måndag 31 december 2012

Israelerna vill leva i fred med sina grannar

Två gallupundersökningar visar att 2/3 av de israeliska medborgarna skulle godkänna en fredsuppgörelse med palestinierna om vissa säkerhetsåtgärder inkluderades.
Man skulle vara beredd att acceptera en tvåstatslösning om den palestinska staten skulle vara demilitariserad och om Israel erkänns vara det  judiska folkets hemland.
I undersökningen antogs också att de palestinska flyktingarna skulle få rätt att återvända till den palestinska staten efter en fredsuppgörelse.
Jerusalem skulle delas och Gamla stan administreras tillsammans av Israel, palestinierna och USA.
Om ett fredsavtal skulle innebära att Hamas  avväpnas skulle ytterligare nästan 10 % stöda en uppgörelse.

Gallupundersökningar kan vara intressanta men man kan fråga sig vad de här undersökningarna egentligen visar eftersom de villkor som man ställer upp inte har någon förankring i verkligheten.
De palestinska ledarna har envist vägrat att erkänna Israel som judarnas hemland.
För palestinierna är det jämställt med högförräderi att att avstå från kravet på att de palestinska flyktingarna skall få återvända till Israel (inte till en palestinsk stat)
Hur skulle man avväpna Hamas som säger att att den väpnade kampen är enda vägen att "befria" Palestina från havet till floden?
Det enda man kanske kan säga utgående från gallupundersökningen är att en stor majoritet av Israels befolkning önskar leva i fred med sina grannar.
'Most Israelis back peace deal that guards security'

Iranska pastorn Nadarkhani fängslades igen på juldagen

Pastor Youcef  Nadarkhani som frigavs från fängelse i Iran i september fängslades på nytt på juldagen. Nadarkhanis brott är att han är kristen.
 Nadarkhanis advokat fängslades i december.
Iran imprisons pastor on Christmas Day

09 Sep 2012

fredag 28 december 2012

Arafats änka säger att Arafat planerade intifadan
'Suha Arafat admits husband premeditated Intifada' (Jerusalem Post)

"Yasser Arafat’s widow, Suha, admitted that the late Palestinian leader planned the second intifada, in an interview with Dubai TV earlier this month, according to a translation by the Middle East Media Research Institute (MEMRI).
“Immediately after the failure of the Camp David [negotiations], I met him in Paris upon his return.... Camp David had failed, and he said to me, ‘You should remain in Paris.’ I asked him why, and he said, ‘Because I am going to start an intifada. They want me to betray the Palestinian cause. They want me to give up on our principles, and I will not do so,’” the research institute translated Suha as saying."

Israel- och judehat

Brittiske ministern ( Foreign Office Minister) Alistair Burt  säger att han är djupt besviken över att Israel uppgraderar högskolan i Ariel till ett självständigt universitet. Beslutet är enligt Burt ännu ett hinder för freden.
Ariel befinner sig öster om den gröna linjen i Samarien och vid universitetet går omkring 13.000 studeranden.

Varje tänkande människa vet att varken  bostäder eller universitet är ett hinder för fred, snarare tvärtom. Därför kommer man inte ifrån tanken att de upprepade fördömandena av Israel inte handlar om vad Israel/judarna  gör utan vem de är.
Hamas, Muslimska Brödraskapet och Irans ledare (och Hitler på sin tid) är i detta fall ärliga och säger rent ut att det är judarna som är problemet och som måste bort.

UK 'disappointed' in Ariel university upgrade

Editorial: Upgrading ArielWiesenthal centrets tio i topp lista över de värsta anti-semiterna under 2012: 

Wiesenthal ranks top 10 anti-Semites, Israel-haters (Jerusalem Post)
En nordbo finns med på listan, Trond Ali Linstad från Norge

2012 Top Ten Anti-Israel/Anti-Semitic Slurs: Mainstream Anti-Semitism Threatens World Peace (SWC)
  The Simon Wiesenthal Center’s 2012 Top Ten Anti-Semitic/Anti-Israel Slurs exposes the growing menace of Jew hatred from people and movements who wield real power.

With Egypt’s Muslim Brotherhood as #1, and the Iranian regime a close second, most of the other empowered anti-Semites are from Europe, where, as memory of the Nazi Holocaust fades, age-old anti-Semitism has returned with a vengeance and where a new generation of politicians are gaining political power by repackaging classic anti-Semitic stereotypes.

onsdag 26 december 2012

Palestinsk treenighet: Jesus Arafat Abbas

Jesus var en judisk man av Davids släkt och av Juda stam. Han levde i Israels land, och rörde sig i Judéen, i Samarien och i Galiléen.Allt detta kan vem som helst kontrollera i de fyra evangelierna i Nya testamentet. Namnet Palestina förekommer inte i evangelierna och namnet användes inte under Jesu tid.

Trots detta fortsätter de religiösa och politiska palestinska ledarna att förfalska historien och framställer Jesus som en palestinier.
Palestinierna verkar ha blivit fångade i sin egen fantasivärld och så länge de lever kvar i den är det svårt att hjälpa dem att leva i verkligheten.
Här följer några exempel från Palestinian Media Watch:

Fatah centralkommitté medlem Jibril Rajoub:
"Den största palestiniern i historien efter Jesus är Yassir Arafat."
[PA TV (Fatah), November 29, 2011


 Officiell PA dagstidning debattartikel:
"Jesus är palestinier, den självuppoffrande Yassir Arafat är palestinier, Mahmoud Abbas, fredsbudbäraren på  jorden, är  palestinier. Hur stor är inte denna nation av den heliga treenigheten! "
[Al-Hayat Al-Jadida, 30 november, 2012]


Sheikh Muhammad Hussein, Mufti av Jerusalem och de palestinska territorierna:
"Den palestinska nationen är rotad i detta land, sedan kananéerna och jebuséerna. Den arabiska närvaron - kristen och islamisk - på denna mark är oavbruten. Jesus är en palestinier par excellence. "
[PA TV (Fatah), 30 november 2012]


Guvernör i Ramallah distriktet Leila Ghannam:
"Den palestinska smärta är en och glädjen är en. Vi har alla rätt att vara stolta över att Jesus är palestinier och att Palestina är födelseplatsen för religionerna ... "
[Al-Hayat Al-Jadida, 24 december 2012]
 


Palestinska historiker Khalil Shoka:
"Den kristna religionen började här [Betlehem] ... Hela världen fokuserar på denna stad på grund av dess viktiga historiska och traditionella roll ... eftersom en slutlig analys visar att Jesus är en palestinier."
[PA TV (Fatah), 16 december, 2012]
 


 Officiell PA dagstidning debattartikel:
"Vi kan vara stolta, oh Marias son, att du är den första palestinier som återlöste mänskligheten ..."
[Al-Hayat Al-Jadida, 25 Dec 2012]


The Palestinian “holy Trinity”: Jesus, Arafat and Abbas
 PMW has documented the ongoing PA historical revision, which falsely connects the current Palestinian-Arab population to a fabricated ancient Palestinian-Arab nation. Although there is no record of any Palestinian-Arab history and no people ever identified as being part of a Palestinian-Arab nation until very recently, the PA claims they are an ancient Palestinian people in an attempt to compete with Israel’s well-documented Jewish history in the land.

While Christian tradition and the historical writings of the period portray Jesus as a Jew living in the land of Judea/Israel, the PA consistently tells its people that they are the ones connected to Jesus. This is not only a distortion of Jesus’ personal history as reported in Christian writings, it is also an anachronism. The Romans changed the name of Judea/Israel to “Palestine” in order to punish the Jewish nation after its unsuccessful rebellion, a full 136 years after the birth of Jesus.

söndag 23 december 2012

God Jul!

Sefanja 3:14-20
 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem!
HERREN har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. HERREN, Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont.
På den dagen skall det sägas till Jerusalem: "Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel."
Jag skall samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda.
Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag skall låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där de var så hånade. På den tiden skall jag föra er hem, ja, då skall jag föra er samman. Ty jag skall låta er bli till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk, när jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger HERREN." 


Herren sade till Abram:
"Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."


Profeten Hesekiel:
Ty så säger Herren, Herren: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de vila sig på goda betesmarker, och de skall ha rikligt med bete på Israels berg. Jag skall själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, Herren. De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka. Men de feta och de starka skall jag förgöra. Jag skall ta hand om dem med rättvisa.

 Maria när hon fick reda på att hons skulle föda Guds son, Messias:
"Han (Gud) har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder." 


Ängeln till herdarna:
"Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.


Simeon i templet:
På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:
"Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel." 
 
Jesaja:
Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eldTy ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta. 
 
1 Mos.12:1-3, Hes 34:11-16, Luk.1:54, Luk. 2:10, Luk.2:25-32 Jes.9:1-7
 
 

God Jul - Shalom
Daniel

Israel följer med utvecklingen i Syrien och på västbanken

Israel följer noga med utvecklingen i Syrien. En av de stora frågorna är vad som händer med Syriens stora förråd av kemiska vapen om och när Assads regim faller.
PM: Israel preparing for far-reaching changes in Syria

Samtidigt har också oroligheterna på västbanken ökat och tidningsuppgifter säger att Hamas förbereder ett maktövertagande på västbanken.
'Hamas preparing for West Bank takeover'

fredag 21 december 2012

Inte en sten skall bli kvar av de judiska bosättningarna

"Inte en sten skall bli kvar av det hysteriska israeliska bosättningsprojektet  på västbanken och i östra Jerusalem, Palestinas huvudstad."
Citat av Mahmoud Abbas talesman Abu Rudaineh.
Läs mera: 
Fatah: PA to fight Israeli economic ‘blockade’

Stoppa demoniseringen av judar

En debattartikel i Dagen av Israels ambassadör i Sverige, Isaac Bachman, kan läsas här:
Stoppa demoniseringen av judar
 "Under min tid i Sverige som ambassadör har jag med förvåning noterat hur ofta det i Mellanösterndebatten förekommer dunkla referenser och hänvisningar till Andra världskriget och till judiskt lidande under Förintelsen, som ett sätt att försöka kasta en skugga över Israel som aktör i dagens Mellanöstern. Detta trots att inget som helst rimligt samband kan sägas existera mellan dåvarande förhållanden och dagens konflikt i Mellanöstern. En konflikt där för övrigt ofta den dagliga och skoningslösa terrorn mot Israels civila förbigås med bekväm tystnad..."

Fördömanden fortsätter regna över Israel

EU:s Catherine Ashton och Kvartettens Tony Blair sällade sig igår  till dem som fördömer Israel för att de planerar bygga nya bostäder åt sitt folk.
Blairs uttalande visar på vilken nivå ledarnas uttalanden rör sig: "Alla parter bör avstå från ensidiga åtgärder som skadar ansträngningarna att uppnå fred" sade han.
I så är fall borde palestiniernas ensidiga åtgärd att gå till generalförsamlingen för att uppgradera sin status ha väckt betydligt starkare reaktioner ( och ett annat röstningsbeteende).Palestiniernas åtgärd var inte bara en ensidig åtgärd den stred dessutom mot tidigare  överenskommelser.
 "'Alla parter" verkar i praktiken endast betyda Israel och  "åtgärder som skadar ansträngningarna att uppnå fred" är tydligen endast sådana åtgärder som Israel vidtar.
Läs också:
Building blocs (Jerusalem Post)
"It is Palestinian intransigence, not Jewish building in consensus Jerusalem neighborhoods and settlement blocs, that is the real obstacle to a negotiated peace and a two-state solution. Perhaps one day the world will understand it.
... A Smith Research/Jerusalem Post poll published this week found that a clear majority of Israelis believe that the establishment of a demilitarized Palestinian state is Israel’s best chance for remaining both Jewish and democratic in 20 years’ time. A full 62 percent supported the principle of “two states for two peoples.”

In contrast, a new poll by Khalil Shikaki of the Palestinian Center for Policy and Survey Research found that 48% of Palestinians in the West Bank and Gaza would vote for Hamas leader Ismail Haniyeh, and just 45% for Abbas, if elections were held today. One of the reasons for Hamas’s increased popularity is its perceived “victory” against Israel during last month’s Operation Pillar of Defense."Eftersom de stora politiska ledarna vänder upp och ner på verkligheten upprepar jag vad jag tidigare sade: 
Så länge som det anses som en provokation när judar bygger i Jerusalem finns det överhuvudtaget inga förutsättningar för fred.
Man kan vända på saken: Vi är djupt besvikna på USA, Storbritannien och EU för deras fördömanden av judarnas byggplaner i Jerusalem och på andra områden i deras historiska hemland, där de enligt internationella avtal uppmanas att bosätta sig.
Dessa upprepade provokativa fördömanden strider mot tidigare internationella överenskommelser och är ett hinder för fredssträvandena i området.

torsdag 20 december 2012

Fördömanden från säkerhetsrådsmedlemmar

14 av FN:s säkerhetsråds 15 medlemmar fördömde i går Israels planering av bostäder i Jerusalem, Judéen och Samarien. Endast USA röstade mot vilket gjorde att resolutionen inte antogs. De andra staterna fördömde sedan Israel i egna uttalanden.
Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Portugal gjorde ett gemensamt uttalande där de sade att de var "ytterst oroad och starkt emot de israeliska planerna att utöka byggandet av bosättningar på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem...
 ...Byggandet äventyrar möjligheten av en kontinuerlig, suverän, oberoende och livskraftig palestinsk stat, och Jerusalem som en framtida huvudstad för både Israel och Palestina...
...tvåstatslösningen hotas av systematisk expansion av bosättningarna... all bosättningsverksamhet, även i östra Jerusalem, måste omedelbart upphöra."
 Därefter gick man i uttalandet över till att prisa palestiniernas ledare Mahmoud Abbas!
Vilka ledare vi har i Europa!
Jag hänvisar till gårdagens inlägg: Vad är egentligen ett hinder för freden?

Luk.21:28 "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

Läs mera här:
14 UNSC members slam settlement plans; US mum (Jerusalem Post)
 "Addressing the press after the various condemnatory statements from the countries on the Security Council were read out, Israeli Ambassador to the UN Ron Prosor rejected both the notion that the settlements were the major obstacle to peace and that Abbas had been forceful in distancing himself from Hamas leader Khaled Mashaal’s recent statements calling for Israel’s destruction.
Prosor pointed out that the Security Council decided to focus on building in the “Jewish people’s ancient capital of Jerusalem” in a week that also saw Syrian President Bashar Assad fire Scuds on his own people and drop bombs on a mosque in a Palestinian refugee camp that killed dozens, as well as an explosion that took place in a Hezbollah warehouse 300 meters from a school in a densely populated village in southern Lebanon.
The main obstacle to peace was not the settlements, Prosor said, but rather terrorism, incitement, the Palestinians’ insistence on the “socalled right of return” and their refusal to recognize Israel as the nation-state of the Jewish people.
He also said he had difficulty understanding how people could conclude that “the Palestinian state can’t exist if there is contiguity between Jerusalem and Ma’aleh Adumim,” but had no problem talking about contiguity between the Gaza Strip and the West Bank, something that would cut Israel in two.
Regarding Abbas’s condemnation of Mashaal’s statement, Prosor said one needed “good, sensitive equipment to hear him condemn something.”

onsdag 19 december 2012

Dags för frigivning av Jonathan Pollard?

Jonathan Pollard är en israelisk spion som suttit 28 år i fängelse i USA, han har en livstidsdom. Pollards spionage var inte riktat mot USA utan mot några arabstater.
USA har vägrat lindra hans dom eller benåda honom trots upprepade vädjanden från Israels sida.
Detta är ett unikt förfarande när det är fråga om en person från en allierad stat skriver Jerusalem Post i en ledare. Pollard är den enda spionen från en allierad stat som under USA:s historia fått en livstidsdom.
Spioner från Kina, Filippinerna, Grekland och Saudi-Arabien har fått en mildare behandling.
Ny information visar också att Pollards brott inte var så allvarligt som det har påståtts.
Jerusalem Post anser att det nu är dags för Obama att benåda Pollard.
CIA game changer
" The newly declassified 1987 CIA damage assessment bolsters official calls for the immediate release of Jonathan Pollard. While portions of the CIA document remain redacted, the disclosures officially confirm that Pollard spied for Israel, not against the United States.

Moreover, the document puts the lie to American allegations that have been used for over a quarter of a century to justify Pollard’s continued incarceration. For example, Pollard’s full cooperation with the prosecution was one of the welcome admissions in this document, as was the confirmation that the volume of information Pollard transferred to Israel was far less than claimed."

Vad är egentligen ett hinder för freden?

De senaste dagarna har israeliska myndigheter gett tillstånd för byggande av tusentals bostäder i vad som ofta kallas östra Jerusalem.
Det finns knappast något som får omvärlden att reagera med så kraftiga fördömanden som när judar bygger bostäder åt sig i Jerusalem.
USA (Israels närmaste vän?) säger: "Vi är djupt besvikna över att Israel insisterar på att fortsätta detta mönster av provokativa åtgärder. Dessa upprepade meddelanden om nya byggplaner strider mot fredssträvandena".
Storbritannien (inte en så nära vän?) säger: "Om de genomförs skulle det göra en framförhandlad tvåstatslösning, med Jerusalem som delad huvudstad, mycket svårt att uppnå...Vi uppmanar Israel att upphäva detta beslut och inte vidta ytterligare åtgärder för att utvidga eller befästa bosättningar."

Så länge som det anses som en provokation när judar bygger i Jerusalem finns det överhuvudtaget inga förutsättningar för fred.
Man kan vända på saken: Vi är djupt besvikna på USA, Storbritannien och EU för deras fördömanden av judarnas byggplaner i Jerusalem och på andra områden i deras historiska hemland, där de enligt internationella avtal uppmanas att bosätta sig.
Dessa upprepade provokativa fördömanden strider mot tidigare internationella överenskommelser och är ett hinder för fredssträvandena i området.

 US, UK attack 'provocative' J'lem construction plans

 Ministry to advance approval of 6,500 e. J'lem units

Major part of e. J'lem Jewish community not approved

Livni: Likud is exposing Israel to int'l censure for votes

Video om Jerusalems ställning

tisdag 18 december 2012

De palestinska myndigheterna förhärligar terrorism - understöder EU denna verksamhet?

Det holländska parlamentets utrikesutskott behandlar i morgon frågan om Holland fortsättningsvis skall understöda de palestinska myndigheternas allmänna budget.
2011 antog det holländska parlamentet en motion som säger att man inte skall understöda de palestinska myndigheterna om inte myndigheterna upphör med att glorifiera terrorism.
Palestinian Media Watch har ombetts komma med dokumentation som visar om glorifieringen har upphört eller inte.
PMW har sammanställt en rapport i tre delar:
1) - PMW rapport till holländska utrikesutskott om PA:s förhärligande av terrorister
Denna 40 sidiga rapport ger klart och otvetydigt bevis på den officiella PA-politik som går ut på att hedra terrorister som hjältar och förebilder. PA:s minister för frågor gällande fångar besöker regelbundet  hem till terrorister och  mördare och hedrar dem. Fem olika TV program i PA TV förhärligar terrorister i israeliska fängelser varje vecka och musikvideon som  hedrar terrorister sänds regelbundet PA TV.  

Allt detta och mycket mer förhärligande av terrorism finansieras av PA: s allmänna budget, som stöds av Nederländerna.

2)- PMW rapport till holländska utrikesutskott om hur PA använder sin budget
Denna rapport dokumenterar hat och våld som främjas och finansieras genom den allmänna budgeten. Den innehåller officiell PA TV barnprogram som kallar Israel för "Satan" och beskriva kristna och judar som "mindervärdiga föraktade " och predikar islamisk överhöghet över kristna och judar

Den innehåller PA stormuftins uttalande på PA TV om att det är muslimers öde att döda judar

3)- PMW rapport till holländska utrikesutskott om PA:s löner till terrorister
Denna rapport behandlar PA:s löneutbetalningar till terrorister i israeliska fängelser. Denna rapport har upprättats tidigare i år för brittiska parlamentet, men informationen om löner som går till terrorister är viktig  och relevant för alla länder som finansierar PA. Rapporten presenterades för första gången vid en föreläsning för 30 medlemmar av brittiska parlamentet i oktober.


  Läs sammanställningen av rapporterna här:
PMW Special Report - December, 2012 Palestinian Authority glorificationof terrorists and payment of salariesto terrorists and Dutch funding
By Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik


Conclusion
"This report documents that from the highest levels the Palestinian Authority “structurally condones”
and “glorifies” and actively presents terrorists as heroes. This PMW report documents that
numerous terrorists including suicide terrorists and those who planned and brought them to their
attacks, were honored and glorified by senior PA officials, through PA activities directed at
glorifying terror, and by PA-controlled and -owned media. The minister stated that the Netherlands’
continued funding of the PA was a result of his having “no indications of this,” indicating that its
funding is a function of lack of information as opposed to condoning of the PA practice of glorifying
terrorists. The minister added that “when it is shown” that the PA does glorify terror “structurally” -
“this must have consequences for the international support of the PA.”
Accordingly, it is clear that PA glorification is in complete contrast to the wishes of the Dutch
government and that the Dutch funding of the PA has been based on lack of information as to the
nature of the broad range of official PA terror glorification activities. This report presents
clarifications and provides the members of the Dutch parliament with the complete picture of the
ongoing PA practice of glorifying terrorists."
Israels rättigheter och palestiniernas mänskliga rättigheter

För några veckor sedan hade European Coalition for Israel sin nionde strategikonferens i Bryssel.
Här kan man läsa Andrew Tuckers  tal där han briljant försvarar Israel och dess rättigheter under internationell lag:
ECI Conference – Brussels, 15th November 2012Comments by Andrew Tucker, Brussels Director, European Coalition for Israel

Calev Myers presenterade en rapport om de palestinska myndigheternas brott mot mänskliga rättigheter.
Myers tal kan läsas här.
Rapporten om de mänskliga rättigheterna kan läsas här:
HIDDEN INJUSTICESA REVIEW OF PA & HAMAS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE WEST BANK AND GAZA

Eftersom EU är en av de stora bidragsgivarna till de palestinska myndigheterna och EU kräver att bidragsmottagarna respekterar mänskliga rättigheter är det viktigt att brott mot mänskliga rättigheter uppmärksammas och att EU övervakar att bidrag inte missbrukas.Citat från Myers tal:
Based on concrete research that we have recently
conducted, it would be safe to say that between the
signing of the Oslo Accords in 1993 until today, the
amount of international aid donated to the Palestinian
Authority is 25 times per capita the amount of aid granted
by the USA to Europe, under the Marshall Plan for the
reconstruction and economic recovery of Europe after
World War II...

...Unlike the Marshall
Plan, this money did not go to modernize Palestinian
industrial and business practices using high-efficiency
Western models, in order to create a sustainable
economy and a sense of hope and self-reliance.
In fact, the absolute opposite results have been
achieved.
Because of the lack of effective monitoring
mechanisms, huge amounts of this funding have (1) gone
into the personal bank accounts of Palestinian leaders, (2)
have been used to purchase stockpiles of weapons, (3)
have been used to pay salaries of security personnel in a
bloated and inefficient security agency, and lastly it has
been directly invested into education programs which
indoctrinate the next generation of Palestinians with
hatred, racism and anti-Semitism...

...The fact that billions of Euros of European aid over the
last two decades has not been used to eradicate
Palestinian poverty, or to create a sustainable
economy is a huge shame. But the fact that so much
money has gone to support a regime with little to no
regard for human rights and human life is a catastrophe.

Utrikesminister Liberman avgår

Israels utrikesminister Avigdor Liberman har avgått. Liberman är också ledare för partiet Yisrael Beytenu.
Orsaken till hans avgång är att han kommer att åtalas för bedrägeri.
Det har i flera år ryktats om att Liberman kommer att åtalas men nu är det bestämt att han kommer att ställas inför rätta.
Det är tyvärr onödigt många israeliska politiker som verkar vara inblandade i korruption och annan ekonomisk brottslighet.Det goda i saken är att rättssamhället  fungerar och även ledande politiker tvingas stå till svars för sitt agerande inför domstol.
Liberman resignation takes effect; plea bargain unlikely

Bakgrund och analys av striderna mellan Israel och Hamas

Den här videon är värd att ses.Den behandlar läget i Gaza och Israel, Hamas och Israels målsättning samt medias rapportering.


söndag 16 december 2012

Betlehem

Betlehem var den sjätte staden på västbanken som de palestinska myndigheterna fick kontroll över den 22 december 1995.
År 1948 var 85 % av befolkningen i Betlehem kristna.1995 fanns det i staden 45.000 invånare varav ca 20.000 var kristna. Idag finns det bara omkring 7.500 kristna kvar i staden.
Det finns många orsaker till att de kristna araberna i Betlehem flyttar bort men en av huvudorsakerna är att den kristna minoriteten känner sig otrygg i den allt starkare muslimska omgivningen.
This Week In History: Bethlehem changes hands
" The Jerusalem Post's Palestinian affairs reporter Khaled Abu Toameh wrote on the Gatestone Institute website in 2009 that, while Israeli security measures have indeed made living conditions more difficult for both Christians and Muslims, "to say that these measures are the main and sole reason for the Christian exodus from the Holy Land is misleading."
Toameh argued that the root to Christian emigration is a combination of factors, including Muslim intimidation and land theft, discrimination in public sector employment, abuse, and economic hardships. He identified a key problem as being that many Palestinian Christian leaders feel insecure and intimidated by their Muslim neighbors, but "refuse to the see the reality as it is" and place the blame squarely on Israel when they speak on the record."

Rykten om en tredje intifada

Fatah tillåts fira sin 48 års dag även i Gaza. Det är första gången sedan Hamas tog över makten i Gaza som rivalen Fatah tillåts ordna demonstrationer på årsdagen.
Senaste vecka tillät Fatah å sin sida Hamas att ordna demonstrationer på Västbanken för att fira sin 25 årsdag.
Det ser alltså ut som om organisationerna skulle närma sig varandra.

En före detta minister och ledare för Fatah, Muhammad Shtayyeh,säger att de palestinska ledarna uppmanar foket att intesifiera den obeväpnade kampen mot Israel. "Utan att öka kostnaderna för ockupationen kommer Israel inte att dra sig tillbaka, sade Shtayyeh.

Samtidigt har en ny palestinsk grupp som kallar sig "Brigaden för nationell enhet" deklarerat att den tredje intifadan har startat.
Gruppen säger sig bestå av medlemmar från Fatah, Hamas, Islamsk Jihad och PFLP.
I ett uttalande säger de att de inte kommer att ge upp en enda tum av Palestina från floden (Jordan) till havet (Medelhavet).De kommer att fortsätta kampen tills ockupationen är upphävd och hela Palestina är befriat.

De blåögda politiker som påstod att omröstningen i FN för en tid sedan skulle förbättra möjligheterna för fredsförhandlingar mellan Israel och palestinierna har åtminstone inte hittills fått se något som skulle peka i den riktningen.

Här ett exempel på Hamas ideologi från PMW :Abbas utreder möjligheterna av en förbundsstat med Jordanien

Palestinierna utreder och studerar möjligheterna att bilda en konfederation/statsförbund med Jordanien.Abbas har bett ledare inom Fatah att utreda möjligheten.
Detta skulle ske först efter att en självständig Palestinsk stat bildats. Jordanska källor uppger att Abbas sagt att en palestinsk stat inte kan klara sig utan att bilda en förbundsstat med Jordanien.
Khaled Abu Toameh skriver i Jerusalem Post:
Abbas mulls forming confederation with Jordan

fredag 14 december 2012

Likheter mellan Tjeckoslovakien 1938 och Israel idag

Tjeckiens ambassadör i Israel säger att det finns likheter mellan Tjeckoslovakiens situation 1938 och Israels situation idag.( Israels utrikesminister tog upp likheterna tidigare i veckan.)
Internationella garantier är inte mycket att lita på när det verkligen gäller. För Tjeckoslovakien betydde det att Nazi-Tyskland invaderade landet trots tidigare internationella garantier.
En intervju med ambassadör Tomas Pojar kan läsas här:
'Israel and 1938 Czechoslovakia are similar'

Dubbla budskap från Abbas och Fatah

Igår kunde man läsa att Mahmoud Abbas kritiserade Hamas ledare Mahaal för att han sagt att Hamas aldrig kommer att erkänna Israel. Det låter positivt att Abbas tar avstånd från Mashaals uttalanden men det är något som inte stämmer.
Vi (PLO, Fatah) erkände Israel redan 1993 sade Abbas till journalister i Ankara.Men...

Bilden till höger är Fatahs officiella logo som gjorts för att markera deras 48 års dag.
Kartan över Palestina har raderat Israel. Varför gör man en sådan karta om man tänker sig att leva i fred med grannstaten Israel?
Palestinian Media Watch beskriver logon:
"Other symbols central to Fatah ideology also appear in the logo, including a rifle and a key symbolizing the Palestinian claim of ownership to houses within Israel (see letters in yellow). The pattern in the map is reminiscent of the Palestinian keffiyeh-scarf. The dove breaking the chain symbolizes the freeing of all Palestinian prisoners. The golden dome represents both Islam and the Palestinian claim to Jerusalem."

Abbas har aldrig erkänt  Israel som det judiska hemlandet utan för honom verkar det mer vara fråga om den stat dit de palestinska flyktingarnas ättlingar skall flytta, alltså ytterligare en arabisk stat.
Abbas borde kanske också ta avstånd från uttalanden som kommer från hans eget parti:

Fatahledare prisar Hamas och stöder väpnad konflikt med Israel (Palestinian Media Watch)
Fatah politiska ledare:
Abbas Zaki: "Må Allah välsigna Hamas ... Ingenting betyder något för mig nu förutom Israels nederlag"
Jamal Muhaisen: "Vi prisar och hyllar varje hand som avfyrade en raket mot Israel"
Nabil Shaath: "Må Allah vara barmhärtig mot hjälten [Hamas] Ahmed Al-Ja'abari"
Jibril Rajoub: "Vi kommer inte att sätta tillbaka svärdet i skidan förrän det finns en stat"
Mahmoud al-Aloul: Förhoppningsvis
kommer den arabiska våren att skapa förutsättningar för en palestinsk väpnade kamp.

Fatah militära gren:
Vi kommer att fortsätta "attacker tills varenda del av Palestina är befriat"
Väpnad kamp är "enda lösningen för att befria land och göra slut på ockupation"


Officiell PA kolumnist:
"Den hjältemodiga prestationen [av Hamas och Islamiska Jihad] som lyckades utföra bombaningar inne i Israel ... Bombningen av en buss [i Tel Aviv]där  20 personer
skadades, [var] en handling som förbryllade det israeliska ledarskapet"
onsdag 12 december 2012

Världen misstar sig om bosättningarna

Vid Jerusalem Posts Diplomatic Conferece i Herzliya har före detta utrikesministern Tzipi Livni överraskat genom att kritisera omvärlden för deras fokusering på de judiska bosättningarna i Judéen och Samarien (västbanken).
När det internationella samfundet förutsätter att Israel drar sig tillbaka till vapenstilleståndslinjen från 1949 gör det bara förhandlingarna svårare.Under de förhandlingar jag förde med palestinierna var det klart att det inte skulle bli något israeliskt tillbakadragande till 1967 års gräns sade Livni.

USA:s  ambassadör Dan Saphiro poängterade att gränsfrågorna endast kan lösas i förhandlingar mellan parterna, ingen utomstående kan rita kartan.Därför borde förhandlingarna mellan Israel och palestinierna återupptas istället för ensidiga åtgärder som inte leder någon vart.
Saphiro varnade också Iran för att möjligheterna till en förhandlingslösning på Irans kärnvapenutveckling inte kommer att  finnas för alltid.

Israels före detta chef för flygvapnet, Ido Nehushtan, varnade också för att tiden är på Irans sida. Det blir bara svårare med tiden att stoppa Irans kärnvapenprogram, sade han.

Israels frispråkiga utrikesminister Liberman sade i sitt tal att när det kommer till kritan, skulle många av världens ledare offra Israel för att blidka radikala islamister och köpa lugn "utan att blinka ". Liberman påminde också om att inga nya bosättningar har grundats sedan 1991. Allt byggande sker inom redan existerande bosättningar.

Livni: The world is mistaken on settlements (Jerusalem Post)
"It doesn't matter what you think about settlements," Livni said with uncharacteristic bluntness. "We have settlement blocs close to the Green Line and the only way for the conflict with the Palestinians to end is for Israel to keep them. Any pre-agreement by the international community to a withdrawal to 1967 borders before the talks occur, makes it difficult to negotiate. it was clear in the talks I conducted with the Palestinians that there would not be return to 1967 borders."
Livni said she is frustrated as an Israeli when the international community compares casualties caused by the IDF, which acts to defend Israel and target terrorists, to those killed by terrorists who target civilians.  "

Shapiro: Parties must negotiate land swaps themselves

Vandaler angrep kyrka i Jerusalem

Så kallade price-tag vandaler angrep i natt en kyrka i Jerusalem.Vandalerna målade slagord på stenmuren utanför kyrkan  "Monastery of the Cross" och punkterade däck på bilar utanför kyrkan.
Det är femte gången det här året som kristna platser angrips i Jerusalem med omnejd.
Man antar att det är judiska högerextremister som står bakom attackerna men polisen har inte lyckats gripa någon.
Jerusalems borgmästare Nir Barkat fördömde vandalismen:"Vi kan inte acceptera detta motbjudande och extremistiska fenomen, vars enda mål är att skada samexistensen i Jerusalem, vi måste riva upp detta med rötterna", säger Barkat.

Price-tag vandals hit J'lem church, Palestinian town

Israelnyheter på Facebook

Israelnyheter finns nu också på Facebook. Det betyder att du kan få nya inlägg på bloggen Israelnyheter att synas på din Facebooksida.
Gå till Israelnyheter på Facebook och klicka på "Gilla", därefter borde nya inlägg på bloggen automatiskt komma till din Facebooksida.

tisdag 11 december 2012

EU bryr sig inte om internationella avtal

Efter EU:s utrikesministermöte igår publicerades ett uttalande  med 10 punkter om fredsprocessen i Mellanöstern.
När man tar i beaktande detta uttalande och det faktum att endast en EU stat röstade mot den palestinska uppgraderingen i FN kan man konstatera att EU inte överhuvudtaget bryr sig om internationella avtal som talar till Israels fördel.
FN omröstningen var ett brott mot Oslo-avtalet, mot FN stadgans artikel 80, mot San Remo konferensens beslut och mot reglerna för Palestina mandatet.

I det senaste uttalandet kan man bland annat läsa följande:

 3)Europeiska unionen är djupt bestört och  motsätter sig starkt israeliska planer att expandera
bosättningar på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem, särskilt planer för att utveckla
E1 området. E1 planen, om de genomförs,  skulle
allvarligt undergräva förutsättningarna för en
förhandlingslösning på konflikten genom att äventyra möjligheten till en varaktig och livskraftig
Palestinsk stat och Jerusalem som framtida huvudstad i två stater...

...EU upprepar att bosättningarna är olagliga och ett hinder för fred 

Det finns experter på folkrätt som säger att bosättningarna inte är olagliga. EU blandar ihop politik och juridik. Palestina mandatets stadgar ger judarna rätt att bosätta sig i området. Se nedan.
  
4) EU godkänner inga förändringar i gränserna före 1967 om inte parterna kommer överens om sådana.
Inga avtal mellan EU och Israel gäller områden som Israel ockuperade 1967. 

Det fanns inga gränser före 1967. Det som fanns var en vapenstilleståndslinje och parterna var överens om att vapenstilleståndslinjen på inget sätt skulle påverka var en framtida gräns dras upp. Åter en gång struntar EU i ingångna avtal mellan Israel och araberna.
EU ställer sig helt enkelt politiskt på palestiniernas sida utan att det finns någon juridisk orsak till det. Ur juridisk synvinkel hör både områdena väster och öster om vapenstilleståndslinjen till det område som getts till judarna för att återupprätta sitt hemland.

 5) EU motsätter sig att Israel använder skattemedel som Israel samlar in för de palestinska myndigheternas räkning till att betala de palestinska myndigheternas skulder till Israel

Palestinierna bryter Oslovatalet genom att gå till FN, det har EU inget emot men om Israel innehåller en del palestinska skattemedel för att betala deras elräkning protesterar EU.

7) EU kräver att gränsövergångarna till Gaza öppnas helt för person och godstrafik. Situationen är ohållbar så länge Gaza är politiskt och ekonomiskt åtskild från Västbanken.

Knappt har raketbeskjutningen från Gaza mot israeliska städer upphört innan EU kommer med detta uttalande.De senaste dagarna har Hamas firat sin 25-årsdag och "segern" över Israel genom att proklamera att idag tar vi Gaza, imorgon Ramallah, sedan Jerusalem,Haifa och Jaffa.
Det brister stort i utrikesministrarnas verklighetsuppfattning.

8) EU uppmanar till en palestinsk försoning bakom Mahmoud  Abbas starka ledarskap.

Starka ledarskap! Hans presidentperiod har gått ut för flera år sedan och det är knappast någon annan än EU som anser honom vara en stark ledare.Om inte det att man sitter kvar som president trots att valperioden gått till ända tyder på styrka.

PLO prisade EU:s fördömanden av israeliska byggplaner och krävde att det också skall få politiska och ekonomiska konsekvenser för Israel.

EU: Treaties with Israel apply only to pre-’67 lines

Israel's response to the EU Foreign Affairs Council conclusions


Flera av EU staterna var med när stadgarna för Palestina mandatet skrevs,ett utdrag från stadgarna:

Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should
be responsible for putting into effect the declaration originally made on November
2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said
Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the
Jewish people,...

...Whereas recognition has thereby been given to the historical connection of the
Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national
home in that country;

Article 5
The Mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be
ceded or leased to, or in any way placed under the control of, the Government of
any foreign Power.
Article 6
The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of
other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration
under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish
agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land, including
State lands and waste lands not required for public purposes.

måndag 10 december 2012

Abbas ställer nya krav för att komma till förhandlingar

Abbas vill förhandla med Israel under en sex månaders period.Det låter positivt. Men... Abbas håller fast vid sina förhandsvillkor och ställer ny sådana.
Förutom tidigare krav på ett israeliskt byggstopp i bosättningarna och i Jerusalem kräver Abbas nu att förhandlingarna måste starta där de avslutades med den föregående israeliska regeringen 2008.
Israel är beredd att förhandla men förhandlingarna skall inledas utan förhandsvillkor.
Ingenting har alltså förändrats förutom att förhandsvillkoren blivit fler.
Israels premiärminister Netanyahu gick i november 2009 med på ett tio månader långt byggstopp, palestinierna kom till förhandlingsbordet när endast ett par veckor av byggstoppet återstod och avbröt förhandlingarna när det inte förlängdes.
Abbas offers 6-month talks with settlement freeze

PM: Settlement building doesn't preclude Palestinian state


söndag 9 december 2012

Hamas 25-årsjubileum

I fall någon inte hade klart för sig vad Hamas står för gav dess ledare Khaled Mashaal ett klart svar vid firandet i Gaza under veckoslutet.
Mashaal: 
-"Palestina från floden till havet, från norr till söder, är vårt land och vi kommer aldrig att ge upp en tum eller någon del av den."
-"Palestina, har varit,är och kommer alltid att vara arabisk och islamsk."
- "Palestina tillhör oss och ingen annan. Vi kan aldrig erkänna legitimiteten i Israels ockupation av Palestina. Palestina tillhör oss, och inte sionisterna. "
"Jihad och väpnat motstånd är det rätta och riktiga sättet att befria Palestina och återställa våra rättigheter" - "Befriande av Palestina, hela Palestina, är en plikt, en rättighet och målet för alla araber och muslimer."
"Rätten att återvända" för palestinska flyktingar är "helig" enligt Mashaal som tillade att Israel inte har några rättigheter i Jerusalem, "vår eviga huvudstad, som vi kommer att befria tum för tum, grannskap efter grannskapet och sten för sten."
"Idag Gaza.I morgon Ramallah och efter det Jerusalem Haifa och Jaffa,"

Utdrag från Mashaals tal: 
Hamas head Mashaal calls for continued "resistance"

Mashaal vows Hamas will not concede land

Netanyahu: Hamas has no intention of compromising with us

Mashaal: First Gaza, then Ramallah, then Jerusalem


"Det var Israel som började" - med att slå tillbaka

I dag kunde man i Österbottens Tidning läsa en helt saklig artikel från FNB-AFP om Hamas 25-årsjubileum i Gaza. Men där fanns med ett typiskt fel, eller vinkling, som återkommer gång på gång i medias rapportering av konflikter som Israel är med i.
 Enligt artikeln var det Israel som startade de senaste striderna i Gaza. Citat: "det var mordet på Jabari som utlöste de senaste striderna mellan Israel och militanta palestinier på Gazaremsan".
Enligt nyhetsbyråernas rapportering startar en konflikt först när Israel slår tillbaka. Så har rapporteringen fungerat i många år.
Det var så uppenbart hur och varför de senaste striderna startade att ledarna i västvärlden var ovanligt eniga i sina uttalanden där de utpekade Hamas raketattacker som orsaken.
Nyhetsbyråerna verkar trots detta köra enligt gammalt invant mönster: Israels åtgärder utlöste striderna. 
Hamasledaren Jabari dödades onsdagen 14 november. Här följer några inlägg som berättar vad som hände dagarna innan.

Oroligt vid gränserna (6 nov)

Raketbeskjutning från Gaza under det senaste dygnet (11 nov)

Raketbeskjutningen från Gaza fortsätter (12 nov)

Ledare från Egypten och Tunisien besöker Gaza, ledare i Europa fördömer Hamas (16 nov)
  

fredag 7 december 2012

Glad Hanukkah!

Hanukkahfirandet inleds i morgon lördag kväll.
Bakgrunden till denna judiska fest kan man läsa om  i Mackabéerböckerna. (apokryferna)
Festen påminner oss bland annat om att det kostar att hålla fast vid sin tro. Judar som vägrade överge sin tro, som kung Antiochus Epifanes krävde, fick lida svårt.
Festen påminner också om att ljuset som lyser i mörkret väcker reaktioner.De som vill leva i ljuset längtar efter och kommer till ljuset. De som vill leva i mörkret hatar ljuset och gör vad de kan för att släcka det. Men ljuset sprider sig dag för dag, först tänder "tjänaren" ett ljus, följande dag två och så vidare tills alla åtta ljus i Hanukkahljusstaken brinner.
Ljuset kommer att segra!


Fatah firar Hamas 25-årsdag

Fatah, för vilken Abbas är ledare, kommer att delta i firandet av Hamas 25-års jubileum i Gaza på lördag.
Det betyder att samma man som för en vecka sedan talade inför FN:s generalförsamling och understöddes av de flesta nationerna i världen (inklusive Finland) firar en terroristorganisations årsdag.
"Det finns ingen orsak varför vi inte skulle fira tillsammans med våra bröder från Hamas" säger Yehya Rabah,en Fatah ledare från Gaza.
Och visst har Rahab rätt, de båda organisationerna har visserligen varit  i krig med varandra men de kämpar mot samma fiende, Israel. De har i stort sett samma målsättning, det ser man om man läser deras stadgar. Under de senaste åren har de haft olika åsikter om hur mycket våld det för tillfället lönar sig att använda mot Israel, men för båda organisationerna har  våldets väg varit och förblir en viktig del av kampen.
Det finns få saker som förenar araberna så bra som den gemensamma fienden Israel. När Fatah och Hamas firar tillsammans visar det tydligt för omvärlden vad organisationerna står för men knappast är det någon som reagerar på att "de moderata krafterna" i det palestinska samhället firar en terroristorganisations födelsedag.
Gaza: Fatah to join Hamas’s 25th anniversary celebrations

I går inträffade en incident i Hebron där palestinska poliser gav sig på israeliska soldater.Det verkar mest ha varit fråga om att man skuffade till  varandra. Men händelsen utlöste gatukravaller med stenkastning mot israeliska soldater.
 Man kan fråga sig om det var en tillfällighet eller en medveten provokation för att höja profilen efter FN omröstningen.
PA police attack IDF forces in Hebron, riot ensues

torsdag 6 december 2012

Premiärminister Netanyahu i Tyskland

Premiärminister Netanyahu har träffat förbundskansler Angela Merkel. Bland saker som tog upp i samtalen mellan parterna var bland annat frågan om de judiska bosättningarna.Ledarna var eniga om att de var oeniga i frågan.
Israels beslut att börja planera E1 området mellan Jerusalem och Ma'aleh Adumim väcker motstånd i omvärlden.
Det sprids också mycket felaktig information om byggplanerna och deras inverkan.

Här följer information från Honest Reporting:

Despite the Hype, E1 Doesn’t Cut West Bank in Two 

"...Developing E1 doesn’t divide the West Bank in two. It doesn’t wreck the contiguity of a future Palestinian state. Even if Israel does move forward with these plans (and this isn’t the first time over the years that E1 bureaucracy made news and was then put on hold), the remaining land available to the Palestinians will still leave them with territorial contiguity. The Palestinian waistline — between Maale Adumim and the Dead Sea, is roughly 15 km wide. That’s a corridor no different than the Israeli waistline. Indeed, that has never caused a problem of Israeli territorial contiguity...."

 Vad betyder palestiniernas uppgradering i FN i praktiken?

Vilken betydelse har FN:s generalförsamlings uppgradering av palestiniernas ställning i FN från observatör till observatörs stat?
Alan Baker från Jerusalem Center for Public Affairs reder ut begreppen: The Palestinian UN Upgrade: Setting Things Straight
- Kort kan man säga att uppgraderingen enbart förändrar palestiniernas status inom FN organisationen.
- Generalförsamlingens resolutioner är rekommendationer som speglar medlemsländernas politiska åsikter och är på inget sätt juridiskt bindande. Ingen palestinsk stat har skapats genom omröstningen.
- Gaza och Västbanken (Judéen och Samarien) har aldrig  i något juridiskt dokument eller avtal fastställts som suveräna palestinska områdena. Både Israel och palestinierna gör anspråk på de omtvistade områdena.Att tala om "ockuperat palestinskt territorium" är juridiskt felaktigt och förbigår på sätt och vis en  förhandlingslösning.
Efter den palestinska uppgraderingen i FN har varken Israels  eller palestiniernas status i området ändrats på något sätt. De nya påståenden som framförts av den palestinska ledningen att Israel över en natt blev ockupant av palestinskt suveränt territorium är utan någon grund.
- Tidigare överenskommelser mellan Israel och palestinierna  sätter inte upp några begränsningar för byggande utan bosättningarna är en fråga som skall tas upp i de slutliga förhandlingarna. Ett byggstopp i bosättningarna är alltså inget förhandsvillkor utan en förhandlingsfråga.

Läs mera här

21 FN resolutioner kritiserar Israel, 4 behandlar resten av världen  

En bra uppfattning om hur seriöst man skall ställa sig till resolutioner från FN:s generalförsamling får man när man ser att under den nuvarande sessionen har generalförsamlingen antagit 21 resolutioner som kritiserar Israel. 
 Endast 4 resolutioner behandlar någon annan stat. 
En resolution behandlar Syrien, där upp till 40.000 har dödats i inbördeskriget.
De tre övriga staterna som behandlas är Iran, Nord Korea och Burma vars regeringar prisas i resolutionerna.
Uppgifterna kommer från UN Watch

Läs också

Hypocrisy at the UN: dictatorships reject “country-specific” resolutions, then adopt 21 country-specific resolutions on Israel

"In an astonishing display of hypocrisy even by U.N. standards, numerous country delegates gave impassioned speeches last week objecting to the adoption of resolutions criticizing the murderous regimes of IranNorth Korea and Syria, saying they rejected the practice of singling out specific countries; and then proceeded, only moments later, to vote for a resolution — which most of them also co-sponsored — singling out democratic Israel. "