torsdag 19 december 2019

Rapport från ECI

EU ser bra en väg framåt, och det är tvåstatslösningen som i tiotals år visat sig vara ogenomförbar. Inga andra alternativ får övervägas...

Specialrapport från ECI:s årliga policykonferens

ECI utmanade EU:s utrikesrepresentant gällande USA:s fredsplan
– Ingen plan B för EU i fredsprocessen i Mellanöstern

"...Det finns kanske ett växande stöd för Israel i Europaparlamentet, men inte mycket verkar ha förändrats inom Europeiska utrikestjänsten som är det organ som beslutar om EU:s relationer till Israel. I en spontan paneldiskussion ledd av ECI:s grundare och direktor Tomas Sandell, slog verkställande direktören Fernando Gentilini (MENA, EEAS) fast att Europeiska unionen ser endast en lösning på Israel-arabkonflikten, en tvåstatslösning, och att det inte finns någon plan B. Han fick en direkt fråga gällande vilket som är viktigare för det palestinska folket: deras dignitet som ett folk, säkerställd respekt för deras mänskliga rättigheter och fundamentala friheter liksom möjligheter till framtida välstånd så som de presenteras i USA:s fredsplan eller en framtida palestinsk stat som kanske inte garanterar människorna dessa rättigheter. Som svar på detta upprepade han att det först måste finnas två stater, ”först med en tvåstatslösning kan vi sedan bjuda in företag för att skapa nya jobb”, avslutade han.

Denna ensidiga inställning till fredsprocessen har tillsvidare misslyckats med att skapa några som helst förändringar på fältet och samtidigt fortsätter Europeiska unionen att ösa in en halv miljard euro per år till de palestinska territorierna med få – om ens några – villkor. När han tillfrågades om det finns något som ytterligare kunde utvecklas baserat på den föreslagna amerikanska fredsplanen (till de delar som offentliggjorts vid den ekonomiska fredskonferensen i Bahrain i juni), svarade Gentilini att han inte har sett någon sådan plan och vägrade att komma med några alternativa vägar till fred...

...ECI:s direktor för den utåtriktade verksamheten, dr Emilie Noteboom, presenterade en viktig översikt över relationerna mellan EU och Israel de senaste 60 åren där hon konstaterade att medan europeiska länder på 1950- och 1960-talet huvudsakligen hade varit pro-Israel, förändrades situationen dramatiskt år 1973 under Jom kippurkriget och den efterföljande oljekrisen. I vad vissa har ansett vara ett tydligt försök att blidka arabsidan, anammade EU helt det arabiska narrativet genom att man för första gången förklarade att de omtvistade territorierna var ockuperad palestinsk mark. I ett svar på en direkt fråga från europaparlamentsledamot Bert-Jan Ruissen, som var en av evenemangets värdar, ifall dessa territorier juridiskt sett kan anses illegalt ockuperade, sade hon att enligt internationell lag är så inte fallet, men att det internationella samfundet har tagit denna ståndpunkt helt enkelt av politiska skäl."

Inga kommentarer: