söndag 2 november 2008

Balfourdeklarationen - 91 år

Idag, den 2 november, är det 91 år sedan Balfourdeklarationen gavs.Det var första gången de judiska strävandena efter en egen stat fick officielt erkännande. Deklarationen stöddes av alla dåtida ledande nationer och till och med den arabiska ledaren kung Faisal, gav den sitt stöd.
Få nationella rörelser har ett liknande dokument att falla tillbaka på, skriver Ashley Perry i Jerusalem Post.Läs mera, en kort historielektion: Happy birthday, Balfour Declaration!

Inga kommentarer: