onsdag 11 juli 2012

Levy rapporten: judarna har rätt att bosätta sig i Judéen och Samarien

En kommission bestående av tre framstående israeliska jurister har utrett de lagliga förutsättningarna för judiskt byggande i Judéen och Samarien.
Kommissionen konstaterar:
- Enligt internationell lag kan inte Israels närvaro i Judéen och Samarien kallas för "ockupation".
- Den fjärde Genevekonventionen från 1949 som behandlar folkförflyttning kan inte tillämpas på judiskt bosättning i Judéen och Samarien
- Israelerna har enligt internationell lag rätt att bosätta sig i Judéen och Samarien och bosättningarna är inte olagliga.
Dessa konstateranden är i och för sig inget nytt, det borde vara en självklarhet eftersom både San Remo konferensen och reglerna för det brittiska Palestina mandatet klart och tydligt säger att judarna har rätt att bosätta sig på området och dessa är bindande internationella avtal.

Kommissionen har ändå fått stark kritik, dels från vänstern i Israel och dels från omvärlden.
USA motsätter sig kommissionens rapport och säger att de inte godkänner israeliska bosättningar.Kanske inte internationella avtal betyder så mycket för USA, så verkar det åtminstone i det här fallet.
New York Times behandlar rapporten mycket kritiskt i sin ledare och är av annan åsikt i alla de tre punkter jag nämner ovan.Ledarskribenten är antagligen journalist och inte jurist så det må vara hans personliga åsikt.

Däremot borde talesmän för regeringar som borde ha kunniga jurister till sitt förfogande vara medvetna om att det finns tungt vägande juridiskt bindande dokument som ger judarna rätt att bosätta sig i Judéen och Samarien. Av politiska orsaker har man rätt att motsätta sig bosättningarna om man så vill men det ändrar inte på de juridiska fakta som finns.

Judarnas rätt till sitt land
US voices opposition to legalization of outposts

'NYT': Levy report a potential disaster for peace

Kommissionens rapport (på engelska)

 

Inga kommentarer: