söndag 30 november 2008

Terrorn i Indien drabbade också Israel hårt


Terroristattackerna i Indien drabbade judarna och Israel hårt.Ett av terroristernas mål var ett judiskt Chabadcenter och åtminstone sex judar dödades.(fyra av dem från Israel)Detta kunde bekräftas efter att de indiska styrkorna tagit kontroll över centret.

Enligt tidningen Times of India var terroristerna speciellt ute efter att döda israeler.
Foto:
The late couple Rabbi Gabi Holtzberg and his wife Rivka z"l, murdered at the hands of terrorists in Mumbai, India.Photo: Courtesy Chabad.org


Vad är Chabad (citat från deras hemsida i Stockholm)

Chabad, även känt som Lubavitch, är en internationell rörelse vars syfte är att nå ut till så många judar som möjligt med sina utbildnings- och kulturella program, ämnade att befrämja judarnas andliga och fysiska välbefinnande runt omkring i världen. "Chabad" är en förkortning av tre hebreiska ord: Chochma, Bina and Daat - Visdom, Insikt och Kunskap. Det betecknar rörelsens filosofi: Man måste tjäna G-d inte enbart med enkel tro utan också med förståelse och glädje. Rörelsen grundades på 1700-talet i Ryssland. Centrum för rörelsen i över hundra år var staden Lubavitch.
Idag ligger högkvarteret i Brooklyn, New York. Där har under ledarskap av Lubavitcher Rebben, Rabbin Menachem M. Schneerson o.b.m., rörelsen blivit den största världsomspännande judiska "outreach" organisationen och en viktig kraft i den judiska världen. Chabad har kontor och representanter i nästan varje land och större stad världen runt. Mer än 3000 Chabad center stödjer judiska församlingar med utbildning, sociala och religiösa tjänster. Från Paris till Moskva, Rio de Janeiro till Bangkok, Sydney till Johannesburg, det finns knappast någon judisk församling som inte direkt eller indirekt har påverkats av Chabad. Chabads första mål är att uppmuntra, inspirera och undervisa judar om judendoms vackra arv. De moraliska värdena och den rika tradition som judendomen har att erbjuda är ingenting son en jude skall vara berövad. Chabads mission är judisk kontinuitet. Dess uppgift är att göra judendom tillgängligt för dig. Chabads dörrar är öppna för alla judar oavsett deras bakgrund, tillhörighet eller religiös nivå. Även om vi har starkt åtagande till Tora traditionen, så kräver vi inte samma åtagande av dig. Det enda vi begär är nyfikenhet och en önskan att lära och försöka att fylla ditt hem med judiska värden. Du behöver inte bli Chabad medlem eller ens hålla med oss, om du bara kommer - är du med i klubben.

Inga kommentarer: