torsdag 17 december 2009

Byggstopp förorsakar oroligheter

För en tid sedan beslöt Israels regering att man under 10 månader förbjuder alla nybyggen i bosättningarna på västbanken/Judéen Samarien för att om möjligt få palestinierna att återvända till förhandlingsbordet.
Tyvärr verkar beslutet ha mera negativa än positiva konsekvenser.
Palestinierna anser inte att ett tiomånaders byggstopp är tillräckligt och vägrar fortfarande att förhandla.
Omvärlden anser i bästa fall att belsutet var ett steg i rätt riktning men beslutet har inte på något avgörande sätt förbättrat Israels ställning internationellt.
Inrikespolitiskt har beslutet varit, om inte en katstrof, så i alla fall problematiskt.
De radikala bosättarna har blivit ännu mera radikala och splittringen inom det israeliska samhället har ökat.
I en del bosättningar har man försökt hindra byggnadskontrollanterna att komma in på området och det har förekommit sammandrabbningar mellan bosättare och poliser.

Border cops, settlers clash in Talmon

Här kan man läsa hur en bosättare ser på den israeliska regeringens beslut:
Neville Netanyahu

Videon visar oroligheterna i bosättningen Talmon idag.

Inga kommentarer: