tisdag 22 december 2009

Österbottens Tidning skapar rubriker

Österbottens Tidning hade idag ett mycket märkligt val av utrikesnyheter. Huvudnyheten med rubrik på första sidan och stor rubrik på sidan med utrikesnyheter handlar om israelisk organstöld. Problemet är att det inte finns någon nyhet att rapportera.
Rubrikerna är häftiga:På första sidan kunde man läsa:"Israel har de senaste dagarna medgivit att dess militär tagit organ från döda utan att fråga anhöriga om lov".
På sid sju stor rubrik:"Israel medger organstöld"
Stor inledningstext: Militären tog organ. Utan att fråga de anhöriga tog Israels militär organ från döda.Organen som bland annat kom från döda palestinier sägs ha använts i vården av sårade israeliska soldater.
Men det texten sedan handlar om är inget nytt. Det är nämligen ingen nyhet att Yehuda Hiss på 1990 -talet utan lov använde organ från avlidna på Abu Kabir rättsmedicinska institut för att behandla andra patienter. Redan 2001 undersöktes saken i Israel av Segelson komissionen varefter den oklara lagstiftningen rättades till och det blev förbjudet att använda organ från avlidna utan medgivande av de anhöriga.
ÖT:s påstående att Israel de senaste dagarna skulle ha medgivit organstöld är närmast att betrakta som lögn. Saken har varit känd och utredd redan i flera år.
När man jämför den text ÖT publicerat med AP rapporten i New York Times kan man konstatera att FNB-TT ändrat texten så att militären utpekas som skyldig. I AP rapporten talas det om vad som hände på rättsmedicinska institutet Abu Kabir när Yehuda Hess var chef inget om att militären skulle ha tagit organ.FNB-TT texten omvandlar Abu Kabir till militärens rättsmedicinska institut och det är militären som tagit organ utan att fråga anhöriga om lov.
Man kan fråga sig vad som gör att ÖT väljer denna "icke nyhet" som huvud utrikesnyhet.

Israel Harvested Organs in '90s Without Permission (New York Times)
Israel Reiterates Hard Line on Illegal Organ Trafficking Following Revelations of Decade-old Case
"In response to an Associated Press report that an Israeli forensics specialist a decade ago was removing organs from deceased Israeli soldiers and civilians as well as Palestinians without their families’ permission, the Israeli Ministry of Health on Monday (Dec. 21) issued a statement underscoring that it has made such practices illegal.[1] The ministry said that the Segelson Commission, established in 2001, investigated the matter and forbade organ removal from deceased persons without family permission. This practice has been discontinued and has not occurred since the issue came to light, officials said."

Fred i Mellanöstern skrev i början av november följande:Aftonbladets tre ingredienser för att väva sin organkonspiration
"...Rättsläkaren Yehuda Hiss utreddes redan 2001 av de israeliska myndigheterna, som fann att han hade brutit mot etiska rutiner vid det statliga israeliska rättsmedicinska institutet Abu Kabir. Han hade tagit bort och i vissa fall sålt döda organdelar från lik, däribland från dödade israeliska soldater, till forskning och läkarskolor utan att be de anhöriga om tillstånd. Han åtalades aldrig för något brott, men år 2004 gjorde klagomålen att han fick avgå som institutets chef. Och nu har han dömts till skadestånd av anhöriga..."

Inga kommentarer: