torsdag 8 november 2007

Mörka moln

Tillbakadragandet från Gaza var ett misstag säger minister Binyamin Ben Eliezer i en radiointervju på torsdagen. "Jag erkänner och bekänner att jag var bland dem som kraftigt stödde Ariel Sharon och idag säger jag: Vi misstog oss, vi gjorde ett mycket stort misstag."
När Israel hösten 2005 drog sig ur Gaza tvingades ca 8.000 judiska bosättare lämna sina hem i Gaza. Föhoppningarna var att palestinierna skulle visa att de var beredda att bygga upp ett fredligt samhället, med ekonomisk hjälp utifrån Det var emellertid många som redan då varnade för att Gaza skulle förvandlas till ett territorium helt styrt av terroristorganisationer. I dag har de värsta farhågorna besannats, Hamas kontrollerar Gazaremsan och Israel beskjuts dagligen med raketer och granater.
Vad värre är, Hamas har med hjälp av Iran och Hizzb'allah utbildat och utrustat sina styrkor så att de idag kan jämföras med den israeliska arméns trupper vad utrustning beträffar.
Av intervjun förstår man att Ben Eliezer anser att en större israelisk militäroperation i Gaza är så gott som oundviklig. Man måste få ett slut på attackerna från Gaza.


Iran fortsätter trotsigt med sitt kärvapenprogram
Irans president sade i onsdags att landet nu har 3.000 anläggningar för anrikning av uran ibruk.
The Times rapporterar att USA nu är orolig för att Israel börjar anse att gränsen för ett militärt ingripande är nådd.
Det är flera stater som sagt att de inte kan acceptera att Iran skaffar sig kärnvapen men Israel är i en speciell situation eftersom Iran genom sin president gjort klart att man önskar utplåna Israel.

Fredskonferens i Annapolis (USA) troligen sista veckan i november.

De israeliska säkerhetstjänsterna säger i en gemensam rapport att Mahmoud Abbas är så svag att även om man skulle nå en överenskommelse i Annapolis så är chanserna att överenskommelsen skulle förverkligas i praktiken lika med noll.

"Det finns inte längre någon koppling mellan ledarskapet och det palestinska folket.De palestinska myndigheterna har ingen säkerhetsapparat som är kapabel att fullfölja en överenskommelse. De existerande säkerhetsstyrkorna är totalt korrumperade" sägs i rapporten.

Inga kommentarer: