söndag 6 december 2009

EU och Jerusalem

EU kommer inom de närmaste dagarna att få ta ställning till ett förslag av Sverige där det föreslås att EU bör erkänna Jerusalem som palestiniernas huvudstad.
Här nedan ger jag några motiveringar till varför förslaget inte bör godkännas.
1) Att dela Jerusalem strider mot andan i FN:s generalförsamlings resolution 181.Enligt resolution 181 skulle Jerusalem bli en internationell zon där det inom 10 år skulle hållas en folkomröstning om stadens framtid. Det är alltså stadens befolkning som skall bestämma stadens framtid inte EU.
2) Att dela Jerusalem strider mot förnuftet och historiska fakta.Jerusalem har aldrig varit huvudstad för någon arabisk eller muslimsk stat. Däremot har staden varit Israels och judarnas huvudstad under flera repriser i 3000 år. Att nu när judarna återvänt till sitt historiska hemland, och staden varit deras huvudstad sedan 1950, dela staden och göra en del av den till huvudstad i en nybildad arabisk stat är inte förnuftigt.( Jerusalem förenades efter sexdagarskriget 1967) En delning kommer knappast att accepteras av majoriteten av Israels befolkning och att dela staden med tvång kommer att leda till krig.
Jerusalem är judarnas och judendomens Heliga Stad. Under 2000 år i exil har man varje år hälsat varandra med orden "Nästa år i Jerusalem".
Jerusalem är inte muslimernas heligaste stad, de visade överhuvudtaget inte något större intresse för staden innan judarna fick kontroll över den. Mecka och Medina i Saudi-Arabien är muslimernas heligaste städer medan Jerusalem inte ens nämns i koranen.
Ramallah är i praktiken huvudstad för den palestinska självstyrelsemyndigheten, låt den så förbli.
3)Israel och palestinierna måste själva förhandla fram en lösning på konflikten. Förhandlingar är enda vägen, det sägs i FN -resolution 242 och även Osloavtalet och den sk. Kvartetten (där EU ingår) utgår från att parterna skall komma överens och inte påtvingas lösningar av utomstående.
Om EU i förtid erkänner Jerusalem som palestiniernas huvudstad och säger var de framtida gränserna skall gå kommer det att göra förhandlingar omöjliga. Redan nu vägrar palestinierna att komma till förhandlingsbordet. Ett erkännande av Jerusalem som deras huvudstad skulle ytterligare höja på tröskeln att förhandla eftersom de får mer genom att inte förhandla.
4) FN resolution 242 säger inget om var de framtida gränserna skall gå och vapenstilleståndsavtalet från 1949 mellan Israel och arabstaterna säger klart och tydligt att den så kallade gröna linjen, vapenstilleståndslinjen, inte på något sätt skall påverka var en framtida gräns skall upprättas. Därför bör inte heller EU ta ställning till det.
5) Israel har bevisat att man klarar av att styra Jerusalem.När araberna (Jordanien) från 1948-1967 härskade i östra Jerusalem var Jerusalem en delad stad och israeliska medborgare av alla trosinriktningar, liksom judiska medborgare i alla stater nekades tillträde till heliga platser i det område som kontrollerades av Jordanien
Sedan 1967 har Jerusalem varit en enad stad förvaltad av Israel, och personer i alla religiösa samfund har garanterats fullt tillträde till heliga platser i staden.
Att på nytt dela staden skulle antagligen försämra situationen för alla.
6) Ser man på Jerusalem ur ett kristet perspektiv vet vi att Jerusalem är en speciell stad för Gud. Bibeln lär att Gud har gett den till judarna men det är också där han handlar med hela mänskligheten, till frälsning och till dom.

Inga kommentarer: