fredag 30 december 2016

Australien och Storbritannien kritiserar FN resolution och Kerry

Australiens premiärminister Malcolm Turnbull fördömde  idag i Sydney säkerhetsrådets resolution om bosättningarna. Han sade att resolutionen var ensidig och "oroande för vårt samhälle".

En talesman för Strobritanniens premiärminister Theresa May kritiserade i ovanligt skarpa ordalag USA:s utrikesminister John Kerrys tal om de judiska bosättningarna.
"Vi tror inte att vägen till fredsförhandlingar är genom att fokusera på en enda fråga, i detta fall byggandet av bosättningar, då  konflikten mellan israeler och palestinier är så djupt komplexa," sade talesmannen.
"Vi tror inte att det är lämpligt att angripa sammansättningen av  den demokratiskt valda regeringen hos en allierad."

Australian PM condemns 'one-sided' UNSC resolution

UK’s May slams Kerry for focus on settlements (Jerusalem Post)
"Kerry said “settlements” or “settlers” 62 times in his 72-minute speech Wednesday, and “terror” or “terrorism” 14 times. As reflected by those numbers, the focus of the address was on communities beyond the 1949 armistice line and their expansion, which he said was a major obstacle to peace. Israel can only be Jewish and democratic if there is a two-state solution, Kerry posited, and a two-state solution is not possible if any new homes are constructed beyond those lines...
... The US Secretary of State also called the coalition “the most right-wing in Israel history, with an agenda driven by the most extreme elements…more committed to settlements than any in Israel’s history…leading towards one state.”"

Inga kommentarer: