onsdag 19 december 2012

Dags för frigivning av Jonathan Pollard?

Jonathan Pollard är en israelisk spion som suttit 28 år i fängelse i USA, han har en livstidsdom. Pollards spionage var inte riktat mot USA utan mot några arabstater.
USA har vägrat lindra hans dom eller benåda honom trots upprepade vädjanden från Israels sida.
Detta är ett unikt förfarande när det är fråga om en person från en allierad stat skriver Jerusalem Post i en ledare. Pollard är den enda spionen från en allierad stat som under USA:s historia fått en livstidsdom.
Spioner från Kina, Filippinerna, Grekland och Saudi-Arabien har fått en mildare behandling.
Ny information visar också att Pollards brott inte var så allvarligt som det har påståtts.
Jerusalem Post anser att det nu är dags för Obama att benåda Pollard.
CIA game changer
" The newly declassified 1987 CIA damage assessment bolsters official calls for the immediate release of Jonathan Pollard. While portions of the CIA document remain redacted, the disclosures officially confirm that Pollard spied for Israel, not against the United States.

Moreover, the document puts the lie to American allegations that have been used for over a quarter of a century to justify Pollard’s continued incarceration. For example, Pollard’s full cooperation with the prosecution was one of the welcome admissions in this document, as was the confirmation that the volume of information Pollard transferred to Israel was far less than claimed."

Inga kommentarer: