onsdag 26 november 2008

En sorgens dag

Endast FN:s och palestiniernas flagga är hissad

I FN firar man varje år "FN:s dag av solidaritet med det palestinska folket". Dagen firas vanligen den 29 november, till minnet av FN:s beslut 29 november 1947 att dela Palestina mandatet i en judisk och en arabisk del. I år firades dagen redan den 24 november.
Dagen firas genom att man i generalförsamlingen antar ett antal resolutioner som fördömer Israel, alltså den demokratiska stat som bildades i enlighet med FN:s beslut.
När man läser de arabiska delegaternas tal inför generalförsamlingen kan man inte annat än förundras över deras ensidighet. Israel anklagas för allt ont i området medan araberna/palestinierna framställs som oskyldiga offer. Detta är naturligtvis inget nytt, däremot visade generalförsamlingens ordförande, Miguel d'Escoto Brockmann, prov på en israelfientlighet som man inte borde behöva möta hos en person i hans ställning.
Bockmann, som också är präst i den katolska kyrkan, jämförde Israels behandling av palestinierna med apartheid och sade att våra palestinska systrar och bröder blir korsfästa av Israel.Han uppmanade världsamfundet till bojkott och sanktioner mot Isael. Detta är alltså ord av FN:s generalförsamlings ordförande.

Det var för övrigt samma man som steg upp från sin plats och gick fram och kramade om Irans president Ahmadinejad efter att denne hållit sitt anti-israeliska och anti-semitiska tal inför generalförsamlingen tidigare i höst.
Till minnesdagens program hör också visningen av filmen "La Terre Parle Arabe" or "The Land Speaks Arabic." En film där man jämför nazisternas "slutliga lösning" på judeproblemet med sionisternas planer för palestinierna.
I FN byggnadens entréhall hålls också en utställning med namnet "The Palestinians: 60 years of struggle and enduring hope."
Anne Bayefsky från organisationen Eye on UN säger att redan namnet visar att påståendena att Israels ockupation 1967 skulle vara orsak till konflikten med palestinerna är fel. För araberna/palestinierna är det Israel tillblivelse 1948 som är katastrofen.

Förre generalsekreteraren Kofi Annan kallade på sin tid minnsedagen en "sorgens dag". Jag håller fullständigt med honom, men inte som en sorgens dag för palestinierna utan en sorgens dag för FN.
-När dagen då FN beslöt att dela Palestina mandatet firas med endast FN:s och palestiniernas flaggor hissade är det en sorgens dag.
-När FN fördömer den judiska staten som godkände delningen och som trots att den flera gånger tvingats till krig av sina arabiska grannar utvecklats till en fungerande demokrati då är det en sorgens dag.
-När FN jämför Israels politik med apartheid trots att den arabiska minoriteten där har fulla medborgerliga rättigheter och en bättre ställning än i de flesta arabiska grannländer då är det en sorgens dag.
-När FN uppmanar till bojkott och sanktioner mot demokratin Israel och samtidigt fördömer Israel för att de infört sanktioner mot terrorregimen Hamas i Gaza då är det en sorgens dag.
-När FN i sitt hat mot Israel blundar för den palestinska hatpropagandan, de palestinska våldsdåden och de palestinska organisationernas mål att utplåna Israel då är det en sorgens dag. -När västvärlden lägger ner sin röst i FN och låter de muslimska/arabiska länderna få igenom ensidiga resolutioner som fördömer Israel med stor majoritet då är det en sorgens dag.

4 kommentarer:

Jacobssons tankar sa...

Så länge det finns en enda olje droppe kvar i marken hos araberna kommer aldrig västvärlden att stå på Israels sida. I kriget 1973 visade araberna hur sårbara vi är om vi inte fördömmer Israel. Och rättvisa har väl aldrig varit ett kännetecken för FN, man kan ju nämna Darfur, Tibet och Västsahara. FN är en klubb för inbördes beundran, ett näste för korruption och maktfullkomlighet.

Anonym sa...

Frid i Kristus över Landet Israel. Daniel, du skall veta att din blogg behövs. Tyvärr är jag rädd att ingen av oss idag till fullo förstår Den Antikristiska tiden. De materiella ting och välsignelser som kommit världen till del genom det utvalda folkets nådegåvor är och förblir Apollyons leksaker. Se även "fördärvaren" i Upp.
Med fasa lade jag märke till det tal som behandlade hur en av Israels ledare skisserade upp framtiden och som du publicerade tidigare. Skriften säger "strid skall råda intill änden" och "uppbyggas under tider av vapenlarm och betryck"(oklart minne här).
Hans tal speglar precis samma upplysningens Antikristiska Anda som förfäktas i hela världen nu och som berövar det "heliga folket" dess makt genom att slå Guds Sanningar till Jorden. Det är synd om oss alla ty Herren säger på ett ställe i profeterna när han talar om att ge Israel Landet åter att Han skall bevara det om det då söker Honom. Vem är då Han? Jo vår Fader och Herren Jesus Kristus från Nasaret inför vilkens Helige Ande också jag bekänner västvärldens svek som Antikristus utnyttjar till fullt mått.
Vi blev alla dragna vid näsan och förutom Amerikas legosoldater och lätt missledda President så är vi vällingbyxor med svinögon och svinabegärelse som i Tro på Kristus skall stiga upp och be om frälsande Tro för hela världen och Israel. En sådan politik gör att vi går vår Herre till mötes. Vi skall inte vara rädda. Jesus Kristus har övervunnit världen.
mvh P.S. Ulrik Fagerholm.

Anonym sa...

i Jesu Namn. Nog skall Landet Israel "få ro från svärdet" en vacker dag men redan då börjar Gog och Magog dra sig samman. Eller är det det som just nu sker??? Ingen av oss har ju annat än styckverkskunskap men Den Heliga Skriften är rik för allt slags välsignelsens Liv. Och Herren är faktiskt "en hjälte, väldig i Strid" och resten får vi var och en veta vartefter! Frid över Israel och Ismael I Jesu Kristi Anda ö. ulrik f: var glada ni av olika folk med hans folk Amen.

Anonym sa...

Den som i bön söker i den Heliga Skrift finner nog svar på både det ena och andra av denna tids övriga frågor också. Sanningen om Gud och sanningen om oss människor som Bibeln och bättringpredikan ger borde leda varje människa i daglig ånger,omvändelse och Tro I Kraft av Jesu Ord. Romarbrevet och all annan bättringspredikan gäller både finne och taliban, hedonist och amerikan.
Låt oss dagligen stå upp i ånger och Tro på det Glada budskapet om syndernas förlåtelse I Jesu Kristi Namn, Ordet Tron och Sakramenten.Amen ö. ulrik f