torsdag 12 maj 2011

Vänner till Hamas

Turkiets premiärminister Erdogan sällar sig till skaran av dem som inte anser att Hamas är en terroristorganisation. " Jag ser inte Hamas som en terroristorganisation, Hamas är ett politiskt parti... "

Arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa gav uttryck för samma åsikt för någon dag sedan.

Bevare oss för fler politiska partier...


Här finns information om Hamas krig/terrordåd från Gaza.
Det senaste dödliga terrordådet utfördes den 7 april. Då sköts en missil mot en skolbuss, en israelisk tonårspojke dödades. Det "politiska partiet" Hamas tog på sig ansvaret.


Här finns en lista på israeliska terroroffer under 2000-talet. En stor del av terrorattackerna har utförts av Hamas men Mahmoud Abbas Fatahparti har också varit mycket aktiv.


"Let me give you a very clear message, I don't see Hamas as a terror organization. Hamas is a political party -- it emerged as a political party that appeared as a political party," Erdogan told Charlie Rose, adding: "it is a resistance movement trying to protect its country under occupation."
Going further, the Turkish PM said the world should not "mix terrorist organizations with such an organization..."Här följer några plock ur Hamas "partiprogram":

I stadgarnas inledning kan man läsa: "Israel kommer att existera tills Islam utplånar det. Hamas strävar till att hissa Allahs flagga över varje tum av Palestina. Vår kamp mot judarna är mycket viktig och allvarlig" . Sedan följer ett citat av profeten Mohammed: "Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna (dödar judarna), när juden gömmer sig bakom stenar och träd kommer stenarna och träden att säga: muslim här finns en jude bakom mig, kom och döda honom".

Art. 8 Hamas motto: Allah är målet, profeten är föredömet, koranen är lag, jihad är vägen och den ädlaste önskan är att dö för Allah.

Art.11 Hamas anser att Palestina är muslimskt område helgat åt kommande muslimska generationer fram till domedagen. Landet eller delar av landet får inte ges bort.

Art. 13: Så kallade fredliga lösningar står i strid med Hamas principer. Det finns ingen annan lösning för den Palestinska frågan än jihad.

Art.14 Jihad för befrielse av Palestina är en personlig plikt för varje muslim var än han råkar leva.Därför är det nödvändigt att ingjuta Jihads anda i folkets hjärta så att de konfronterar fienden och ansluter sig till de stridande. Här spelar lärare och media en viktig roll för att väcka massorna.
( Hamas skolor brukar ibland framställas som något positivt i motsats till terrordåden. Här ser man tydligt att skolorna tjänar terroristernas syften.Min anm.)

Art.18 Kvinnan i den stridande familjen, vare sig hon är en moder eller syster, spelar en ytterst viktig roll genom att uppfostra barnen i enlighet med islamsk moral. Hon måste lära dem att utföra sina religiösa plikter för att förbereda dem för striderna som ligger framför dem. Därför bör stor vikt fästas vid flickornas skolgång och läroplanen, så att flickorna växer upp väl medvetna om sin roll i befrielsekampen.

Art.22 Judarna låg bakom både franska och ryska revolutionen, dessutom var det judarna som startade de båda världskrigen. De har grundat hemliga sällskap som frimurarna, Rotary och Lions för att sabotera samhället och främja sionistiska intressen. Även FN grundades av judarna för att regera över världen.

Art.26 Hamas förhåller sig till PLO som en son till sin far. Den dag PLO antar islam kommer Hamas att bli dess soldater.

Art.31 Hamas är en humanistisk rörelse.Islams tolerans är vägledande vid kontakten med människor av andra religioner. Under islams vingar är det möjligt för de tre religionerna islam, kristendom och judendom att leva sida vid sida i fred. Fred är inte möjligt annat än under islams vingar.


1 kommentar:

Michael sa...

Jag som en svenk jude (och med en pappa från Israel) uppskattar det jobb ni gör enormt, det behövs.
Önskar att fler än jag (som redan vet hur de ligger till) läst denna blogg.
TACK!