onsdag 28 november 2007

FNB notis med bara halva sanningen

En FNB notis i dagens Österbottningen är ett exempel på hur nyhetsbyråerna väljer vilken bild läsarna skall få av det som sker.
Rubriken lyder: "Israel och palestinierna överens om att förhandla" och notisen handlar om mötet i Annapolis.
Slutstycket som jag reagerade på lyder: "Bush uppmanade Israel att visa att det menar allvar med att upprätta en palestinsk stat genom att låta bli att utvidga bosättningarna och upphöra med ockupationen av områden som togs i kriget 1967."
I det stora hela är det sant, men FNB väljer att inte berätta att Bush också hade liknande uppmaningar till palestinierna och arabstaterna. Varför berättar man enbart om de krav som ställs på Israel?
När det gäller ockupationen skärper FNB tonen jämfört med vad Bush egentligen sade. Bush: "De (israelerna) måste visa världen att de är redo att börja avsluta (to begin to bring an end) ockupationen som började 1967 genom att förhandla fram en överenskommelse."

Bush tal kan läsas här

Ett utdrag nedan med uppmaningar till palestinier, israeler och arabstater:

For these negotiations to succeed, the Palestinians must do their part. They must show the world they understand that, while the borders of a Palestinian state are important, the nature of a Palestinian state is just as important. They must demonstrate that a Palestinian state will create opportunity for all its citizens and govern justly and dismantle the infrastructure of terror. They must show that a Palestinian state will accept its responsibility and have the capability to be a source of stability and peace for its own citizens, for the people of Israel and for the whole region.
The Israelis must do their part. They must show the world that they are ready to begin to bring an end to the occupation that began in 1967, through a negotiated settlement. This settlement will establish Palestine as the Palestinian homeland, just as Israel is the homeland for the Jewish people. Israel must demonstrate it's support for the creation of a prosperous and successful Palestinian state by removing unauthorized outposts, ending settlement expansion, and finding other ways for the Palestinian Authority to exercise it's responsibilities without compromising Israel's security.
Arab states also have a vital role to play. Re-launching the Arab League initiative and the Arab League's support for today's conference are positive steps. All Arab states should show their strong support for the government of President Abbas, and provide needed assistance to the Palestinian Authority. Arab states should also reach out to Israel, work toward the normalization of relations and demonstrate in both word and deed that they believe that Israel and its people have a permanent home in the Middle East. These are vital steps toward the comprehensive peace that we all seek.

1 kommentar:

Daniel sa...

På min fråga till FNB varför man endast nämner de krav Bush ställer på Israel och utelämnar kraven/uppmaningarna till palestinierna och arabstaterna fick jag svaret nedan.Kan ännu nämna att i de nyhetsverioner som Jan Snellman nämner fanns inte kraven på Palestinierna och arabstaterna med
------------
Hej!

Tack för din respons. FNB:s mål är alltid att skriva så objektivt som möjligt.

Texterna bygger i utrikesrapporteringen oftast på material som vi får från olika
internationella nyhetsbyråer.

Om fredsförhandlingarna skrev vi under dagens lopp många olika texter. Nedan ser
du två av kvällsversionerna som gick ut.

Jag anser inte att vi att har behandlat nån av parterna sämre eller bättre än
den andra.

mvh
Jan Snellman

******************
Jan Snellman
Finska Notisbyrån
chef för svenska redaktionen