onsdag 5 november 2008

Geralförsamlingen debatterar FN:s mänskorättsråd

Israels FN-ambassadör kritiserade idag FN:s mänskorättsråd för deras ensidiga och negativa behandling av Israel.
På ett år har rådet antagit sju resolutioner som fördömer Israel och dessutom hållit en special session som riktade sig mot Israel.
Inget annat land har behandlats på ett liknande sätt.
"Vi kan alla bevittna hur ett FN-organ för de mänskliga rättigheterna angriper Israel på ett överdrivet och diskriminerande sätt...Vi kan bara se med misstro när rådet ignorerar brott mot de mänskliga rättigheterna världen över och i bästa fall med tystnad möter världens hänsynslösaste diktatorer men i värsta fall lovordar dem" sade biträdande FN ambassadör Daniel Carmon.
Läs mer:
Deputy ambassador slams UN for targeting Israel
More patience needed in assessing UN human rights body, its President says

Inga kommentarer: