tisdag 16 november 2010

Byggstopp - fredsförhandlingar?

Palestinierna kräver ett byggstopp för att återvända till förhandlingar med Israel. Nu har Israel och USA kommit överens om villkoren för ett byggstopp men palestinierna motsätter sig överenskommelsen... så vad vill de palestinska ledarna egentligen?
Palestiniernas inställning påminner om arabländernas efters sexdagarskriget: Nej, Nej, Nej.
Nej till fred, nej till förhandlingar, nej till erkännande av Israel.

Enligt de israeliska tidningarna har Israel och USA kommit överens om att Israel går med på ett tremånaders byggstopp i bosättningarna på västbanken. Detta för att förmå palestinierna att komma till förhandlingsbordet.
För att förmå den israeliska regeringen att gå med på byggstopp lovade USA bl.a. att stöda Israel i FN och leverera moderna jaktplan till Israel.
Det är svårt för Netanyahus regering att gå med på byggstopp eftersom regeringen tidigare har lovat att det tiomånader långa byggstoppet som tog slut i september inte skall förlängas.
Enligt Jerusalem Post går överenskommelsen ut på:
- att byggande i östra Jerusalem få fortsätta under byggstoppet
- USA kommer inte att försöka pressa Israel att förlänga byggstoppet ytterligare.
-USA har också lovat att med sitt veto stoppa ensidiga palestinska initiativ i FN:s säkerhtsråd.
-USA stöder tanken att i fredsförhandlingarna skall gränsfrågan behandlas tillsammmans med andra viktiga frågor och inte som en separat fråga.

USA har inte ännu överlåtit överenskommelsen skriftligt till Israel vilket regeringen kräver innan den kommer att rösta om saken. Detta på grund av att palestinierna redan hunnit meddela att de inte kommer att återvända till förhandlingsbordet om byggstoppet inte också gäller Jerusalem.
Vanligt bondförnuft säger att om någon är så motvillig att komma till förhandlingsbordet som palestinierna är så är möjligheterna till en lösning obefintliga.

Palestinians have delayed freeze deal with the US
Palestinian refusal to return to the negotiating table even if a 90-day settlement freeze is in place has delayed the anticipated agreement between Israel and the US for a package of incentives in exchange for such a moratorium, The Jerusalem Post has learned from sources close to the issue.As a result, there is no formal document to date which sets out the terms of the incentive package which was hammered out last Thursday in a day long meeting between Prime Minister Binyamin Netanyahu and US Secretary of State Hillary Clinton.

Israeli official: Palestinians trying to foil settlement freeze deal
The Palestinian Authority is trying to thwart understandings between Washington and Jerusalem regarding a package of American incentives that would come in return for a new three-month settlement freeze by Israel, a senior Israeli official said Tuesday.
"The political benefits that Israel would receive as part of the package of understanding with the U.S. are not acceptable to the Palestinians because they ease some of the pressure on Israel and make it impossible for [the Palestinians] to apply their strategy of evading direct talks and of trying to force Israel into an arrangement through UN resolutions," added the official.

6 kommentarer:

matbir sa...

Daniel Hej. Jag är inte så påläst som du är om konflikten i Israel-Palestina. Men vad jag har förstått
så är allt byggande på ockuperat områda av en occupationsmakten inte
tillåtet enligt internationella krigslagar. Hur se du på den saken.
Om det är så så är ju diskussionen om att frysa byggandet av bosät-
tningar konstig och inte relevant då alternativet borde vara att sluta med dem för gott. Jag har också läst någonstans att judar skulle kunna få bo i Palestina men då lyda under Palestinsk lagar eller i dagsläget de lagar som gäller för palestinier på ockuperat område. Nu är ju bosättningarna, i princip, en del av Israel. Hälsar Mats Birgersson

Daniel sa...

Hej!
Om bosättningarna på västbanken är lagliga eller inte strider de visa om. Tyvärr är det så att den internationella lagstiftningen ofta går att tolka så som det för tillfället passar bäst.
Personligen tror jag på det som står i Bibeln och Guds löfte om landet till Israels barn, men det övertygar naturligtvis ingen som inte vill tro på det.
Men det finns också internationella överenskommelser som klart ger judarna rätt att bosätta sig i hela det område som ingick i det brittiska Palestina mandatet(Israel,västbanken ,Gaza).
Här kommer länkar till tidigare blogginlägg som behandlar ämnet:
http://israelnyheter.blogspot.com/2010/09/fredsforhandlingar-pa-irrvagar.html

http://israelnyheter.blogspot.com/2007/11/bakgrund-till-frhandlingarna-mellan.html

http://israelnyheter.blogspot.com/2008/01/judar-som-bosttare-13.html

Daniel sa...

Ytterligare en länk:
http://israelnyheter.blogspot.com/2010/07/israels-magna-carta.html

matbir sa...

Hej.
Ja de vise strider både om lagar och om vem som har rätt till det
bibliska Israel. Men hur en ockupations makt skall bete sig är
nog ganska klart. Det är ju enligt dessa lagar som IDF (Israels militär) fortfarande förvaltar de ockuperade delarna, de landområden som ligger utanför staten Israel gränser från 1948. Jaq tycker oavsett vad de olika vise än säger, att ur ett krister medmänskligt perspektiv borde all i de ockuperade områdena få leva under samma lagar och förut- sättninga.
Inna andra världskriget och innan staten Israel bildades fanns ju en ganska stor invandering av judar till Palestina. Jag antar de köpte land av landägande araber. Det gick nog bra tills det blev så många att det blev konkurens. Då infördes invadrings kvoter m.m. som du säkert vet. För landet var inte folktomt i 2000
år, som ju många vill på skina. Där fanns både Muslimer, Judar och Kristna, araber, turkar, beduiner m.m. En regäl blandning av olika folkgrupper. Många kanske härstammar från de judar som blev kvar i Palestina, Israel för 2000 år sedan coh sedan konverterat, vem vet.
Menar du att de, i modern tid återvändande judarne
har rätt att körabort de som bor i
det Bibliska Israel och ta landet i besitning för egen del. Det är ju mycket troligt att många bosättares mål är just detta. Det är ju också billigare att bosätta sig i många bosättningar, än att skaffa en bostad i Israel. Kommer inte bosättningarna bli så många att det Bibliska Israel blir ett faktum och de som tidigare bott där får flytta eller konvertera till Judendommen. Jag har fundrat
en hel del om Israel sedan jag för läng sedan skrev en skoluppsatts om Zionismen och Israels bildande.
Jag vill inbilla mig att Gud lätt
judarna åter vända till Israel för att upprätta det förlovade landet
för alla som har sin hem ort där.
Mats B

Daniel sa...

Jag tror att det mesta av vad jag har att säga i ämnet finns i blogginläggen som jag gav länkarna till ovan.
Men du undrar om de återvändande judarna har rätt att köra bort landets tidigare invånare.
Israels regering har vad jag vet aldrig haft som mål att köra bort de tidigare invånarna. Araberna i Israel är medborgare i staten med alla de rättigheter det innebär. Under gångna årtionden har Israel dessutom tillåtit tiotusentals araber som flytt från landet att återvända.Alltså man kör inte bort utan välkomnar återvändare (även om det kanske inte alltid är ett så hjärtligt välkommen).
När det gäller västbanken pågår en kamp om vilka områden som skall höra till Israel och vilka som skall höra till en eventuell ny arabisk stat (Palestina). Men inte heller där går den israeliska regeringens politik ut på att köra bort araberna. Israel har existerat i över 60 år och de har administererat västbanken i över 40 år och araberna bor kvar i området.
Jag besökte för ett år sedan bosättningen Shiloh (http://israelnyheter.blogspot.com/2009/10/israel-shiloh-del-55.html ) och en av deras utposter. Människorna där var övertygade om att det var Guds vilja att de skulle ta landet i besittning och odla upp det men de sade sig inte ha något problem med att araberna bodde i området så länge de var fredliga. De här bosättarna räknas antagligen till de mer extrema men de verkade inte ha som mål att köra bort araberna.
Däremot kräver de palestinska ledarna att området som skall bilda en palestinsk stat skall vara fri från judar, bosättarna måste bort.
Hamas ledarna Zahar och Mashaal har utryckt sig ännu mer drastiskt de senaste veckorna:
Khaled Mashaal, head of Hamas' political bureau, again proclaimed that "Palestine belongs to the Palestinians and there is no place in it for Israel."

Senior Hamas figure Mahmoud al-Zahar gave an anti-Semitic speech entitled "The Jews
have no future among the nations [of the world]." He claimed that the Jews were expelled from Europe because "they betrayed, stole and corrupted" the European counties and that "just as the European peoples tore the Jews up by the roots, so will the Palestinians expel the Jews from all their lands until they disappear." He called on the Palestinians to close ranks and "together, with blood, we will be able to liberate our lands and holy places"

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e140.pdf

Daniel sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.