måndag 16 januari 2017

Riktiga "fredsförhandlingar"

Medan utrikesministrar och diplomater satt i Paris och gjorde ingenting på den av Frankrike ordnade fredskonferensen gjorde israeler och palestinier något på riktigt.
I sex år har arbetet i en gemensam vattenkommitté för Israel och palestinierna legat nere men i söndags kom man överens om att återuppta samarbetet.
Eftersom kommittén inte fungerat på flera år har det livsviktiga arbetet med att förnya vattenförsörjningen i Judéen och Samarien  (västbanken) legat nere.
Nu skall kommittén igen börja arbeta och göra upp planer för framtiden. Ett viktigt steg för vanliga människor i området.
UN OFFICIAL: ISRAELI-PALESTINIAN WATER TALKS IMPORTANT FOR TWO-STATE SOLUTION (Jerusalem Post)
"Major General Yoav Mordechai sat with Palestinian Authority Civil Affairs Minister Hussein al-Sheikh at a table adorned with small Israeli and Palestinian flags. They were joined by Moshe Garazi and Mazen Jenim, the Israeli and Palestinian heads of the respective water authorities.

“Signing the water agreement proves that you can reach agreements and understandings when you discuss matters in a substantive, bilateral manner that is clean of foreign considerations when it concerns matters of natural resources and other infrastructural issues that affect the entire population,” said Mordechai. 

“In the last year and a half, we [Israelis and Palestinians] signed four agreements for electricity, water, postal services and 3G infrastructure in telecommunications, which are designed to improve the welfare of the entire population in the region,” Mordechai said."

Inga kommentarer: