torsdag 25 mars 2010

Kyrkans utlandshjälp och Israel

Eftersom Kyrkans utlandshjälps relation till Israel och pro-israeliska grupper har varit ett aktuellt tema tog jag mig tid att se efter vad som finns om Israel på KUH:s websidor.
KUH deltar i EAPPI programmet, såhär beskrivs programmet:
"EAPPI (Ecumenical Accompaniment in Palestine and Israel) är ett internationellt ekumeniskt partnerskapsprogram som inleddes år 2002 på begäran av kyrkorna i Jerusalem. Det stöder lokala samfund och civilbefolkningen i kritiska situationer i anslutning till konflikten och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Israel och Palestina."
I praktiken sänds frivilliga till Jerusalem, Betlehem, Hebron, Tulkarem, Jayyous och Yanoun. De frivilliga arbetar alltså endast bland palestinier så arbetet är inte så neutralt som man vill påskina.Israel beskylls upprepade gånger för hur illa de behandlar palestinierna men jag såg inte någon kritik mot palestinierna.
De frivilliga som sänds ut får skolning och om skolningen följer samma mönster som den version av Israels och Palestinas historia som ges på EAPPI:s hemsida är det en mycket palestinsk version.
Jag har inte gjort någon grundlig undersökning men jag skall ge några exempel från EAPPI:s hemsida " Israel och Palestina, områdets historia. Om det är denhär veresionen som Kyrkans utlandshjälp vill att allmänheten skall serveras är det inte märkligt om det kommer kritik mot pro-israeliska grupper.

De börjar historieskrivningen vid 1881 "Judarna börjar komma till det Heliga landet".
Ingenting nämns om judarnas 4000 år långa historia i landet eller om att det fanns judar i landet också före 1881.

1916 framåt
1922 nämner man att Palestina delades (Transjordanien bildades)
Men inte ett ord om att Nationernas Förbund i stadgarna för Palestinsa mandatet ger judarna rätt och uppmuntrar dem till att bosätta sig i hela landet. (Nuvarande Gaza, Västbanken och Israel)
I och för sig är det förståeligt att detta inte nämns eftersom det skulle ifrågasätta riktigheten i senare påståenden som gång på gång säger att Israels ockupation och bosättningar är olagliga.

1929 säger man att bekymrade araberna satte igång sammandrabbingar på flera olika platser.
Man nämner inte att de "bekymrade araberna" utförde en massaker på 67 judar i Hebron.

Israels självständighet 1948 -
1949 Man nämner att 700.000 palestinier blev flyktingar.
Inte ett ord om lika många judiska flyktingar från arabländrena.
Inte ett ord om vapenstilleståndsavtalen som klart och tydligt säger att vapenstilleståndslinjen inte skall ha någon inverka på var den framtida gränsen skall gå.
Också detta förståeligt för det skulle ifrågasätta kraven på att Israel måste dra sig tillbaka till Göna linjen.
Inte ett ord om de terrorattacker som utfördes mellan 1949 och 1967.
1964 Man nämner att PLO bildades men inget om dess program.

PLO grundas 1968 framåt
Man nämner att PLO antog sina stadgar vilka garanterar att alla palestinier har rätt till ett eget hemland.
Man nämner inte att PLO i sina stadgar säger att väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina och att Palestina är ett odelbart område med de gränser Palestina mandatet hade.

Den första intifadan 1987-
1994 Massakern i Hebron på 29 palestinier som utfördes av juden Baruch Goldstein nämns.
Alla de förödande terrorattackerna som utfördes av palestinierna under 1990-talet förbigås med total tystnad.

Palestiniernas andra intifada 2000-
I förbifarten nämns att de palestinska demonstrationerna blev våldsamma och bombdåden mot Israel tilltog. Men av texten får man inte en aning om de våldsamma självmordsattacker som Israel utsattes för under denhär tiden.
Arafat beskrivs som den som befallde självmordsbombarna att upphöra med sina attacker.

Vägkartan 2003-
Man nämner att Sharon börjar bygga muren. Naturligtvis finns det inga uppgifter om att självmordsattackerna minskade radikalt och många mänskoliv räddades tack vare säkerhetsbarriären, som till ca 95% är ett stängsel.

2006-
Inte ett ord om Kassamraketerna från Gaza.

När det gäller Jerusalem nämner man att "mellan 1948 och 1967 var östra Jerusalem och Gamlastan i sin helhet under Jordanskt styre".
Ingenting om att Jordanien olagligt ockuperade området, fördrev alla judar och förstörde bl.a. den nu återuppbyggda Hurva synagogan.
Men när det gäller Israel säger man "1967 ockuperade Israel östra Jerusalem." Naturligtvis säger man inget om att ockupation i självförsvar inte är olagligt.
Mer om olaglig o laglig ockupation i min kommentar på KP bloggen.


När man läser nätdagböckerna som frivillarbetare skrivit (jag har inte läst alla) är det i allmänhet snälla och trevliga palestinier man möter medan judarna är de som misshandlar och förtrycker de svaga palestinierna.

Pauliina Mäkinen skriver om apartheids återkomst och avslutar sin text med ett samtal med en israelisk soldat vid en vägspärr: Soldaten förklarade varför han måste utföra sina uppgifter vid vägspärren. "Om vi inte skulle göra dethär skulle palestinierna jaga oss i havet"Mäkinens kommentar:"På galningarnas marknad säljer vilka förklaringar som helst."

Om Kyrkans utlandshjälp skulle se till att frivilligarbetarna skulle få en mera mångsidig utbildning skulle kanske Mäkinen ha vetat att det var precis vad Egyptens president Nasser hotade med inför Sexdagars kriget. Samt att både Hamas och PLO:s stadgar har samma mål, att utplåna Israel, men de utrycker det på ett litet annat sätt.

Resultatet från opinionsundersökningar bland palestinier visar också att soldatens oro inte var obefogad. Enligt en färsk undersökning stöder 47.2% av palestinierna väpnade attacker mot civila israeler.
På frågan: Vad anser du att den palestinska sidans mål är på lång sikt svarade 22.6% att målet var att erövra Israel och krossa den judiska befolkningen.
Ytterligare 16,3% ansåg at målet var att med våld återerövra hela området mellan floden och havet till araberna.

Inga kommentarer: