fredag 20 december 2019

EU:s stöd till antiisraelisk resolution

Varje år den här tiden röstar FN:s generalförsamling igenom närmare tjugo anti-israeliska resolutioner (samma resolutioner varje år).
Jerusalem Post noterar en av resolutionerna (Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including east Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources) .
160 nationer röstade för resolutionen ( alla EU-stater), 6 röstade mot (USA, Kanada och några  östater i Stillahavet) och 15 avstod från att rösta.

Två exempel från resolutionen:
-Resolutionen säger att naturresurserna på området tillhör palestinierna och därmed har de rätt till ekonomisk ersättning för att Israel utnyttjat naturresurser.

-Resolutionen säger också att säkerhetsstängslet som byggdes för att förhindra palestinska terrorattacker mot Israel är olaglig.

Kommentar:
- Resolutionen talar om "ockuperat palestinskt territorium" men eftersom det aldrig existerat någon palestinsk stat finns det inte heller ett palestinskt territorium som Israel kan ockupera ( en neutral benämning är omstritt territorium)

- Judarnas stat som enligt internationell lag fått rätt till området skall enligt FN:s åsikt betala ersättning till det palestinska folket som aldrig haft en stat i området. Allt är möjligt inom politik!

- Det är enligt FN olagligt att Israel försvarar sig, till och med när de använder passiva åtgärder som att bygga ett stängsel.

Som jag nämnde, samma resolution har röstats igenom i åratal. Det är inget nytt, men ett exempel på den Israelfientliga politik som våra länder och EU understöder i FN. (samma röstningsbeteende upprepas vid nästan varje resolutionsomröstning)

Palestinians can claim restitution for 'occupation,' 160 UN nations say (Jerusalem Post)
It is one of 17 annual pro-Palestinian and anti-Israeli resolutions the UNGA has approved this month.

Resolutionstexten ( inte årets version)
Resolution adopted by the General Assembly

on 20 December 2017


EU Explanation of Vote


Inga kommentarer: