torsdag 2 december 2021

Stadsstyrelsen i Helsingfors vill bojkotta företag med koppling till judiska bosättningar

 Stadsstyrelsen i Helsingfors har under en tid utrett möjligheten att bojkotta företag som "drar nytta av den olagliga ockupationen av palestinska områden".

Förslaget har lagts fram av fullmäktigeledamöt Said Ahmed Suldaan och Vänsterförbundet, även Socialdemokraterna och de Gröna har visat sitt stöd för förslaget.
Förslaget börjar såhär: "Israel har olagligt ockuperat palestinska områden i över 50 år". Detta är inte sant!
- Man kan kalla Judéen och Samarien ockuperat område, men det är inte olagligt ockuperat!
- Eftersom det aldrig funnits någon palestinsk stat kan Israel inte ockupera palestinska områden!
Man påstår att de judiska bosättningarna är olagliga och hänvisar till FN-resolutioner och medborgarrörelser. Men inga av dessa har någon juridisk makt.
Däremot finns det bindande internationella avtal som ger judarna rätt att bosätta sig i området ( San Remo deklarationen och stadgarna för Palestina mandatet).
Det är möjligt att de styrelseledamöten som är för förslaget inte är så dumma som det verkar, de kanske bara är vanliga Israel- och judehatare.
Moral handlar det åtminstone inte om för i så fall borde Helsingfors bojkotta alla företag som drar nytta av länder där det förekommer brott mot de mänskliga rättigheterna.
Helsingin Sanomat är lika okunnig eller lika stor Israelhatare i den artikel som behandlar ämnet. De konstaterar att FN, EU och Arabförbundet konstaterat att bosättningarna är olagliga.
De drar också till med att säga att FN:s mänskorättsråds rapportör Michael Lynk sagt att bosättningarna är en krigsförbrytelse. ( FN:s råd för mänskliga rättigheter ett av FN:s mest anti-israeliska organisationer där Israel behandlas på ett helt annat sätt än någon annan stat.)
Inte det minsta försök att komma med några fakta i ämnet från HS sida!

Inga kommentarer: