onsdag 2 december 2009

Jerusalem

Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.
Sakarja 12:1-3

Det är otvivelaktigt så att Jerusalem kommit allt mer i centrum den senaste tiden. Sakarjas ord passar bra in på dagens situation.
- Bibeln säger att Gud gett Jerusalem till det judiska folket.
- Muslimerna säger att Jerusalem är deras stad, trots att staden inte finns nämnt i deras heliga skrift, koranen.
När världens ledande politiker skall välja sida i denna konflikt väljer de så gott som enhälligt att ställa sig på muslimernas sida och trotsar därmed Gud själv. Jerusalem har i snart 60 år varit Israels huvudstad men omvärlden har vägrat erkänna detta faktum.
I USA röstade både senaten (93-5) och representanthuset (374-37) 1995 för att Jerusalem skull erkännas som Israels huvudstad och USA:s ambassad flyttas till staden. Trots detta har landets operativa ledning vägrat fullfölja beslutet.
I beslutet sägs också flera gånger att staden bör förbli odelad:
- "kongressen är starkt övertygade om att Jerusalem måste förbli en odelad stad "
- "för att fira 25-årsdagen av återföreningen av Jerusalem, och bekräftar kongressens uppfattning att Jerusalem måste förbli en odelad stad. "
- Jerusalem skall förbli en odelad stad...

Beslutet och motiveringarna till det så kallade "Jerusalem Embassy Act of 1995" är nyttig läsning.

Kongressen gör följande slutsatser:
(1) Varje suverän nation, enligt internationell lag och sed, får utse sin egen huvudstad.

(2) Sedan 1950 har Jerusalem varit huvudstad i staten Israel.

(3) Staden Jerusalem är säte för Israels president, parlament och högsta domstolen, och platsen
för många ministerier och sociala och kulturella institutioner.

(4) Staden Jerusalem är judendomens andliga centrum , och anses också vara en helig stad för medlemmar av andra religiösa samfund.

(5) Från 1948-1967 var Jerusalem en delad stad och israeliska medborgare av alla trosinriktningar liksom judiska medborgare i alla stater nekades tillträde till heliga platser i det område som kontrollerades av Jordanien.

(6) År 1967 återförenades staden Jerusalem under konflikten som kallas sexdagarskriget.

(7) Sedan 1967 har Jerusalem varit en enad stad förvaltad av Israel, och personer i alla religiösa samfund har garanterats fullt tillträde till heliga platser i staden.

(8) I år är den 28: e året i rad som Jerusalem har administrerats som en enad stad där rättigheter för alla religioner har respekterats och skyddats.

(9) År 1990 antog kongressen enhälligt senatens Concurrent Resolution 106, vilket förklarar att kongressen "är starkt övertygade om att Jerusalem måste förbli en odelad stad där rättigheterna för varje etnisk och religiös grupp skyddas".

(10) År 1992 antog USA:s s senat och representanthus enhälligt senatens Concurrent Resolution 113 för att fira 25-årsdagen av återföreningen av Jerusalem, och bekräftar kongressens uppfattning att Jerusalem måste förbli en odelad stad.

(11) September 13, 1993, i "Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements" fastställs en tidsplan för en slutlig lösning på olika frågor, inklusive Jerusalem.

(12) Avtalet om Gaza och Jeriko området undertecknades maj 4,1994,

(13) I mars 1995, undertecknade 93 medlemmar av USA: s senat ett brev till ministern Warren Christopher och uppmuntrande till att påbörja omlokalisering av den amerikanska ambassaden till Jerusalem.

(14) I juni 1993, undertecknar 257 ledamöter av USA: s representanthus ett brev till statssekreteraren Warren Christopher där de säger att omlokalisering av den amerikanska ambassaden till Jerusalem "bör äga rum senast .... 1999 .

(15) Förenta staterna har placerat sin ambassad i huvudstaden i varje land förutom när det gäller vår demokratiska vän och strategiska allierade, Israel.

(16) Förenta staterna bedriver officiella möten och andra möten i staden Jerusalem, ett de facto erkännande av stadens status som huvudstad i Israel.

(17) År 1996 kommer staten Israel fira 3000 år av judisk närvaro i Jerusalem, då intog kung Davids staden.
Engelska orginaltexten här.

Inga kommentarer: