fredag 5 juni 2020

Öppet brev till Finlands utrikespolitiska ledning - Finlands utrikespolitiska ledning måste agera moderat i Palestinafrågan

Denna insändare publicerades i Hufvudstadsbladet i dag.

Redaktionens rubrik: Finlands utrikespolitiska ledning måste agera moderat i Palestinafrågan

Öppet brev till Finlands utrikespolitiska ledning


Inför ett möte mellan EU:s utrikesministrar för ett par veckor sedan,  sade EU:s representant för utrikesfrågor Josep Borrell, att den viktigaste frågan på agendan var Israels planer att annektera delar av västbanken och EU:s respons till detta. Tydligen är Israels eventuella annektering av delar av Judéen och Samarien  en viktig fråga för EU. Därför är det viktigt att Finland baserar sina ställningstaganden i frågan på fakta och inte låter sig manipuleras.

Historiska fakta
På området har det aldrig existerat en palestinsk stat.Palestinier som beteckning på araber som bor i området är bara ca 50 år gammal. När FN föreslog en delning av området 1947 pratade man om araber och judar.
Judarna har däremot en över 3000 år lång historia i området. De har haft en egen stat med Jerusalem som huvudstad och Judéen och Samarien  har varit medelpunkten för deras kulturella och religiösa liv.

Juridiska fakta
Vid San Remo konferensen 1920 och i stadgarna för det brittiska Palestinamandatet slogs det fast att judarna har rätt att återupprätta sin nationalstat på mandatområdet mellan Jordan och Medelhavet. Israels planer gäller alltså inte ett område som tillhör någon annan stat utan ett område som genom internationella avtal getts till det judiska folket.Det kan inte, som EU påstår, vara ett brott mot internationell lag att ta i besittning ett område som man fått rätt till. Samtidigt som judarna fick sitt område fick araberna upprätta nya stater, Libanon, Syrien, Jordanien och Irak på de brittiska och franska mandatområdena.

EU håller fast vid att 1967 års linje skall vara gräns mellan Israel och en eventuell palestinsk stat. Här går EU mot internationella avtal eftersom linjen från 1967 egentligen är vapenstilleståndslinjen från 1949 och i avtalet mellan Jordanien och Israel sägs det klart att linjen inte skall påverka en framtida gränsdragning. Eftersom det aldrig existerat någon palestinsk stat med eget territorium är det också orimligt att kräva att Israel kompenserar palestinierna om Israels gräns går öster om linjen.


Andliga fakta
Bibeln lovar att det judiska folket skall återvända till Israels land.Det har skett under de senaste hundra åren. Judéen och Samarien är viktiga delar av detta land. Enligt Bibeln återvänder judarna till det land som Gud själv gett till sitt folk. För många är detta sanning och kanske den starkaste motivationen att bygga och bo i Israels land.

Praktiska fakta
EU påstår att en annektering skulle föra med sig en ökning av våldet och motverka fredssträvandena i området. Framtiden vet vi ingenting om, men vi vet att den värsta våldsvågen i området utbröt år 2000 när palestinierna fick ett generöst fredserbjudande. Vi vet också att efter att Israel lämnade södra Libanon togs området över av terroristorganisationen Hizbollah och den utgör nu understödd av Iran det största hotet mot Israel. Samma sak gäller Gaza. Israel lämnade området till palestinierna, terrorgruppen Hamas tog över området, håller befolkningen mer eller mindre som gisslan och beskjuter Israel med raketer.
Man kan alltså inte förutse vad som kommer att öka på våldet. Våldet från den palestinska sidan har ganska lite att göra med vad Israel gör.Palestinierna vägrar erkänna den judiska staten och både PLO och Hamas säger tydligt att våldet är deras sätt att bekämpa Israel. Därför fanns våldet mot judarna där innan Israel blev självständig, terrorattacker utfördes mot Israel när Jordanien ockuperade västbanken och det meningslösa våldet finns där i dag.
När palestinska ledare, media och skolböcker låter förstå att att hela Israel tillhör palestinierna och våld är det mest ärofulla sättet att ta landet i besittning behöver inte orsakerna till våldet sökas hos Israel.

Debatten om en annektering  förs i Israel.Det finns många olika åsikter i frågan.EU har också rätt till en åsikt. EU och flera medlemsstater har redan hotat med straffåtgärder mot Israel ifall annekteringen verkställs.Jag hoppas att Finlands utrikespolitiska ledning kan fungera som en moderat röst som beaktar Israels legitima rättigheter i området och ser till att EU inte kommer med omotiverade fördömanden och hot.

Daniel Brunell

Inga kommentarer: