måndag 30 december 2019

ICC tar upp terroristers anklagelser mot Israel

Internationella Brottmålsdomstolen skall ta sig an de riktigt allvarliga krigsförbrytelserna när de inblandade staterna inte själva undersöker och ställer eventuella brottslingar inför rätta.

Israel utreder eventuella brott som gjorts av armén och skyldiga döms i domstol. Brotten är inte speciellt grova om man jämför med vad som sker i andra väpnade konflikter. Poängen är ändå att Israel utreder brott som utförts av landets medborgare. Därför bör man ifrågasätta ICC:s beslut att utreda Israels agerande.
Det som gör hela saken ännu märkligare är att det är terroristorganisationer som för fram anklagelserna mot Israel.
Saeb Erekat, generalsekreterare för PLO: s verkställande kommitté sa i en intervju den 21 december att han var ordförande för en palestinsk kommitté med uppgift att vidta rättsliga åtgärder mot Israel.
Kommittén har medlemmar från alla palestinska fraktioner bl.a. Hamas och PFLP. En av  ledarna inom Hamas, Ghazi Hammad, var kommittén talesman.
Med hjälp av pengar från Qatar anställde man sex internationella advokater som tydligen förde fram palestiniernas åsikt till ICC. Det handlade inte om några små summor som Qatar bidrog med eftersom Erekat säger att palestinierna själva aldrig skulle ha haft råd med advokaterna.

Så med obegränsade ekonomiska resurser kan tydligen terroristorganisationer få Internationella Brottmålsdomstolen att ta upp anklagelser mot en demokratisk stat trots att det är tvivelaktigt om de har befogenheter till det och trots att det är ett slöseri med resurser som borde användas där behov verkligen finns.

Men de sex advokaterna är säkert nöjda.

Did ICC prosecutors engage with Hamas when drafting case against Israel?

PLO Executive Committee Sec.-Gen. Saeb Erekat: Hamas Participated in the Palestinian Authority's ICC Petition against Israel; Qatar Footed the BillInga kommentarer: