torsdag 30 april 2020

Världsledare deltog i virtuellt evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen

Pressmeddelande ECI: Världsledare deltog i virtuellt evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen

Jerusalem, 28 april 2020 – Regeringsledare från olika håll i världen sände sina hälsningar och uttryckte sitt stöd för detta virtuella evenemang när Israel firade 100-årsjubileet av San Remoresolutionen i Jerusalem på söndag. Planen var att hålla en jubileumskonferens i Sanremo (som 1920 kallades San Remo), Italien, men på grund av rådande undantagsförhållanden i både Italien och Israel genomfördes firandet av jubileet genom ett virtuellt evenemang i form av en direktsändning från Jerusalem organiserad av Europeiska koalitionen för Israel och Forum för kulturell diplomati.

” För hundra år sedan stoppade inte spanska sjukan fredskonferensen i San Remo 1920 och vi vill inte heller att dagens COVID-19-pandemi ska hindra oss från att fira denna milstolpe i det judiska folkets historia”, sade ECI:s grundare och direktor, konferensarrangör Tomas Sandell.

I den en timme långa direktsändningen från Israel med Chris Mitchell som programvärd förklarade israeliska diplomater den stora betydelsen av San Remoresolutionen, som
undertecknades vid fredskonferensen, i det att den skapade den juridiska grunden för staten Israel som 28 år senare, år 1948, förklarade sig som en självständig judisk stat.

FN-ambassadör Danny Danon, som var huvudtalare vid 90-årsjubileet av San Remoresolutionen i Villa Devachan i Sanremo år 2010, bekräftar att det fortfarande är mycket få internationella diplomater som har hört om resolutionen. Tidigare FN-ambassadören Dore Gold och Israels nuvarande ambassadör i Italien, Dror Eydar, var båda överens om att fredskonferensen i San Remo till stora delar har glömts bort i den internationella debatten, men betonade att ”vårt ansvar nu är att påminna det internationella samfundet om konferensens betydelse som grund för Israels legitimitet under internationell rätt”.

Även i Italien, som stod värd för fredskonferensen i San Remo för hundra år sedan 1920, verkar resolutionen i hög grad vara bortglömd. Men inför 100-årsjubileet kom premiärminister Giuseppe Conte med ett värmande jubileumsbudskap för italiensk-judisk vänskap när han konstaterade att ”ett av fröna till det olivträd som senare skulle symbolisera den judiska staten såddes i San Remo”. I en inspelad hälsning konstaterade Sanremos borgmästare Alberto Biancheri stolt att hans stad till och med kunde anses vara den judiska statens födelseort.

Ifall San Remoresolutionen hittills i hög grad har negligerats i den internationella debatten, förändrades detta söndagen den 26 april 2020 när regeringsledare runt om i världen, inklusive USA:s statssekreterare Mike Pompeo och den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair erkände San Remoresolutionens centrala roll i formandet av den judiska staten.
”Genom att den knöt Storbritanniens åtagande att verka för det judiska folkets nationalhem till internationell rätt, kom San Remo att både bekräfta och stärka de legitima kraven från det judiska folket om självbestämmande i sitt eget hemland”, skrev Tony Blair i en hälsning till den virtuella konferensen. Den nuvarande brittiske utrikesministern Dominic Raab tillade att ”San Remoresolutionen såg Storbritannien spela sin roll i skapandet av ett hemland för det judiska folket”. I sin hälsning till konferensen skrev USA:s statssekreterare Mike Pompeo att ”den historiska överenskommelsen visade att världen omfattade den obrytbara kopplingen mellan det judiska folket och Israels land”.

I en inspelad hälsning tillkännagav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu planer på att uppfylla sina vallöften om israelisk suveränitet även över de judiska samhällena i Judeen, Samarien och Jordandalen, vilket enligt honom skulle utgöra ”ytterligare ett historiskt skede i sionismens historia”.

I ett skilt uttalande klargjorde ECI sin position genom att konstatera att ”dess mål med 100-årsjubileumskonferensen var att tydliggöra en bortglömd del av den judiska resan mot en egen stat, inte att komma med ett politiskt ställningstagande”.

”Europa var inte endast den mörka kontinenten för det judiska folket, utan också den plats där den kultur utvecklades som i många sekler närde den judiska drömmen om att återvända till Israel. Denna dröm nådde ett avgörande skede år 1920 när den judiska statens återfödelse som sådan sammankopplades med en renässans för det hebreiska språket och den judiska kulturen – från Theodor HerzlEliezer Ben-Yehuda och andra från 1800-talets slut, till skrifter med stor påverkan under 1920-talet särskilt av André SpireAlbert CohenGustave KahnHenri Franck och Edmond Fleg – en renässans som också bidrog till europeisk kultur genom en skatt av litteratur, idéer, konst och filosofi”, förklarade Gregory Lafitte, en av grundarna till Forum för kulturell diplomati.

Den italienska premiärministern Giuseppe Conte skriver: ”Få folk förkroppsligar konceptet med ett nationellt hem och en nationell identitet såsom det judiska folket. Det uttrycker i den mest ädla form själva definitionen av nation så som den framlades av den store historikern Renan. […] Den judiska nationens styrka ligger uttryckligen i dess inneboende förmåga att stadigt vara trogen sina rötter och sin historia, även när den är smärtsam, medan man samtidigt skapat ett öppet och dynamiskt samhälle, som med öppet sinne tar sig an framtiden.”

Här kan du se inspelningen från direktsändningen inklusive fler citat av världsledare. Ytterligare hälsningar och artiklar kommer att publiceras senare inför den planerade konferensen i Sanremo inkommande höst.

 

tisdag 28 april 2020

Minnesdagen för de stupade firades i Israel

De stupades minnesdag har i dag firats i Israel. På grund av coronapandemin firade man på ett annat sätt än vanligt.
Remembering the fallen: Israelis mark a Memorial Day like no other (TOI)

The cemeteries, normally filled with mourning families and friends, were all but empty Tuesday morning as sirens rang out across the country, a few soldiers acting as honor guard standing at attention with masks on their faces as Israel marked a Memorial Day from within the clutches of the coronavirus pandemic.

For the first time since Israel’s founding 72 years ago, military cemeteries were blocked off, and most people were being asked to mourn or pay their respects in private, transforming the country into an extraordinary mosaic showing the infiltration of COVID-19 into a nation’s most sacred spaces.

At 11 a.m. Tuesday, Israelis around the country stood for two minutes of silence for the country’s fallen soldiers and victims of terror, bowing their heads in respect.

Memorial Day — Yom Hazikaron, in Hebrew — began Monday night with an air raid siren at 8 p.m. marking out a minute of silence. The sirens halted whatever cars remained on the roads and brought many Israelis to their balconies and yards to privately mark a day of mourning usually punctuated by public ceremonies and remembrances.

fredag 24 april 2020

Will the new government push ahead with annexing the West Bank?

Will the new government push ahead with annexing the West Bank? (Jerusalem Post)

The 14-page agreement Prime Minister Benjamin Netanyahu and Blue and White head Benny Gantz signed Monday to form an emergency government stipulates it will be able to promote only coronavirus-related legislation for the first six months after being sworn in. 

Except for one glaring exception: advancing US President Donald Trump’s peace plan and the extension of Israeli sovereignty – under that plan and with the agreement of the US – to areas of Judea and Samaria. As of July 1, according to the coalition deal, Netanyahu can bring a decision to annex to a discussion in the cabinet and/or the Knesset.

ECI: PRESSMEDDELANDE Italiens premiärminister lyfter fram betydelsen av San Remo

European Coalitioan for Israel: 

– Ett av fröna till det israeliska olivträdet såddes i Italien

Bryssel, 23 april 2020 – I ett brev till Europeiska koalitionen för Israel inför 100-årsjubileet av San Remoresolutionen detta veckoslut har den italienska premiärministern Giuseppe Conte officiellt erkänt betydelsen av denna milstolpe. San Remoresolutionen, som utlovade det judiska folket ett nationellt hem i Palestina, antogs i denna lilla liguriska stad den 25 april 1920. Det var denna dag som ledarna för första världskrigets allierade segrarmakter (Frankrike, Storbritannien, Italien och Japan, med USA som observatör) möttes i San Remo enligt det uppdrag som den ajournerade fredskonferensen i Paris hade givit dem att med tanke på territoriell suveränitet omfördela det tidigare osmanska imperiets områden. Deras avsikt var inte kolonialistiskt, snarare strävade man efter att stegvis etablera nya självständiga stater i Mellanöstern baserade på territoriella krav som inkommit från arabernas delegation och den sionistiska organisationen.

Detta resulterade i etableringen av Syrien och Libanon under det Franska mandatet samt Mesopotamien (Irak) och Palestina under det Brittiska mandatet.

I sitt brev till stöd för detta 100-årsjubileumsevenemang, konstaterade Conte hur San Remoresolutionen inlemmade Balfourdeklarationen i internationell lagstiftning genom att den uttryckte stöd för bildandet av ett nationellt hem i Palestina för det judiska folket.

”Ett av fröna till det olivträd som skulle bli den moderna staten Israels symbol såddes i San Remo”, skriver Conte.

I ett videomeddelande konstaterar Sanremos borgmästare Alberto Biancheri hur denna lilla stad på den italienska Rivieran för hundra år sedan var i världspolitikens centrum när framtiden för Mellanöstern avgjordes i San Remo.

 ”Kanske kunde man säga att den judiska staten föddes i San Remo”, konstaterar han och betonar vikten av fredskonferensen som gav staden en plats i världshistorien. Nästa vecka kommer stadsfullmäktige att öppna en unik utställning med bilder och dokument från nationalarkivet i Rom som dokumenterar fredskonferensen i San Remo.

Dessa uppmuntrande budskap från Italien kommer en tid då det italienska folket har gått igenom en av de värsta kriserna i modern tid när COVID-19-pandemin har slagit landet med stor förödelse och orsakat närmare 25 000 dödsfall.

Som arrangörer till direktsändningen från Jerusalem som uppmärksammar 100-årsjubileet av San Remoresolutionen är vi i ECI djupt rörda av de uppriktiga bekräftelser av stadens historiska roll som Italiens premiärminister och Sanremos borgmästare uttryckt mitt i dessa exceptionella omständigheter.

I detta skede är det inte möjligt att hålla en konferens på ort och ställe i staden Sanremo, men Europeiska koalitionen för Israel är fast besluten att återvända till Sanremo för att fira denna historiska milstolpe så snart omständigheterna tillåter. Detta kommer då inte endast att bli ett högtidlighållande av den moderna staten Israels juridiska grunder, utan också ett uttryck av solidaritet med det italienska folket.


Observera:

SAN REMO 100
Direktsändning från Jerusalem söndagen den 26 april 2020 med anledning av 100-årsjubileet för San Remoresolutionen kl. 15.00 centraleuropeisk tid / 16.00 israelisk och östeuropeisk tid.
Följ med vårt virtuella evenemang och se direktsändningen på www.sanremo100.org

Frankrike hotar Israel

Frågan om Israel skall annektera delar av västbanken (Judéen och Samarien) kommer att diskuteras flitigt de närmaste månaderna. Vi kommer att få höra massor av falsk information som säger att Israel bryter mot internationell lag om de annekterar området.
Här är ett exempel:

Frankrikes FN-ambassadör Nicolas de Rivière’ hotade inför FN:s säkerhetsråd att relationerna till Israel kommer att förändras om Israel annekterar delar av västbanken. Ambassadören påstår att en annektering skulle strida mot internationell lag.
Det är märkligt hur okunniga ledande politiker och ambassadörer kan vara.
Västbanken hör till det område som efter första världskriget gavs till judarna för att de där skulle återupprätta sin nationalstat. (Vid San Remo konferensen och i stadgarna för Palestinamandatet som utfärdades av Nationernas Förbund).
Området gavs till judarna, Jordanien ockuperade olagligt området 1948 och Israel erövrade det 1967. Området har aldrig varit en arabisk/palestinsk stat.
Därför saknar påståendet att Israel skulle bryta mot internationell lag om de annekterar området helt grund.
Israel annekterar inte någon annans område utan ett område som getts till dem.

"...France threatened to change the nature of its ties with Israel, should the nascent government annex parts of the West Bank, in Ambassador to the UN Nicolas de Rivière’s remarks to the Security Council on Thursday.
De Rivière said that annexation “would constitute a blatant violation of international law, which strictly prohibits the acquisition by force of occupied territories.
“Such steps if implemented would not pass unchallenged and shall not be overlooked in our relationship with Israel,” he added...."

France threatens Israel ties over settlement annexation

onsdag 22 april 2020

Terrorattack i Abu Dis

Idag körde en palestinsk man över en gränspolis i Abu Dis. Efter att ha kört på polisen hoppade den palestinska mannen ur bilen och försökte knivhugga polisen. Polismannen skadades och terroristen sköts av andra poliser på platsen.

West Bank terror ramming and stabbing attack - watch dramatic video

Israeliska säkerhetstjänsten har arresterat en grupp Hamasaktivister som planerade terroristattacker i Jerusalemområdet, bl.a. ett fotbollsstadium var mål för attackerna.

Shin Bet arrests Hamas operatives planning terror attacks in JerusalemPA to Palestinians: Al-Aqsa is more precious than your children - in PA TV filler (PMW)
A filler between broadcasts on official PA TV reinforces the PA’s message to Palestinians that the Islamic holy places and the struggle for “Palestine” are worth the sacrifice of their children. For decades, the PA has promoted to parents and children alike the ideal of dying as “Martyrs” for the cause. In the new filler, the PA teaches Palestinians that the Al-Aqsa Mosque is “more precious than my children and more precious than my family”:
Palestinian Media Watch has shown that the brainwashing works. Constantly telling Palestinians that the Islamic holy places are in danger, are being defiled by Jews, and destroyed by Israel is what make Palestinian teenagers endanger themselves and carry out terror attacks.


söndag 19 april 2020

Coronapandemin

Konspirationsteorier, lögner, bedrägerier och beskyllningar följer i pandemins spår.

Hamas kritiseras för att man tillåtit ett nytt köpcenter att öppnas i Gaza senaste vecka. Hundratals människor besökte köpcenteret utan att bry sig om reglerna för att undvika att viruset sprids.
Coronavirus: Hamas chastised after Palestinians flock to new shopping mall

Hamas säger att det är Israel som bär ansvaret om en virusepidemi bryter ut i Gaza.
Hamas satsar sina pengar på att skaffa vapen i kampen mot Israel istället för att t.ex. satsa på sjukvård. Men när människor blir sjuka är det Israels ansvar att hjälpa och ge vård. Intressant logik.
Hamas official says Israel will be to blame if Gaza sees virus outbreak

Muslimska röster om coronapandemin MEMRI:
Egyptian Islamic Preacher Mohammed Al-Hefnawi Al-Ansari: Thank You Coronavirus for Shutting Down Cinemas, Coffee Shops, and Whorehouses; May Allah Use This Virus to Annihilate the Infidels and Shiites
Egyptian preacher Mohammed Al-Hefnawi Al-Ansari said in a video that he uploaded to his YouTube page on April 8, 2020 that the coronavirus pandemic is actually a good thing because it enjoins good and forbids evil by causing Muslims and infidels alike to stop using cigarettes and hookahs and to shut down pubs, coffee shops, cinemas, and whorehouses. He prayed for Allah to remove the coronavirus from upon the Muslims and to use it to annihilate the infidels, tyrants, atheists, and Shiites.

Yemen Friday Sermon by Houthi Islamic Scholar Ibrahim Al-Ubeidi: Allah Brought Coronavirus upon the West, China as Punishment for Having Passed Legislation against Hijabs; Lo and Behold, Now They Are Wearing Face Masks
 Houthi Sheikh Ibrahim Al-Ubeidi said in a Friday, April 3, 2020 sermon in Sanaa, Yemen that aired on Al-Eman TV (Houthis – Yemen) that Allah brought COVID-19 upon the West, China, and other Asian countries so that they would have to wear face masks, as punishment for having forced Muslim women to expose their faces by legislating laws against the wearing of the hijab. He said that these people have become arrogant and forgotten Allah, and he led the audience in a chant: “Allah Akbar! Death to America! Death to Israel! Cursed be the Jews! Victory to Islam!”

Iranian Regime Mouthpiece 'Kayhan': God Sent The Coronavirus To Expose The Hollow, Atrophied Nature Of Western Civilization Versus The Human And Life-Affirming Civilization Of Islam; America, Israel Manufactured, Spread The Coronavirus In The World
In the recent days, the Iranian regime mouthpiece Kayhan has devoted several editorials to explaining to the Iranian public why the coronavirus pandemic has befallen the world and the lessons that the world should derive from it. In an April 6, 2020 editorial the daily postulated that the coronavirus is a product of the godless Western civilization, which takes pride in science for its own sake and which also created the atom bomb and chemical weapons. Like senior regime officials,[1] this editorial accused the U.S. and Israel of manufacturing and spreading the coronavirus throughout the world "in order to rid it of the elderly and the poor." The pandemic, it added, exposes the wrongs that Western civilization has caused humanity, wrongs were perpetuated in order to preserve the superiority of Western civilization and culture while consigning Islamic civilization to obscurity. According to Kayhan, the coronavirus also exposes the inferiority of Western civilization and its leadership versus the superiority of Iran, which offers mankind the Islamic civilization and a new world order. The editorial praised the mobilization and solidarity of Iran's society and political and military leadership in fighting the disease, while contrasting it with the West, which is said is collapsing as its leaders resort to spreading lies and to stealing from each other in their desperate effort to control the pandemic. The editorial reiterated the Iranian regime's messaging of denying the Jewish Holocaust, which "has no basis," while calling America "the Great Satan" and Israel is a "malignant growth."

Unlike the April 6, 2020 editorial, which accused the U.S. and Israel of creating and spreading the virus, an April 13, 2020 editorial by Kayhan's editor-in-chief Hossein Shariatmadari stated that the virus was sent by God to humiliate the leaders of corrupt and enervated Western civilization and prove to mankind that it has no succor save for God. Like the April 6 editorial, this article, titled "The Coronavirus, the Virus with a Crown," claimed that the coronavirus exposes the hollowness and collapse of Western civilization, versus the superiority of Islamic civilization, which Iran promotes via the values of self-sacrifice and spiritual morality displayed by its leaders and citizens.

Sorgligt att religiösa ledare utnyttjar människors rädslor för att skaffa sig själv pengar.
Coronavirus immunity offered to donors of charity linked to major rabbi
After donating NIS 3,000 donors will receive a protective amulet and a blessing from the rabbi protecting them from getting sick.

Trumpadministrationen ser det som en möjlighet att coronaviruspandemin fick sin början i ett kinesiskt laboratorium i Wuhan.
Kinas utrikesministeriums talesman Zhao Lijian har tidigare påstått att viruset kan ha förts in i Kina av den amerikanska militären.
US death toll climbs as Trump rebuffs ‘unreasonable’ restrictions, blames China