fredag 23 mars 2012

Uppror mot Gud

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträder till sin 19:nde session. Sin vana trogen antog  man igår några resolutioner som fördömer Israel. Rådet behandlade inte mindre än fem resolutioner som berörde Israel, lika många som behövdes för att behandla hela den övriga världen.
Rådet beslöt också att på inrådan av bl.a. Syrien och Iran skapa en "fact finding mission" för att utreda hur de judiska bosättningarna påverkar palestiniernas mänskliga rättigheter på  ockuperat palestinskt territorium inklusive östra Jerusalem.

Ingen bryr sig naturligtvis om att innan Israel och palestinierna kommit överens om att bilda en palestinsk stat med egna gränser så finns det inget palestinskt territorium och Jerusalem är definitivt inte palestinskt territorium.

Alla  stater ställer sig bakom påståendet att de judiska bosättningarna i Judéen och Samarien är illegala. Även de stater som var med vid  San Remo konferensen och medlemmar i Nationerans Förbund fördömer helt ogenerat de judiska bosättningarna som olagliga trots att de själva undertecknat bindande internationella avtal som ger judarna rätt att bosätta sig i området.

Det att alla världens stater enhälligt vill förhindra att judar bosätter sig i Jerusalem (östra Jerusalem = det historiska Jerusalem) och i Judéen och Samarien är ett tecken på vilken tid vi lever i.

Redan för 2500 år sedan talade Gud till sina profeter, vanliga judiska män. Gud lovade att det kommer en dag när hednafolken som tagit hans land i besittning  skall få se hur Gud själv för samman hela Israels hus på Israels berg och hur bergen grönskar och Israels folk får ta dem i besittning.
Israels folk får komma tillbaka till sitt land men också till sin Gud. Gud lovar nämligen att han kommer att låta sin Ande komma över sitt folk så att de vandrar efter hans stadgar och följer hans lagar.
Gud säger också att han kommer att göra Jerusalem till en "berusningens kalk" för alla folk runtomkring och alla jordens folk kommer att församla sig mot henne.
Gud säger att han kommer att döma hednafolken för hur de handlat mot Jerusalem.
Gud lovar även att vid denna tid kommer Messias, Jesus att återvända till Oljeberget och Jerusalem.
(Jeremia 31,33, Hesekiel 36, Sakarja 12,14 )


När alla jordens folk vägrar låta judarna återuppbygga sitt land handlar det i grunden om människans uppror mot Gud.
Det är ett historiskt faktum att judarna i våra dagar återvänt till sitt land så som Gud har lovat.De bygger upp landet och får det att grönska.
Ännu har Gud inte låtit sin Ande komma över dem så att de skulle vandra på hans vägar, men Gud kommer att hålla sitt löfte.
När jordens folk ser att Gud håller sina löften till sitt folk väljer de inte att samarbeta med Gud utan de gör uppror som de första människorna. "Skulle då Gud ha sagt" frågar man sig och går sin egen väg.
Men på samma sätt som Adam och Eva fick sin dom kommer dagens värld att få sin dom.
När människan väljer att strida mot Gud är utgången given, det blir så som Gud har sagt.
Idag ser vi hur Jerusalem är en "berusningens kalk" för alla folk. Därför får vi tro att också Messias, Jesu ankomst är nära förestående.
Han kommer som domare, men han kommer också som frälsare och Konung för att sitta på Davids tron och regera över Jakobs hus för evigt.
När vi idag ser hur Israel förödmjukas och fördöms av alla jordens folk kan vi ändå glädjas över att de har en konung som har alla makt i himlen och på jorden och han kommer att komma med ljus och härlighet  till dem.
Var och en  av oss har möjlighet att välja: Vill vi att denna konung skall komma som vår domare eller som vår frälsare. Om vi tar emot honom som vår frälsare får vi redan idag evigt liv, medborgarskap i Israel (vara en del av Guds folk) och del i de löften han gett till sitt folk (Efesierbrevet.2).
Shabat Shalom!

FM considers withdrawing envoy from UNHRC

UN’s discredited HRC creates “Goldstone II,” new investigation against Israel

 

Inga kommentarer: