onsdag 9 december 2009

Planen EU stöder

EU säger i sitt ställningstagande om Mellanöstern att den ger sitt full stöd till en plan som kallas "Palestine, Ending the Occupation, Establishing the State"
Det betyder att EU stöder en ensidig självständighetsförklaring av Palestina inom två år, utan förhandlingar med Israel.

"The EU fully supports the implementation of the Palestinian Authority's Government Plan "Palestine, Ending the Occupation, Establishing the State" as an important contribution to this end and will work forenhanced international support for this plan."

Planens innhåll får man reda på om man klickar här.

Några plock ur planen:(Google översättning från engelska)
- Upprättandet av en palestinsk stat inom två år är inte bara möjligt utan det är viktigt. Inrättandet av denna stat är grundläggande för säkerhet, stabilitet och fred i regionen. Det kommer att bli en stat som bygger broar med alla världens folk, inte murar för att förneka dem glädjen att besöka denna heliga mark. Det kommer att bli en symbol och beskyddare av fred, tolerans och välstånd i denna oroliga region. Vår självständighetsförklaring, utfärdades av den palestinska nationella rådet 1988, och uppmanade alla freds-och frihetsälskande folk och stater för att hjälpa oss att uppnå vårt mål som en självständig och suverän palestinsk stat. Tjugo år senare upprepar vi denna uppmaning i väntan på den goda viljan och stödet från våra arabiska bröder och det internationella samfundet. Vi hoppas att de kommer att fortsätta att bistå och stödja oss att uppnå det högsta målet.
- Vår vision av staten Palestina: Palestina är en självständig arabisk stat med full suveränitet över Västbanken och Gaza, med 1967 års gränser, med Jerusalem som huvudstad. Palestina, civilisationens vagga och de tre monoteistiska religionerna, kommer att lysa som en ledstjärna för humanitära värderingar och religiös tolerans i världen.
-Skydda Jerusalem som den eviga huvudstad i den palestinska staten : Jerusalem är vårt folks religiösa, kulturella, ekonomiska och politiska centrum. Den är gräddan av städer och huvudstädernas Huvudstad. Den kan inte vara annat än den eviga huvudstaden för en framtida palestinsk stat. Jerusalem är hotad: ockupationsmaktens myndighet genomför en systematisk plan för att förändra stadens landmärken och dess geografiska och demografiska karaktär, för att med våld skapa fakta på marken, och skilja den från dess palestinska omgivningen och utrota dess arabiska palestinska arv.
-Säkra frigivningen av fångar:Att säkra friheten för alla dessa hjältemodiga fångar är en ytterst viktig palestinsk prioritering och det är en grundläggande plikt alla palestinier känner att hedra deras stora uppoffringar och avsluta deras lidande. I detta sammanhang betonar regeringen sitt fulla engagemang för frihet för alla palestinska fångar och kommer att fortsätta att sträva efter att säkra deras frihet.

Inga kommentarer: