fredag 30 december 2022

EU bryter mot ingångna avtal för C-området på västbanken

EU väljer att bryta mot överenskommelser som de själva varit med om att underteckna.

Alan Baker lyfter fram fakta som bland andra EU väljer att blunda för.

Why does the EU disproportionately fixate on Israel? - opinion

The EU’s extreme and illogical fixation seems to represent and echo the long-held personal aversion and hostility to Israel of EU High Representative Josep Borrell.

"...In attempting to undermine and to intervene in Israel’s legitimate and agreed-upon jurisdiction and governance in Area C, and in supporting Palestinian attempts to violate the Oslo Accords, the EU is in fact violating the terms of the very agreement to which it attached its signature as witness...

...In so doing, the EU relies on several utterly false and misguided assumptions. Claiming that Area C is “to be preserved as part of a future Palestinian state in line with the Oslo Accords” based on the two-state solution is simply a mistaken and misleading interpretation of the Oslo Accords. They made no reference whatsoever to any “future Palestinian state” or “two-state solution.”

On the contrary, the Palestinian leadership and Israel agreed that the ultimate fate of the territories will be agreed upon in permanent status negotiations. No determination was made as to the outcome of such negotiations, whether they will result in one, two or three states, a federation or a confederation...

...The EU document notes the EU’s commitment to “contribute to building a Palestinian state within the 1967 borders.” However, the Oslo Accords made no mention whatsoever of the 1967 borders. On the contrary, there has never been any 1967 border but an Armistice Demarcation Line established in the 1949 Armistice Agreements between Israel and its neighbors under UN auspices.

These agreements stated specifically that the Armistice Demarcation line was not intended to constitute a border but rather a temporary line separating the forces pending negotiation of peace agreements.

Furthermore, both 1967 UN Security Council resolution 242 establishing the conditions for Middle East peace following the 1967 Six Day War, as well as Palestinian leadership and Israel in the Oslo Accords, agreed that negotiation on borders would be on the negotiation table in the permanent status negotiations. The EU and its member states fully supported these international determinations..."

Israels nya ministrar

 Who’s who in the new Netanyahu-led government

A look at the 31 ministers, just 5 of them women, in Israel’s 37th government from Likud and its far-right and ultra-Orthodox partners, and some of their newly created ministries

torsdag 15 december 2022

Lagar och beslut som Israels grundande bygger på


Israel's legal foundations | Lecture by Dr. Jacques Gauthier at the European Parliament 2022

ECI:

Bryssel – ECI uppmärksammade Palestinamandatets 100-årsjubileum med en särskild föreläsning och en högtidlig mottagning i Europaparlamentet i Bryssel den 17 november.

Den världsberömde internationella advokaten Dr Jacques Gauthier höll en föreläsning där han drog en linje från sionistkongressen i Basel 1897 över Balfourdeklarationen 1917, San Remoöverenskommelsen 1920, undertecknandet av mandatet för Palestina 1922 fram till FN:s delningsplan från 1947 och Israels självständighetsförklaringen 1948. "Dessa konferenser och fördrag utgör sammantaget den rättsliga grunden för staten Israel", sade han.

Dr. Gauthier slog återigen fast att det judiska folkets närvaro i Israel inte är som inkräktare eller kolonisatörer utan de är där med rätten på sin sida. De utgör en del av ursprungsbefolkningen och har en tydlig historisk, religiös och kulturell koppling till landet, som går tillbaka mer än tre tusen år. Det är detta som bekräftades vid fredskonferensen i San Remo 1920.

FN:s delningsplan från 1947, där det landområde som avsatts för en judisk stat blev reducerat till endast en bråkdel av det som de blivit lovade i San Remo, blev trots det accepterad av judarna, men förkastades blankt av araberna. I stället för att söka fred angrep sex arabiska arméer omedelbart det judiska folket i landet fast beslutna att utrota deras återupprättade nationella hem, bara tre år efter Förintelsen. Men nu, 75 år senare, står den judiska staten starkare än någonsin.

Dr Gauthier citerade från Sakarjas bok (kap 8 v 16-19) och uppmanade åhörarna att: "tala sanning till varandra, döm rätta domar i era portar, domar som ger frid". Hans budskap blev väl mottaget av både ledamöter och tjänstemän i Europaparlamentet. Många erkände att de aldrig tidigare hade hört en så klar presentation av staten Israels rättsliga grund. Se föreläsningen här (46 min).


European Report | Is the UN contradicting itself? | November 2022

The relevance of the Mandate for Palestine today. What does international law say about the legal status of the state of Israel and the old city of Jerusalem? The program host, ECI Founding Director Tomas Sandell is joined in the studio of the European Parliament by legal scholar Dr. Jacques Gauthier and MEP Charlie Weimers.

ECI månadsrapport

 November är månaden för det judiska folkets arv

På många sätt är november en månad då det judiska folket kommer ihåg sin historiska strävan att bli återupprättade som stat. Det var den 2 november 1917 som krigskabinettet i Storbritannien utfärdade Balfourdeklarationen där brittiskt stöd för ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina kom till uttryck. Historikern David W. Schmidt påpekar i sin nyligen utgivna bok, "Partners together in this great enterprise", att en majoritet av medlemmarna i det brittiska krigskabinettet vid den här tiden var troende kristna med frikyrklig bakgrund och trodde på Bibelns profetior och på återupprättandet av den judiska staten.

Trettio år senare, den 29 november, blev resolution 181 antagen av generalförsamlingen i FN. Där föreslogs en plan för att dela Palestina och uttryckligen definiera landområdet där det judiska folket skulle grunda sin egen stat. Planen blev antagen med 33 röster för, 13 mot och 10 nedlagda röster. I denna månadsrapport från ECI för december ser vi tillbaka på månaden november och sätter fokus på staten Israel och dess rika arv och dess rättsliga grund. Vi påminner också om några av de personer som var med och formade viktiga händelser i det judiska folkets historia.

I tillägg till de många medlemmarna i det brittiska krigskabinettet 1917 fanns även USA:s president Harry Truman, som 1948 blev den förste ledaren i ett land som erkände den moderna staten Israel – han var en brinnande bibelläsare som hade läst igenom Bibeln två gånger när han var åtta år gammal.

Historien gör skillnad. Det är endast genom att återerövra den historiska sanningen om den lagliga och rättsliga grunden för staten Israel som vi kan avslöja alla uppdiktade lögner och vederlägga myterna från Israels svurna fiender. Dessa historiska sanningar innefattar den tragiska och brutala utvisningen av judarna från arabvärlden 1948 efter att Israel utropat sin självständighet. Läs fortsättning här


onsdag 14 december 2022

Antisemitiska uttalanden av Francesca Albanese från FN:s råd för mänskliga rättigheter

Francesca Albanese som på uppdrag av FN:s mänskorättsråd undersöker Israels "brott" mot mänskliga rättigheter har upprepade gånger gjort antisemitiska uttalanden visat sympatier för palestinska terrorister och jämfört Israel med Nazityskland.

UN Palestinian rights official’s social media history reveals antisemitic comments

...Francesca Albanese, an Italian lawyer, was appointed earlier this year as the UN special rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories. The rapporteur is an independent expert appointed by the UN Human Rights Council tasked with investigating human rights in Palestinian areas, publishing public reports and working with governments and other groups on the issue....

...A review of her past social media posts, media appearances and talks with activist groups found that aside from inveighing against a “Jewish lobby,” she has also sympathized with terror organizations, dismissed Israeli security concerns, compared Israelis to Nazis and accused the Jewish state of potential war crimes.

Then, as now, she refers to Israel as a settler-colonial enterprise and to Jews in Israel and the pre-state British mandate as foreign interlopers subjugating an indigenous Palestinian population. In her first official report to the UN this year, she urged a rejection of the conflict paradigm, describing Israel solely as an oppressor and legitimizing Palestinian “resistance.” She rarely acknowledges Palestinian terrorism...

måndag 12 december 2022

Palestinska myndigheten / Fatah skolar barn att bli terrorister

 PMW har publicerat en rapport som beskriver hur Palestinska myndigheten och Fatah uppfostrar de palestinska barnen att bli terrorister som hatar Israel. 

Man får hoppas att också beslutsfattare skulle läsa rapporten så att de bättre skulle förstå vad den palestinska myndigheten och Fatah med deras ledare Mahmoud Abbas står för.

Kort sagt:

- Hela området mellan Medelhavet och Jordan är palestinskt territorium som  kommer och skall befrias från de ondskefulla judarna.

- Israel måste förintas eftersom judarna/israelerna är sionisttjuvar, inkräktare och främlingar vars förfäder inte bott i landet

- Eftersom judarna inte har några rättigheter har palestinierna rätt att med våld ta tillbaka sitt stulna hemland. Befrielsen av Palestina kan ske enbart genom väpnad kamp.

Detta budskap sprids alltså till barn, 6-15 åringar. För att ytterligare motivera dem hittar man på en palestinsk historia i landet och framställer terrorister som hjältar och förebilder.

Om inte omvärlden kan sätt stopp för denna galenskap kommer det inte att bli något slut på de palestinska terrorattackerna på en mycket lång tid. Förutom offren för kommande terrorattacker är det också de palestinska barnen som lider och offras.

Hela rapporten kan läsas här: TEACHING TERRORTO TOTS  A Study of Waed - Fatah’s Magazine forChildren Ages 6-15

En presentation av rapporten här: Teaching Terror to Tots - reevaluating the Oslo Accords

The hundreds of examples in the 70 page report show that through Waed, Fatah – that has dominated and controlled the PA since its creation – has been teaching Palestinian children that:

 

“From the River to the Sea, Palestine will be free” after “the Zionist invaders will go to the garbage can of history” because “the period of Zionism will eventually pass.” As a last step all “the Jewish settlers in Palestine will disappear.”

 

Israel must be destroyed because Jews/Israelis are:

Zionist thieves who stole our land”… “Jewish invaders” ”… “foreigners from all ends of the earth who did not know Palestine and did not live in it – neither them nor their forefathers.”

 

Since Jews have no rights, Palestinians have the “right to wage an armed struggle to take back its stolen homeland.” This is the only PA/Fatah path, because “the liberation of Palestine will only be achieved through armed struggle.”


The following is an Executive Summary of "Teaching Terror to Tots":

 

Fatah, the ruling political movement of the Palestinian Authority (PA), runs a youth movement for Palestinian children ages 6-15 called the Lion Cubs (boys) and Flowers (girls) which publishes a children’s magazine called Waed (Arabic for “Promise”). The magazine is published on the youth movement’s website and distributed at Fatah and PA activities and in PA schools.

 

Fatah's education of children through Waed is the antithesis of peace education. Whereas not all the material in the magazine promotes hatred of Israelis and Israel, all references to Israelis and Israel are hateful.

 

Waed’s fundamental essages are that Israelis are foreign colonialist invaders, and therefore, Israel has no right to exist. Palestinians led by Fatah will continue the heroic armed struggle until the invaders are defeated and will leave. There is no hint of Israel's legitimacy, nor is there a possibility that Israel will coexist alongside a liberated Palestine, whose borders will include all of Israel.

 

Fictitious history creates violent destiny

Fatah’s rewriting of the past generates its vision for the future. A fictitious 5,000-year-old “Canaanite Palestinian Arab” people is invented as the pretext for all Palestinian rights: “Since the third millennium BCE, in other words, 5,000 years ago. Its Palestinian residents settled it” (Waed, Issue 37, p. 22). The erasure of the authentic Jewish history in the land is the pretext for denying Jews any rights. Israelis are branded as foreigners who came from all ends of the earth, foreigners who did not know Palestine and did not live in it – neither them nor their fathers and forefathers” (Waed, Issue 36, p. 2). Every city in Israel and every centimeter of Israel are said to be parts of the occupied Palestinian “stolen homeland.”

 

Accordingly, Israel is delegitimized as the “thieving entity” and Israelis are demonized as the “Jewish invaders” and “Zionist invaders.” Fatah proclaims it will destroy Israel by “liberating Palestine from the thieving Zionist entity” (Waed, Issue 32, p. 3). Israel's destruction is packaged in various euphemisms such as: the period of Zionism will eventually pass,” andthere is no invaderwho… did notleave it [Palestine] defeated.” (Waed, Issue 27, p. 23).

 

This inevitable “liberation of Palestine,” will be nothing less than Palestinian “victims” achieving justice, since Palestinians have the “absolute right to take back its rights in full” (Waed, Issue 26,p. 12).

Waed is emphatic that Fatah’s goal is to end Israel's existence and not merely Israel’s control over the West Bank. The references to “Palestine,” “stolen homeland” and “occupation” always include all the State of Israel. So do all the maps of “Palestine.”

Over thousands of years it has proven that… there is no invader who invaded this land and did not leave it defeated in the end, and that is what will happen to the Zionist invaders (Waed, Issue 27, p. 23).

 

Demonization

In addition to delegitimizing Israel the state, the PA/Fatah demonizes Israelis as individuals, calling them evil, racist, bloodthirsty killers, through expressions like the "giant Israeli murder machine,” Zionist gangs”and “the blood of Gaza's children did not quench the thirst of the Israeli monster.” Among the many libels it disseminates,the magazineaccuses Israel of Nazi-like horrors.

 

For the PA/Fatah, this fabricated history is what creates the vision for the Palestinian destiny. The Waed message: Israel was created by theft, its continued existence is a crime, and its termination via the armed struggle is justified and inevitable. The education transmitted to children via Waed will be the driving force for Palestinian hate and terror for another generation.


måndag 28 november 2022

Vart är Israel på väg?

 Jag har i mer än 20 år följt med vad som händer i Israel och bland annat dagligen läst israeliska dagstidningar. Den bild av landet som nu målas upp är den mörkaste jag upplevt.

Israel har under hela sin existens befunnit sig i krig med flera av sina grannar. Strider har blossat upp med jämna mellanrum. Under de senaste årtiondena har det främst handlat om strider med olika terrorgrupper, Hizbollah i Libanon och Hamas, Islamsk Jihad och Fatah i Gaza och på västbanken. Här har ingenting radikalt förändrats, hoten finns kvar och har förstärkts genom Irans inblandning.

Det som gör att det nu ser så mörkt ut är situationen på hemmafronten inne i Israel.

När man som Israel under hela sin existens varit tvungen att satsa på säkerhet och förbereda sig på att försvara sitt land blir vissa områden i samhället misskötta eller åtminstone förbisedda. Naturligtvis påverkar det också människorna att ständigt leva med terrorhotet från västbanken och den återkommande raketbeskjutningar från Gaza. Att omvärlden ofta visar sympatier för terroristerna och fördömer Israel som försvarar sig gör inte saken lättare att leva med.

Vad är det då som gör att det ser så mörkt ut?

Splittring inom landet

Politiken i Israels drivs på amerikanskt vis. Politiska motståndare är inte konkurrenter utan fiender.  Hårda ord från ledarna avspeglar  sig i efterföljarnas beteende. Vänster- och högeranhängare litar inte på varandra och respekterar inte varandra, vilket gör att judar vänds mot varandra.

Araberna som utgör ca 20 % av befolkningen i Israel har det inte lättare. Kriminaliteten i de arabiska samhällena är hög, mord förekommer ofta. Kriminella gäng har fått allt för mycket makt och trots att polisen på senaste år tagit itu med problemet sker det inga snabba förändringar till det bättre. Bland araberna finns det sådana som gärna identifierar sig som israeler, också sådana som frivilligt gör militärtjänstgöring i IDF. Andra sympatiserar med palestinierna i olika hög grad. Araberna är alltså också splittrade och står mot varandra.

Relationerna mellan judar och araber verkar inte bli bättre, snarare tvärtom. Borgmästaren i Acre, Shimon Lankri gick så långt att han i söndags varnade för inbördeskrig mellan judar och araber. Omkring hälften av judarna i Israel ser araberna som eventuella fiender eller åtminstone som opålitliga. Bland araberna säger endast 25 % att de kallar sig "israeler" och vill integreras som jämlika med judar. Över hälften av israelerna är enligt en undersökning oroade över läget.

Israels kommande regering som väntas ha ministrar från ytterhögern kan förvärra situationen ytterligare. De kommer knappast att göra några större satsningar på den arabiska sektorn och har gett oförsonliga uttalanden om araber.

Våldet

Israel har levt med krig och terrorattacker  i hundra år. Väldigt långt har omvärlden urskuldat araberna för deras terror och inte ställt dem till svars för sitt agerande. Det leder helt naturligt till att det finns individer bland judarna som drar slutsatsen att de också kan ta lagen i egna händer och gripa till våld. Vi har inte ännu sett något som påminner om det våld och den terror som palestinierna använder, men det finns judiska grupper som går utanför lagen. De tar till våld både mot araber och mot israelisk polis och militär. Hittills har israeliska ledare och politiker skarpt fördömt våldshandlingarna och kommer förhoppningsvis att göra det också  i fortsättningen. Men igen är den nya regeringen ett frågetecken. Kommande ministrar från extremhögern har lovat hårda tag och deras kopplingar till grupper som inte dras sig för våld har skapat oro.

Under det senaste året har Israel förhindrat 500 terrorattacker. Terroristerna som lyckas i sina uppsåt dödar och skadar många människor. Det är tragiskt och hemskt och skapar mycket lidande. 

Iran fortsätter att hota den judiska staten, försöker utveckla kärnvapen och stöder terrorgrupperna Hizbollah, Hamas och Islamsk Jihad. Hotet från Iran vilar ständigt över Israel.

De yttre fienderna har Israel trots allt relativt bra lärt sig att bekämpa fastän kostnaderna varit höga, räknat både ekonomiskt och i mänskligt lidande. Men om våldet ökar inom landet kan det bli svårare att bekämpa.

Den nya regeringen

Benjamin Netanyahu är en skicklig och erfaren politiker. Det bevisar han bland annat genom att han lyckats samla en koalition som vann det senaste parlamentsvalet. I dagsläget ser han också ut att lyckas bilda en regering.

I allmänhet kan man säga att när en ledare börjar betrakta sig själv som den enda som kan leda ett land blir han en sämre ledare. Netanyahu har enligt min mening en tid gått i denna riktning och försökt koncentrera väldigt mycket makt till sig själv.

Som jag nämnt samarbetar Netanyahus Likudparti nu med partier långt ut på högerkanten. Ledarna för dem, Itamar Ben Gvir och  Bezalel Smotrich har gjort uttalanden som inte hör hemma i en demokrati. Ben Gvir har visat sympatier för Meir Kahane,vars parti uteslöts från parlamentet 1994 på grund av terroristkopplingar. Smotrich har gjort uttalanden som inte kan betraktas som annat än rasistiska. Med extremhögen i regeringen kommer omvärldens syn på Israel att bli ännu mer fördömande, om det överhuvudtaget är möjligt.

Den nya regeringen kommer antagligen att försöka ändra på Högsta domstolens befogenheter att vägra anta lagar som parlamentet stiftat. Eftersom Israel inte har någon grundlag har domstolen varit en balanserande kraft som förhindrat att vilka lagar som helst kunnat köras igenom med en rösts majoritet. Detta kan nu ändras och det får konsekvenser.

Yaakov Katz skriver i Jerusalem Post: "Jag håller inte med dem som hävdar att Israel glider mot en diktatur, men vi övergår från en liberal demokrati till en typ av auktoritär demokrati."

Det finns alltså många mörka moln på himlen men som alltid finns solen där bakom. Vi får hoppas att det blir förändringar till det bättre. Men vi som är kristna och vill stöda Israel kan göra mer än hoppas, vi kan be. Nu om någonsin är det dags att be för Israel!


Conceding to extremists, Netanyahu hatches intolerant, alienating, vulnerable Israel                             He is giving toxic provocateurs more power than they could have imagined and is set to take a wrecking ball to our judiciary. It’s a recipe for disunity and national weakness...

...What Netanyahu is concocting is not the “normal” preparation for a new government, with leaders and an agenda at odds with the preceding, defeated coalition. It is, rather, a recipe for an unrecognizable Israel — more internally divided; much less democratic; more religiously intolerant; more male-dominated; its “people’s army” no longer as consensual and above politics; self-defeating in its potential policies regarding the Palestinians, and at odds with much of Diaspora Jewry. It is a recipe for a self-defeating Israel which, if carried through to its full potential excesses — and I stress if — risks rendering the country unsustainable as it descends into internal discord, deepening regional friction, fraying international support, and mounting diplomatic, economic and military pressure....

Israel Police is ‘antisemitic’, says Ben-Gvir's chief-of-staff pick - report                                       Hanamel Dorfman, an Israeli settler activist who in the past called Israel Police "antisemitic" and a "mafia," is set to become chief of staff for incoming national security minister Itamar Ben-Gvir's, Haaretz reported Sunday evening.

Israelis are most concerned with internal Arab-Jewish conflict - study                                                  The majority of Jews in Israel do not perceive Israeli-Arabs as equals. * Only 25% of Arab-Israelis call themselves “Israeli”.

We're on the brink of civil war between Jews and Arabs, warns Acre mayor                                          The State of Israel is "on the brink of civil war" between Jews and Arabs, warned Acre Mayor Shimon Lankri during an emergency conference of the Forum for Security, Governance and Settlement on Sunday.

Netanyahu's discovering it's not easy to form a government - opinion                                         EDITOR'S NOTES: Israel is still a democratic country, but with the balance between the separation of powers changing, the character of the state is also changing.

Why did Israel elect people with hateful views? - opinion                                                                          I love Israel; I will always love Israel and consider myself privileged to be able to live in the one Jewish state and would not wish to live in any other country. But, like others, I am concerned about whom incoming prime minister-designate Benjamin Netanyahu might choose for strategically important ministerial positions.

IDF says West Bank raids foiled some 500 terror attacks over past year                                             Military says over 2,500 suspects arrested in months-long operation; cites steep rise in settler attacks against Palestinians, including in usually non-violent areas

The IDF must be kept out of Israel's political turmoil - editorial                                                        There’s a growing sense that Ben-Gvir’s entrance into the government is going to unleash a tidal wave of lawlessness and retribution against anyone who doesn’t think like him and his followers.

fredag 25 november 2022

Palestinska myndigheten sänder barn i döden

 Här följer några artiklar och rapporter som visar hur den palestinska myndigheten hänsynslöst utnyttjar barnen för sina syften.

Special Report for UN World Children’s Day: How and why the PA kills its own children

The PA sends its children to be killed so that it can blame and demonize Israel before the international community. The UN and many governments fall into the PA trap and criticize Israel for killing Palestinian children - even though the PA sent the children to be killed. Were it not for international criticism of Israel, the PA would have no political benefit in killing their own children and Palestinian children’s lives would be saved.

Fatah turns murderers of babies into heroes for kids

For Fatah, the party of Palestinian leader Mahmoud Abbas, it is not sufficient to murder Jews. It is not even sufficient to glorify the terrorists who murdered Jews. For Fatah, it is no less important to poison the minds of young Palestinians, by turning such murderers into heroes, and enlisting kids to demonstrate solidarity with them.

PA urges youth to seek “Martyrdom-death,” which it presents as a “wedding”

While others would mourn, the PA revels in the death of Palestinian children and youth. As is being exposed daily this week by Palestinian Media Watch in honor of World Children’s Day, the PA actively encourages youth to seek death for “Palestine” and “Allah,” promoting it as a “wedding” to 72 Virgins in Paradise.

PA celebrates dead "children as a sacrifice for Jerusalem and the cause"

Palestinian children and youth are in grave danger. The PA has announced that it wants them dead – literally offered as “sacrifice for Jerusalem and the cause.”

Many of the terrorists who have been killed in recent terror attacks have come from the cities of Jenin and Nablus. To reinforce the terror and encourage more young people to seek Martyrdom, the PA produced and broadcast a filler on its official TV station showing funerals of dead terrorists in Jenin. It praises the city for “sacrificing” its children - as “heroes” and brags: “Jenin is exporting freedom to the world, and presenting its children as a sacrifice for Jerusalem and the [Palestinian] cause.” The PA further turns the terror and Martyrdom into religious worship saying that it is “Allah’s choice”: He has chosen Jenin as “a gushing spring of Martyrs and Martyrdom”:

Palestinian children wear necklaces with pictures of their dead terrorist “role models”

The latest trend in the PA is a new kind of jewelry: Necklace-amulets with pictures of terrorist “Martyrs” on them!

Hisham, a storeowner in Nablus who makes these necklaces, named specific terrorists who are most popular. All of them have carried out shooting attacks and some of them were members of the terror cell The Lion’s Den. Official PA TV reported that kids and youth are buying the necklaces, showing a very young boy wearing two with pictures of armed terrorists: 

fredag 15 april 2022

Välsignad påskhelg!

 I kväll inleds firandet av den judiska påsken till minnet av uttåget ur Egypten. Den kanske märkligaste och viktigaste händelsen i Israels folks historia. Det judiska folket som var slavar blev fria och fick genom Guds ingripande möjlighet börja vandringen mot det land deras fäder fått till arvedel.

Judarnas fortsatta historia ledde ett par tusen år senare till den märkligaste och viktigaste händelsen i hela mänsklighetens historia. Messias, Jesus föddes och tog påskalammets plats, på samma sätt som lammet i Egypten räddade från döden räddar nu Guds lamm människor från dödens och syndens våld och befriar oss.

Israels folk blev förvirrade och besvikna över att befrielsen innebar en ökenvandring där förhållandena tidvis kunde vara svårare än under tiden i Egypten. Samma förvirring kan drabba oss som befriats av Guds lamm, Jesus, inte heller vi kommer direkt in i det förlovade landet.

Israels folk fick ändå efter en tid komma in i sina fäders land. På samma sätt får vi lita på att vi kommer att nå fram till målet.

Därför får vi också denna påsk låta hoppet leva, kanske nästa år i Jerusalem.måndag 4 april 2022

Palestinska reaktioner på terrorattacker

 PA sides with terror organizations – rejects Israel’s right to stop terror (PMW)

It only took only two days for Palestinian Media Watch’s assessment to be proven correct - that Mahmoud Abbas’ condemnation of the recent Palestinian terror was “insincere,” and not an honest statement rejecting terror.

On Saturday morning, Israeli soldiers killed three Palestinian terrorists who were on their way to an Israeli city to commit a major terror attack. One of the terrorists Seif Abu Libdeh wrote a long farewell letter - which he read in front of a camera and then placed in their car, assuming it would be found by the Israeli army after their attack. The Islamic Jihad terror organization publicized the video after the terrorists were killed.

In the note he wrote of his motivation to commit a terror attack and die as a Martyr:“I, the humble servant of Allah… Seif Hifzi Abu Libdeh... I surrender my soul easily for the sake of Allah, for the liberation of Muslim Palestine, from the defilement of the attacking Jews.”

In spite of this clear evidence that these men were terrorists with intention to murder Israelis, the two top PA leaders, Chairman Mahmoud Abbas (via his spokesman) and Prime Minister Muhammad Shtayyeh both joined Islamic Jihad and Hamas in condemning Israel’s prevention of the terror attack, as a “premeditated attack,” an “extrajudicial murder,” a “horrific crime” and a “flagrant challenge to… international law”: 


Fatah Official Jamal Al-Huwail Praises 'Lone Lion' Who Murdered Four Israelis In A Beersheba Knife Attack: It Proves Palestinians Believe In Palestine From The River To The Sea (MEMRI)

In a March 23, 2022 interview on Mayadeen TV (Lebanon), Palestinian politician Jamal Al-Huwail, a member of Fatah's Revolutionary Council, praised the March 22 stabbing attack in Beersheba, Israel, in which four Israeli civilians were killed and several wounded. He said that Israelis call such attackers "lone wolves," but that Palestinians call them "lone predatory lions." Al-Huwail also said that the Zionists fear that such attacks will serve as a model and spread to other districts. In addition, he said that the fact that this attack took place within Israel's 1948 borders in "the very heart of this criminal Zionist occupation" is significant because it proves that in the consciousness of the Palestinian people, "Palestine still stretches from the Jordan River to the Mediterranean Sea," despite the 70-year "occupation."

Palestinians In Jenin Celebrate, Hand Out Sweets Following Terrorist Attack In Bnei Brak, Israel: 'Millions Of Martyrs Are Marching To Jerusalem!'  (MEMRI)

On March 29, 2022, the Palestine News channel on YouTube posted video footage of celebrations in Jenin following the same-day terrorist attack in Bnei Brak, Israel which left five Israelis dead. In the footage, Palestinians are seen giving out sweets, marching towards the attacker's home, singing, and chanting: "Millions of martyrs are marching to Jerusalem!"

Palestinian Islamic Scholar Mohammed Afeef Shadid: Those Who Celebrate Mother's Day Have Lost Their Identity; We Should Celebrate Women Like Safiyya, The Prophet's Companion Who Killed A Jew, Rather Than Mothers Who Send Their Daughters To Mingle With Co-Eds At University (MEMRI)

Palestinian Islamic scholar Mohammed Afeef Shadid said in a mosque address that was posted on the Al-Aqsa Call YouTube channel on March 23, 2022 that people who celebrate Mother's Day "have lost their identity completely." Shadid said that a mother who sends her daughter to university to dance and intermingle with men fails her daughter, while a son who only gives his mother a present on Mother's Day has failed his mother. He also said that the mothers worthy of reverence are women who resemble Safiyya bint Abd al-Muttalib, a companion of Muhammad who had killed a Jew who had been heavily armed and who even men could not fight.

Secretary Of Fatah's Jenin Branch, At Rally Celebrating Bnei Brak Attack: The Shooter Was A Fatah Hero; Some People Think Fatah Has Retired But When Fatah Carries Out An Attack – It Is A 'Quality Attack  (MEMRI)

On March 29, 2022, the Sawt Fatah Facebook page uploaded a video of a rally in Jenin celebrating the March 29 shooting in Bnei Brak, Israel that was carried out by Fatah member Diaa Al-Hamarsheh and that resulted in the deaths of five Israelis. The secretary of Fatah's branch in Jenin, which neighbors Al-Hamarsheh's hometown of Ya'bad, praised Al-Hamarsheh as a hero and as a "lion" of Fatah. He also said that some people think that the Fatah movement "has retired," but when Fatah carries out attacks, they are "high-quality" attacks, and he said: "As President Abu Ammar [Yasser Arafat] said: Millions of martyrs are marching to Jerusalem!" The crowd waved Fatah flags and chanted "With our souls and our blood, we will redeem you, oh Palestine!" and "Millions of martyrs are marching to Jerusalem!"

Ribhi Dola, Mayor Of West Bank City Of Beitunia: Even If We Agree To Live On Part Of The Land, We Pledge To Restore All Of It; All Palestinians Will Return To Haifa, Acre, Lod, And Ramla; Our Borders Were Drawn With The Blood of Martyrs  (MEMRI)

Ribhi Dola, the mayor of the West Bank city of Beitunia, said in a March 22, 2022 speech that was aired on Palestine TV that even if the Palestinians agree today to live on just part of Palestine, their ultimate goal to is to achieve complete freedom, and to bring back all the Palestinian refugees to "Haifa, Jaffa, Acre, Lod, and Ramla, to every inch of our Palestinian land." He said that this is the right of the Palestinian people, that it has no statute of limitations, and that no agreement, decree, or law can annul it. He also said that Palestine's borders and laws have been drawn up with the blood of martyrs and will be defended.

British-Palestinian Journalist Abdel Bari Atwan Praises Hadera, Israel Shooters: I Am Truly Happy That Palestinians From Within Israel's 1948 Borders Took Up Arms And Killed Israeli Police Officers; This Spoiled The Negev Summit (MEMRI)

British-Palestinian journalist Abdel Bari Atwan said in a video that was uploaded to his YouTube channel on March 30, 2022 that he is "truly happy" and "gloating" over the fact that four Arab foreign ministers attended the Negev Summit in Israel only for their celebration to be "ruined" by Ayman and Ibrahim Aghbariya, the two ISIS terrorists who carried out the March 27 shooting in Hadera, Israel that killed two Israeli Border Police officers and injured several others. He praised the Aghbariya cousins for being Palestinians from within Israel's 1948 borders, for using firearms, and for killing only Israeli police officers. He said: "There is loftiness and tolerance in saying: We are against the police, not the civilians." Atwan did not mention the fact that the Aghbariya cousins had pledged allegiance to ISIS.

Fatah Official From Jenin Jamal Al-Huwail Praises Bnei Brak, Israel Terrorist: He Restored The Glory Of Fatah, Hamas, PFLP, And Islamic Jihad; The Solution To Occupation Is The Use Of Force

Jamal Al-Huwail, a member of the Fatah Revolutionary Council from Jenin, said in a March 29, 2022 interview on Al-Mayadeen TV (Lebanon) that Diaa Al-Hamarsheh, the terrorist who carried out the same-day terrorist attack in Bnei Brak that left five Israelis dead, brought light into the hearts of the Palestinians. He said that Al-Hamarsheh and his family restored the glory of Fatah, Hamas, the PFLP, and Islamic Jihad by stating that the "solution to occupation is force." Al-Huwail also said that the "nuclear bomb" facing Israel is the Palestinian people within the borders of the Jordan River and the Mediterranean Sea. In addition, he said that Israeli Prime Minister Naftali Bennett, whom he called "that dwarf," will fall. Al-Huwail also criticized U.S. President Joe Biden for not having spoken to Palestinian President Mahmoud Abbas except in May 2021. On March 23, Al-Huwail has also praised an ISIS terrorist who stabbed four Israelis to death in Beer Sheba, Israel. For more information, see MEMRI TV Clip No. 9451.

onsdag 30 mars 2022

Tre terrorattacker och elva döda i Israel på en vecka

 Under den senaste veckan har elva personer dödats i terrorattacker i Israel.

Några artiklar som behandlar terrorattackerna  och reaktionerna på dem:

'Israel is dealing with a new wave of terrorism' - Bennett (Jerusalem Post)

"Israel’s defense establishment will bolster troops with an additional 1,000 IDF forces as it prepares for a variety of violent scenarios following a spate of deadly attacks that claimed the lives of 11 Israeli in one week..."

Gantz pressured Abbas to condemn attack, threatened to pull planned Ramadan gestures (TOI)

"...Defense Minister Benny Gantz’s office passed along a “stern message” to Palestinian Authority President Mahmoud Abbas urging him to condemn Tuesday night’s deadly terror attack in Bnei Brak, two officials familiar with the matter confirmed.

Less than an hour after receiving the message, Abbas issued a condemnation — a rare step that was not taken by the PA leader after terror attacks in Beersheba and Hadera that took over the past week..."


PMW unmasks Abbas’ lame “condemnation” (PMW)

"After the PA’s repeated calls for terror and the PA’s repeated support for terror, Arabs murder 11 people in 3 terror attacks in one week:

Sequence of events:

February: The PA, including Abbas, repeatedly calls for terror

March 1- 21: PA glorifies terrorists who died in terror attacks 

March 22: Terrorist murders 4 in Be’er Sheva, PA openly praises him as “Martyr”

March 27: Terrorist murders 2 in Hadera, PA is silent

March 29: Terrorist murders 5 in Bnei Brak, Abbas forced to issue lame condemnation"


Abbas’ Fatah praises yesterday's terror attack: “We bow before you in honor and admiration” (PMW)

Fatah:

- “Mercy, pardon, and peace to your soul. We bow before you in honor and admiration. We promise you, heroic Martyr, that we are continuing until victory or Martyrdom, and the victory is indeed near, Allah willing”

- Murderer is “the symbol of heroism and self-sacrifice”

- “The arena of confrontation with the occupier is open, and we must be ready. Glory and eternity to our pure-hearted Martyrs, quick redemption to our free[dom] prisoners, speedy recovery to our brave wounded, victory to the heroic Palestinian people, and destruction to the occupation. This is a revolution until victory, until victory, until victory”

Pro-Palestinian social media celebrates murder of Ukrainians in terror attack - analysis  (Jerusalem Post)

When news of a terror attack began to circulate on social media, a number of Palestinian Arabic-language media and social media accounts began to celebrate.

The reports claimed that “settlers” were killed. This might be confusing for some who read Western media and think “settlers” refers to Israelis living in the West Bank. In Palestinian populist media and among social media users, it almost always refers to everyone who lives in Israel.

The term “settlers” in this context goes beyond referencing Jewish Israelis or Jews in general. It also refers to foreigners who live in Israel or tourists.

In the case of the Bnei Brak terror attack on Tuesday, two Ukrainian victims living in Israel were also labeled as “settlers.” And if anyone needs to understand the depths to which the populist, nationalist, pro-terror, far-right Palestinian narrative has sunk over the decades, one need only witness how the murder of anyone in Israel is acceptable, be they Jewish, Arab or Ukrainian.


The murders are celebrated in most parts of the West Bank and Gaza and among their supporters abroad, and the celebrants do not discriminate: they honor the killing of everyone.

Three arrested for suspected vandalism against Palestinians following terror attack

Two minors, one adult detained for alleged hate crimes including damaging vehicles, spray-painting walls and cutting down olive trees

fredag 25 februari 2022

ÖT och Bassam Almohors artikel "Låt mig visa dig Västbanken"

 Österbottens Tidning fortsätter sin oförklarliga och sorgliga svartmålning av Israel. Först ställde sig Kenneth Mynnti i en ledare bakom anklagelserna mot Israel om apartheid och nu har man beslutat publiceras en artikelserie av Bassam Almohor: "Låt mig visa dig Västbanken". Han presenteras som en person som gör politiska guidningar. Tydligen är han den som skall guida ÖT:s läsare om situationen på västbanken. Inte förvånande får läsarna redan i första artikeln läsa att Israel utövar apartheid, helt i enlighet med ÖT:s linje.

ÖT väljer att med stor röd text framhäva två uttalanden av Bassam: ”Som palestinier måste jag vara noga med att inte beträda judiska israeliska bosättningar. Jag kan helt enkelt bli ­skjuten.” och ”Vi tillåts inte komma in i Israel, eller det ­historiska Pales­tina för den delen.”

Jag skall ta upp några saker som Bassam nämner och inte nämner.

- Han börjar med områdets historia. Likt dagens palestinska ledare undviker han att nämna judarnas historia. I förbifarten nämns visserligen Israels namn på området "Judéen och Samarien två judiska kungariken från biblisk tid". Men inget om att detta området är hjärtat av judarnas historiska hemland. Det var på västbanken Abraham vandrade med sina fårahjordar, det var här David föddes och regerade,  här föddes också Jesus. Här har judarna bott i sin egen stat, härifrån har de fördrivits och återvänt flera gånger. Enligt vapenstilleståndslinjen från 1949 befinner sig till och med judarnas religiösa och historiska centrum Jerusalem på detta område.  Bassam konstaterar bara att från början var det ett litet territorium som aldrig var självständigt, och således fick ett namn för varje ockupation.

- Bassam nämner att området innan Israel blev självständigt var under brittiskt styre och kallades Palestina. Han nämner inte att britterna förvaltade Palestinamandatet för att hjälpa judarna att återupprätta sin nationalstat på området. Detta på uppdrag av Nationernas Förbund (FN:s föregångare) och i enlighet med San Remo konferensens beslut.

- Bassam nämner att Israel skapades 1948 och att Gazaremsan i samband med detta sattes under egyptiskt styre och att det i öster skapades ett annat territorium under jordanskt styre, Västbanken. Som politisk guide anser jag att man borde låta läsarna får reda på fakta. Gazaremsan och Västbanken ockuperades olagligt av Egypten och Jordanien i ett krig som dessa tillsammans med fyra andra arabiska stater startade för att förhindra bildandet av den judiska staten.

-Bassam påstår att Jordanien "frigjorde sig från Västbanken". I verkligheten gick Jordanien med i ett nytt krig mot Israel som de  förlorade och israeliska trupper tvingade Jordanien att lämna området.

- Efter sexdagarskriget 1967 "slutförde Israel ockupationen" enligt Bassam. Man kan fråga sig vad ockupationen bestod av före sexdagarskriget. Kanske Bassam delar den palestinska ledningens syn på verkligheten, att hela Israels existens är en ockupation.

- Bassam påstår att det är förbjudet för palestinier att ta sig till Jordanien. Ändå beskriver han i samma text hur palestinierna måste passera tre gränsövergångar för att komma till den "välkomnande gränsövergången till Jordanien", det blir lite motstridigt. Enligt den israeliska myndighet som har ansvar för västbanken (Coordination of Government Activities in the Territories) kan invånare i Judéen och Samarien på väg utomlands passera Allenbybron (gränsövergången till Jordanien).

- Palestinier kan inte flyga från Ben Gurion flygplatsen i Israel, det är nästan sant. Det är bara högre politiker och affärsmän samt personer som har vägande humanitära skäl som kan få använda Ben Gurion. Det är flygplatsen i Jordanien som gäller.

- Vi tillåts inte komma in i Israel eller det historiska Palestina, säger Bassam. Vad han menar med det historiska Palestina vet jag inte men palestinierna har ingen automatisk rätt att få komma in i Israel. Däremot arbetar närmare 100.000 palestinier i Israel (dessutom ca 30.000 i bosättningarna  på västbanken). Palestinier kan också ansöka om rätt att besöka Israel av många olika orsaker.

- Bassam säger sig var ättling till en palestinsk flykting som sparkades ut 1948. Det uppstod omkring en halv miljon palestinska flyktingar i samband med kriget som araberna startade för att förhindra bildandet av staten Israel. Att påstå att någon sparkades ut är nog att förenkla situationen lite för mycket.

- Så till påståendet som ÖT lyfte fram: Bassam säger att han kan bli skjuten om han  beträder en judisk bosättning. Jag nämnde redan att ca 30.000 palestinier arbetar på och åt judiska bosättningar. I bosättningen Ariel , en stad på ca 20.000 invånare finns det ett stort universitet. På universitet studerar hundratals araber. Så man kan inte säga att en palestinier blir skjuten om han beträder en bosättning. Men västbanken är ett omstritt område och det finns säkert orsak för både judar och araber att undvika vissa områden. Många grymma terrordåd har begåtts av palestinier som tagit sig in i bosättningar, så om någon befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt kan det antagligen gå illa. Eftersom ca 30 % av palestinierna för något år sedan uppgav att de stöder terrorattacker mot civila israeler finns det en befogad misstänksamhet och försiktighet i relationerna till dem. Samtidigt ska man komma ihåg att befolkningen består av individer. Det finns palestinier som riskerat liv och rykte genom att hjälpa judar som råkat illa ut.

Judar är i sin tur förbjudna att ta sig in på palestinska områden. Precis som Bassam nämner är det lätt att köra fel och det händer ibland att någon jude hamnar fel och kör in i en palestinsk stad eller by. Då är risken stor att han utsätts för stenkastning eller något värre.

-Bassam lyfter också fram att palestinierna på västbanken och judarna, israeliska medborgare, har olika registerskyltar på sina bilar. Tja, ålänningarna har också annorlunda registerskyltar på sina bilar. Inte beror det på hur de klär sig eller ser ut eller på att de inte talar finska. De kommer från ett annat område än fastlandet.

- Bassam påstår att judiska bosättare "bor på 60 % av marken på den lilla kullen som kallas Västbanken". I verkligheten upptar bosättningarna omkring  2 % av marken.

- Bassam berättar helt riktigt om hur Västbanken är uppdelad i tre områden A,B och C. Han nämner hur stor de olika områden är och beklagar sig över att området Israel kontrollerar är störst, ca  60 %. Han kunde ha nämnt att omkring 90 % av palestinierna bor på områdena som palestinierna kontrollerar (A+B).

- Bassam säger att västbanken yta bara är 20 % jämfört Israel eller det historiska Palestina. Men redan för hundra år sedan gav britterna 80% av Palestinamandatet till araberna, det nuvarande Jordanien. Så det är inte riktigt övertygande att klaga på att man vid ytterligare en delning får för lite.

Jag har inget emot att någon berättar om livet på västbanken. Men om personen presenteras som en politisk guide och ÖT betalar för artiklarna anser jag att de måste uppfylla vissa krav och även redaktionen har ett ansvar för innehållet.

Ja hoppas verkligen att de följande artiklarna har ett innehåll som mera motsvarar verkligheten annars har nog ÖT och VBL gjort bort sig totalt.

Uppdaterad

Artikel nummer två har rubriken: "Ramallah är ett femstjärnigt fängelse"

Med stor text lyfter ÖT fram: "Staden är omgiven­ av murar,­ stängsel, säkerhets­kontroller, övervakningskameror, portar, ­israeliska militärläger, fientliga judiska bosättningar och deras utposter samt drönare."

Jag tror knappast artikeln är värd att kommentera.

Uppdatering 2

I den fjärde och sista artikeln (Gaza – den inhägnade trädgården)  skriver Bassam: Under de senaste 15 åren har Israel­ startat fyra krig,...

Inte ett ord om Hamas och deras raketbeskjutning mot Israel, bara ett falskt påstående att Israel startat fyra krig.

Om ÖT vill vara konsekvent och vända upp och ner på verkligheten borde de då också skriva om Ukrainas anfall på Ryssland.

ÖT:s trovärdighet får sig nog en rejäl törn.
tisdag 8 februari 2022

Amnestys apartheidrapport och medias behandling av den

 Amnestys rapport i sig är ingen överraskning, den är en fortsättning på Amnestys svartmålning av Israel under tiotals år. Medias reaktion på rapporten är däremot oerhört skrämmande. Kritik av Israel betraktas tydligen alltid som fakta.

Jag behandlar här både rapporten och medias ( YLE och ÖT) agerande.

Här några plock från rapporten:

Amnestys rapport är ingen objektiv rapport. Den stöder nästan alla de krav palestinierna ställer på Israel och den använder ett språkbruk som hela tiden är propalestinsk eller antiisraelisk. Ett exempel är användandet av begreppet  OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES (OPT).

En neutral beteckning skulle var "omstritt territorium" men också "ockuperat territorium" skulle vara mer korrekt. Men som jag många gånger sagt kan det inte vara "palestinskt" territorium eftersom det aldrig varit det. Efter att turkarna (Ottomanska riket" förlorade området i första världskriget gav Nationernas förbund uppdraget åt Storbritannien att förvalta området så att judarna där skulle återupprätta sin nationalstat.

Jordanien ockuperade västbanken 1948 och Egypten ockuperade Gaza. Under de 19 år som ockupationen varade fördrevs alla judar från området. Vapenstilleståndslinjen från 1949 kallas Gröna linjen. Den var ingen gräns, det står till och med i avtalet att linjen inte skall ha någon betydelse för en framtida gränsdragning. 1968 erövrade Israel områdena i sexdagarskriget. En 19- årig olaglig arabisk ockupation förvandlade inte området till "palestinskt territorium" och förbjudet område för judar.

Redan vid Durbankonferenssens NGO Forum 2001 där Israel utpekades som en rasistisk apartheidstat fanns Amensty med utan att ta avstånd från sluttextens hårda och osakliga angrepp på Israel. Amnestys ståndpunkt har således varit känd i över 20 år.

Rapportens rekommendationer  till regeringar:

-Inga vapen till Israel

(in particular those that enjoy close diplomatic relations with Israel such as the USA, the European Union and its member states and the UK, as well as those that are in the process of strengthening their ties, such as some Arab and Africa states)

- Immediately suspend the direct and indirect supply, sale or transfer, including transit and transshipment to Israel of all weapons, munitions and other military and security equipment, including the provision of training and other military and security assistance.

Under striderna mellan Hamas och Israel senaste vår sköt Hamas över 4000 raketer mot israeliska städer och byar. Tack vare det effektiva försvarssystemet Iron Dome kunde ca 90 % av raketerna skjutas ner innan de träffade sina mål. Därmed räddades hundratals, kanske tusentals människoliv. Om USA följer Amnestys rekommendation stoppas försäljningen av Iron Dome och Hamas raketer kan obehindrat träffa civila mål i Israel.

Jag har svårt att se att något annat än ett brinnande hat mot judar kan ligga bakom en sådan rekommendation.


- Bojkott av judiska produkter

- Institute and enforce a ban on products from Israeli settlements in your markets and regulatecompanies domiciled in your jurisdiction in a manner to prohibit companies’ operation in settlements ortrade in settlements goods.

- Det finns ingen vettig orsak till att varor som producerats av judar utanför Gröna linjen skall bojkottas.  Judéen och Samarien (västbanken) är ett omstritt territorium. Ingen vet var eventuella framtida gränser mellan en palestinsk stat och Israel skall dras. Hela området hör till  Palestina mandatets område där judarna fick rätt att upprätta sin nationalstat.


- Etnisk rensning av judar

-Recognize the right of Palestinian refugees and their descendants to return to homes where they or their families once lived in Israel or the OPT, and to receive restitution and compensation and other effective  remedies for the loss of their land and property.

-Immediately cease all settlement activity as a first step to dismantling all Israeli settlements and related infrastructure in the West Bank and relocating Israeli civilians living in such settlements outside the OPT.

Immediately end policies and practices that confer privileged access to resources for Israeli settlers in the West Bank.


Enligt Amnestys rekommendation har endast palestinier rätt att bosätta sig på västbanken. Alla judar som bor där skall tvångsförflyttas utanför området. Palestinierna (ättlingar till palestinska flyktingar) skall däremot ha rätt att bosätta sig i Israel eller på västbaken.

Noteras kan att enligt PLO:s stadga räknas alla araber som bodde i Palestina 1947 som palestinier, och alla barn som därefter fötts med en palestinsk far räknas också som palestinier oberoende av var de bor.

Ättlingar till en arab som bott ett eller två år i Palestina på 1940-talet har rätt flytta till Israel men en jude som bott 20,30  eller 40 år på västbanken måste flytta bort enligt  Amnestys rekommendationer.

Amnesty verkar också anse att judarna som bor  i gamla stan i Jerusalem bor där olagligt, eftersom de bor på fel sida av den Gröna linjen. TOI:s reporter försökte i en intervju pressa Amnestys representant i den här frågan men fick inget klart svar.

Amnestys rekommendation har tydliga drag av etnisk rensning och apartheid men tydligen är det OK så länge den riktas mot judar.


Några tankar om nyhetsmedias ansvar

Svenska Yle gav stort utrymme åt Amnestys rapport, både i TV nyheterna och på webben. Det fanns ingen som helst kritik mot rapporten utan den behandlades som fakta.

Jag skrev till Jonas Jungar som är innehållschef med ansvar för journalistik och etik  och nämnde att både USA och Tyskland tagit avstånd från rapporten. Jag nämnde också vilka följderna för Israel skulle bli om Amnestys rekommendationer skulle tas på allvar.

Jungar vägrade att överhuvudtaget kommentera  Yle:s rapportering med följande motivering: "I ett tidigare mejl för något år sedan (där du också kritiserade vår Israel-bevakning) skrev du så här:

'Israel måste försvara sin rätt att existera och palestinierna, flera arabstater och Iran arbetar för att förinta staten. Det är konflikten i all enkelhet".

Är man så kategorisk och svartvit i sin karakterisering av konflikten i Mellanöstern - då finns det nog inte särdeles mycket att diskutera eller resonera kring, vare sig det gäller Amnesty-rapporten eller något annat. "

Media, i detta fall YLE, är alltså beredd att stort slå upp rapporten att Israel är en apartheidstat, utan att granska fakta i fallet.

Men när en privatperson (jag) ger min syn på grundorsaken till konflikten är jag så svartvit att man inte ens kan resonera med mig om Amnestyrapporten eller något annat.

Svartvit rapportering som svartmålar Israel är OK men försvar av Israels agerande accepteras inte.I Österbottens Tidning försvarade ledarskribenten Kenneth Myntti Amnestyrapporten och kritiserade dem som inte är av samma åsikt.

För Myntti verkar Amenstys rapport vara Bibeln med stora B, den är fakta och därmed punkt. Andra åsikter är inte pålitliga och förlöjligas. De kommer från " högerkristna med starka band till USA och Israel, som ser grandet i sin broder öga men inte bjälken i sitt eget". Från människor, Israelvänner, som "vägrar acceptera att företrädarna för den judiska staten inte i alla avseenden bemöter icke-judar på ett kärleksfullt sätt".

I sitt svar till Peter Östman påstår Myntti att de som likt Östman kritiserar Amnestyrapporten "har en eller annan personlig koppling till Israel". I vanliga fall skulle det betraktas som en merit, man vet vad man pratar om. Men när man försvarar Israel verkar det göra en opålitlig.

Att rapporten kritiserats av USA, Storbritannien, Tyskland och israeliska araber förbigår han med tystnad.

I stället för att lära sig av dem som vet något citerar Myntti  ett emejl han fått:  "Inget land i världen kan få en frisedel för brott i dehär frågorna".

Enligt Myntti är det alltså ett faktum att Israel är ond och begått brott. Den inställningen är han medvetet beredd att sprida i Österbottningen trots att han säger att han visste att han skulle få mothugg när han försvarade Amnestyrapporten. Det verkar inte finnas några argument som kan ändra hans inställning.

Vi står i en situationen där media gärna demoniserar Israel och beskriver den som en ond makt. Fakta spelar ingen roll. Inte heller faktum att judehat och Israelhat får ny näring.

Den som kritiserar Israel har alltid rätt och den som försvarar Israel är opålitlig, oresonlig och har fel.

Tyvärr blir likheterna med medias roll i nazipropagandan på 1930 talet alltför stora.

-------------------------------

Min insändare 8.2.2022  Okritiskt om Amnesty och Israel (ÖT:s rubrik)

Kenneth Mynttis ledare visar på en okunskap om Israel som finns bland journalister. Det är också förvånande hur okritiskt media accepterar rapporter från Amnesty och liknande organisationer som fakta. Istället borde journalister granska vilka motiv som driver Amnesty att publicera så allvarliga och absurda anklagelser mot Israel. Varningsklockor borde också ringa när terroristorganisationer jublar över rapporten och åtminstone USA, Tyskland och Storbritannien tagit avstånd från den. Likaså  Issawi Frej,arabisk minister i Israels "apartheidregering". Dessa kan inte avfärdas som "högerkristna".

Med mera kunskap om Israel skulle Myntti aldrig ha hänvisat till Anna Johanssons påstående att araber i Israel är exkluderade från militärtjänstgöring, utan avslöjat hennes lögn. Araberna har inte obligatorisk värnplikt som de flesta judar, men de kan frivilligt ta del i militärtjänstgöringen, vilket många också gör.

Amnesty rapporten är oärlig redan i sitt upplägg. Den har ingen verklighetsförankring. De palestinska araberna har under de senaste hundra åren med våld motarbetat upprättandet, och sedan existensen av en judisk stat. I dag betraktas palestinier som dödar judar som hjältar, Hamas lovar dem en plats i paradiset och palestinska myndigheten betalar en god lön åt dem för resten av livet. Palestinierna är inga oskyldiga offer utan de för en våldsam kamp för att förinta den judiska staten. Det betyder att Israel tvingas vidta åtgärder som aldrig skulle behövas i fredstid. Detta noteras inte i rapporten.

När det gäller frågan om antisemitism kan vi ta två exempel från Amnestys krav.

- Amnesty kräver att all vapenförsäljning till Israel skall upphöra. De vill alltså att judarna skall vara försvarslösa, utan vapen. Om detta skulle förverkligas skulle det betyda att Hizzbollah, Hamas och andra terroristorganisationer samt åtminstone Iran omedelbart skulle invadera landet. En oerhörd massaker av judar skulle ske. Detta är naturligtvis otänkbart, men det är vad Amnesty kräver.

- Amnesty kräver också att de palestinska flyktingarnas ättlingar skall få flytta till sina "hem" i Israel. Några miljoner araber som i generationer fått lära sig att hata Israel och judarna borde alltså förflyttas till Israel.

Israel är trots sina brister den bäst fungerande demokratin i Mellanöstern. Om Amnesty får sin vilja igenom skulle landet naturligtvis inte längre vara judiskt, men inte bara det, det skulle vara ett land i kaos. Ett land likt Libanon, Syrien eller Irak.

Trots sina ord om att de inte är emot en judisk stat ställer Amnesty alltså krav som skulle förinta den enda judiska staten i världen. Antisemitism?

För mer information om saken kan man gå till bloggen eller facebooksidan Israelnyheter.

Medias vilja att okritiskt föra vidare även de mest absurda anklagelser mot Israel utan någon faktakontroll är skrämmande. Inte blir det bättre av att man istället riktar kritik mot dem som försvarar Israel.

Daniel Brunell

-------------------

Min insändare 12.2 Problem är inte det samma som apartheid (ÖT:s rubrik)

Frank Johansson målar upp en falsk bild av Amnesty och deras apartheidrapport.

FJ säger:  "Amnesty motsätter sig kategoriskt   antisemitism". På Amnestys hemsida hittar man inte en enda rapport som skulle fokusera på antisemitism.

FJ: "Vi kritiserar inte­ judar vare sig i ­Israel eller­ annan­stans" . I rapporten föreslår Amnesty att hundratusentals judar skall tvångsförflyttas från sina hem  i Judéen, Samarien och Jerusalem. Jag tror nog att judarna uppfattar det som kritik om de inte får bo kvar i sina hem i sitt historiska hemland.Dessutom kan det tolkas som uppmaning till etnisk rensning riktat mot judar.

FJ:"Vi ifrågasätter inte­ ­Israel som en judisk stat." Rapporten säger att ättlingarna till de palestinska flyktingarna skall få återvända till sina "hem" i Israel. Vilket i praktiken skulle vara slutet på den judiska staten.

FJ:"Israel likt alla andra stater har både­ en rätt och en skyldighet att skydda sin befolkning." Amnestys rapport rekommenderar att all försäljning av vapen och ammunition till Israel skall stoppas, vilket betyder att de inte kan skydda sin befolkning.

Att komma med dubbla budskap ökar inte Amnestys trovärdighet och öppnar förhoppningsvis folks ögon så att de ser det falska i anklagelserna mot Israel.

Det finns många problem som behöver lösas i relationerna mellan judar och araber, men Israel är ingen apartheidstat, säger Issawi Frej, arab och minister i Israels regering.

Det gäller de flesta stater där flera befolkningsgrupper lever tillsammans, det finns problem som behöver lösas men det betyder inte att det utövas apartheid.

Daniel Brunell 


torsdag 3 februari 2022

Jonas Jungar på svenska Yle försöker försvara okritisk rapportering om Amnestyrapporten

 Jag sände min text om Amnestyrapporten till Jonas Jungar som är innehållschef med ansvar för journalistik och etik på svenska YLE. 

Jag lade till följande inledning:  "Av von Kraemers långa artikel (Amnesty i ny rapport: "Israel bedriver apartheid – miljontals människor utsätts för konstant strukturellt förtryck") får man bilden av att Yle är Amnestys språkrör, men journalisternas uppgift är att granska Amnestys motiv och sanningshalten i rapporten.

Det kan nämnas att USA:s ambassadör i Israel har sagt att anklagelserna mot Israel är absurda och Christopher Burger, talesman för Tysklands utrikesministerium, säger att Tyskland tar avstånd från uttryck som apartheid och ensidig kritik av Israel. Trots detta presenterar svenska Yle Amnestys rapport som dagens sanning både på webben och i TV nyheterna."

Såhär svarar han: 

"Hej och tack för responsen!

I ett tidigare mejl för något år sedan (där du också kritiserade vår Israel-bevakning) skrev du så här:

'Israel måste försvara sin rätt att existera och palestinierna, flera arabstater och Iran arbetar för att förinta staten. Det är konflikten i all enkelhet".

Är man så kategorisk och svartvit i sin karakterisering av konflikten i Mellanöstern - då finns det nog inte särdeles mycket att diskutera eller resonera kring, vare sig det gäller Amnesty-rapporten eller något annat. 

Journalistiken har emellertid ett ansvar att vara mer nyanserad än så, och det har ingenting att göra med vare sig anti-semitism eller något annat.

Med vänlig hälsning

Jonas Jungar"

Jaha, säger jag. Tydligen är situationen på YLE värre än man skulle tro. Det finns ingen som helst vilja att ta ansvar för rapporteringens sanningshalt när det kommer till Israel. Inget nytt, men saken bekräftades ännu en gång. 

Jag noterar att enligt Jungars "nyanserade" syn kan man stort slå upp i nyheterna att Israel är en apartheidstat, men man kan inte ens diskutera eller resonera med mig eftersom jag gett min syn på vad som är grundorsaken till konflikten mellan araber och judar.

onsdag 2 februari 2022

Amnestys Israelrapport och Israelhat

 

Vi har för några dagar sedan firat Förintelsens minnesdag, vilket också noterades av media.

För att Nazityskland skulle kunna döda miljontals judar måste befolkningen först förberedas. Detta gjordes bland annat genom att i propagandan beskriva judar som lägre stående onda människor. Efter att befolkningen anammat en sådan inställning kunde sedan dödandet ske utan större motstånd.

Amnesty International som säger sig kämpa för mänskliga rättigheter har gett ut en rapport om den judiska staten som skulle ha gjort nazisternas propagandaminister stolt.

Amnesty stämplar Israel som en apartheidstat, och ett bättre sätt att svartmåla en stat finns knappast. En apartheidstat har man rätt att hata och skyldighet att bekämpa. Alla med kunskap om läget i Israel vet att anklagelserna är falska, men tyvärr vet de flesta tydligen väldigt lite om situationen. Det ser man också av att YLE:s nyheter okritiskt sprider rapporten som om den vore sanning.

Redan tidigare har judarna världen över förföljts på grund av Israels politik, med de nya lögnerna kommer läget för dem att försämras ytterligare.

Tyvärr verkar det vara så att media nog kan ta avstånd från judeförföljelse i gången tid men har väldigt svårt att känna igen den i vår egen tid. Man får hoppas att journalister efter att de fått lite tid på sig kastar Amnestys rapport i papperskorgen eller ännu hellre fördömer den i skarpa och tydliga ordalag. Men skadan är redan skedd.

Jag tar några exempel från den manipulerande och falska rapporten:

För det första beskriver  hela rapporten Israels agerande som om det skulle ske i ett tomrum. Det finns ingen verklighetsförankring.

Internationella samfundet gav för hundra år sedan judarna rätt att återuppbygga sin nationalstat på Palestinamandatets område. Under samma tidsperiod fick Israels arabiska grannländer sin självständighet.

Araberna bekämpade med våld upprättandet av den judiska staten och vägrade gå med på FN:s delning av området i en arabisk och en judisk stat. Araberna försökte utplåna Israel i kriget 1967 men misslyckades . De vägrade fortsättningsvis att förhandla om fred med Israel. Denna vägran har för palestiniernas del fortsatt fram till i dag. Grundorsaken är att de vägrar erkänna den judiska statens existens.

Israel beskylls för apartheid, men vad är det som den palestinska myndigheten och Hamas står för?

- Enligt dem är det landsförräderi att sälja land till judar.

- Judarna är orena och har ingen rätt att besöka gemensamma heliga platser.

- Judarna har överhuvudtaget ingen rätt att bo i Israel, det är palestiniernas land.

- Dödar en palestinier en jude kommer palestiniern direkt till paradiset enligt Hamas, och blir han fängslad betalar den palestinska myndigheten en god lön åt honom resten av livet, förutom att han blir nationalhjälte.

Palestinierna är inte oskyldiga offer som Amnesty låter påskina utan de för en våldsam kamp mot Israel för att utplåna den judiska staten. Det förklarar också många av de åtgärder Israel måste vidta. Detta är något som Amnesty ignorerar i sin rapport eftersom deras målsättning är den samma som palestinierna har.

Amnesty förnekar naturligtvis att de strävar efter att utplåna den judiska staten men deras kravlista säger något helt annat.

Två exempel:

- Amnesty kräver att all vapenförsäljning till Israel skall upphöra. De vill alltså att judarna skall vara försvarslösa, utan vapen. Om detta skulle förverkligas skulle det betyda att Hizzbollah, Hamas och andra terroristorganisationer samt åtminstone Iran omedelbart skulle invadera landet. En oerhörd massaker av judar skulle ske. Detta är naturligtvis otänkbart, men det är vad Amnesty vill.

Skrämmande nog så borde det ha varit otänkbart att omvärlden stängde sina gränser för flyende judar under Förintelsen. Politiker har inte blivit klokare, kanske det otänkbara kan hända igen.

- Amnesty kräver att de palestinska flyktingarnas ättlingar skall få flytta till sina "hem" i Israel. Några miljoner araber som i generationer fått lära sig att hata Israel och judarna borde alltså förflyttas till Israel. Israel är trots sina brister den bäst fungerande demokratin i Mellanöstern. Om Amnesty får sin vilja igenom skulle landet naturligtvis inte längre vara judiskt, men inte bara det, det skulle vara ett land i kaos. Ett land likt Libanon, Syrien eller Irak. Det är vad Amnesty strävar efter.


 Amnesty föreslår många fler åtgärder: judiska varor skall bojkottas, Israel skall ställas inför rätta, ersättning skall betalas åt palestinierna, judar skall tvångsförflyttas bort från det de kallar "ockuperat palestinskt territorium" osv.

 På palestinska myndigheten ställs följande krav: De skall dokumentera israeliska brott och se till säkerhetssamarbetet med Israel inte hjälper till att upprätthålla apartheidsystemet.

Att Amnesty är fientligt inställd till Israel är inget nytt. Det som är skrämmande är att Amnestys rapport så lätt accepteras av journalister och media och presenteras som sanning, trots att motsatsen är lätt att bevisa. När terrorister jublar och de föreslagna åtgärderna i rapporten hotar den judiska statens existens borde väckarklockor ringa hos ansvarsfulla journalister och politiker.

'Amnesty paves way to Israeli prosecution:' Palestinians applaud report

Why Amnesty’s 'apartheid' slander makes peace and two-states harder - analysis

‘Absurd’: US rejects Amnesty accusation of Israeli apartheid against Palestinians

Amnesty tries to distort my Arab identity and dismantle Israel - Opinion

Amnesty’s ‘apartheid Israel’ calumny

My Word: Amnesty’s criminal report and ‘apartheid’ libel

‘We do not agree’: UK rejects Amnesty report accusing Israel of apartheid

Amnesty to ToI: No double standard in accusing Israel, but not China, of apartheid

Ra’am head Abbas rejects Amnesty’s apartheid label for Israel

Amnesty’s Israel chief criticizes group’s report accusing Israel of apartheid

måndag 31 januari 2022

Amnestys Israelhat i ny rapport

 Amnesty International kommer inom kort att ge ut en över 200 sidor lång rapport där Israel bland annat anklagas för apartheid.

Amnesty har så länge jag kommer ihåg varit väldigt fientligt inställd till Israel och kommit med flera förslag som om de hade förverkligats hade lett till den judiska statens utplåning.
Tyvärr Amnesty är inget att räkna med när det kommer till Israel!

"...The report denies Israel's right to exist of the nation-state of the Jewish people," the Foreign Ministry said as it called on the British-based group to rescind its 211-page report.
Amnesty's "extreme language and distortion of the historical context were intended to demonize Israel and pour fuel into the engines of anti-Semitism," the ministry said.
It obtained a copy of the report due out on Tuesday morning entitled “Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity...”

FM Lapid calls document set for release on Tuesday ‘delusional,’ says it ‘echoes the lies of terrorist organizations’; pro-Israel group says it is ‘tantamount to a blood libel’

A day before Amnesty International UK was set to release a report accusing Israel of apartheid, Israel called it “false, biased, and antisemitic” and accused the organization of endangering the safety of Jews around the world.

“Amnesty’s report effectively serves as a green light… to harm not only Israel, but Jews around the world,” read a statement Monday from the Foreign Ministry spokesman’s office.

The ministry said that Amnesty UK was “notorious for being corrupted by racism and xenophobia, and the organization’s secretary-general has previously accused Israel – with no basis or evidence – of murdering Arafat. It is not surprising that it took Amnesty eight years to back down from this serious and baseless accusation.”

Foreign Minister Yair Lapid said Monday that the rights group was no longer “a respected organization,”

“Today, it is precisely the opposite,” Lapid said in a video statement. “It isn’t a human rights organization, but just another radical organization which echoes propaganda without seriously checking the facts. Instead of seeking the truth, Amnesty echoes the same lies shared by terrorist organizations.”