söndag 28 november 2010

Fredsforum i Helsingfors

Senaste torsdag ordnade Hakunilan kansainvälinen yhdistys ett fredsforum med ämnet:
"The role of Intellectualls in Promoting Peace"
Emphasis on Israeli-Palestinian conflict
Inbjudna talare enligt programmet var bl.a. fd. utrikesminister Erkki Tuomioja, israeliske historieprofessorn Benny Morris och Dr Assam Tamimi dirctor of Institut of Islamic Political Thought. (Programmet för tillställningen kan ses här:FINNISH ORGANIZATION PROMOTING ‘TOLERANCE’ INVITES SPEAKER WHO CALLS FOR DESTRUCTION OF ISRAEL……. )
Hakunilan kansainvälinen yhdistys har enligt sitt program som mål en mångkulturell verksamhet som ökar kunskapen om främmande kulturer samt att förebygga och motverka rasism för att få ett mer tolerant Finland.
("Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monikulttuurista toimintaa ja lisätä vieraiden kulttuurien tuntemusta. Yhdistys ennaltaehkäisee ja vastustaa rasismia tavoitteenaan entistä suvaitsevampi Suomi."
"Our objective is to promote the awareness and knowledge of the different cultures and advance multicultural activities in the Finland. We aim for overall tolerance in Finland by applying preventive and antiracist policies.")
Man kan fråga sig vilka motiveringar man hade för att bjuda in Dr Tamimi till ett fredsforum och hur man får Dr Tamimis åsikter att gå ihop med målet att motverka rasism, men utan tvivel ökar kunskapen om främmande kulturer och framför allt om intellektuella muslimers tänkesätt när man hör honom.

Först kommer här ett youtube klipp där Dr Tamimi framför sin synpunkter på bl.a. staten Israel, vilken han anser är att likna vid cancer som måste avlägsnas från mänklighetens kropp.

Därefter ett youtubeklipp från Dr Tamimis tal på ovan nämnda fredsforum där han, för att använda ett milt uttryck, kritiserar de palestinska myndigheterna och försvarar Hamas, och där man får se hur en del åhörare vägrar acceptera att Hamas och Hizzbollah kallas terroristorganisationer. Detta händer alltså i Helsingfors.

I det tredje youtubeklippet är det Benny Morris som talar. Han påtalar den assymetri som finns mellan de intellektuella i Israel och i arabvärlden. De israeliska har påverkat samhället till att acceptera en tvåstatslösning, en stat för judarna och en för araberna. Däremot har de arabiska intellektuella varit de hårdaste motståndarna till en normalisering av förhållandet till Israel, också i länder som Egypten och Jordanien där politikerna har slutit fred med Israel.
Enligt Morris är araberna endast intresserade av rättvisa, dvs det de anser är rättvisa, sanningen har ingen betydelse.

I det fjärde youtubeklippet är det främst Gideon Bolotowsky som talar, bl.a. om den ekonomiska utvecklingen (eller brist på utveckling) i de arabiska länderna.

Tack till Tundra Tabloids för youtubematerialet.


1 kommentar:

Hilja sa...

Te halusitte lopettaa tämän ilmeisesti ainoan rauhanprojektin, jossa on arabien toimesta kutsuttu israelilaisia ja juutalaisia keskustelemaan muslimien kanssa, vaikka siihen ei ole ollut mitään pakkoa eikä varmasti tarvettakaan tai kiinnostusta tämän jälkeen. Tällaiset viestit ovat tulleet muslimeilta ja suomalaiselta taholta on pyydetty, ettei kutsuttaisi rasisteja rauhantilaisuuksiin haukkumaan arabeja. Eila Järvinen