söndag 1 januari 2023

De nordiska länderna skämmer ut sig i FN - FN för Israels agerande till domstol

 I fredags röstade FN:s generalförsamling för en resolution som uppmanar Internationella domstolen i Haag att ge ett rådgivande uttalande angående "Israels långvarig ockupation, bosättning och annektering av palestinskt territorium".

FN:s generalförsamling består av 193 stater. Av dem är en majoritet stater som inte är fria demokratiska stater med värderingar som vi i västvärlden betraktar som normala. Därför borde västvärlden inte ta FN resolutioner på allvar utan betrakta dem som det de är: uttryck för de odemokratiska staternas åsikter. Västvärlden borde också enhälligt rösta mot resolutioner som ät absurda och strider mot våra värderingar.

De odemokratiska staterna håller bra ihop i FN, i synnerhet de islamska staterna när det kommer till omröstningar om Israel.

De demokratiska staterna och EU länder i synnerhet saknar moralisk ryggrad och röstar ibland med de odemokratiska länderna och ibland lägger EU länder ner sina röster. Väldigt sällan röstar de emot resolutionerna även om de är helt absurda.

Den senaste resolutionen riktad mot Israel röstade de europeiska staterna Albanien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Litauen, Rumänien och Storbritannien mot resolutionen. Det förtjänar de respekt för.

 Alla de nordiska länderna visade vad de går för genom att lägga ner sina röster. Vi sitter inte i FN för att se på när ondskan florerar utan för att ta ställning mot den. Det kunde man tro i alla fall, men så är det tyvärr inte. Vi lägger oss platt och håller tyst.

Terrororganisationer hyllar FN för resolutionen, det om något borde ge de nordiska länderna något att tänka på. 

En resolution som tar ställning till Israels agerande på "palestinskt territorium" borde inte kunna läggas fram i FN eftersom det inte existerar något palestinskt territorium i juridisk mening. Hela området mellan Medelhavet och Jordanfloden tillhör enligt internationella avtal judarna. Om araberna vill ha en stat på området är direkta förhandlingar med Israel enda lagliga vägen framåt.

Om FN på riktigt skulle bry sig om ockuperade områden kunde de t.ex ta upp Turkiets långvariga ockupation av Cypern sedan 1974. I det fallet ockuperades ett annat lands territorium men det är ingen som bryr sig om det och inga resolutioner i FN. Under det gångna året har 15 resolutioner antagits i FN:s generalförsamling mot Israel, inte en enda mot Turkiet.


Det senaste året har FN:s generalförsamling antagit 15 resolutioner mot Israel. Inget annat land har utsatts för samma behandling. (Bild UN Watch)


UN votes to request world court give legal opinion on Israel

Palestinians welcome UN vote on Israel's 'occupation' as 'a victory'

The Palestinians said they see the vote as another victory for the Palestinian people and their issue.

Palestinian Authority Prime Minister Mohammad Shtayyeh praised the UN vote as “a new victory for the Palestinians and their just cause on the way to achieving their freedom and national independence.”...

...PLO Secretary-General Hussein al-Sheikh praised the UN vote as “a victory for Palestinian diplomacy.” According to al-Sheikh, PA President Mahmoud Abbas had come under pressure to withdraw or delay the Palestinian initiative at the UN, but refused to submit...

...Abbas’s ruling Fatah faction also welcomed the UN vote, describing it as a “victory for Palestinian diplomacy.” Fatah said in a statement that the resolution to ask the International Court of Justice for an advisory opinion on the Israeli “occupation” would have “significant repercussions in favor of the Palestinian cause because it will pave the way for holding Israel accountable.”...

...Hamas also welcomed the UN vote, describing it as “an achievement and an important step toward ending the occupation and its assaults on the national rights of the Palestinian people.” 

Israel rejects UN vote seeking ICJ declaration Jews occupy the Holy Land

Netanyahu in rejecting the UNGA vote stated that "the Jewish people is not occupying its land and is not occupying its eternal capital Jerusalem. No UN resolution can distort this historical truth."

The UK opposes the resolution

A United Kingdom envoy addressed the UNGA on Friday, stating that his country did not feel that a referral to the ICJ was helpful in "bringing the parties back to dialogue."

He added that "it is inappropriate without the consent of both parties to ask the court to give an advisory opinion in what is essentially a bilateral dispute."

The envoy also explained that his country did not support the work of the United Nations Human Rights Council's Commission of Inquiry which had first bought up the matter of an ICJ referral, noting that the group's work helped exacerbated the "disproportionate focus on Israel" at the UN.

Separate from the ICJ inquiry, the British envoy said that his country also opposed the fact that the resolution "refers to the Haram al-Sharif Temple Mount site in Jerusalem in purely Islamic terms. 

"The UK has made clear for many years that we disagree with this approach," he said.

UN asks world court to weigh in on Israeli ‘occupation’ and ‘annexation’

The UN's vote against Israel and its historic contradictions - analysis

UN vote imperfect map of Israel's friends - analysis

Israel has claimed some wins in UN vote — but the ICJ process is a serious threat

Inga kommentarer: