söndag 22 januari 2017

Ahtisaaris Crisis Management Initiative bryter mot EU:s terrorlagstiftning?

Bryter CMI mot EU:s lagstiftning gällande terrorism frågar sig Jerusalem Post idag. Orsaken till detta är att CMI varit med och finansierat ett möte i Schweiz mellan Hamas (som är stämplad som en terroristorganisation av EU och USA) och Fatah i Geneve i december. Islamsk Jihad skall också ha varit inbjuden men avstod från att delta. Avsikten med mötet var att ena de olika palestinska
organisationerna.

FINNISH NGO IN VIOLATION OF TERRORISM LAW FOR FUNDING HAMAS PARLAY?

Ahtisaari har varit med och förhandlat fram fred på olika ställen i vår värld och det skall han ha tack för, men i konflikten mellan Israel och araberna/palestinierna har han flera gånger uttalat sig mycket dumt och han verkar inte ha någon som helst förståelse för orsakerna till konflikten och hur den kunde lösas.

Några exempel på Ahtisaaris tidigare utspel gällande Israels och palestinierna:
Ahtisaari/Solana "Tio orsaker för ett EU Ja"

Martti Ahtisaari uttalar sig om Mellanöstern

Intervju med Ahtisaari

Fredspristagaren och Mellanöstern


Inga kommentarer: