fredag 20 maj 2011

Obama försvårar fredsförhandlingarna

När president Obama föreslog att Israel skulle stoppa byggandet i bosättningarna på västbanken för att visa sin goda vilja inför fredsförhandlingarna med palestinierna bröt fredsförhandlingarna samman. Detta eftersom palestinierna därefter krävt ett byggstopp för att överhuvudtaget komma till förhandlingsbordet, och Israel vägrar att förlänga det 10 månader långa stoppet man då införde.
Innan Obama kom med sitt förslag förhandlade parterna trots byggande i bosättningarna.
I torsdags upprepade Obama sitt misstag. Han sade att gränserna för Israel och Palestina skall basera sig på 1967 års gränser med vissa landbyten. Dethär betyder antagligen att palestinierna inte anser sig behöva göra några som helst kompromisser vad gäller gränsfrågan, vilket i sin tur leder till att ingen överenskommelse kan nås.
Man kan också notera att det inte finns något sådant som 1967 års gränser. Det Obama syftar på är vapenstilleståndslinjen mellan Israel och Transjordaninen från 1949. I vapenstilleståndsavtalet som parterna undertecknat står det utryckligen att vapestilleståndslinjen inte skall påverka en framtida gränsdragning.
Eftersom det aldrig existerat någon palestinsk stat och palestinierna därmed inte förfogar över något territorium kan man inte tala om något byte av landområden.
Judarna har genom internationella avtal från San Remo konferensen och Palestina mandatet rätt att bosätta sig i området mellan Jordanfloden och Medelhavet. Det är alltså judarna som ger ifrån sig områden för att palestinierna skall få en egen stat. Palestinierna förfogar inte över något område och kan därmed inte heller byta till sig områden.
Enligt FN-resolution 242 har staterna iområdet rätt till säkra och trygga gränser. Vapenstilleståndslinjen från 1949 är definitivt inte en säker gräns för Israel. Därför måste Israel och palestinierna förhandla fram var gränsen skall gå, det kan varken USA eller EU bestämma.

Inga kommentarer: