states also have a vital role to play. Re-launching the Arab League initiative and the Arab League's support for today's conference are positive steps. All Arab states should show their strong support for the government of President Abbas, and provide needed assistance to the Palestinian Authority. Arab states should also reach out to Israel, work toward the normalization of relations and demonstrate in both word and deed that they believe that Israel and its people have a permanent home in the Middle East. These are vital steps toward the comprehensive peace that we all seek.

Kortnytt från Mellanöstern

Medan palestinier och israeler sitter och förhandlar i USA fortsätter raket- och granatbekjutningen från Gaza. Dagens saldo hittills: 5 granater och 2 Kassamraketer. Israelisk flyg besvarade attackerna och dödade 2 Hamasmän.

Iran motsätter sig fredssamtalen i USA och president Ahmadinejad säger idag att Israel kommer att kollapsa, "Det är omöjligt att sionistregimen kommer att överleva" säger han.

Igår dödades palestinier av palestinsk polis när han deltog i protester mot fredssamtalen i Annapolis. Idag skadades 26 personer i sammandrabbningar mellan palestinsk polis och deltagare i begravningsprocessionen i Hebron.

Israels säkerhetsminister betvivlar att ett fredsavtal kan ingås före utgången av 2008. Detta mål har ställts upp i Annapolis.
Inga överenskommelser kommer att förverkligas innan palestinierna avväpnat terrororganisationerna i enlighet med "Vägkartan". Redan detta krav är mycket osannolikt att palestiniena kan eller vill förverkliga. Hela Gaza regeras för närvarande av en terroristorganisation.

tisdag 27 november 2007

Öppningstal i Annapolis

Olmert och Abbas har hållit sina öppningstal i Annapolis.
Vackra ord och drömmar, vi får hoppas att resultatet inte blir en ny mardröm.Båda är överens om att Israel måste göra stora och svåra eftergifter för att det skall bli fred. Problemet är att palestinierna inte verkar inse att också de måste göra det.
Israels premiärminister Olmerts öppningstal i Annapolis.
PLO:s ordförande Abbas öppningstal.

måndag 26 november 2007

Bakgrund till förhandlingarna mellan Israel och araberna

För att bättre förstå vad förhandlingarna i Annapolis mellan Israel och araberna handlar om kan det vara bra med en tillbakablick.
Efter första världskriget och ottomanska rikets sönderfall drogs gränserna upp i Mellanöstern och Israels grannstater blev till (1932-46).Även judarna tilldelades ett område. Det som i dag är Israel, Västbanken och Gaza skulle enligt NF:s stadgar för det brittiska Palestinamandatet bli ett hemland för judarna. Resten av mandatområdet (ca 80%) hade redan getts åt araberna (nuvarande Jordanien).
Med Palestinamandatets stadgar som grund kan judarna hävda att de har rätt att bosätta sig även på Västbanken och i Gaza. Gaza lämnade judarna helt för två år sedan men på Västbanken bor närmare 300.000 judar i större städer och små byar.
FN beslöt 1947, för nästan på dagen 60 år sedan, att ytterligare dela Palestina mandatet i en judisk och en arabisk stat. Judarna godkände delningen men araberna sade nej och startade ett krig. Inte för att de var missnöjda med gränserna utan för att de överhuvudtaget inte accepterade att det skulle finnas en judisk stat i området. Detta är problemets kärna som många väljer att blunda för.
Palestiniernas chefsförhandlare, Saeb Erekat, visade med några uttalanden förra veckan att inget har förändrats på 60 år. "Vi kommer inte att gå med på att erkänna Israel som en judisk stat" sade han. "Palestinierna kommer aldrig att erkänna Israels judiska identitet." Detta uttalande pekar på att när palestinierna talar om en tvåstatslösning är det inte Palestina och det judiska Israel man talar om utan ett Israel som förvandlats till den 22 arabiska staten. Bland annat Palestinian Media Watch's bevakning av palestinsk media och skolböcker visar att det är denna vision man målar upp för folket: Israel är palestinskt land och skall återtas i sin helhet.
Kriget 1948 tog slut och vapenstilleståndsavtal ingicks 1949. I avtalen sägs det klart ut att vapenstilleståndslinjen inte skall utgöra en framtida politisk gräns. Trots detta ställs det ofta krav på Israel att de skall dra sig tillbaka till denna linje, Gröna linjen.
Judarna fick sin stat men Jordanien och Egypten ockuperade Västbanken, Östra Jerusaelm och Gaza i 19 år. Under denna tid gjordes inga försök att grunda en ny palestinsk stat på de arabiska områdena. Många araber levde kvar i Israel men inga judar kunde stanna på de av araberna ockuperade områdena. Till och med judarna i Gamla staden i Jerusalem tvingades fly och jordanierna förstörde de judiska kvarteren bl.a. 38 synagogor.
PLO bildades under denna period och i deras stadgar sägs det att de inte strävar till att upprätta någon stat på områdena som Jordanien och Egypten behärskade utan målet var att befria Palestina från judarna.
Sexdagarskriget 1967 ändrade igen på förhållandena.Egypten hade bland annat stängt av sjötrafiken till Israel, vilket Israel såg som en krigsförklaring, och president Nasser talade öppet om att kasta judarna i Medelhavet, men det blev annorlunda. Efter kriget var hela Jerusalem för första gången på 2.000 år igen i judarnas besittning. Dessutom hade Israel erövrat Västbanken, Golan, Gaza och Sinaihalvön.
Arabstaternas sista stora försök att utplåna Israel skedde i ett överraskningsanfall på Yom Kippur 1973, men även denna gång lyckades Israel vinna kriget.
Efter sexdagaraskriget började judarna på nytt bosätta sig öster om den Gröna linjen. Delvis byggde man upp de samhällen som man tvingades överge i kriget 1948 men också många nya bosättningsområden har uppstått.
Enligt FN resolution 242 skulle områden som ockuperats ges tillbaka och trygga och säkra gränser upprättas genom förhandlingar. Först vägrade arabstaterna att förhandla med Israel men Sinai återlämnades 1979 till Egypten efter förhandlingar och fredsavtal och det finns inte heller längre någon gränstvist med Jordanien. Israel annekterade Jerusalem, men Västbanken och Gaza har aldrig blivit en del av Israel. Gaza överlämnades till palestinierna för två år sedan så det är främst gränsdragningen på Västbanken som fortfarande är oklar.

Det är relativt enkelt att sluta fred mellan två stater men efter att Egypten och Jordanien avsagt sig alla anspråk på Västbanken och Gaza fanns det ingen att överlämna dessa områden till. Det har aldrig existerat någon palestinsk stat så något alldeles nytt måste skapas. De Palestinska Myndigheterna kom till genom Osloförhandlingarna i mitten av 90-talet.Tanken var att de skulle överta mer och mer av kontrollen på de palestinska områdena för att småningom bli redo att upprätta en egen stat. Den korrumperade envåldshärskaren,PLO ordföranden, Arafat får ta på sig en stor del av skulden till att det, trots enorm ekonomisk hjälp från väst, i stället för fred och samexistens blev en tid av kaos och terror. Arafats långvariga medarbetare och efterträdare, Abbas, har varit alldeles för svag för att få ordning på de grupperingar som fick härja fritt med sina vapen under intifadans år.
De palestinska områdena kontrolleras nu av två olika grupperingar. Fatah med Abbas i spetsen finns på Västbanken och Hamas kontrollerar Gaza.En del observatörer säger att ifall Israel skulle dra bort sina trupper från Västbanken skulle Hamas ta över makten även där.
Hamas har sagt att ingenting av det Abbas förhandlare kommer överens om binder dem. Hela området från Jordan till Medelhavet är palestiniernas land och de kommer att strida för att erövra det.
Så även om Abbas, trots chefsförhandlarens ord om motsatsen, uppriktigt skulle sträva till att upprätta en palestinsk stat som skall leva sida vid sida med den judiska staten Israel, får man fråga sig vad ett förhandlingsresultat är värt som han skriver under. Han har inte stöd av de väpnade grupperna och inte av folket.

I en artikel i NY Sun delger Rick Richman resultatet från några opinionsundersökningar bland palestinierna.
-Endast 60 % anser att man efter att alla frågor är lösta med Israel kan erkänna Israel som en stat för det judiska folket
-Endast 46% stödde en uppgörelse som skulle basera sig på 1967 år gränser (gröna linjen) med landbyte för att bibehålla de israeliska bosättningarna på 5% av Västbanken
- Nästan 70% ville att flyktingarna skulle återvända till Israel inte till ett nytt Palestina
-57% motsatte sig att de palestinska ledarna överhuvudtaget deltar i konferensen i Annapolis
- över 80% ansåg att de palestinska institutionerna är korrumperade
- 54 % ansåg demokratin inom de palestinska myndigheterna inte fungerade
- 41% ville att de palestinska myndigheterna skulle upplösas och ersättas med ett internationellt organ eller en återgång till full israelisk ockupation

söndag 25 november 2007

Några dagar i Israel

Jag har återvänt efter tio dagar i Israel. Tänkte dela med mig några upplevelser och minnen, inget som tidningarna skriver om eller politikerna pratar om.

Orsaken till vår resa var en inbjudan till ett judiskt bröllop. Bröllopet var en upplevelse som vi aldrig kommer att glömma, så annorlunda från det ofta så stela finländska sättet att fira bröllop. Många ögonblicksmöten med människor som vänligt förklarade vad som skedde eller som drog med oss i dansen för att glädja brud och brudgum. Ett av barnens uttalanden beskiver allt:" Alla bröllop kommer att verka tråkiga efter dethär".

Som alltid förundras jag över hur landet och befolkningen förändras beroende på var man befinner sig.
Netanya kunde vara vilket semestermål som helst. Klart vatten, lagom stora vågor att leka i för ungdomar och föräldrar, sol och fin sandstrand.Många pensionärer på stranden och ryska är minst lika vanligt som hebreiska. Man ser nästan inga poliser och soldater är sällsynta.Det finns inget som påminner en turist om att man befinner sig i ett krisområde men Libanon, Syrien och Gaza kan alla nås med bil på ett par timmar. Västbanken är bara ca 20 km österut.
Park hotel som syns från stranden påminner mig ändå om terrordådet som dödade och skadade flera tioatals judar som samlats för att fira påsk våren 2002.

En stor blond familj väcker en del uppmärksamhet i Israel. Busschauffören till Jerusalem räknade och räknade i tiotlals kilometer för att vara säker på att kunna erbjuda det absolut fördelaktigaste priset "because you are blond". Hur han samtidigt kunde styra bussen och ta på nya passagerare förblir ett mysterium
Grönsaksförsäljaren hade vistats en tid i Sverige och blev så glad när han hörde svenska att han genast försökte ordna en träff mellan sin son och en av våra flickor. Det blev emellertid inget av den träffen...
Sabbatskvällen väntade vi på en rejält försenad taxi utanför en moshav.En stor grupp av moshavens ungdomar kom fram till oss och undrade vem vi var och varifrån vi kom. Tyvärr kunde de inte mycket mera engelska än jag kan hebreiska. Jag borde verkligen lära mig hebreiska det skulle vara så roligt att kunna prata obehindrat med människor man möter. " Ani lo mevin ivrit" skapar inga djupa relationer.

Jerusalem, kaotisk trafik, smala gator,ibland obefintliga trottoarer, mycket människor. Här är också poliser, soldater och säkerhetsvakter ständigt närvarande. För att komma till Klagomuren måste man genomgå en likadan säkerhetskontroll som på flygplatser.
I Jerusalem möter man alla slags människor: svarta, vita, kineser, ortodoxa judar i svarta hattar, araber iklädda traditionell huvudbonad, präster och munkar från vem vet vilka olika kyrkor och samfund, snyggt klädda unga damer både judar och araber, tiggare,gatumusikanter,scoutflickor som säljer kakor för att samla in pengar...
Från David's Tower strax innanför Jaffaporten har man en fin utsikt över Jerusalem.
Turisterna har återvänt till Israel och Jerusalem, det kunde man se med egna ögon, men det bekräftades också av försäljaren i bokhandeln mitt emot David's Tower, försäljningen har ökat betydligt från föregående år.

I Jerusalem träffade vi en familj vi blivit bekant med för flera år sedan. Att Israel lever under ett ständigt hot från sina fiender påverkar också en helt vanlig familj. Äldsta sonen hade just avslutat en några veckor lång reservist tjänstgöring i armén på Golan.Hösten 2000 gjorde han sin militärtjänst i samma förband som de tre soldaterna som kidnappades och dödades av Hizzbollah.
Mellersta sonen utför nu sin treåriga militärtjänst och dottern som går andra året i gymnasiet förbereder sig för sin tvååriga arméperiod. Istället för att fundera över vilken studieinriktning hon skall välja efter avslutad gymnasieutbildning funderar hon vilket alternativ hon skall välja inom armén.

Sista dagen gjorde vi en tur ner till Dödahavet. Otroligt att 20 minuter utanför Jerusalems centrum får man se fåraherdar valla sina får och åsnor vandrar omkring och söker efter torra grässtrån. Man kör förbi beduinbyar som ser för bedrövliga ut, plåtskjul med satellitantenner på gården. Två tidsåldrar och levnadssätt som går in i varandra.
Vi tänkte att vi först skulle gå lite i bergen vid Qumran men eftersom regntiden hade börjat var det strängt förbjudet att gå upp i bergen. När vattnet kommer strömmande ner för bergen har man bara sekunder på sig att sätta sig i säkerhet och tydligen ville man inte ta några risker med dumma turister. Nästan varje år omkommer personer som fångats av vattenstömmarna när de är på vandring i bergen.
Vi fick istället längre tid på oss att flyta i Dödahavet.

När vi återvände till Jerusalem hade det börjat regna och sista natten i Jerusalem fick vi uppleva ett rejält åskväder. På morgonnatten på väg till flygfältet kunde vi konstatera att de första häftiga regnen har samma inverkan på trafiken i Israel som den första snön i Finland, flera tillbucklade bilar längs vägkanten.

Säkerhetskontrollen på flygplatsen kan ta timmar om man har otur, för andra kan det gå på 5 minuter. För en utomstående verkar allt oorganiserat och slarvigt.Vissa väskor kontrolleras, andra inte, ibland finns det ingen som ser på skärmarna när väskorna passerar genom röntgenmaskinerna, men antagligen finns det någon som vet vad säkerhetsmännen och kvinnorna håller på med.
Vi kom alla igenom säkerhetskontrollerna och återvände från sol och sommar till snö och slask.

torsdag 8 november 2007

Mörka moln

Tillbakadragandet från Gaza var ett misstag säger minister Binyamin Ben Eliezer i en radiointervju på torsdagen. "Jag erkänner och bekänner att jag var bland dem som kraftigt stödde Ariel Sharon och idag säger jag: Vi misstog oss, vi gjorde ett mycket stort misstag."
När Israel hösten 2005 drog sig ur Gaza tvingades ca 8.000 judiska bosättare lämna sina hem i Gaza. Föhoppningarna var att palestinierna skulle visa att de var beredda att bygga upp ett fredligt samhället, med ekonomisk hjälp utifrån Det var emellertid många som redan då varnade för att Gaza skulle förvandlas till ett territorium helt styrt av terroristorganisationer. I dag har de värsta farhågorna besannats, Hamas kontrollerar Gazaremsan och Israel beskjuts dagligen med raketer och granater.
Vad värre är, Hamas har med hjälp av Iran och Hizzb'allah utbildat och utrustat sina styrkor så att de idag kan jämföras med den israeliska arméns trupper vad utrustning beträffar.
Av intervjun förstår man att Ben Eliezer anser att en större israelisk militäroperation i Gaza är så gott som oundviklig. Man måste få ett slut på attackerna från Gaza.


Iran fortsätter trotsigt med sitt kärvapenprogram
Irans president sade i onsdags att landet nu har 3.000 anläggningar för anrikning av uran ibruk.
The Times rapporterar att USA nu är orolig för att Israel börjar anse att gränsen för ett militärt ingripande är nådd.
Det är flera stater som sagt att de inte kan acceptera att Iran skaffar sig kärnvapen men Israel är i en speciell situation eftersom Iran genom sin president gjort klart att man önskar utplåna Israel.

Fredskonferens i Annapolis (USA) troligen sista veckan i november.

De israeliska säkerhetstjänsterna säger i en gemensam rapport att Mahmoud Abbas är så svag att även om man skulle nå en överenskommelse i Annapolis så är chanserna att överenskommelsen skulle förverkligas i praktiken lika med noll.

"Det finns inte längre någon koppling mellan ledarskapet och det palestinska folket.De palestinska myndigheterna har ingen säkerhetsapparat som är kapabel att fullfölja en överenskommelse. De existerande säkerhetsstyrkorna är totalt korrumperade" sägs i rapporten.

onsdag 7 november 2007

Tal av Israels FN-ambassadör i FN

Här kan du läsa Israels FN ambassadör Dan Gillermans tal inför FN:s tredje kommitte, som behandlade en rapport om FN:s mänskorätts råd.
Talet finns här.
Några plock:
"De verkligt brännande - bokstavligt brännande - mänskorätts situationerna i vår plågade värld har man aldrig funderat på i rådet, och man undrar,tråkigt nog, om de någonsin kommer att göra det"
"Det enda som behövs för att det onda skall segra är att goda människor inte gör någonting."

"Like its predecessor, the Commission on Human Rights, the actual Human Rights Council has also adopted a separate standing agenda item on Israel, while the other human rights situations combined from all over the world, have been crammed into one, single agenda item. "

"As the noted English statesman and philosopher Edmund Burke said: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” If the good men and women of the international community stay silent, and allow for the Human Rights Council to fail in its mission, it will have been complicit in the downfall of human rights as a core value of this organization.
The international community cannot stand idly by. It must voice its conscience and flex its moral might. It cannot let the vision of the Universal Declaration of Human Rights fall prey to hypocrisy, politics, and prejudice. For that would disastrous for the human rights cause - not only for the United Nations, but for all mankind.
Talking of good men and women, allow me, Mr. Chairman, to voice a personal note. I have been here for nearly five years. I know many of you personality. I know you are indeed good men and women. I know that deep down you feel what I feel, and that if you could, you would voice the same sentiments. Today, more than ever, and on this issue more than any other, I urge you to do so. Even in this glass building there comes a moment to lay political considerations and expediency aside and do the right thing. If ever there was such a moment, it is now. Let us for once rise above the cynicism and the “what does it matter” and “who cares” of UN jargon.
It does matter, and we should care. The human rights victims matter and the world cares. There are names and faces behind this issue. Those faces and that world are watching us today. Those names and those faces are waiting for us to do the right thing.
Please, let us do it. "

tisdag 6 november 2007

Människorna lämnar Sderot

Det finns många konflikter och mycket elände i världen. En stor del når aldrig över nyhetströskeln i Finland. Den fortsatta raketbekjutningen av den israeliska staden Sderot nära gränsen till Gaza är ett exempel. Bara om beskjutningen resulterar i många döda och skadade är det en nyhet.
För invånarna i staden är det annorlunda. Staden har 22.000 invånare, under sommarmånaderna flyttade 3.000 bort. Många för att barnen skulle få börja i en skola utanför raketernas räckvidd. Det är de som har det bäst ställt som har råd att flytta. Ett problem för dem som vill flytta är att det inte går att sälja sin bostad i Sderot för det finns ingen som är villig att köpa.
Med dem som flyttar försvinner också arbetsplatser eftersom det är företagarna, de som varit motorn i Sderots ekonomi som ger sig iväg, säger stadens borgmästare Eli Moyal i Jerusalem Post.
Ibland får man höra påståendet att Kassamraketerna är ineffektiva och "ofarliga" men det verkar som om den fortsatta bekjutningen håller på att ta död på en hel stad.

torsdag 1 november 2007

Granater avfyrades från skola i Gaza

Måndag 29 oktober filmade ett israeliskt flygplan hur terrorister avfyrade granater från gårdsplanen till en pojkskola i Beit Hanoun i norra Gaza.

Ännu ett exempel på hur hänsynslöst man utsätter den egna civilbefolkningen för fara. Dessutom är det naturligtvis ett krigsbrott.
Läs mera här se filmen här eller YouTube

Ärekbiskopen av Canterbury i Jerusalem

Ärkebiskopen av Canterbury, Dr.Rowan Williams, gjorde igår några märkliga uttalanden i en intervju för Jerusalem Post.
Kristna palestinier flyttar bort från de palestinska självstyrelseområdena. Som enda orsak till detta nämnde Williams den av Israel byggda "muren". Inte ett enda ord om muslimernas förföljelse av de kristna på de palestinska områdena.

Ärkebiskopen sa att han kände till att det fanns "påståenden" som gör gällande att säkerhetsstängslet minskat på antalet terroroffer men trots detta motsätter han sig projektet.

Ärkebiskopen sade också att han inte var säker, men " vi har hört att palestinierna använder material i skolorna som förtalar judarna och presenterar judendomen på ett falskt och missledande sätt"

Jag frågar mig: Hur dåligt informerad får en ärkebiskop som reser till Israel vara?
-kristna palestinier har förföljts av muslimerna ända sedan PLO och Arafat upprättade de Palestinska Myndigheternas självstyrelse. Detta finns väldokumenterat. Att lyfta fram säkerhetsstängslet som orsak och samtidigt tiga om betydligt allvarligare saker visar inte på någon äkta omsorg om de kristna bröderna
-säkerhetsstängslet har räddat flera hundra israeler från att dödas eller skadas i terrorattacker. Detta är fakta inte diffusa "påståenden".Men ärkebiskopen använde det "klassiska" uttrycket "detta är inte lösningen på problemet". Naturligtvis löser det inga problem men det räddar liv, det är därför det byggs. Säkerhetsstängslet försvårar livet för palestinierna men räddar livet på israeler (de flesta judar). Är det acceptabelt? Enligt Williams: nej.
-vad de palestinska skolböckerna innehåller finns mycket väl dokumenterat. Det är otroligt att ärkebiskopen inte känner till det.

Läs här hur ledare för Hamas och Islamsk Jihad förklarar att säkerhetsstängslet försvårar situationen för självmordsbombare.
När säkerhetsstängslet började byggas 2003 minskade terrorattackerna med 30% och dödsoffrens antal med 50% (2002 utfördes 5301 terrorattacker 451 dödades,2003 utfördes 3838 attacker och 213 dödades)

Jerusalem Post skriver idag om en arabisk pastor som tvingades fly från Ramallah och här kan du läsa och ladda ner en utförlig rapport om situationen för kristna på de palestinska självstyrelseområdena.
Analyser av de palestinska skolböckerna har gjorts av Palestinian Media Watch

onsdag 31 oktober 2007

EU understöder anti-israelisk verksamhet

EU och dess medlemsstater har i många år gett stöd till Israels motståndare. Detta skriver Manfred Gerstenfeld i Jerusalem Post. Gerstenfeld har skrivit fyra böcker om Europas förhållande till judar och Israel.
Även Finland finns med i artikeln, Finland har nämligen betalat miljoner för nya palestinska skolböcker. Att betala för skolböcker låter bra men i dethär fallet är det fråga om skoböcker som lär barnen att hata judar och Israel. Läs en rapport om palestinska skolböcker här.
Svenska SIDA påstås också stöda extrema anti-israeliska organisationer.
EU:s understöd till de Palestinska Myndigheterna var under många år ett direkt stöd till Arafat, pengar betalades delvis in på hans privata konto.Efter påtryckningar och undersökningar krävs det numera bättre redovisning vart pengarna går.
Här nedanför finns två exempel på organisationer som fått understöd av EU.Det är våra skattepengar det är fråga om.
En utförligare rapport finns på NGO Monitors websida

I EU:s regler för till vem understöd skall betalas sägs det bl.a. att mottagarna skall arbeta för fred, tolerans och ickevåld, verksamheten skall helst inte vara politisk utan praktisk.

The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) fick 2004 293.000 euro i understöd.PCHR arbetar bl.a. för att avskaffa dödsstraffet,vilket är legitimt och bra.Men samtidigt motarbetar och demoniserar organisationen Israel. PCHR har i FN anklagat Israel för etnisk rensning, apartheidpolitik och extrem rasism. Vidare har organisationen uppmanat till ekonomiska sanktioner och en nedgradering av de diplomatiska relationerna med Israel inklusive inom områden som sport,utbildning och kultur .

MIFTA är en annan grupp som fått pengar av EU.Gruppen tog aktiv del i Durbankonferensen där de bl.a. anklagade Israel för kolonialism, apartheid och rasism.Gruppen har också publicerat påhittade intervjuer, bl.a. lagt följande ord i Sharons mun:Jag svär att jag kommer att bränna varje palestinsk barn som föds i detta område...(citatet är alltså en fabrikation)

Här hittar du en blogg som berättar lite mer om hur finländska pengar använts.

Flera av de organisationer som får understöd uppfyller helt klart inte EU:s egna krav på mottagare.

Hizzb'allah rustar upp

Hizzb'allah organisationen i Libanon har ett år efter kriget mot Israel lyckats rusta upp sina trupper, säger en FN rapport.Både Jerusalem Post och Ha'aretz skriver om rapporten som skall publiceras idag.
Vapen smugglas fortsättningsvis in från Syrien trots att FN-resolution 1701 klart förbjuder detta.
Hizzb'allah har nu missiler norr om Litanifloden med en räckvid på 250 km ( Zelzal och Fajr missiler från Iran) vilket betyder att de kan nå områden till och med söder om Tel-Aviv.
De har också tredubblat arsenalen av C-802 missiler (land-to-sea missiles). Det var med en sådan missil Hizzb'allah besköt ett israeliskt fartyg under kriget och dödade fyra personer.
Hizzb'allah skall också enligt rapporten ha upprättat en luftvärnsenhet.
Enligt israeliska uppgifter har Hizzb'allah också ökat sin verksamhet söder om Litanifloden, där FN-trupperna patrullerar.
Denhär upprustningen sker med hjälp av Syrien och Iran och den enda tänkbara orsaken till den är att Hizzb'allah förbereder ett nytt anfall mot Israel.

måndag 29 oktober 2007

Ärliga förhandlingar?

"Vi har information som visar att Hamas planerar att kopiera kuppen i Gaza på Västbanken.Det är ingen hemlighet att internationella grupper stöder Hamas i deras ansträngningar" sade ordförande Abbas senaste söndag. De internationella grupperna Abbas hävisade till är enligt en medhjälpare Iran,Syrien och Qatar.
Det är nästan omöjligt att veta om det ligger någon sanning bakom påståendena eller om det bara är fråga om ett ordkrig mellan Fatah och Hamas.
Hamas förnekade alla planer på någon kupp och påstod att Abbas bara försöker skyla över de brott som hans säkerhetstrupper gör sig skyldiga till mot Hamas sympatisörer på Västbanken.
Abbas klargjorde samtidigt att man hittat dokument som visade att Hamas fick betalt av Arafat på 90-talet och att om Hamas bara gav ifrån sig makten i Gaza så skulle han vara beredd att samarbeta med dem. Läs mera här.
Det är inte bara förhållandet mellan Fatah och Hamas det är svårt att förstå sig på. Israels premiärminister Olmert och Abbas har förhandlat upprepade gånger för att komma överens inför den planerade fredskonferensen i USA. De säger sig båda arbeta för en tvåstatslösning men vad eftersträvar egentligen Abbas. Varför kör han fortfarande med den gamla palestinska modellen med ett budskap på engelska för omvärlden och ett annat på arabiska för det egna folket? Abbas var Arafats närmaste man i 4 decenier. Är han fortfarande trogen PLO:s stadgar som inte erkänner Israel? Arbetar han fortfarande enligt fasplanen från 70-talet som säger att man inte behöver erövra hela Palestina på en gång utan man kan ta en bit i taget? Om han verkligen vill arbeta för en permanent tvåstatslösning, har han den makt och auktoritet som behövs för att genomdriva sin vilja? Det finns många frågor men få svar.
Ett svar finner man i Palestinian Media Watch senaste rapport. De palestinska myndigheternas TV- kanal har upprepade gånger sänt en musikvideo som talar om att befria hela Palestina. I sången räknas en hel rad med israeliska städer upp, så det blir inte oklart vad som menas med hela Palestina.
Sådana program förbereder definitivt inte jordmånen för de kompromisser som befolkningen måste acceptera om det skall bli fred.
Läs PMW rapporten här.
Se video här
Sångtext:"We will liberate the Land… [which] is Arab in history and identity, Palestine is Arab in history and identity."
"From Jerusalem and Acre and from Haifa and Jericho and Gaza and RamallahFrom Bethlehem and Jaffa and Be'er Sheva and RamleAnd from Nablus to the Galilee, and from Tiberias to Hebron”

Hur skall Israel försvara sig?

Eftersom raketbekjutningen från Gaza mot Israel har fortsatt och till och med ökat har Israel börjat skära ner på bl.a. bränsleleveranser till Gaza. Detta för att visa att raketbekjutningen kostar och inte för med sig något gott för palestinierna.
EU var snabb med att varna Israel för att inte använda kollektiv betraffning mot de 1,5 miljoner palestinierna i Gaza. "Jag tror inte att kollektiv betraffning är en lösning" sade EU kommissionär Benita Ferrero-Waldner i Jerusalem. Israel anser inte att åtgärderna faller under begreppet kollektiv bestraffning utan säger att det är fråga om försvarsåtgärder. Israel har ingen skyldighet att förse Hamas, som härskar i Gaza, med bränsle och förnödenheter för tillverkning och transport av raketer.
Benita Ferrero-Waldner kan ha rätt i att detta inte kommer att lösa några problem. Men hur skall Israel lösa problemet med daglig raketbeskjutning av civila mål inne i Israel? Om inte Hamas tar sitt förnuft till fånga, vilket är yttterst osannolikt, kommer Israel förr eller senare att bli tvungen att företa en stor militäroperation mot terrorinfrastrukturen i Gaza.
Orsaken till att man inte redan gjort det är antagligen att operationen måste vara långvarig och den kommer att kosta många liv på båda sidorna.
Operationen kommer naturligtvis att fördömas av EU, "en militäroperation är inte lösningen på problemet" kommer vi att få höra. Det kanske till och med är sant. Men frågan återstår: Vad skall Israel göra? Vad kan en stat göra som dagligen angrips? Vad är en stat skyldig att göra för att försvara sina medborgare? Hur skall man strida mot en fiende som inte bryr sig om några regler, som inte bara angriper civila mål på motståndarsidan utan också medvetet utsätter den egna civilbefolkningen för fara?
Läs mera i Haaretz och Jerusalem Post
Läs om hur Hamas befäster gränsen mot Israel

onsdag 24 oktober 2007

Amnestys rapport om Gaza och västbanken

Även Amnesty International har nu kommit med en rapport om våldet mellan Fatah och Hamas. Den stämmer väl överens med den rapport som jag hänvisade till den 14 oktober.
Läs här vad Jerusalem Post skriver om rapporten.
Här finns Amnestys rapport.
Ca. 350 människor dödades och över 2000 skadades i de interna striderna under första halvan av 2007. Både Fatah och Hamas gjorde sig skyldiga till grova övergrepp och brydde sig inte om säkerheten för civila.
Bostadshus och till och med sjukhus användes som bas för attacker.
I en kommentar sade en minister i Abbas regering på Västbanken, Ashraf Ajrami, att rapporten var grundlös."Jag tror inte de försökte hitta sanningen. Vi handlade i enlighet med lagen."
Inte mycket självkritik från det hållet.

Israel har upprepade gånger kritiserats för sitt sätt att bekämpa terrorister, trots att de gör sitt bästa för att civila inte skall komma till skada.(De använder metoder som är farligare för de egna soldaterna för att skydda civila). Men hur skall man strida mot grupper (Hamas, Fatah, Hizzbollah) som medvetet utsätter den egna befolkningen för fara. För dessa grupper finns det inga regler, inte ens när man strider mot varandra.
Man får hoppas att Amnestys rapport, förutom att den förhoppningsvis kunde förbättra situationen för palestinierna, öppnar ögonen så att människor inser vilka svårigheter Israel står inför när den för en daglig kamp mot totalt hänsynslösa terrorister.

Som en liten detalj kan nämnas att rubriken på Amnestys rapport är vilseledande. Rubriken lyder:" Occupied Palestinian TerritoriesTorn apart by factional strife", Gaza är inte ockuperat område.

Ett utdrag ur inledningen i Amnestys rapport:
Amnesty International is greatly concerned about the conduct of the PA security forces and Fatah-controlled armed groups and that of Hamas-controlled forces and armed groups, in particular at:
- reckless use of force by all parties in the armed clashes, which resulted in the killing and wounding of unarmed bystanders, including children;
- deliberate killings of political opponents and of hostages, and of armed men who had been captured or incapacitated;
- the use by all parties to the armed clashes of hospitals, schools and civilian residential buildings from which to carry out attacks against their opponents, including attacks carried out against and within such buildings, including hospitals;
- abductions, hostage-taking and arbitrary detention;
- torture and other ill-treatment of detainees and hostages;
- denial of detainees’ access to legal counsel;
- use of excessive, unnecessary and even deadly force against peaceful demonstrators;
- systematic impunity for members of the security forces and armed groups responsible for these grave human rights abuses in the West Bank and Gaza Strip.

tisdag 23 oktober 2007

Intervju med Nonie Darwish

Nonie Darwish föddes som muslim i Kairo, sin barndom på 1950-talet tillbringade hon i Gaza som då ockuperades av Egypten. Hon flyttade till USA 1978 och har blivit kristen. I Jerusalem Post intervjuas hon av Lela Gilbert.
Några citat:" I skolan i Gaza lärde vi oss hata, fred var aldrig ett alternativ utan ett tecken på svaghet..."
"När jag ser tillbaka - Jag hörde aldrig en fredssång på arabiska"
"När jag besökte en kristen vän i Kairo under fredagsbönen hörde vi båda de verbala attackerna på kristna och judar från högtalarna..Må Gud krossa de otrogna och judarna, Guds fiender... Min kristna vän såg rädd ut och jag skämdes. Det var första gången jag insåg att det var något fel med hur min religion praktiserades."
" Att lämna islam är straffbart med döden. Även om den islamska staten inte utför avrättningen kommer mobben på gatan att göra det..."
"Israel kommer med hopp till regionen. Israel är det enda landet i Mellanöstern där det finns religionsfrihet..."
"I augusti 2001 besökte jag min födelseplats. Jag blev förbluffad över den radikala islams starka ställning..."
"Vi araber måste fråga oss: Vad kan vi göra (för att skapa fred) och inte fokusera på vad Israel måste göra. Att förbättra levnadsförhållandena för araber är inte Israels sak. Det är på arabernas eget ansvar.Och arabiska barn behöver inte hat, de behöver hopp.De behöver inte jihad de behöver arbete."
Läs hela intervjun här.

FN:s mänskorättsråd fokuserar på endast en stat

FN:s mänskorättsråd avslutade sin tre veckor långa session den 28 september med att anta ytterligare två resolutioner mot Israel. Ingen annan av de 191 medlemsstaterna kritiserades.Under de 15 första månaderna som rådet arbetat har 14 anti-israeliska resolutioner och beslut tagits. Sudan har behandlats i 4 resolutioner och beslut.
Till dags dato har 74% av rådets åtgärder mot en enskild stat riktats mot Israel, 21% mot Sudan, 5% mot Myanmar. Resten av världen har rådet inget att anmärka emot.
Canada är det land i rådet som flitigast röstat emot de anti-israeliska resolutionerna, 9 gånger. EU länderna röstar inte alltid lika, men i stort sett har man röstat emot 5 gånger och avstått från att rösta 3 gånger. Eftersom västvärldens demokratier är i minoritet förmår de inte stoppa resolutionerna. Läs mera på Eye on the UN.

När man ser på vem som sitter i FN:s olika kommittéer och arbetsgrupper påminner listan mest om ett dåligt skämt.
Libyen blev den 16 oktober vald till medlem av säkerhetsrådet.
Syrien blev senste månad vald till vice-ordförande i "the General Conference of the UN's International Atomic Energy Agency". Lite ironiskt nästan samtidigt som envisa rykten gör gällande att Israel bombat och förstört en hemlig kärnanläggning i norra Syrien.
Iran är vice-ordförande i FN:s nedrustningskommission.
Syrien är också vice-ordförande i FN:s generalsförsamlings första kommitte som behandlar nedrustning och internationell säkerhet. En längre lista hittar du här.

FN har under årtionden fokuserat på och fokuserar fortfarande på konflikten där Israel är inblandad, men det finns och har funnits betydligt allvarligare konflikter, åtminstone om man ser till antalet dödsoffer.
Gunnar Heinsohn och Daniel Pipes har i en artikel i Front Page Magazine redogjort för konflikter sedan 1950 med över 10.000 dödsoffer. Konflikten mellan Israel och araberna kommer på plats nr 49. Ca. 85 miljoner människor har dött i olika konflikter sedan 1950. Av de 11 miljoner som dött i muslimska länder har 90% dödats av andra muslimer och endast 0,3% av dödsoffren har kommit i sammandrabbningar med Israel.


"Conflicts since 1950 with over 10,000 Fatalities av Gunnar Heinsohn och Daniel Pipes
1 40,000,000 Red China, 1949-76 (outright killing, manmade famine, Gulag)
2 10,000,000 Soviet Bloc: late Stalinism, 1950-53; post-Stalinism, to 1987 (mostly Gulag)
3 4,000,000 Ethiopia, 1962-92: Communists, artificial hunger, genocides
4 3,800,000 Zaire (Congo-Kinshasa): 1967-68; 1977-78; 1992-95; 1998-present
5 2,800,000 Korean war, 1950-53
6 1,900,000 Sudan, 1955-72; 1983-2006 (civil wars, genocides)
7 1,870,000 Cambodia: Khmer Rouge 1975-79; civil war 1978-91
8 1,800,000 Vietnam War, 1954-75
9 1,800,000 Afghanistan: Soviet and internecine killings, Taliban 1980-2001
10 1,250,000 West Pakistan massacres in East Pakistan (Bangladesh 1971)
11 1,100,000 Nigeria, 1966-79 (Biafra); 1993-present
12 1,100,000 Mozambique, 1964-70 (30,000) + after retreat of Portugal 1976-92
13 1,000,000 Iran-Iraq-War, 1980-88
14 900,000 Rwanda genocide, 1994
15 875,000 Algeria: against France 1954-62 (675,000); between Islamists and the government 1991-2006 (200,000)
16 850,000 Uganda, 1971-79; 1981-85; 1994-present
17 650,000 Indonesia: Marxists 1965-66 (450,000); East Timor, Papua, Aceh etc, 1969-present (200,000)
18 580,000 Angola: war against Portugal 1961-72 (80,000); after Portugal’s retreat (1972-2002)
19 500,000 Brazil against its Indians, up to 1999
20 430,000 Vietnam, after the war ended in 1975 (own people; boat refugees)
21 400,000 Indochina: against France, 1945-54
22 400,000 Burundi, 1959-present (Tutsi/Hutu)
23 400,000 Somalia, 1991-present
24 400,000 North Korea up to 2006 (own people)
25 300,000 Kurds in Iraq, Iran, Turkey, 1980s-1990s
26 300,000 Iraq, 1970-2003 (Saddam against minorities)
27 240,000 Columbia, 1946-58; 1964-present
28 200,000 Yugoslavia, Tito regime, 1944-80
29 200,000 Guatemala, 1960-96
30 190,000 Laos, 1975-90
31 175,000 Serbia against Croatia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 1991-1999
32 150,000 Romania, 1949-99 (own people)
33 150,000 Liberia, 1989-97
34 140,000 Russia against Chechnya, 1994-present
35 150,000 Lebanon civil war, 1975-90
36 140,000 Kuwait War, 1990-91
37 130,000 Philippines: 1946-54 (10,000); 1972-present (120,000)
38 130,000 Burma/Myanmar, 1948-present
39 100,000 North Yemen, 1962-70
40 100,000 Sierra Leone, 1991-present
41 100,000 Albania, 1945-91 (own people)
42 80,000 Iran, 1978-79 (revolution)
43 75,000 Iraq, 2003-present (domestic)
44 75,000 El Salvador, 1975-92
45 70,000 Eritrea against Ethiopia, 1998-2000
46 68,000 Sri Lanka, 1997-present
47 60,000 Zimbabwe, 1966-79; 1980-present
48 60,000 Nicaragua, 1972-91 (Marxists/natives etc,)
49 51,000 Arab-Israeli conflict 1950-present
50 50,000 North Vietnam, 1954-75 (own people)"
fortsättning: FrontPage Magazine

fredag 19 oktober 2007

Motsånd mot tvåstatlösning

Raketattackerna från Gaza fortsätter.
Under tiden 1-15 oktober besköts Israel med 15 raketer och 48 granater från Gaza. Sedan 15 juni när Hamas tog över makten i Gaza har 240 rakter avfyrats mot Israel.
Den 7 oktober sköts en Grad raket mot staden Netivot ca 15 km in på israeliskt territorium. Grad har längre räckvid och större sprängkraft än Kassamraketerna och det är en farlig utveckling att detta vapen nu används mot israeliska civila mål. Samma morgon träffades kibbutsen Keren Shalom av 8 granater, ett hus fick betydande skador.
President Shimon Peres uppgav igår att sex potentiella sjävmordbombare anhållits de senaste tre veckorna när de försökt ta sig in i Israel med sprängämnen.

Hamas motsätter sig planerad fredskonferens
Några citat av Hamasledare:
Khalid Mashal i Mekka 8 oktober: "Motståndet (ordet används för terrorattackerna) är vår strategi för befrielsen av Palestina. Vi är förberedda för en ny omgång av motstånd.(OKAZ, 9 October) - Fienden kanckar på vår dörr för att förhandla med oss och vi vägrar och planerar en ny omgång av motstånd. ( tidningen Felesteen 10 okt)
Abu Ubeida en talesman för Hamas: "Ingen internationell konferens kommer att kunna binda våra händer eller hindra oss från att fullfölja vår skyldighet att fortsätta motståndet och attackerna mot fienden" (Hamas/ Iz a-Din al-Qassam website, 14 October).
Även Khalid al-Batish från palestinska Jihad har samma linje som Hamas: Palestinsk Jihad kommer inte att vara bunden av något som man kommer överens om vid fredskonferensen. Jihad kommer att fortsätta attackerna även om man skulle komma överens om att upprätta en palestinsk stat med 1967 års gränser " hela Palestina är ockuperat inte bara territorierna Israel erövrade 1967". (Al-Quds al Araby 3 okt.)

Tvåstatslösning, en illusion?
Den israeliska historikern Benny Morris gästade Stockholm denna vecka.Enligt honom delar Fatah och PLO Hamas åsikt att Israel inte har rätt att existera.
"Den politiska process vi ser just nu, med arbete på alla sidor för en tvåstatslösning, kommer inte att avsluta konflikten, förklarade Benny Morris. Snarast är den en illusion. Och det beror på att palestinierna inte vill ha en tvåstatslösning. De vill ha en enstatslösning - och med det menas inte en judisk stat.Fatah och PLO vill inte att Israel ska finnas, sade Morris. Och deras kamp för detta sker i etapper, där varje överenskommelse ses som ett steg på vägen mot det palestinska övertagandet av hela området." Detta skriver Per Gudmundson på SvD ledarbloggen den 16 oktober och fortsätter: "Ingen lösning på konflikten står att finna, menade Morris, så länge det inte sker en förändring i palestiniernas mentalitet. Men givet hur den offentliga debatten förs i arabvärlden, och med tanke på hur indoktrineringen av barnen ser ut, så verkar inte det särskilt aktuellt."

Libanon måste sluta diskriminera de palestinska flyktingarna säger Amesty International i en rapport. Mer än 300.000 palestinier lever i Libanon, trots att det är 60 år sedan de flydde har de inte fulla medborgerliga rättigheter i landet. Läs mer.

onsdag 17 oktober 2007

Palestinierna - för eller mot tvåstatslösning


Inför fredskonferensen i USA har de palestinska ledarna krävt att en nybildad palestinsk stat skall bestå av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem (tillsammans 6205 kvadratkilometer). Dethär är något som den israeliska regeringen ganska långt verkar vara beredd att acceptera. Naturligtvis måste man förhandla om gränserna och byten av vissa områden, men man kunde kanske komma överens. Tyvärr måste man fråga sig om detta verkligen är vad palestinierna eftersträvar. Problemet är att palestinierna under årens lopp gett ett annat budskap till det egna folket och tydligen fortsätter de ännu att ge dubbla budskap.
Budskapet som förmedlats till palestinierna, bl.a. i skolundervisning och barnprogram i TV, är att Palestina kommer att ersätta Israel. Alltså inte två stater sida vid sida utan en (1) palestinsk stat.
Den Fatahkontrollerade palestinska televisionen visade denna vecka kartan här ovan där Israel är målat i den palestinska flaggans färger med texten:Palestina 2007. Man kan fråga sig på vilket sätt det skall hjälpa till att få allmänheten att ställa sig bakom en eventuell överenskommelse, ifall det är vad man efterstävar.


Senaste vecka varnade representanter för de palestinska flyktingarna Abbas för att gå med på en tvåstatslösning. Om detta kan du läsa mera här. En tvåstatslösning skulle enligt dem vara "liktydigt med att acceptera judarnas påstådda historiska och bibliska rätt till landet och en ytterst farlig utveckling".


Palestinian Media Watch rapporterade om kartan.

tisdag 16 oktober 2007

Fotbollshuliganer och antisemitism

“Gas, Gas – Hamas, Hamas – Jihad, Jihad – Juden Raus”. Detta ropades mot israeler som kommit för att följa med det israeliska fotbollslaget Hapoel Tel Avivs match mot AIK på Råsunda.
Såhär skriver en som var med: "Jag möttes vid utgången från stadion – tillsammans med de hitresta israelerna – för första gången i mitt liv av skrikande skinnhuvuden som skrek “Juden” mot israelerna och AIK-supportar som skanderade “Gas, Gas – Hamas, Hamas – Jihad, Jihad – Juden Raus”. Jag lämnade snabbt platsen men såg efter en tid ett flertal polisbilar anlända."
Dethär rapporterar Anders Engström den 5 oktober på sin blogg http://dibbuk.se/index.php?id=676

"- Vi förstod att någonting var på gång när de yngre anhängarna lämnade arenan sju minuter före matchens slut. Ganska så snart förstod vi att de var ute efter de israeliska supportrarna, som stannat kvar på Råsunda stadion." skriver Marianne Berglund i Dagens Nyheter.
Läs mer om händelsen här DN

söndag 14 oktober 2007

Palestinsk rapport om striderna mellan Fatah och Hamas

Palestine Center for Human Rights har publicerat en rapport om striderna mellan Fatah och Hamas mellan den 7 och 14 juni 2007.
Rapporten kan läsas i sin helhet på deras hemsida.
I rapporten kan man läsa att striderna var ovanligt grymma och båda parterna bröt mot internationella lagar.Under veckan dödades 161 palestinier, av dem 41 civila, 7 barn och 11 kvinnor.
Under striderna dödades medlemmar av de stridande trupperna som lagt ner sina vapen, ett antal personer som var intagna på sjukhus dödades, fångar torterades och bostadshus och sjukhus användes i striderna och därmed utsatte man civila för fara. Dessutom hindrades sjukvårdspesonal att komma till de områden där striderna pågick. I åtminstone ett fall dödades en motståndare genom att han knuffades ut från en hög byggnad, i det andra dokumenterade fallet är det oklart om mannen, som tillfångatagits, hoppade eller kastades ner från ett höghus. Parterna kidnappade sina motståndare för att senare döda dem.
I rapporten konstateras att de Palestinska Myndigheterna inte tillsatt någon undersökningskommission för att utreda brotten som begicks under striderna.

Rapportens avslutningsord på engelska:
Conclusion
1. The internal fighting between Fatah and Hamas movements has peaked with the latest round
of fighting, which has ended with Hamas’ takeover of the Gaza Strip as its military wing, the
‘Izziddin al-Qassam Brigades, has seized control over security headquarters and sites.
2. This report has pointed out serious violations of the provisions of international law concerning
internal armed conflicts, including violations of the right to life and physical integrity perpetrated
by the two movements. These violations included extra-judicial and willful killings; disregard
for the lives of Palestinian civilians; abduction and torture of persons; attacks against civilian
facilities, including houses and apartment buildings; shooting at peaceful demonstrations;
attacks against hospitals and medical and civil defense crews; seizure, robbery and destruction
of public and private institutions.
3. These crimes were an extension to similar crimes committed by the two sides in all rounds of
fighting over 15 months. The two sides perpetrated grave breaches of the provisions of international
law concerning internal armed conflicts, including extra-judicial and willful killings
and shooting at combatants and civilians after capturing them.
4. The internal fighting over the past 15 months is an integral part of the state of lawlessness
and security chaos that have plagued the Occupied Palestinian Territory, taking the lives of
hundreds of Palestinians, as the Attorney-General and law enforcement bodies have failed to
take legal action against the perpetrators of such crimes.
5. The Palestinian National Authority has never established any inquiry commissions to investigate
rounds of fighting and take legal actions against those who committed crimes. PCHR has
always called for establishing inquiry commissions to investigate all crimes and take legal
actions against those who committed crimes, but these calls have not been taken into consideration
by the Palestinian National Authority.
6. Instead, truces have been concluded between Fatah and Hamas movements, under which
abductees from the two movements were released, while criminals and murderers have
remained free enjoying impunity and cover by their political leadership.
7. The failure to take legal action and against criminals has served as a major factor in the
outbreak of armed clashes, which often take the form of clan conflicts whose roots have been
armed clashes between the two movements.

onsdag 10 oktober 2007

Muslimsk bön enligt Al-Hayat Al-Jadida


Karikatyr i "moderata" Fatahs dagstiding Al-Hayat Al-Jadida. En muslims bön vid åsynen av en amerikansk US B-2 Stealth Bombplan.
Kanske det får ses som uppladdning inför den planerade fredskonferensen i USA.
"Allah, skingra dem!
Gör deras hustrur till änkor!
Gör deras barn föräldralösa!
Ge oss seger över dem!"

Muslimska Brödraskapet-ny vokabulär men gamla åsikter

Det Muslimska Brödraskapet i Egypten har skrivit ett utkast till partiprogram enligt vilket bl.a. kvinnor och kristna inte kan bli president . Samtidigt som man betonar kvinnor och mäns lika värde varnar man för att belasta kvinnor med plikter som strider mot deras natur och deras roll i familjen.
Det Muslimska Brödraskapet har varit förbjuden som parti sedan 1954 men dess representanter har ställt upp i parlamentsvalet som obundna och i valet 2005 var de med ca 20% av platserna det största oppositionspartiet.
Enligt utkastet strävar man också till att upprätta ett råd av muslimska präster som skall övervaka regeringen, ungefär som i Iran.
Programutkastet har väckt negativa reaktioner. Sameh Fawzy,en kristen politisk analytiker bekriver utkastet " som mycket långt från principerna för en modern stat".
Läs mera i Jerusalem Post

söndag 7 oktober 2007

Kristen palestinier dödad i Gaza

Rami Ayyad chef för "The Teacher's Bookshop" som tillhör det Palestinska Bibelsällskapet hittades död i Gaza idag rapporterar Jerusalem Post.
Kristna i Gaza uppgav att Rami fått flera dödshot av radikala muslimer den senaste tiden, så trots att ingen tagit på sig ansvaret för mordet antar man att det är på grund av hans aktiviteter som kristen som han mördats.
Bokhandeln har varit utsatt för flera attacker de senaste två åren.
För två veckor sedan misshandlades och rånades en äldre kristen kvinna i Gaza av en maskerad man som kalllade henne "otroende".
Händelserna ökar naturligtvis rädslan bland den lilla kristna minoriteten, ca 2.500, i Gaza.
Läs mera

fredag 5 oktober 2007

Israels existens en förolämpning enligt Ahmadinejad

Jerusalemdagen (Al-Quds dagen) firades idag bl.a. i Iran, där miljoner mänskor protesterade mot att Israel kontrollerar Jerusalem. President Ahmadinejad sade om Israel: "Skapandet, den fortsatta existensen och det obegränsade stödet (från väst) för denna regim är en förolämpning av mänsklig värdighet."
I demonstrationstågen hörde man människorna ropa "Död år Amerika" och "Död åt Israel".
Ayatollah Mahould Hashemi Shahroudi,chefen för rättsväsendet i Iran, sa att "demonstrationerna var en god start på förintelsen av sionistregimen". Läs mera.

Striderna mellan Fatah och Hamas fortsätter i Gaza. Hamas anklagar Fatah för att stå bakom åtminstone 14 attacker mot Hamas under de senaste två veckorna. Hamas uppger att i tisdags dog tre Fatahmän i en så kallad arbetsolycka, en bomb exploderade för tidigt. Fatah å sin sida säger att männen dog när Hamas avfyrade en raket mot deras fordon.
I tordags skadades tre Hamas polismän när en bomb detonerade nära deras fordon.Läs mera.

PMW rapporterar om en artikel i Al Quds, (Aug. 28) där Dr. Hamza Dhib Mustafa, religiös ledare i de Palestinska myndigheterna och tillsatt av Abbas i augusti 2006, skriver om muslimernas överlägsenhet.
"Muslimerna och deras samhällen är mer utvecklade och mer storslagna än väst och deras samhällen..." Muslimerna är världens herrar, ledare och lärare..."
Europa och väst skulle aldrig ha kunnat skriva deklarationen om de mänskliga rättigheterna 1948 om de inte influerats av den islamska kulturen där principerna fanns redan 1400 år tidigare, skriver han vidare. Läs mera.

söndag 30 september 2007

Oroligt i Gaza

Oroligheter mellan Fatahanhängare och Hamas fortsätter i Gaza. Nio personer skadades på lördagen i strider när Hamas försökte byta ut en "självständig" präst i en moské mot en av sina egna anhängare. Läs mera här.

Chefen för FN:s råd för mänskliga rättigheter medger att rådet misslyckats i sin behandling av Israel.
Ha'aretz: UN human rights chief: We failed in handling Israel-PA conflict
Jerusalem Post: UN: We have criticized Israel unfairly

Inför den kommande fredskonferensen stiger insatserna. Mahmoud Abbas säger i en intervju i Wahington Post att palestinierna inte nöjer sig med 92% av Västbanken utan kräver att gränserna (eg. vapenstilleståndslinjerna) från 1967 skall gälla. Han påstår att före 1947 hade palestinierna 95% av Palestina.
I verkligheten var det britterna som då regerade över Palestina så palestinierna hade ingenting, åtminstone inte om man talar om en självständig stat.
Ifall Abbas håller fast vid sina krav är risken stor att konferensen blir ett fiasko. Den israeliska regeringen verkar vara beredd till stora eftergifter och kompromisser men vapenstilleståndslinjen före 1967 kan inte bli ny gräns.

torsdag 27 september 2007

Raketattacker mot Israel fortsätter

I går avfyrade palestinierna 10 raketer från Gaza mot Israel ingen skakdades men ett hus träffades. Dessutom sköt palestinierna ett tjugotal granater över gränsen från Gaza.
Israel svarade med att angripa de som stod bakom attackerna samt några som var på väg att utföra attacker,11 palestinier dödades 7 av dem Hamasterrorister.
Hamas reagerade med att säga att Israel kommer att få betala dyrt för sin aggresiva attack.
Mahmoud Abbas har bett FN ingripa och stoppa Israels massaker på palestinierna. Abbas utreder om FN:s säkerhetsråd kan sammankallas för att stoppa Israels aggression.
De palestinska ledarna, det är ingen skillnad om det är Hamas eller Abbas, gör sig minst sagt löjliga. Först skjuter man raketer mot civila mål i Israel dag efter dag, vecka efter vecka. När Israel sedan svarar på attackerna ropar man på hjälp av FN mot "Israels aggression" och "massaker av palestinier".
Dethär är förvisso inget nytt, tvärtom det är ett mönster som upprepats alltför ofta. Vad värre är; omvärlden sväljer vanligtvis lögnerna, FN sammankallas och Israel fördöms i en ensidig resolution.

Här kan man se en musikvideo som Hamas gjort på hebreiska.I videon hyllas terrorister och självmordsbombare.
En del av texten:"En bombning varje minut - Soldater är rädda - I svarta säckar - Stycken av judars kött - Hamas, Hamas, Hamas!"

måndag 24 september 2007

Stor terrorattack på Yom Kippur förhindrades

Israeliska armén lyckades förhindra en självmordsattack som antagligen skulle ha riktats mot en stor fullsatt synagoga på Yom Kippur (Yom Kippur - Försoningsdagen firades senaste lördag).
I slutet av förra veckan utförde IDF en operation i Nablus. Operationens syfte var att förhindra terrorattacker mot Israel och operationen startade efter att man fått information om att terrorattacker var under planering. Nablus är terrorhuvudstad på Västbanken. Hittills under 2007 har IDF hitttat 10 bomblaboratorier i området, 2006 var 117 av 187 potentiella självmordsbombare som arresterades i Judéen och Samarien från Nablusområdet.
Under operationen i Nablus dödades en israelisk soldat och en skadades, två palestinska terrorister dödades.
IDF hittade vapen gömda i civila bostäder, bl.a. handgranater, gevär ammunition och material för att framställa bomber.
49 efterlysta palestinier arresterades, Hamas och PFLP terrorister, bland dem fanns Nihad Rashid Hasan Shakirat, ledare för Hamas i området.
Shakirat avslöjade i förhören att han levererat ett bombbälte till Mahed Ashur som bodde i Nablus men arbetade i Tel -Aviv. IDF kunde därefter arrestera Ashur som visade soldaterna vägen till en vapengömma. Ashur erkände också att han mottagit ett självmordbälte och levererat den till Tel -Aviv för att användas i en självmordsattack mot civila i Israel.
Självmordsbältet påträffades av polisen i ett hem i södra Tel-Aviv.
När trupperna genomsökte ett hem bedyrade en gravid kvinna som satt på sin säng att det inte fanns något onormalt i hennes hem hon påstod också att hon mådde dåligt och inte kunde stiga upp. Lite senare fann man en vapengömma under hennes säng.
I en annan operation arresterades en Hamasterrorist som klätt ut sig till kvinna för att undkomma soldaterna.
Israel får ta emot mycket spott och spe för att de inte låter kvinnor, gravida och sjuka passera enklare genom säkerhetskontrollerna men som exemplet ovan visar använder terroristerna ohämmat kvinnor för att genomföra sina operationer.
Tack vare flera lyckade arresteringar och operationer kunde IDF och poliserna denna gång rädda livet på kanske hundratals synagogbesökare.
Medan Olmert och Abbas fortsätter sina samtal för att om möjligt ha något konkret att komma med till fredskonferensen i november är man i Israel medveten om att Hamas och andra terrorgrupper kommer att göra sitt yttersta för att genomföra några större terrorattacker för att därmed förstöra förhandlingsklimatet.

fredag 21 september 2007

Grävningar på Tempelberget-utan arkeologer

De muslimska myndigheterna som administrerar över Tempelberget i Jerusalem har grävt ett 400m långt och 1,5m djupt dike över berget. Arkeologer i Israel rasar över att Israels regering har gett tillåtelse till arbetet. Arbetet har utförts med grävmaskiner men arkeologerna säger att arbetet borde ha utförts med spade och pensel. Nu är man rädd att ovärdeliga arkeologiska fynd gått förlorade. Det är en vanlig uppfattning bland palestinska muslimer att det aldrig funnits något judiskt tempel på Tempelberget, de har heller inget intresse av att hitta arkeologiska bevis för detta.
Här kan man se hur ett nyhetsteam som försöker komma in för att filma arbetet hindras.
Som jämförelse kan nämnas att när israeliska myndigheter grävde UTANFÖR Tempelbergsområdet för några månader sedan protesterade hela den muslimska världen. Israel satte då upp kameror som övervakade arbetet och den som ville kunde via internet följa med arbetet.
Text och foton här.
Jerusaelm Post skriver mera.

En fransk domstol har belutat att France2 TV måste lämna ut hela videoinspelningen (oklippt) av dödskjutningen av den 12- åriga Mohammed al-Dura år 2000. Det finns de som tror att händelseförloppet var arrangerat. Kameramannen som filmade händelsen har tid på sig till 14 november att lämna in filmen, ny domstolsbehandlig blir i februari.