fredag 25 februari 2022

ÖT och Bassam Almohors artikel "Låt mig visa dig Västbanken"

 Österbottens Tidning fortsätter sin oförklarliga och sorgliga svartmålning av Israel. Först ställde sig Kenneth Mynnti i en ledare bakom anklagelserna mot Israel om apartheid och nu har man beslutat publiceras en artikelserie av Bassam Almohor: "Låt mig visa dig Västbanken". Han presenteras som en person som gör politiska guidningar. Tydligen är han den som skall guida ÖT:s läsare om situationen på västbanken. Inte förvånande får läsarna redan i första artikeln läsa att Israel utövar apartheid, helt i enlighet med ÖT:s linje.

ÖT väljer att med stor röd text framhäva två uttalanden av Bassam: ”Som palestinier måste jag vara noga med att inte beträda judiska israeliska bosättningar. Jag kan helt enkelt bli ­skjuten.” och ”Vi tillåts inte komma in i Israel, eller det ­historiska Pales­tina för den delen.”

Jag skall ta upp några saker som Bassam nämner och inte nämner.

- Han börjar med områdets historia. Likt dagens palestinska ledare undviker han att nämna judarnas historia. I förbifarten nämns visserligen Israels namn på området "Judéen och Samarien två judiska kungariken från biblisk tid". Men inget om att detta området är hjärtat av judarnas historiska hemland. Det var på västbanken Abraham vandrade med sina fårahjordar, det var här David föddes och regerade,  här föddes också Jesus. Här har judarna bott i sin egen stat, härifrån har de fördrivits och återvänt flera gånger. Enligt vapenstilleståndslinjen från 1949 befinner sig till och med judarnas religiösa och historiska centrum Jerusalem på detta område.  Bassam konstaterar bara att från början var det ett litet territorium som aldrig var självständigt, och således fick ett namn för varje ockupation.

- Bassam nämner att området innan Israel blev självständigt var under brittiskt styre och kallades Palestina. Han nämner inte att britterna förvaltade Palestinamandatet för att hjälpa judarna att återupprätta sin nationalstat på området. Detta på uppdrag av Nationernas Förbund (FN:s föregångare) och i enlighet med San Remo konferensens beslut.

- Bassam nämner att Israel skapades 1948 och att Gazaremsan i samband med detta sattes under egyptiskt styre och att det i öster skapades ett annat territorium under jordanskt styre, Västbanken. Som politisk guide anser jag att man borde låta läsarna får reda på fakta. Gazaremsan och Västbanken ockuperades olagligt av Egypten och Jordanien i ett krig som dessa tillsammans med fyra andra arabiska stater startade för att förhindra bildandet av den judiska staten.

-Bassam påstår att Jordanien "frigjorde sig från Västbanken". I verkligheten gick Jordanien med i ett nytt krig mot Israel som de  förlorade och israeliska trupper tvingade Jordanien att lämna området.

- Efter sexdagarskriget 1967 "slutförde Israel ockupationen" enligt Bassam. Man kan fråga sig vad ockupationen bestod av före sexdagarskriget. Kanske Bassam delar den palestinska ledningens syn på verkligheten, att hela Israels existens är en ockupation.

- Bassam påstår att det är förbjudet för palestinier att ta sig till Jordanien. Ändå beskriver han i samma text hur palestinierna måste passera tre gränsövergångar för att komma till den "välkomnande gränsövergången till Jordanien", det blir lite motstridigt. Enligt den israeliska myndighet som har ansvar för västbanken (Coordination of Government Activities in the Territories) kan invånare i Judéen och Samarien på väg utomlands passera Allenbybron (gränsövergången till Jordanien).

- Palestinier kan inte flyga från Ben Gurion flygplatsen i Israel, det är nästan sant. Det är bara högre politiker och affärsmän samt personer som har vägande humanitära skäl som kan få använda Ben Gurion. Det är flygplatsen i Jordanien som gäller.

- Vi tillåts inte komma in i Israel eller det historiska Palestina, säger Bassam. Vad han menar med det historiska Palestina vet jag inte men palestinierna har ingen automatisk rätt att få komma in i Israel. Däremot arbetar närmare 100.000 palestinier i Israel (dessutom ca 30.000 i bosättningarna  på västbanken). Palestinier kan också ansöka om rätt att besöka Israel av många olika orsaker.

- Bassam säger sig var ättling till en palestinsk flykting som sparkades ut 1948. Det uppstod omkring en halv miljon palestinska flyktingar i samband med kriget som araberna startade för att förhindra bildandet av staten Israel. Att påstå att någon sparkades ut är nog att förenkla situationen lite för mycket.

- Så till påståendet som ÖT lyfte fram: Bassam säger att han kan bli skjuten om han  beträder en judisk bosättning. Jag nämnde redan att ca 30.000 palestinier arbetar på och åt judiska bosättningar. I bosättningen Ariel , en stad på ca 20.000 invånare finns det ett stort universitet. På universitet studerar hundratals araber. Så man kan inte säga att en palestinier blir skjuten om han beträder en bosättning. Men västbanken är ett omstritt område och det finns säkert orsak för både judar och araber att undvika vissa områden. Många grymma terrordåd har begåtts av palestinier som tagit sig in i bosättningar, så om någon befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt kan det antagligen gå illa. Eftersom ca 30 % av palestinierna för något år sedan uppgav att de stöder terrorattacker mot civila israeler finns det en befogad misstänksamhet och försiktighet i relationerna till dem. Samtidigt ska man komma ihåg att befolkningen består av individer. Det finns palestinier som riskerat liv och rykte genom att hjälpa judar som råkat illa ut.

Judar är i sin tur förbjudna att ta sig in på palestinska områden. Precis som Bassam nämner är det lätt att köra fel och det händer ibland att någon jude hamnar fel och kör in i en palestinsk stad eller by. Då är risken stor att han utsätts för stenkastning eller något värre.

-Bassam lyfter också fram att palestinierna på västbanken och judarna, israeliska medborgare, har olika registerskyltar på sina bilar. Tja, ålänningarna har också annorlunda registerskyltar på sina bilar. Inte beror det på hur de klär sig eller ser ut eller på att de inte talar finska. De kommer från ett annat område än fastlandet.

- Bassam påstår att judiska bosättare "bor på 60 % av marken på den lilla kullen som kallas Västbanken". I verkligheten upptar bosättningarna omkring  2 % av marken.

- Bassam berättar helt riktigt om hur Västbanken är uppdelad i tre områden A,B och C. Han nämner hur stor de olika områden är och beklagar sig över att området Israel kontrollerar är störst, ca  60 %. Han kunde ha nämnt att omkring 90 % av palestinierna bor på områdena som palestinierna kontrollerar (A+B).

- Bassam säger att västbanken yta bara är 20 % jämfört Israel eller det historiska Palestina. Men redan för hundra år sedan gav britterna 80% av Palestinamandatet till araberna, det nuvarande Jordanien. Så det är inte riktigt övertygande att klaga på att man vid ytterligare en delning får för lite.

Jag har inget emot att någon berättar om livet på västbanken. Men om personen presenteras som en politisk guide och ÖT betalar för artiklarna anser jag att de måste uppfylla vissa krav och även redaktionen har ett ansvar för innehållet.

Ja hoppas verkligen att de följande artiklarna har ett innehåll som mera motsvarar verkligheten annars har nog ÖT och VBL gjort bort sig totalt.

Uppdaterad

Artikel nummer två har rubriken: "Ramallah är ett femstjärnigt fängelse"

Med stor text lyfter ÖT fram: "Staden är omgiven­ av murar,­ stängsel, säkerhets­kontroller, övervakningskameror, portar, ­israeliska militärläger, fientliga judiska bosättningar och deras utposter samt drönare."

Jag tror knappast artikeln är värd att kommentera.

Uppdatering 2

I den fjärde och sista artikeln (Gaza – den inhägnade trädgården)  skriver Bassam: Under de senaste 15 åren har Israel­ startat fyra krig,...

Inte ett ord om Hamas och deras raketbeskjutning mot Israel, bara ett falskt påstående att Israel startat fyra krig.

Om ÖT vill vara konsekvent och vända upp och ner på verkligheten borde de då också skriva om Ukrainas anfall på Ryssland.

ÖT:s trovärdighet får sig nog en rejäl törn.
Inga kommentarer: