torsdag 12 maj 2011

Val till FN:s mänskorättsråd

Syrien har tillsammans med den asiatiska gruppen beslutat att inte ställa upp i valet till FN:s mänskorättsråd. Syrien bytte plats med Kuwait som skulle ha stått i tur 2013.
Vi får se om världen hinner glömma på två år och väljer in Syrien 2013.

Syria drops UN Human Rights Council bid

Inga kommentarer: