tisdag 24 januari 2017

USA - Israel, Trump - Netanyahu

Raphael Aren försöker i en analys se realistiskt på vad man kan förvänta sig av Trump i relation till Israel.
Många verkar ha helt orealistiska förväntningar på snabba  förändringar men å andra sidan vet ingen riktigt hur Trump kommer att prioritera och handla.

Why the US-Israel reset may take longer than some might have hoped

Under de sista timmarna  som Obama satt vid makten överfördes 221 miljoner dollar till de palestinska myndigheterna trots motstånd från medlemmar i kongressen. Det säger något om Obamas prioriteringar.

US released $221 million to Palestinians in Obama’s last hours

Inga kommentarer: