torsdag 1 november 2007

Ärekbiskopen av Canterbury i Jerusalem

Ärkebiskopen av Canterbury, Dr.Rowan Williams, gjorde igår några märkliga uttalanden i en intervju för Jerusalem Post.
Kristna palestinier flyttar bort från de palestinska självstyrelseområdena. Som enda orsak till detta nämnde Williams den av Israel byggda "muren". Inte ett enda ord om muslimernas förföljelse av de kristna på de palestinska områdena.

Ärkebiskopen sa att han kände till att det fanns "påståenden" som gör gällande att säkerhetsstängslet minskat på antalet terroroffer men trots detta motsätter han sig projektet.

Ärkebiskopen sade också att han inte var säker, men " vi har hört att palestinierna använder material i skolorna som förtalar judarna och presenterar judendomen på ett falskt och missledande sätt"

Jag frågar mig: Hur dåligt informerad får en ärkebiskop som reser till Israel vara?
-kristna palestinier har förföljts av muslimerna ända sedan PLO och Arafat upprättade de Palestinska Myndigheternas självstyrelse. Detta finns väldokumenterat. Att lyfta fram säkerhetsstängslet som orsak och samtidigt tiga om betydligt allvarligare saker visar inte på någon äkta omsorg om de kristna bröderna
-säkerhetsstängslet har räddat flera hundra israeler från att dödas eller skadas i terrorattacker. Detta är fakta inte diffusa "påståenden".Men ärkebiskopen använde det "klassiska" uttrycket "detta är inte lösningen på problemet". Naturligtvis löser det inga problem men det räddar liv, det är därför det byggs. Säkerhetsstängslet försvårar livet för palestinierna men räddar livet på israeler (de flesta judar). Är det acceptabelt? Enligt Williams: nej.
-vad de palestinska skolböckerna innehåller finns mycket väl dokumenterat. Det är otroligt att ärkebiskopen inte känner till det.

Läs här hur ledare för Hamas och Islamsk Jihad förklarar att säkerhetsstängslet försvårar situationen för självmordsbombare.
När säkerhetsstängslet började byggas 2003 minskade terrorattackerna med 30% och dödsoffrens antal med 50% (2002 utfördes 5301 terrorattacker 451 dödades,2003 utfördes 3838 attacker och 213 dödades)

Jerusalem Post skriver idag om en arabisk pastor som tvingades fly från Ramallah och här kan du läsa och ladda ner en utförlig rapport om situationen för kristna på de palestinska självstyrelseområdena.
Analyser av de palestinska skolböckerna har gjorts av Palestinian Media Watch

Inga kommentarer: