tisdag 4 juli 2023

Artificiell intelligens om judarnas rätt till eget land

Jag testade Microsofts chatt med artificiell intelligens. Frågade om judarnas rätt till en självständig stat.
Fick ett allmänt svar där man hänvisade till judarnas religiösa och historiska bakgrund i landet och ett konstaterande att det finns olika åsikter i frågan.
Frågade sedan varför den inte nämnde San Remo deklarationen. Till svar fick jag ett konstaterande att deklarationen är ett juridiskt bindande dokument som ger judarna rätt till landet, men att den inte ville ta upp den i en kort allmän förklaring. Bad om ursäkt för saken ifall jag tyckte att dokumentet var viktigt.
Frågade ännu varför den inte nämnde att Storbritannien uttryckligen fick administrera Palestina mandatet för att där återupprätta judarnas egen stat. Svar ungefär som ovan, den höll med och bad om ursäkt.
Min slutsats: Artificiell intelligens är säkert bra på många saker men lita för allt i världen inte på den. Den är ingen objektiv sanningssägare utan styrs av den information den har tillgänglig och antagligen av hur frågorna ställs. Den var i alla fall väldigt artig!
Positivt också att den accepterade fakta utan argumentera emot. Det är mer än vad man kan säga om många människor jag diskuterat med. Det hjälper kanske att inte vara känslomässigt engagerad.