söndag 8 mars 2020

Nyhetsrapporten säger "ingen skadad" men barn lider

När raketer från Gaza skjuts mot Israel rapporteras det inte i vår media ifall det inte utvecklas till en större sammandrabbning mellan Israel och terroristerna i Gaza. Vanligtvis får vi också läsa att ingen skadades allvarligt i attackerna.
Senaste vecka träffade jag en familj från Ashkelon, en stad i närheten av Gaza som ofta beskjuts med raketer. Då påmindes jag om att många får skador som inte rapporteras.Många får sår som inte syns direkt.
Mamman i familjen berättade att familjen veckan innan tvingats sitta två dagar i i skyddsrum på grund av raketbeskjutningen. Pojkarna i familjen verkar klara situationen bättre sa hon, men flickan som var i tioårsåldern hon får panikattacker. När familjen reste ner till Eilat för en dags vila ville flickan veta om det skjuts missiler också mot Eilat.
Dessa barn har hela sitt liv varit tvungna att leva med vetskapen att de när som helst måste vara beredda att lämna allt och rusa till skyddsrum. Och de måste göra det på nytt och på nytt och på nytt... vecka efter vecka, år efter år.
Inga barn borde behöva leva under sådana omständigheter, men ingen verkar kunna sätta stopp för raketbeskjutningen från Gaza.

Bifogar en artikel som behandlar situationen och frustrationen bland invånarna i området.
After three elections, Israel's South is fed up of being under fire

Inga kommentarer: