torsdag 3 juni 2010

ÖT:s och HBL:s behandling av händelserna på Gaza konvojen

Några kommentarer till hur Österbottens Tidning och Hufvudstadsbladet behandlat Israels bordning av fartygskonvojen som var på väg till Gaza.
Båda tidningarna har behandlat händelsen på ledarplats.
Henrik Othman i ÖT konstaterar 1.6. att "En kommandoattack på internationellt vatten strider mot såväl internationell sjörätt som folkrättsliga bestämmelser."
Dethär påståendet ger läsarna en felaktig uppfattning om situationen på två sätt. För det första så var det ingen kommandoattack utan israelerna bordade fartygen, utan vapen i hand, för att eskortera dem till israelisk hamn. Detta efter att fartygen vägrat lyda uppmaningarna att ändra kurs.
För det andra så säger flera experter på internationell lag att bordningen även om den skedde på internationellt vatten inte var något brott.
Professor emeritus i folkrätt Göran Lysén säger: "I den folkrättsliga diskussionen om Israels agerande har det lyfts fram att fredens folkrätt gäller. Men det mesta talar överväldigande för att krigstillstånd råder mellan Gaza och Israel, vilket gör att Israel har rätt att intervenera på internationellt vatten.."
En annan expert på internationell lag, Robbie Sabel, säger: "A state, in a time of conflict, can impose anembargo, and while it cannot carry out embargo activities in the territorialwaters of a third party, it can carry out embargo activities ininternational waters.
Within this framework it is legal to detain a civilian vessel trying tobreak an embargo and if in the course of detaining the vessel, force is usedagainst the forces carrying out the detention then that force has everyright to act in self defense."

USA:s vicepresident ger också uttryck för samma åsikt: "Vice President Joe Biden agreed that Israel had a right to inspect the cargo. "You can argue whether Israel should have dropped people onto that ship or not ... but the truth of the matter is, Israel has a right to know — they're at war with Hamas — has a right to know whether or not arms are being smuggled in," he said."

Israel obeyed international law: Legally, the Gaza flotilla conflict is an open-and-shut case
Alan Dershowitz, professor at Harvard Law School
"Although the wisdom of Israel's actions in stopping the Gaza flotilla is open to question, the legality of its actions is not. What Israel did was entirely consistent with both international and domestic law."

Mikael Kosk i Hufvudstadsbladets ledare 1.6. ger uttryck för samma tvärsäkerhet som Othman att Israel bryter mot internationell lag: "Bordningen av fartygen på internationellt vatten är ett brott mot folkrätten. "

Yrsa Grune i HBL:s ledare 3.6. fortsätter med samma påstående: "Fartygen äntrades långt utanför Israels territorialgräns och där råder immunitet, konstaterar professor Hugo Tiberg."

Alla tre ledarskribenter påstår att Isarel gjort något olagligt och gör inga försök att göra läsarna medvetna om att det finns experter på internationell lag som säger att bordningen av fartygen var helt i enlighet med de rättigheter Israel har i krigföringen mot Hamas styret i Gaza.
Dethär är ganska typiskt i behandlingen av Israel, man anklagar Israel för att bryta mot internationell lag trots att man tydligen inte ens känner till lagstiftningen.

Henrik Othman ger förslag på hur Israel borde ha handlat för att undvika "blodbadet". "Israel borde ha släppt igenom konvojen och sedan minutiöst granskat det som tagits i land eller spärra konvojen med mer fredliga medel."
Det verkar som om Othman inte alls känner till situationen i området. Om Israel släppt igenom konvojen till Gaza hade det naturligtvis varit omöjligt att granska det som tagits i land. Det finns inga israeler i Gaza (utom en kidnappad soldat). Det som tas i land i Gaza går direkt till Hamas.
Däremot hade Isarel klart och tydligt sagt att man var beredd att från en israelisk hamn tranportera varorna konvojen förde med sig vidare till Gaza, men detta vägrade organisatörerna att gå med på.
Det är lätt att vara efterklok och säga att mer fredliga medel borde ha använts men tydligen är det inte så lätt att stoppa ett stort fartyg som går med full fart utan att ta kontroll över kommandobryggan.

Yrsa Grune kommer med det hårresande påståendet: "Ögonvittnen ombord vittnar om hur de israeliska soldaterna inte drog sig för att skjuta mot sovande civila..."
Att på ledarplats ge utrymme för ett sådant anonymnt och obekräftat påstående kan knappast bottna i något annat än att Yrsa utgår från att Israel är ond.

Alla tre ledarskribenterna förringar eller tiger om våldet som aktivisterna utsatte de israeliska soldaterna för. Två soldater fördes till sjukhus i allvarligt tillstånd och några till med lättare skador.
Inte nämns det heller att flera av aktivisterna inför båtresan meddelat att de önskade bli martyrer. Det våldamma angreppet på de israeliska soldaterna var alltså planerat i förväg och ett mål för fartygskonvojen.

Three of the four Turks killed on shipsought Martyr's death

'I want to be a shahid': Flotilla activist hoped for martyrdom

(ifall videoklippen inte syns ordentligt dubbelklicka så öppnas de i nytt fönster)Här kan man se hur aktivisterna på det fatyget förbereder sig för att "ta emot" de israeliska soldaterna beväpnade med olika tillhyggen och utrustade med gasmasker.Jag rekommenderar också ett besök på Fred i Mellanösterns hemsida. Där finns bl.a en del information om den turkiska organisationen IHH som var en av huvudorganisatörerna för båtkonvojen. Det var på den turkiska båten som man gick till angrepp på soldaterna, på de övriga båtarna uppstod inga problem.

Läs vad Israels ambassadör i USA skriver i New York Times:
"...What the videos don’t show, however, are several curious aspects Israeli authorities are now investigating. First, about 100 of those detained from the boats were carrying immense sums in their pockets — nearly a million euros in total. Second, Israel discovered spent bullet cartridges on the Mavi Marmara that are of a caliber not used by the Israeli commandos, some of whom suffered gunshot wounds. Also found on the boat were propaganda clips showing passengers “injured” by Israeli forces; these videos, however, were filmed during daylight, hours before the nighttime operation occurred. .."

1 kommentar:

Anonym sa...

Kontroll och bordning av neutralt skepp får, ska, bör och måste i praktiken genomföras på internationellt vatten. Ett neutralt skepp med destination Kiel som ska smuggla embargobrytande varor till Nazityskland aktar väl sig för brittiska vatten, där man rimligen hittar och plockar upp dem lättare. Och en bordning i nazityska vatten vore ju att utsätta sig själv och den neutrala besättningen för större fara. Mellan Israel och Gaza/Hamas råder krigstillstånd. Neutralt skepp som vill segla på hamn i krigszon måste underkasta sig kontroll av den andra stridande parten om denna så begär. Motstånd (av enskild) kan betraktas som stridshandling (av båten); skeppet får sänkas.

Ska den ena stridande parten behöva se uttalat neutrala stater föra in vapen till den andra parten trots löften om att så inte sker -- utan att få ingripa?

Kontroller och bordningar följer internationella lagar och skeppen hade inte haft något att frukta om man inte hade tillgripit våld. Hur skulle det se ut om mellanstatligt umgänge skedde med helt godtyckligt våld och utan att man följde lagar och regler? Allt skulle förfalla i kaos. Ingen kunde lita på någon. Allas krig mot alla.